Januari


Als eerste wens ik iedereen een gezond, maar vooral ook: een VRIJ 2023 toe.
Vrijheid. Een van de grootste 'goederen', van de mens.
En met name dát, dat wens ik iedereen toe !

@
Verbod op: FVD
FVD gaat ook m.i. soms wel tot aan het randje.
Alleen mijn inziens, er toch (net) niet zo overheen, dat het een
partijverbod zou rechtvaardigen.
Maar goed: dit baseer ik, op zover ik het allemaal meekreeg- en krijg.

Mij lijkt het al bij al echter ook toe dat 'men', in politiek Den Haag
moeite heeft met: 'onwelgevallige', waarheden.
Ontegenzeggelijk wordt er ook bij het FVD onzin uitgekraamd.
Sommigen zullen vinden dat men er daar in die 'kringen', geen gebrek
aan heeft, ook.
Toch staat er wel tegenover dat zij, en dat bleek vaker dan eens
achteraf, dat zij ook het gelijk aan hun kant hadden- en de rest niet.
* Soms iets met die: 'onwelgevallig', waarheden ?

Maar bijvoorbeeld het dan moeite hebben met: 'onwelgevallige
waarheden' ? Moet mede daar een partijverbod ook op gestoeld
zijn ? Dat lijkt mijzelf in elk geval een democratie onwaardig.

In dat geval begeven we ons op een hellend vlak. Daarna kan het
namelijk makkelijker worden om bijvoorbeeld:
Ongehoord Nieuws
te verbieden (Die zijn inmiddels al, als opstap daar naar toe ??? Twee
keer beboet). En daarna websites, zoals: The Jensenshow. En dan
gaat het verder, net zolang totdat er op gans deze aarde nog maar
één geluid te horen mag zijn.
En of dát dan het juiste geluid is, wat de wereldbevolking onder andere
Vrijheid, zal brengen ? Vrijheid. Jawel: vrijheid. Want pas dát... is echt
van belang voor de mens !
Ik weet het nog zo net niet.
(Of eigenlijk wel).

@ Pensioenwet:
De nieuwe pensioenwet, die dus voor gepensioneerden- en zij die dat,
normaal gesproken nog kunnen worden slechter is / wordt ! Die zál- en
moet er doorgedrukt worden. De media is er volop mee bezig hier haar
(M.I. ónterechte)- volledige medewerking aan te geven.

Kop in een krant op dinsdag 13-11-2022: “DNB: nieuw pensioenwet
leidt bijna overal tot hoger pensioen”.
Met alleen al zo'n kop moet iedereen over de streep getrokken worden.
Want wie wil er (Zeker in de huidige tijd), nu niet meer geld ???!

Toch ontkomt zelfs die krant er niet aan, om onderin in het artikel het
volgende aan te geven: “Ook is niet voorzien in compensatie voor de
afschaffing van de zogeheten doorsneepremie. Daardoor kan het
nieuwe stelsel voor werknemers van middelbare leeftijd buj het:
'slecht weer scenario', iets slechter uitpakken dan het huidige
systeem”.

En raadt eens: bij dit 'Casinopensioen'. Want dat is het !
Zal 'uiteraard', het: 'slecht weer scenario', zich natuurlijk, regelmatig
voordoen.
Beter was, om het huidige pensioen te repareren, en het basissysteem
in stand te houden.
Maar juist dáár wil men vanaf.
Zeker onder de streep, zult u uiteindelijk dus slechter af zijn met dit

nieuwe pensioenstelsel.

En dan ook nog het volgende:

- Brussel versterkt zijn greep op het enorme bedrag aan Nederlandse
pensioengelden van: 1.500 miljard Euro !
Maar (M.I. tenminste): w
aar bemoeid Brussel zich mee ?! Dit geld is
bestemd voor onze oude dag. Nederlanders hebben het eigenhandig
verdiend: met zuinigheid en vlijt.

Maar als de Europese Unie een transferunie wordt, verdwijnen uw en
mijn pensioen in een anoniem Europees fonds. En de nekslag dreigt
te komen van het Europese Hof. Dat wil een eind aan ons pensioen-
stelsel maken. Terwijl het als het beste ter wereld te boek staat.
Daar worden drogredenen voor aangevoerd.
Feit is dat men misdadig jaloers en verlekkerd naar het bedrag van:
1.500 miljard Euro kijkt.

