Maart 2023
Men gaat nu dus, de berekeningen aanpassen, zodat er toch gewoon mee
doorgegaan kan worden. Mede, ook leidend daarbij: we zijn in oorlog met
Rusland (Niet mijn oorlog trouwens. Maar goed...), en mede ook daarom,
moeten we van “onze ?”, regering, van het Russische (“Vijandelijke ?”),
gas af.

In het AD van dinsdag 21 februari, 2023 o.a. te lezen dat een warmtepomp
slechter voor het milieu is, dan eerder werd gedacht. Met een tijdelijke
ingreep in het bouwbesluit wordt echter gezorgd dat de warmtepomp des-
ondanks nog geïnstalleerd kan worden.
Maar de warmtepomp blijkt toch zo belastend, dat volgens milieuregels die
onder het bouwbesluit vallen, zo goed als geen huizen met warmtepompen
gebouwd mogen worden. Elk huis dat wordt gebouwd, moet tegenwoordig
ook voldoen aan milieu-eisen: op het gebied van CO2-uitstoot, maar ook
op het gebied van milieu-belasting.
Anders dan men eerst aangaf: een warmtepomp, helpt daar niet echt bij.

Het blijft m.i. toch vreemd: nu die 'onwelgevallige', waarheid bovenkomt ?
Dat nu dan ineens een soort van verrekenfactor... toegepast mag worden
om fouten goed te praten en dan dus ook nog dóórgaan met installatie
van belastende apparaten, want dat waren het al, maar dat wordt nu nog
eens publiekelijk blootgelegd.
Maar dan... dus tóch ermee doorgaan...

De warmtepomp werd indertijd gepromoot- en met een ('Kostbare ?'),
werkgroep, waaronder dhr. Samson en dhr. Nijpels, onderzocht. Echter de
geluiden uit de maatschappij lieten al lang blijken dat er nog wel wat
haken en ogen aan vastzaten.  Maar ondanks alle bestaande geluiden,
drukte men (De politiek) het toch door. Waarbij ook nog eens te vaak
onvoldoende aandacht was voor het punt of iedereen er wel genoeg geld
voor had !? Want: we doen het voor het milieu.
Maar wie heeft klaarblijkelijk nu écht het nakijken ? Juist: het milieu !

Materialen, die essentieel zijn bij een Warmtepomp, die blijken nu vaak
milieubelastend te zijn. Maar ondanks ook de info van nu, moet er een
oogje dichtgeknepen worden. Problemen ? Ach. Dat is van latere zorg.
Maar ja: dat van 'latere zorg'. Dat betekent dat generaties na ons met een
groot milieuprobleem zitten. Maar nogmaals: 'Ach. Dat is van latere zorg'.

Denk inzake deze problematiek trouwens ook eens aan zaken en dingen
zoals bijvoorbeeld (Op korte termijn- of misschien ook nu al ?)- elektrische
sloop-auto's, met hun CO2 besparende accu's. En: accu's ? Is dat wel oke
voor het milieu ? Denk ook eens aan kerncentrales met hun schone energie.
Dat we splijtstof in beton gegoten diep onder de grond stoppen, moeten we
(En dat zijn dus de generaties na ons...), maar voor lief nemen.
Maarrrrr: “Niet zo over zeuren, jóh”.

Neem ook eens de stikstofuitstoot mee van de grote hoeveelheden stroom
die warmtepompen verbruiken. En bijvoorbeeld de milieubelasting die ook
alle windmolens en zonnepanelen op gaan leveren, als ze aan het eind van
de levensloop weer als afval verwerkt moeten worden.

Als er dus zo, met alleen al warmtepompen omgegaan kan worden ? Dan
misschien ook maar eens een tijdelijke verrekenfactor voor de stikstofuit-
stoot van de boeren toepassen ? Dat moet dan toch óók kunnen, tóch ???
Maar dán... ineens niet natuurlijk. Kun je begrijpen.

