Maart 2021

Verkiezingen 2021
Op moment van schrijven hebben we al enkele verkiezingsdebatten achter de rug,
waarbij de meest recente, die was bij RTL4 op zondagavond 28 februari.
Door Corona kan er geen campagne gevoerd worden door lijsttrekkers en partijen
die zich met nog een beetje fatsoen in hun donder, aan de regels houden.
Dat Baudet (FvD.) die aan zijn laars lapt, zegt voldoende.
Deze opmerking heeft niets te maken met mijn visie op bepaalde politieke ideo-
logieën. Die houd ik voor mij.  Ik zou deze opmerking ook hier neergezet hebben
als het om bijvoorbeeld: Sigrid Kaag, Jesse Klaver, Wobke Hoekstra enz. ging.


En dan even kort over het debat ?

– 1 Kan dat volgende keer op de publieke zenders (voorkomen we: reclame) ?
– 2 Twee lijsttrekkers kwamen in problemen met confrontatie burger, te weten:
      Mark Rutte- en Wobke Hoekstra. Nu kon je daar ook iets van vinden met de
      confrontatie tussen Sigrid Kaag en die boer. Maar Kaag bleef, ondanks de
      blijvende inhoudelijke verschillen, rustig, kalm en bedaard (zweette niet).
– 3 Moeilijk om echt winnaars aan te wijzen. Iedereen had op onderdelen soms
      best wel een punt. Wilders deed het standaard goed. Standaard. Wat hem
      mede verhinderde de: 'gamechanger', te worden.

Op social media heerst de angst voor fraude bij verkiezingen. Zeker bij brief-
stemmen waarbij Ollongren zich al zoiets liet ontvallen dat ook niet 100% goed
ingevulde stembiljetten toch mee zouden tellen- en het feit dat er deze keer
drie dagen lang gestemd kan worden (i.v.m. Corona). En dat geeft extra tijd voor
fraude. Althans, volgens 'Jan en Alleman', op social media en meer.
Fraude kàn. En helemaal uitsluiten kun je het helaas niet. Maar het zou me toch
vreemd overkomen, als bleek dat er in dit land massaal... fraude gepleegd zou
worden, bijvoorbeeld ten nadele van de PVV en FvD.

Het hoort bij, de burgers serieus nemen, dat met man en macht voorkomen wordt
dat dat kan gebeuren. Ook al zou met fraude voorkomen worden dat er een
enorme winst door PVV en FvD. geboekt zou worden (Iets wat ikzelf trouwens per
definitie niet zie gebeuren).

Als het toch zo mocht zijn dat die twee partijen een flinke winst boeken ?
Dan zou de rest van de politiek zich eens ernstig af moeten vragen waar dat dan
door komt ? En dan daadwerkelijk proberen de oorzaken daarvan (misschien op
hun eigen manier, maar toch...), aan te pakken.

Als laatste roep ik iedereen op om wel te gaan stemmen.
Doe dat a.u.b. !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Corona & cö:

Natuurlijk. Vervelend al die maatregelen. Avondklok. Winkels dicht. Anderhalve
meter maatschappij. Steeds 'deskundigen', in talkshows, die aangeven hoe het
allemaal is- en zou moeten. Enzovoorts.
Een mens, een normaal mens, die wil vrij zijn. Onbelemmerd door wat dan ook
maar, springen, vliegen, dartelen, werken, vakantie, ontspannen, geen zorgen
en noem het maar. Zo in elkaar zittende, maakt het, het allemaal extra zwaar.
En of de maatregelen allemaal helpen, ook testen en (verplicht ?) vaccineren ?
Ikzelf heb er ook best wel zo mijn twijfels over. Zeker alleen de berichten op
internet, world wide ook, zijn er te verschillend over.
Ook dat maakt dat je aan veel, gerede twijfels kunt hebben.