- Hoogleraren pensioenrecht luiden in november al de noodklok in:
TROUW. “Als Nederland niet goed uitkijkt, dreigt: een compleet
verbod. We mogen dit niet laten gebeuren. Onze pensioenen zijn
van ons (In elk geval niet van: Brussel !!!).

@ Contant geld:
Zweden schaft contant geld af vanaf 2023 (15 - 12 - 2022).
Vreemd dat de Zweedse burgers niet begrijpen- of er hersenloos, van
wegkijken, dat daarmee ook een enorm stuk vrijheid van hen afge-
nomen wordt. Of is vrijheid soms niet zo van belang ?
Maar ach: als het mobieltje het maar doet, toch ?
En die geknechte 'vrijheid' van the Phone. Die: “Vrijheid ?”. Die
omarmt de huidige mens volledig.
Ikzelf, tot nu toe: niet.

@
Oekraïne:
De Oekraïense 'president' Volodimir Zelenski mocht woensdagavond
21-12-2022 het Amerikaanse Congres toespreken. Met een regerings
vliegtuig als vervoer, n.a.w. begeleid door Amerikaanse gevechts
vliegtuigen, kwam ie aan in Amerika.
Biden's Amerika begroette hem uitbundig en beloofde hem meer steun.
Ongeveer net zoals op 31 mrt 2022 Zelenski hier de Tweede Kamer,
die buiten FVD, helemaal vol was, via een videoverbinding toesprak- en
waar de Tweede Kamer o.a. enthousiast voor applaudiseerde.
Dé-escaleren ten aanzien van deze gevaarlijke oorlog ? Het kwam geen
moment bij ze op, levende in hun (M.I.) foute roes.

In feite is het Biden's Amerika, die via ons en Oekraïne, oorlog aan het
voeren is tegen Rusland. Amerika mocht Rusland al nooit, trouwens,
maar onder Biden klapte het
* Ik ga over het ontstaan en hoe allemaal van deze oorlog nu niet
veel uit de doeken doen. Ook vanwege het feit dat de columniste
van:
maart 2022 hier op deze site, dat deels al gedaan heeft.


Helaas mag er van de-escaleren geen sprake zijn. En dat, terwijl er
redenen te over zijn, om juist daar wel op in te zetten.
En ja. Rusland bereikt op een moment ook een punt dat ze dat niet
meer willen.

Het meest verbijsterend vind ikzelf echter, de nog steeds vlammende
oorlogsretoriek tegen Rusland, hier in ons Westen- en in ons land.
Inmiddels kun je de tv niet meer aanzetten of het gaat continue over
het onschuldige Oekraïne- en het zwaar schuldige Rusland.
Geen nuance. Zwart, wit. En geen ruimte voor ? Noem het maar.

Op 29 december 2022 kopte RTLNieuws al het volgende: De Russische
inval in Oekraïne in februari en de daaropvolgende oorlog - die tot de
dag van vandaag woedt - kost de Nederlandse staat dit jaar ruim 5
miljard euro.
Nog los van het geld. Hoe zal Rusland hier sowieso tegenaan kijken ?

En ook te lezen op RTLNieuws: het kabinet reserveert volgend jaar 2,5
miljard euro voor steun aan Oekraïne. Dat maakte premier Mark Rutte
bekend na telefonisch overleg met president Volodimir Zelenski van
Oekraïne.
* Dé-escaleren ??? Ongeacht alle consequenties die dat nu al heeft- en
nog zál hebben, voor o.a. de Nederlandse bevolking wiens referen-
dum uitslag van april 2016 ook nog eens, al bij al rucksichtlös en
helemaal 100% compleet- en volkomen genegeerd werd- en wordt.
Maar: dé-escaleren ??? No way !

Je zou bijna zeggen van: “Stem ze weg, in maart 2023”. Maar ik kon
me nog net inhouden (Oeps...).

De complete media, zowel op tv, radio, internet als op papier daarmee
worden de burgers van o.a. dit land al tijdenlang continue... murw
gebeukt met maar één visie, t.o.v. de oorlog tussen: “Oekraïne” en
Rusland. En die visie, die wordt zo enorm dominant, overal doorge-
drukt, dat je toch ergens het gevoel van propaganda krijgt, wat elke
dag persé over de té brainwashen burgers uitgestrooid zál- en moet
worden.
Bijna elke dag verneem je dat Zelenski bijna: God Almighty is. En bijna
24 uur per dag gaat het ook hier over de misdaden van de Russen.
Bepaalde beelden zoekt men er continue bij, om dát idee maar te
versterken. En ja. Daar zal best iets van waar zijn. Wil ikzelf ook
zeker niet ontkennen. En sterker: als ze waar zijn ? Dan heb je ook
daarop Rusland maar te veroordelen. Zeker te weten !