En enkele werkelijke antwoorden... op ook deze problematiek ? Die zijn-
en die blijven taboe. Onder meer te weten de begrippem: Overbevolking-
en: Consuminderen.
Maar als uw leven u lief is ? Vermijd dan deze twee begrippen.Europese landen zien ineens, hun burgers als een zootje onbekwamen.
Mensen die
niet in staat zijn om onderscheid te maken tussen zaken zoals:
Goed- of: Fout.
Maarrrr. Daarom zijn: 'zij ?', de kwaadste niet, en doen 'zij ?', dat voor ons.
Uiteraard, zónder dat ons dat wordt gevraagd- en wat wij er van vinden...
* En waar gaat het nu over ?

Satellietzenders zoals: Russia Today (RT)- en Sputnik- en vergelijkbaren...
die zijn in Europa niet meer te ontvangen. Internetproviders gehoorzamen
ook braafjes overal- en blokkeren ook op internet (Het ons ooit zo beloofde:
Vrije... Internet...) de Russische zenders.
Voor de toch nieuwsgierigen onder ons: helaas: 'Von Osten, Nichts Neues”.
Vergeet het maar, dat u ook eens iets ánders wilt horen- en zien dan het
overheids (Europa)- narratief. Vergeet het maar dat u vraagtekens bij de
oorlog van: "Oekraine", tegen Rusland kunt zetten. Vergeet het maar dat u
zelf mag nadenken (Ook over deze oorlog).
Etc. etc.


De Europese commisie heeft “Voor ons ?”, in al haar “wijsheid ?”, besloten,
dat Russische media in de gehele Europese Unie worden verboden. En dat
uiteraard, ter heil van de Europese burgers.

De gehoorzaamheid van alles en iedereen is verbijsterend te noemen, want
daarna blokkeerde echt werkelijk álles aan sites, zoekmachines- en social
media, mainstreammedia, televisieproviders etc. etc. écht wel álles wat
Oekraïne niet als de absolute heilstaat zag.
Nu nog een Russische zender zien ???
Het is zeker vanaf 2022 (Ook met VPN !), zo goed als onmogelijk.

Maar:

* Hoe staat het met het: vrije- en open Internet ?
* Is het geen enorme inperking van de vrijheid van meningsuiting ?
* Hoe kan het dat de Europese Raad zo makkelijk de toegang tot informatie
   kan beperken- en alleen maar, de haar welgevallige info, door wil geven ?
* Hoe ver ligt China nog... van ons af ?
* En waarom zijn in de: 'motor van deze oorlog', te weten: Biden's Amerika,
   voor elke Amerikaan die dat wil, alle Russische zenders
wél te zien... ???

Maar de echte vraag die blijft triggeren (Althans: die zou moeten triggeren),
dat is: worden wij geacht domme, onverstandige burgers te zijn ? Te dom
om te leven eigenlijk ? De burgerij. Mensen die zich snel laten overhalen tot,
noem het maar... Ze worden dus gezien als instabiele wezens, die alleen op
(Verkeerde...)- emotie leven ? Enzovoorts. Klaarblijkelijk worden we ook
gezien als wezens die zelf geen onderscheid kunnen maken, niet zaken op
een juiste (Lees: overheid welgevallige manier) af te wegen.
Gewoon feitelijk een stelletje kippen zonder kop, die in lege, donkere
schemertoestanden, trachten voort te kruipen over deze planeet ?

En dé vraag is dan ook eigenlijk: of men zo tegen de burgerij (Het plebs !)
aankijkt ?

Velen zullen het antwoord... niet eens willen... weten !Er wordt gesteld dat een van de crises in ons land de wooncrisis is.
Volgens gegevens zouden in Nederland momenteel ergens zo rond de
400.000 woningen te weinig zijn. Zeker tot en met 2030. Er zouden ongeveer
een: 900.000 woningen bij moeten komen.

De enige vragen die in deze tijden hierover gesteld worden, zijn: waar willen
we laten bouwen ? Voor wie ? Sociale bouw, huur-, koop-, groeps- en mantel-
zorgwoningen, appartementen, vrijstaand, rijtjes, twee-onder-één-kap ?
En dan de vraag ook nog van: wat is er nodig, om ons in dit land leuk- en
goed te laten wonen ?
Andere vragen, die zijn taboe.