Wereldwijd, in de EU en ook hier bij ons begint het idee voor een vaccinatie-
paspoort steeds vastere vormen aan te nemen. Het is moeilijk. Ikzelf heb de
neiging dat direct de prullenbak in te kieperen.
Dat er al over gedacht wordt zelfs ?
Maar is dat té makkelijk gedacht ?

De Europese Commissie wil deze maand, maart 2021 met een voorstel komen
voor een digitaal vaccinatiepaspoort. Commissievoorzitter Von der Leyen zei
in het Europees Parlement dat de komende maanden worden gebruikt om de
technische voorwaarden vast te stellen. Het vaccinatiepaspoort kan volgens
haar alleen een succes worden als alle lidstaten het plan steunen.
Het idee is dat EU-burgers met een digitaal vaccinatiepaspoort vrij door de EU
kunnen reizen (Maar de grote vraag is: blijft het alleen daarbij ?).

Nederland vindt het (mijn inziens: voor de buhne !), nog te vroeg voor een
besluit hierover.  Of dat ook met de nu vlak voor de deur staande verkiezingen
te maken heeft, omdat ook hierover toch nog best wel veel zorgen leven onder
de burgers ? Uit te sluiten is het niet.

De andere kant kan zijn (ik doe maar een gok...), dat gerelateerd aan kennis
van nu, voor zover dat ook mij bekend is ? Het wel zo 'moet' zijn dat er toch
wel een bepaald aantal mensen ingeënt zou moeten zijn.
( Met welk vaccin overigens ? [en waarom de Russische Sputnik V niet ?]).
De mensheid kennende, zou het best kunnen dat bij volledige vrijblijvendheid,
zich onvoldoende mensen laten inenten.

Nemen onze bestuurders de juiste maatregelen ? Ook een moeilijk punt. Corona
was een betrekkelijk nieuw 'iets'. Wat moet je doen en hoe ? En hoe experimen-
teel zijn de maatregelen dan. Als je zelf de kennis niet in huis hebt, moet je je
laten adviseren. Maar ook daar de vraag: Door wie en hoe ? Zijn er anderen, die
je beter hadden kunnen informeren over... nu ja... noem het maar.
Puntje lijkt mij wel, dat niks doen geen optie was.

Begrijp me goed: ik 'spreek', hier met de kennis, waarover ik nu, tot nu toe de
beschikking heb. En van alle info (die zou tekort kunnen schieten, maar toch),
die tot mij gekomen is, maak ik dan een afweging. Oke. Die is persoonlijk.
Dat dan weer wel.

Weer een andere kant: een vrij, westers, moderne, democratisch mens, onder
dwang iets laten doen ???
Het blijft een zeer moeilijke afweging.
Dramatisch dat het (Ondanks dat dit puur ontkend wordt, uit belangen van
handel en nog veel meer...), het China... gelukt is, ons nu al zover te krijgen !
Want... vergis u daar maar beter niet in.


I.C.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Ginger Phoenix (April 2021)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Maart 2020

Carnaval 2020
Joden downplayen, met praalwagens. Oke. Dat kan één keer gebeuren.
Alhoewel ikzelf, zelfs dan nog wel ergens de initiatiefnemers van verdenk.

Maar Alaaf. Oke. Ik ben bereid te stellen dat dat een keer gebeuren kan.

Goed. Maar dan komt daar gedoe over, nadien.
Na zulks ‘gedoe’.  Weet je zeker dat het niet meer kan. Daarna kan en mag er

geen ruimte voor twijfel meer zijn.

Als het dan een volgende keer weer toch weer gebeurt ? Dan is het niets anders

dan: antisemitisme.

 

Maar klaarblijkelijk was zelfs dit herhalen van antisemitisme op carnaval 2020
nog niet genoeg. Een vieze bonus moest toegevoegd worden door nota bene de
Nederlandse Spoorwegen op 22 februari 2020, met een Jodenlied.

Het is allemaal veel meer dan slechts maar triest alleen.
 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 


Ouderdom = Ziekte ?
29 februari 2010: Prominente academici dringen erop aan dat de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) ouderdom opneemt in de lijst met ziekten.
 