Rusland is, wat mij betreft dus ook zeer zeker niet: The Good Guy.
En Poetin is dat voor mij ook absoluut niet. Laat dat duidelijk zijn.
Maar het is allemaal veel meer, dan alleen maar Rusland, dat:

Zo maar even”, een ander land binnenvalt.

Het Oekraïne steunen, zou te maken hebben met beschermen Europa,
EU landen en de Europese veiligheid. En dat dan tegen een antide-
mocratisch systeem en antidemocratisch land: Rusland in dit geval.

Natuurlijk. Democratie- en Veiligheid, dat is belangrijk. Ikzelf zou o.a.
onze normen en waarden zoals wij die in Europa hebben en in ons
land, er bij willen voegen. Ook van groot belang. En daarbij dus ook
de vrijheid van mensen. Dat moet je willen behouden.
En als je daar dan echt voor op wilt komen ? Dan moet je soms ook
(Helaas), militair optreden niet uitsluiten.

Maar als, in eerste instantie, zeker in de NAVO, het Westen en de EU.
Maar vooral ook in Biden's Amerika, rationeel, logisch denkend, gezond
verstand gebruikt was, door eerlijke mensen ? Dan was ook deze
oorlog- met alles wat het aan negatiefs met zich meebrengt, echt wel:
100% te voorkomen geweest.

Maar ja. Ik weet het. Dáár noem ik wat..., toch ?

@ Slavernij:
Misschien appels met peren vergelijken ? Ik weet het niet.
Maar mijzelf lijkt het zeer opmerkelijk, dat excuses voor ons slavernij
verleden, zo aangeboden werden als gedaan- en straks nog opnieuw.
Waarom ?
Nee. Niet omdat ik achter slavernij zou staan. Absoluut niet.

Maar wél, omdat het gedaan wordt door hen, die ons straks een ándere
Slavernij op zullen gaan leggen met o.a. programmeerbaar geld (CBDC).
Hoezo: Slavernij excuses, als men ons straks weer de (Een weliswaar
iets ándere. Maar toch...) Slavernij injaagt ??!
En hoe gemeend zijn ze dán werkelijk ?!

Het ergste is trouwens nog, dat de massa, niet eens begrijpt, niet wil
begrijpen ook, waarover ik het heb. Want ik sta hiermee namelijk het
GEMAK... in de weg.
Alles in ons leven, dat moet namelijk slechts lekker: MAKKELIJK zijn.
En wat de consequenties daar allemaal van zijn ? Dat dóndert niet !

@ Crematoria zijn inmiddels, ook via berichtgeving op 16-12-2022 te
lezen op bldz.: 3 van een groot landelijk dagblad, zijn inmiddels overvol.
Het opmerkelijke is dat men geen duidelijkheid wil geven daarover.
En juist dán... blijf je theorieën... voeden, van: vaccinatieschade.
Zeker ook als einde december 2022 Pieter Omtzigt aan de bel trekt- en
los weet te krijgen dat de data van
gevaccineerden, die zijn overleden,
Uit de datasets worden gehaald.

@ Jubelton:
Er zullen best argumenten te vinden zijn, waarom je de zogeheten:
'Jubelton', aan zou moeten pakken. Kan best zijn.
Maar zelf heb ik de indruk dat het door verkeerde sentimenten
ingegeven is. Men schermt met: dat het ongelijkheid op de woningmarkt
bevordert. Rijkere mensen kunnen meer dan de minder rijkeren.

En natuurlijk. Dat klopt. Maar moeten we qua woningmarkt eigenlijk
éérst... niet eens naar iets geheel ánders kijken, voordat zoiets als:
de Jubelton in beeld komt ?

En om dán eens wat te noemen: het speculeren op onze woningmarkt
door buitenlandse (En: binnenlandse) beleggers ? Huisjesmelkers enz.
En moeten we hierbij ook niet eens kijken naar de overpopulatie van
mensen hier in dit land ?
En misschien ook nog naar: waaróm, de regering (Altijd) geld te kort
komt ? Neem ook de uitgaven eens onder de loep.