Maar of dit alreeds zo overvolle land er alleen al wat behalen van klimaat-
en milieudoelstellingen, er beter van wordt, door alsmaar door te gaan met
bouwen (Waarvoor de boeren hun grond in moeten leveren- en alléén ook
maar daarvoor ! Vergissen we ons niet !!!), totdat dit land één vlakte van
steen, staal en beton is, met af en toe een miniscuul honden uitlaatplekje
(Waar projectontwikkelaars in principe ook al verlekkert naar kijken !)- en
met dan ook onvermijdelijk daarbij allemaal CO2 uitstotende wezens en
zaken erbij ???
Het spijt me zeer. Maar ikzelf waag dat ernstig in twijfel te trekken.

Het wordt er op geen enkele manier gezonder van, om dit land (Welk land
trouwens dan ook maar !) te gaan verbetonnen, te gaan verstenen, te gaan
verstalen, tot op zo goed als de laatste grasspriet na (FF. Z/W geschetst).

Vanuit direct, maar toch... ergens oppervlakkig mensdenken, is het wellicht
oke.  Maar als je er echt over na gaat denken... ?

Een van mijn visies: kijk naar overbevolking in dit land. Als zelfs koningin
Juliana het daar in haar troonrede van september 1950, met in die tijd een
tien miljoen mensen in dit land, hier al over sprak ? Is het dan zeker meer
dan zeventig jaar groei nadien, dan niet de hoogste tijd om daar dan eens
iets aan te gaan doen ?
Misschien te beginnen met het wegnemen van het taboe om het daar uber-
haupt over te hebben, zonder dat je weggezet wordt... als ???

Brussel wil digitaal rijbewijs dat in hele EU geldig is (01-03-2023).
Als het aan Brussel ligt komt er een digitaal rijbewijs dat in de gehele
Europese Unie geldig is. Daarnaast pleit de Europese Commissie voor het
mogelijk maken van een Europese rijontzegging voor wegpiraten.

Met de invoering van een digitaal rijbewijs moet het voor automobilisten
allemaal makkelijker gaan worden. (Nog makkelijker ???).
Greep uit gebruikte argumenten:
- Verkeersveiligheid (Nul verkeersdoden in 2050...)
- Verkeershufters ook in buitenland aanpakken
- Voorkomen dat verkeersovertredingen in de EU onbestraft blijven
- Boetes in buitenland opgelopen makkelijker incasseren
- Voorkomen van te hard rijden en onder invloed in hele EU
- Enzovoorts...

Maar wat er werkelijk aan ten grondslag ligt ? Daarover geen letter.
Namelijk en te weten: ook hiermee stap voor stap, door bouwen aan de
totale controle op alles- en iedereen. En daarbij ook: het aansturen van
alle mensen (Het liefst wereldwijd) in een vooraf door 'hen ?', bepaalde
richting. En owee, als je dan weigert om mee te doen...

Recentelijk is er, ondanks dat er een motie was ingediend... Een motie
die geaccepteerd werd door een meerderheid van de Tweede Kamer, om
dit niet te doen, tóch... ingestemd met de: Digitale Europese identiteit.

De Staatssecretaris Koninkrijksrelaties- en Digitalisering: Alexandra

van Huffelen (D66) heeft deze motie genegeerd en: 'op eigen houtje ?'
deze dwingende Europese wetgeving geaccordeerd.

Hier is echter zeer- en opmerkelijk weinig aandacht voor in de hele
mainstreammedia, terwijl dit verstrekkende consequenties kan
hebben... Rara: hoe kan dat ???

En niet alleen het digitale rijbewijs is hiervan een uitwerking.
Ondanks deze (bewuste ?) fout 'van de staatssecretaris', zijn er voor
haar helemaal geen consequenties.
Ook hier is de vraag te stellen van: hoe dat kan ?