Een mens. Doorgaans iemand, die normaal gesproken: wil léven. Diep in haar,
zijn hart. Oke, is even eigen interpretatie: voor eeuwig leven. Graag jong,
krachtig, in goede gezondheid- en alhoewel misschien niet altijd miljonair,
zichzelf goed kunnen bedruipen in financiële zin.

Als we van standaarden uitgaan: dat de mens ouder wordt. Is een natuurlijk
proces. De mens, ik ga er althans vanuit, het gros. Heeft het niet zo op dat
proces. Maar het is nu eenmaal niet te veranderen. Eenmaal hier op aarde heb
je het lot maar te ondergaan, van uiteindelijk: sterven.
Nu kun je door eigen inzet je leven beïnvloeden, in positieve of negatieve zin.
Maar het zal, ook standaard bezien, voor je 100e afgelopen zijn.

Veel ouderen. Jà. Ik weet dat dat weer oubollig en afgezaagd klinkt, maar toch ?
Zij hebben door noeste arbeid, dit land gebracht waar het is. En de ook daardoor
verworven welvaart en vrijheid, hier in het westen, dat wil niemand meer missen.

 

In mijn visie mag daar wat tegenover staan: AOW bijvoorbeeld. Tegenwoordig
helaas pas na je 67e.  Maar het lijkt de laatste jaren steeds minder ‘bonton’, te
zijn, gewoon klip en klaar te spuien dat ouderen, na het verlaten van de arbeids-
markt: als financiële lastposten worden gezien. Er lijkt een hetze tegen hen
gevoerd te worden. En ik zeg iedereen klip en klaar: die is puur en uitsluitende
geënt op hebberige jaloersheid, waarbij alle menselijkheid aan de kant gezet
wordt. Het liefst ziet men, en zo heel erg zwart, wit stel ik dat helaas niet, dat
zo snel een oudere de arbeidsmarkt verlaat ? Hij, zij, direct dood neer valt.
Ziezo: daar heeft de maatschappij geen kosten meer aan.
Saillant detail: men wenst er niet aan te denken, hoe men het zelf zal ervaren
als men zelf oud wordt en is ?!

En naar het bezit van ouderen wordt begerig gekeken. Nuja, als ze dat hebben ?
Dat is meestal in de loop der decennia opgebouwd met noeste arbeid.

Niet zelden begon men al in hun teenagertijd met werken. En vanaf toen, even

van de standaardgevallen uitgaande: vijf dagen in de week, elke morgen om half

zeven je nest uit. En voor acht uur ’s morgens op je werk. En dat misschien zo’n:
45 a 50 jaar lang. En zeker toen zij begonnen, geen Iphones, of computers…

Als door de leeftijd de arbeidsmarkt verlaten moet worden, dan realiseren zij
zich, al wordt daar weinig over gesproken, dat ze weer een herkenbaar stapje
dichter bij de dood zijn. Iets waar een beetje normaal mens niet op zit te
wachten. Als je geluk hebt ? Blijf je daarna nog twintig jaar gezond, voordat je
begint af te takelen en het einde toch steeds dichterbij komt.

Over perspectief in het leven- over toekomst gesproken ???

 

Ouderdom beschouwen als ziekte is weer een stap om ouderen te downplayen.
Als je oud te wordt ? Dan ben je dus ziek ?

Voeg dit bij de discussies over het nog wel- of niet meer medisch behandelen
van 70-plussers (begin 2019). Ik begrijp trouwens best dat die discussie voort
kan vloeien uit wat schrijnende zaken, die zo'n discussie rechtvaardigen.
Maar het beeld werd (wordt ?) opgeroepen: ’70 plussers, niet meer behandelen’.

En alleen al dàt beeld moet je al niet willen oproepen !