Dat lijken mij zaken, waar zeker in eerste instantie, de focus meer op
zou moeten liggen.
Sla eens piketpaaltjes. Tot hier- en niet verder met o.a. betrekking tot
huisjesmelkers. Stel grenzen. Iemand mag bijvoorbeeld maximaal twee
woonunits, woonplekken- of huizen ter verhuur aanbieden. En absoluut
niets meer. Over: “Twee” ? Oke. Daarover valt natuurlijk te discussiëren.
Maar het gaat wel om grenzen stellen.
Maar ja: dan kom je o.a. óók aan: Bernhard van Oranje (Koningshuis).

En dán: het kijken naar overbevolking ? Dan doe je toch eigenlijk gelijk-
en direct o.a. ook aan racisme en aan discriminatie, toch ?
Hetzelfde, als je meent te moeten kijken naar de uitgaven van de
regering. Hoe durf je daar kritiek op te hebben ? En dat, terwijl er
welzeker goede kritiek op mogelijk is.

Nee. Dan maar beter de mensen aanpakken die (Niet altijd, maar wel
dikwijls), door nijverheid, eigen inzet, goed arbeidsethos, iets vergaard
hebben in het leven. (Maarrrrr: werken moest lonen, toch ?).
Saillant detail hierbij: zij die deze wetten maken, die hebben meestal
zelf qua financiën, nergens een centje pijn van.

En hou verder ook eens op met dat Woke gedoe, dat altijd en overal
iedereen 100% gelijk aan elkaar moet zijn.
Gewoon op een normaal menselijke... manier, met alle verschillen om
proberen te gaan. Dát lijkt mij van groter belang.

@ Helmplicht:
1 Januari 2022. En weerrrrr doet het Nederlandse volk, in overgrote
meerderheid weinig anders, dan zijn/haar schouders ophalen over, dat
ons opnieuw een stukje vrijheid afgenomen wordt met de helmplicht
voor snorscooters.

Een snorscooter mag 25 km. per uur. Vanaf nu (01-01-2023) is daar
een helmplicht voor ingesteld. Eén van de zaken die dán opmerkelijk
is, althans: ikzelf vind dat zo. Dat is, dat als je met je snorfiets, met
25 km per uur je op straat begeeft, je dikwijls ingehaald wordt door
(opgevoerde ?) E-Bikes. Maar daar... is dan geen helmplicht voor !?

Argumentatie. Ondanks dat er tegen argumentatie in te brengen is,
is argumentatie voor iets, altijd te vinden. Ook hiervoor. En ook zo,
zodat het redelijk overkomt. Wie wil er nu bijvoorbeeld zelf graag
hersenletsel oplopen. Niemand, toch ?

Maar inmiddels leven we wél in een maatschappij waarin je zelfs geen
schrammetje meer op mag lopen. Echt alles, moet 100% uitgebannen
worden. En zelf mag je risico's, zo goed als zelf niet meer inschatten.
Laat staan daarmee op eigen wijze mee omgaan.
Risico ? Ook dat wordt steeds meer- en vaker vóór je bepaald.
En in die gevallen, heb je jezelf daar maar aan te houden ook.
Want anders ???

Mijn advies: schaf de helmplicht voor snorscooters weer af.
Het (sterk) adviseren kan. Maar schaf wel: de plicht... weer af.
Hoeveel vrijheden worden ons straks nog meer afgenomen ?
VRIJHEID voor de burgers. VRIJHEID. Dát begrip, blijft (Helaas), toch
altijd (blijvend ?) irritatie opwekken, bij hen die ons besturen.

Helaas kijken ook steeds meer burgers weg, als er weer vrijheden
afgenomen worden. Als we weer wat vrijheden moeten inleveren.
Steeds meer mensen hebben er schijnbaar steeds meer begrip voor.
En juist dát... Dat zou ons zorgen moeten baren. Misschien zou ons
dát nog wel meer zorgen moeten baren, dan het inleveren van onze
vrijheden, ook hierin, opgelegd door 'onze', bestuurders uberhaupt !

@ Ouderen

Ouderen lijken het steeds zwaarder te krijgen in dit eens zo mooie land, wat
het óók voor de ouderen was.  Ze worden meer en meer als een last gezien.
Ik durf de stelling aan dat tot en met zeker de jaren zeventig van de vorige
eeuw, ouderen doorgaans hier niet... als een pure belasting werden gezien.