Deze Digitale Identiteit zal onmiskenbaar
gekoppeld worden ook uw
reisvrijheid, en daarmee een grondrecht... beperkt kan gaan worden.
Daarnaast wordt het mogelijk om op deze manier Digitale Euro uw
uitgaven (Programmeerbaar geld !), te beperken- of te sturen.
Het gaat allesomvattend, dus om veel meer dan zo'n rijbewijs alleen.
Men werkt door, aan een voor het plebs, Dystopische samenleving.

Althans, men neemt op geen enkele manier de indruk- en beeldvorming
weg, dat niet... te doen.OZB:
Bezwaarbureautjes voor WOZ worden aan banden gelegd
Zondag,
5 maart 2023 (RTL-Nieuws)
Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst wil commer-
ciële bureautjes aanpakken die namens burgers de WOZ-beschikking
aanvechten. Het is een verdienmodel geworden dat gemeenten bakken
met geld kost.

Deze week viel bij de meeste huizenbezitters de WOZ-beschikking in de
bus. Voor veel mensen is die fiks hoger geworden, de gemiddelde
stijging is 17 procent. Je kunt daar bezwaar tegen aantekenen.
Dat kan je honderden euro's opleveren. Dat levert niet alleen burgers
geld op, maar vooral ook de commerciële bedrijven die worden
ingeschakeld om dit (gratis) voor hen te doen.

Als het bezwaar succesvol is, en klaarblijkelijk is het dat dus vaak ?
Dandraaien de gemeente meestal op voor de kosten. Als het bezwaar
succesvol is, moeten ze namelijk een proceskostenvergoeding betalen.

De gemeenten pleiten ervoor dat burgers zelf bij hen aankloppen zonder
tussenkomst van de bureaus. Dan is er namelijk geen sprake van een
proceskostenvergoeding.

* Enkele vragen:
1 - Hoe kan het, dat de bezwaren zo vaak succesvol zijn, dat het de
     gemeenten geld gaat kosten ?
2 - Is het niet beter minder... geld, van huiseigenaren te vragen ?
     Dan lijken mij deze problemen (voor de gemeenten) opgelost.
3 - Waarom kiezen veel burgers voor die bureautjes- en niet voor het
     directe contact met de gemeente ? Doet men dat soms, omdat het
     contact met de gemeenten minder voordeel oplevert ?
4 - Is de aanpak van Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en
     Belastingdienst, soms een opmaat voor, dat je over enkele jaren, straks
     helemaal geen bezwaar meer tegen een door de gemeente opgelegde
     OZB mág- of kunt maken, zodat gemeenten de huizenbezitters maar
     naar eigen goeddunken, welk OZB bedrag dan ook maar, straffeloos op
     kunnen leggen ?
5 - Waaraan geeft men zoveel geld uit... ? Waardoor er ook nog: OZB
     geheven moet worden- en alsmaar hoger ?
6 - Waarom, indien men tóch OZB heft ? Waarom dan niet als uitgangs-
     punt nemen, en dat lijkt mij ook eerlijker ! Het eerlijker verhaal !
     De technische hérbouwwaarde van de woning ?

Om even in te gaan op vraag (6): Stel er staat ergens een krakkemikkerige
bouwval ergens te koop. Feitelijk moet het hele geval tot misschien zelfs
wel diep onder de fundamenten gesloopt worden ?
Maar ja. Het staat op een kavel van zo'n 1.200 m2. Buren aan weerszijden
op zo'n 15 a 20 meter afstand. Dat is in dit land met vooral uit commerciële
redenen smalle kavels, waarbij, ondanks soms een diepe tuin, de huizen
allemaal loeidicht... op elkaar staan. Een unicum.
De normale verkoopwaarde is misschien € 250.000 (De ligging of locatie
speelt ook mee). Een gelijksoortig huis neer laten zetten, zal ongeveer ook
op zoiets uitkomen. Het wordt aangeboden op een verkoopsite voor, pak
ém beet zo'n: € 300.000.

De WOZwaarde zou dan (Bij het éérlijke verhaal !), ergens tussen de
€ 250.000 en: € 300.000 liggen.

Maar nu komt er (Even als voorbeeld !), een miljonair uit het westen.
Hij heeft daar huis en haard verkocht- en wil de drukke randstad graag
ontvluchten, voor een rustige oude dag op het platteland.
Pats. Boem. Hij batst er direct € 1.000.000 in. Voor hem geen probleem.