We moeten ons hartstikke doodschamen, zoals wij met ouderen omgaan.
En over hen spreken. Maar ja: de schaamte zijn we, uit puur economisch motief
ook nog, in wezen allang voorbij.
En ook dat is iets wat voor mij ook het failliet van de mensheid illustreert !
 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

 

Beleggen:
Veel particuliere beleggers delven voor hun pensioen, studiepotje of vakantie

straks financieel het onderspit vanwege een nieuwe belasting. Vooral beleggers

die risico’s mijden in hun portefeuille worden de dupe. (25-02-2020)

De vermogensrendementsheffing van 't kabinet, die in 2022 ingaat, is ’dodelijk’
voor de doorsnee belegger.
Beleggers die zich bij brokers, banken of adviseurs aanmelden, moeten vaak
kiezen met welk risico zij hun geld willen besteden. De meeste beleggers,

kiezen dan de veiligste variant. Staatsobligaties- en beleggingen in aandelen

die, inclusief dividend, een laag maar gestaag rendement bij weinig risico

bieden.
 

Nu vind ik het al erg dat mensen sowieso al naar het beleggen gestuurd

worden. Je zou je geld, waar meestal hard en lang voor gewerkt is, veilig op

een bank moeten kunnen parkeren, waarbij er niet getornd wordt aan het geld

van jou, wat je uiteraard veilig op een spaarrekening wilt zetten.

Zo zou het moeten zijn. Dat je dan maar een rente daarop krijgt van nog geen

1% ? Daar vind ik, ondanks dat ik weet heb van beleid: Europese Centrale Bank,

nog wel zo het een en ander van. Maar goed.
(Negatieve rente, kan trouwens best, zoals in België verboden worden !).

Maar als je dan door omstandigheden toch aangedreven wordt om te beleggen,
zoek je uiteraard naar zoveel mogelijk risicomijdende beleggingen, die na aftrek
van kosten dan misschien niet veel. Maar nog wel 'n stabiel inkomen opleveren.

Met wrange ogen kijkt de Haagse politiek klaarblijkelijk naar het feit dat je als

voorzichtige belegger, hoofdzakelijk voor die risicomijdende beleggingen kiest.

Burgers spinnen er (dun) garen bij. En juist dat leidt tot een shockeffect in:
Politiek Den Haag. Burgers die ergens wel bij varen. ‘Zijn we nu helemaal
bedonderd, dat we dat toelaten ???

‘Snel een nieuwe belastingheffing creëren, waarmee men met die risico mijdende
beleggingen er netto gemiddeld negatief rendement scoren. De burgers moeten-
en zúllen erop achteruit boeren. Punt uit !

In het kabinetsplan worden alle beleggingen belast tegen een verondersteld
rendement van 5,33%, iets dat veel beleggers in obligaties niet halen.
De beleggingen met een ’voorzichtig’ profiel hebben gemiddeld zo’n 1,85%
rendement.  Na aftrek van allerlei kosten draaien zelfs deze risicomijdende
beleggers dan 0,86% verlies. Je bouwt niks op.
Een slechte zaak.

 

Beleggers die dit merken, worden namelijk door deze heffing naar risicovollere
beleggingen in aandelen of risicovolle bedrijfsobligaties geduwd. 
Precies datgene wat je bijvoorbeeld voor je pensioen niet zou moeten willen
als belegger.

 

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ondersteunt het noodsignaal.
Het gaat om zeker anderhalf miljoen beleggers. Deze wet krijgt volgens het VEB
een onbedoeld effect.

 

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het voor het kabinet juist een wél
bedoeld effect heeft. De burgers moeten zoveel mogelijk van hun bezit ontdaan
worden. Hoezeer laat je je als regering kennen, in wezen niets op te hebben met
burgers, anders dan ze als 'melkkoe', te zien ?
Ik zou eisen, dat geld, van de burgers op spaarrekeningen, daarop helemaal in
tact blijven. Desnoods 0% rente. Maar dat is the limit. Maar dan ook niet op
andere (subtiele) manieren daar iets afknabbelen. Vermogens rendement heffing
bijvoorbeeld. Stel die desnoods in op bedragen boven een miljoen. Maar toch:
dan nóg blijft het diefstal door de ROverheid !