Maar er heeft een in-officiële kanteling in het denken over hun, bij helaas
steeds meer mensen plaatsgevonden. "In-officieel". Jawel. Want dit...
publiekelijk toegeven, durft men nu... nog niet.
Dat kan overigens best een kwestie van tijd zijn, want de 'moderne', mens,
die schaamt zich inmiddels klaarblijkelijk nergens meer voor- en over.

Te pas en te onpas wordt gesproken over de vergrijzing. Daarmee leg je
per definitie, al een psychische druk bij ouderen. Schamen we ons niet ?
Helaas: nee. Dat doen we niet. We spreken zelfs al steeds meer over dat
het probleem van de vergrijzing opgelost moet worden.

* Hoor ik hierin een soort van: 'echo' uit een bepaald, zeer donker
   en duister verleden van pak 'em beet zo plus minus ergens de
   periode in Europa tot ± 1945 ??? En zeiden we niet na: WO II
   "Dát nooit weer" ??? Tóch ?!

Oudere mensen.  Zodra ze boven een leeftijd van 60-65 komen, dan leeft
een mens langer dan hij produceert en wordt een dure kostenpost voor de
maatschappij.  Tenminste..., die denkrichting, die gaan we op. 
Dit soort van denkbeelden, zullen, vervat in berichten, de aankomende
jaren veel voorbijkomen (Oke. Is mijn eigen inschatting... Waarbij ik hoop
dat ik het, in tegenstelling tot de signalen die ik toch daarover, nu overal
steeds meer zie, het helemaal mis zal hebben).

Enkele "Complotdenkers" ??? Vragen zouden kunnen zijn:
-  Hoe zit het werkelijk... met de oversterfte ? (Vooral in de hogere leef-
   tijdsgroepen) ? Tegenwoordig weet men echt zo goed als alles van je.
   Maar over dit verschijnsel zou men nog in het duister tasten ?

-  Welke rol speelt het vaccineren ? Als men álles onderzoekt en wil onder-
   zoeken ? Dan kan men hierover de twijfel, die toch bij veel mensen leeft
   hierover, wegnemen. Waarom wil men die twijfel... niet wegnemen ?

Op 5 januari 2023 was ook op Internet te lezen dat elf teams geld krijgen
om
onderzoek te doen naar oversterfte gedurende de coronapandemie.
De studies moeten helpen om duidelijk te maken waardoor dat kwam.
Ik geef op een briefje dat het aan alles mag liggen. Ongezonde levensstijl
en noem het verder allemaal maar. Het mag n.a.w. aan werkelijk alles

liggen, mits het maar niet aan het vaccineren ligt. Zo'n uitkomst zou als
absoluut onacceptabel gevonden worden, en misschien zou dat zelfs tot
zware sancties kunnen leiden voor de onderzoekers ?
Dus die teams kijken wel uit...

En wat ouderen verder betreft. Ook een opmerkelijk bericht te lezen bij
de: ANBO (Bond voor Ouderen), over hun kritiek op een situatie, dat
een woonzorgcentrum in Delft, gaat beknibbelen op warme maaltijden.
(6 januari - 2023).

Aan de bewoners aldaar werd gesteld dat dit zou gebeuren vanwege de
gestegen voedingskosten.  Medewerkers/sters, vrijwilligers, die maal-
tijden opscheppen, serveren ? Die zouden worden voorzien van een
weegschaal en instructies omtrent portiegrootte.

   Vreemd dat er dan... onder politici hierover alleen maar ophef is bij
   Geert Wilders (PVV).  Zie tweet hieronder:

   @GeertWildersPVV  (Op: 6 januari 2023)
    medewerkers/vrijwilligers die maaltijden opscheppen/serveren zullen
    worden voorzien van een weegschaal en instructies omtrent portie-
    groottes.  Het is Godgeklaagd.

 

De overkoepelende organisatie is zich ná... de publiciteit... een hoedje
geschrokken en laat nu iedereen weten dat het allemaal een vergissing is.

Maar ja: dan rest toch wel weer de vraag van:
"Maar wat was er t.a.v. de ouderen aldaar dan gebeurd, als er géén
 publiciteit was geweest" ?

Mijn visie op ouderen:
- Doorgaans, moeten we ze koesteren.  Ze hebben, ook al zijn ze voor hun
  leeftijd nog gezond, toch een geheel ándere toekomst voorzich dan pak 'em
  beet iemand van 20 jaar die in goede gezondheid nog een heel leven, met
  alles erop en eraan voorzich kán... hebben liggen.