Maar wát kan er dan gebeuren ?
De gemeente gaat niet uit van de technische herbouwwaarde (Doet niet
meer aan het eerlijke verhaal, wat ook nog eens draagbaarder zou zijn
voor huizenbezitters !). Maar gaat uit van de verkoopwaarde !
Als die miljonair uit het westen niet gekomen was ? Zou het huis mis-
schien voor net iets boven de € 300.000 verkocht zijn, wat dán... de ver-
koopwaarde zou zijn, waarop men de OZB op afstelde.
Nu gaat zo een gemeente gewoon scrupuloos uit van een OZB waarde,
gebaseerd op die aankoopprijs van: € 1.000.000.

En als zich in de buurt meer van dat soort gevallen voordoen, dan is het
drie keer raaien wat dat voor de overige huizenbezitters aldaar zal kunnen
gaan betekenen...

Voor mij is OZB trouwen gewoon het ordinair bestelen van de burgers.
Maar goed. Helaas is dat treinstation gepasseerd. Dramatisch genoeg
trouwens. Daar niet van !
Voor veel burgers geldt: Hij, zij heeft dikwijls met moeite een eigen huisje
kunnen bemachtigen. En kan het net onderhouden, en dan komt die
(Meestal: véél... te hóge OZB [Omdat de gemeenten meestal, door eigen
wánbeleid... geld tekort komen !] er ook nog bij).

Als je een huis koopt. Dan moet het ook je echte (Los van hypothecaire
verplichtingen...), moet het je echte eigendom zijn.
Maar dat is het dus na aankoop niet. Daarna moet je het huis. Jouw huis,
als het ware “huren”, van de gemeente. Het verschil met een gewone
huurwoning is op de keeper beschouwd, feitelijk alleen maar, dat je
(Nóg... ?)- een lage huurprijs hebt.
Maar betaal je die 'lage huurprijs...', niet ? Dan kom je in problemen.
Over: 'Eigen Huis', gesproken...

Begrijp me overigens goed: ik ben niet tegen betalen van belastingen.
Mits het een beetje op normaal niveau ligt. Een land heeft belastingen
nodig. Geen punt. En als inwoner moet je je steentje bijdragen. Ik vind het
zelf normaal, dat je buiten rechten- ook verplichtingen hebt. Tot zover alles
oke. Maar mijn inziens, kan men er ook onredelijk in gaan worden.

Maar OZB ??? Het spijt me zeer. Maar voor mij is dat diefstal (Sorry).
En geen enkele rechter, zal een gemeente hierom aanpakken ook.
Dat ook nog eens.
Maar goed. Dat is mijn basisvisie.Kort:

(1) Roep VVN om verkeersdoden te voorkomen: ’Voortaan 60 km. rijden op
     80 km-wegen’ Telegraaf: 02-03-2023.

Op zich. Om ook verkeersdoden terug te brengen, niet direct een foute
oproep. Wie wil er dood ? Niemand, toch ? Alleen: hoever ga je ?
Qua verkeersdoden voorkomen, is het het beste, dat iedereen gewoon de
hele dag thuis blijft zitten. 0, nul verkeersdoden.
Maar of we zover moeten willen gaan ?
De lezers hier begrijpen het dus al: ik ben het, ondanks niet slechte
intensies van VVN, het hier toch niet mee eens.

(2)
Peiling: BBB in provinciale peiling grootste in Drenthe en Groningen
     (Telegraaf: 02-03-2023)

Uit zetelpeilingen (Maar hoe betrouwbaar zijn die ?), nu- en deze keer van:
EenVandaag en Ipsos blijkt dat de BoerBurgerBeweging (BBB) het goed zal
gaan doen. In Groningen en Drenthe zou de partij zelfs de grootste kunnen
worden. Met misschien als enige concurrent de VVD.