 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

 

Coronavirus:
Er gaan diverse visies over rond. Ook over het ontstaan ervan.

Ontwikkelen nieuw Chinees Biologisch wapen, waarbij in laboratoria iets misge-
lopen is, zodat het uit kon breken. Wetende hoe China tegen mensen- en
mensenrechten aankijkt, hoeft zoiets in wezen niemand te verbazen. Een goed
bekeken programma: ‘Zondag met Lubach’, op zondagavond 23 februari 2020,
over hoe China de Oeigoeren onderdrukt’, sprak alleen al boekdelen.

 

En verder: we hebben de Spaanse griep gehad, de Mexicaanse griep, die laatste
nog niet eens zo lang geleden. Maar waag het niet dit: ‘Chinese griep’, te

noemen ? (Iets met handelsbelangen, en dat de economie tóch, whatever ons

overkomt voorrang krijgen zàl- en moet !?).

Als de economie, ondanks wat er maar aan de hand is- en zal zijn ? Prevaleren
zal- en moet ? Hoe goed is zo'n virus dan nog te bestrijden ?

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

 

Pensioen vs rekenrente:
Het belangrijkste wat klaarblijkelijk in deze wereld en maatschappij plaats dient
te vinden is dat burgers hun zekerheden ontnomen worden. Zeker als die mensen
tot niet de kringen van de elite behoren.

Neem alleen al de arbeidsmarkt. Het woord ‘vaste dienst’, is voor bijna alle werk-

gevers al het vreselijkste vloekwoord wat ze kennen. Terwijl juist puur en alleen

dàt van zo groot belang voor de werknemer is !!!


En nu het pensioen.
Mensen die het geluk hebben de pensioengerechtigde leeftijd te halen, die

hebben in eerste plaats honderd procent recht op pensioenzekerheid. Daar mag

nóóit... aan getornd worden. Zeker niet als je weet dat er momenteel meer dan
1.600 miljard, in die pot zit, waar elk jaar zo’n 30 miljard uitgehaald wordt voor
het betalen van het pensioen. Maar elk jaar komt er ook weer geld bij.
 

Het hele probleem is dat men verlekkert kijkt naar al dat geld.
(Brussel ook ! Vergis u niet !). Men wil dat geld, wat om uit te keren is, het
liefst niet uitkeren. Allerlei zaken worden verzonnen om het uitkeren zo beperkt
mogelijk te houden. Nu de rekenrente weer.

 

De rekenrente afschaffen betekend gewoon, dat je de zekerheid van het
pensioen loslaat. En dat de uitkering van jaar tot jaar kan verschillen. Drie keer
raaien of ie dan gemiddeld wel omhoog gaat ? (Ondanks de zogenaamde
positieve verhalen daarover van de initiatiefnemers van dit plan, dacht ik het ff.
Mooi niet !).

En wie komt juist dat goed uit ? Juist !).

 

Het pensioen wordt er een heel stuk onzekerder van. En dat is een grof misdadig
schandaal voor al die mensen die hun leven lang bijgedragen hebben.

En als pensioenfondsen geen harde toezeggingen meer hoeven te doen
(de zekerheid bieden waar u recht op hebt !), Dan kan er meer risico genomen
worden in beleggingen.

Maar moet je dat willen ? Bewust meer risico nemen met het geld van anderen
die terecht verlangen dat het aan hen uitbetaald wordt ? En beleggen, dat is
sowieso al risico nemen. Stel dat het mis gaat ???
 

Ik weet en begrijp dat het uiterst negatief klinkt als ik u zeg dat men u op alle
mogelijke wijzen van uw geld en bezittingen af te helpen. Ik schreef het hier-

boven al onder de kop: ‘Beleggen’:
(Nieuwe belasting voor hen die juist in beleggen de risico’s proberen te mijden).

Ook dat beschouw ik als een misdadigheid. En echt niets anders !