Natuurlijk: ik geef niet graag stemadvies. Zal ik deze keer ook niet doen.
Maar zelf de politiek in haar geheel, met echt álle partijen (Waarvan ik
tevelen mis in radio- en TV debatten ? Waar ligt dat eigenlijk nu werkelijk
aan ?), volgende..., dan kan ik met een bijna aan 100% zekerheid grenzen-
de waarschijnlijkheid zeggen tegen juist die boeren die moeite hebben met
het huidige beleid: “Als u voor BBB gaat ? Het spijt me zeer. Maar dan
komt u als zijnde boer, die dus commentaar heeft op- en moeite heeft met
het huidige beleid..., gegarandeerd bedrogen uit. En dát: zeker te weten”.
En trouwens: bij de VVD moet u dan ook zeker niet zijn.

En meer wil ik er hier en nu, niet van zeggen, dan alleen dat.
Want anders gaat het zoetjesaan, toch richting stemadvies.

(
3) De politieke partijen PVV en FvD zijn op 11 maart 2023 uitgesloten om
     mee te doen aan een verkiezingsdebat van de FNV in Glinstra State in:
     in Burgum.

In Glinstra State worden op 11 maart twee verkiezingsdebatdebatten geor-
ganiseerd. Tussen 16.00 uur en 17.30 uur zullen politieke partijen onder
leiding van Eelke Lok debatteren over diverse onderwerpen waaronder goed
werkgeverschap, de energietransitie, openbaar vervoer, wonen en arbeids-
marktbeleid.

* Maar dat dus zónder: FVD en PVV.
Je zou er bijna... een stemadvies van gaan geven.
(Maarrrr... ik kon me [ ook hier... ] nog net inhouden...).

Update (Néé, niet dat FVD en PVV alsnog mee mogen doen van FNV). Maar:
ChristenUnie,  BBB,  FNP,  VVD,  CDA,  BVNL,  Partij voor de Dieren,
50PLUS- en D66, die zijn niet van plan om te komen als de PVV en FvD
niet welkom zijn.

* Mijn voorspelling: FNV blaast nog liever het hele debat af, en betaald
desnoods zelf dan alle al gemaakte kosten, dan dat ze op hun standpunt
terugkomen.
Je kunt je bijna de vraag stellen of je wel lid moet willen zijn, van zo'n
gewoon (Los van de partijen zelf...) zéérrrrr... óndemocratisch' FNV ?!
* Uit de serie: “
Complot-Marmot” (Zónder: factchecks... Dusssss... ?)


Boeren moeten 'overal' het veld ruimen. Te beginnen in Nederland.
De vruchtbare Nederlandse akkers moeten worden omgeploegd tot bouw-
grond  voor 15-minuten steden en andere betonnen getto’s. Want vergis
u niet: dáár gaat het om t.a.v. de boeren- en om echt helemaal echt niks
anders. Whatever er ook gezegd wordt.
En daarbij dan ook nog: het gezonde voedsel (eiwitrijk vlees, vis), waar
Nederland altijd om bekend stond..., dát moet wijken voor goedkope(re)
mondvulling, zoals onder meer de: insecten hap.
Althans, zeker qua beeldvorming, gaat het die kant op.

De allerbeste aardappels, het smakelijke vlees, al het nobele uit de klei,
dat moet worden weggevaagd. De zogeheten voedselveiligheid in Neder-
land was altijd oke.  Je kon ervan op aan dat de overheid garandeerde
dat de consument... zich geen zorgen hoefde te maken. Sinds: Planta-
affaire (schadelijke margarine van Unilever, zo ergens rond: 1960), had-
den zich geen ongelukken op voedselgebied voorgedaan. Die hoogstaan-
de kwaliteit loopt nu gevaar.
De Agenda 2030 spreekt duidelijke taal. Voortaan zijn het wormen en
krekels wat de pot schaft.
In elk geval is er momenteel nog weinig te zien, wat deze theorie
logenstraft.

En saillaint detail: 'Wormen en krekels' ? Dat geldt dan voor de gewone
burgers... Zij die 'ons' dit op willen leggen ? Die zorgen er zelf donders
goed voor, op alle gebieden ook, dat zij zelf niet eens in de buurt
komen, van zoiets als: insectenhapjes...