Als inzake het pensioen wél toezeggingen gedaan worden- en in stand gehouden
worden ook ? Dan moet men meer zekerheid hebben over het rendement op
beleggingen (dàt je tegenwoordig moet beleggen schaar ik onder misdaad, en
niets anders !). En dat betekent een groter deel van je beleggingen in obligaties
en minder in aandelen. Obligaties kennen een zeker, maar relatief laag

rendement. Aandelen kennen een onzeker, maar (hopelijk ? Want dat staat niet

vast- en je zult zien dat je er dan meestal op verliest !), hoger rendement...
 

Door meer in aandelen te beleggen zullen de beleggingsopbrengsten meer gaan

fluctueren.  Om het pad voor deze criminele act te effenen, schrijft men dat de

opbrengsten op termijn hoger zijn. Maar welk mens met een IQ van laten we

eens zeggen, van boven de honderd, gelooft dat echt ?
Het moeten beleggen op zich, vind ik dus al een ding (Misdadig). Maar het risico
verhogen, en de zekerheid afschaffen ?

Dan zou het eigenlijk tijd moeten zijn voor revolutie.
 

‘U begrijpt het helemaal niet’, hoor ik mensen nu al denken. ‘Het gaat helemaal

niet over alles wat u hier neerschrijft. Het ligt allemaal compleet anders, en

klaarblijkelijk ver boven uw denkvermogen. En bij uw hier en nu geëtaleerde

domheid, denkt u ook nog in complotten en meer’.

 

Ja, ja… ik begrijp het niet… Ik heb er niets van begrepen…

Als het niet zo erg was, kon ik er misschien nog om lachen…

 

I.C.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Ginger Phoenix (April 2020)


===================================================
===================================================

 

Maart 2019

In februari werd bekend dat de prijs van een koophuis, gemiddeld genomen, boven

de: € 300.000 uitkwam, waarmee echt goed wonen steeds meer een privilege voor

de rijkeren en de elite wordt. Mensen met een smallere beurs ? Jammer dan.
Goede ontwikkelingen, lijken het mij nu bepaald niet.

Meer nieuws van februari:

- De Nederlander, die Maxima in september 2007 niet kon vinden, maar haar, zijn
  belastinggeld wel, die zou rijker geworden zijn van de Euro.
  Dat stellen economen van de Duitse denktank: Centre for European Politics (CEP).
  En ze hebben er ook best een redelijk verhaal bij.
  Maar op z’n minst de beeldvorming daarover, als het daarbij blijft, die zal bij heel
  veel mensen toch enorm anders aanvoelen.


- Klimaat: heerlijk, die zonnige dagen eind februari. Genoot er zelf ook van.
  Tegelijkertijd herinnerde ik me berichtgeving, dat door de extreem lage
  waterstand, door de extreme zomer van 2018, inmiddels 1 miljoen huizen dreigen
  te verzakken in 83 gemeenten.
  En de grondwaterstand schijnt ook nog lang niet op peil te zijn.
  Buiten de rol die waterschappen hierin wel- of niet kunnen spelen, riep het bij mij
  de vraag op, gezien hoe die zaken er nu eenmaal voor staan, of we dan eigenlijk
  niet meer baat bij regen dan al die zonneschijn hadden gehad ?
 

- Tarieven van banken stijgen.  Maar weinig mensen stappen over naar
  een andere bank. En dat zal zelfs bij negatieve rente op spaargeld ook
  niet gaan gebeuren. Eenvoudigweg, doordat er uiteindelijk, als plaatjes
  compleet zijn en pas dan naast elkaar liggen er toch weinig verschillen
  zullen blijken te zijn, tussen de banken. (Kartélvorming ?).
  Vluchten kan niet meer.


Aandeleninkoop door Nederlandse staat (Schiphol / Air France).
Als de Fransen zo opspelen daarover, dan moet je haast aannemen, dat het geen

slechte zet geweest is van de Nederlandse Staat.  De vraag is nu misschien wel,
hoe het na deze aandelenaankoop staat met de positie van de KLM-topman:
Pieter Elbers ?
Op donderdag 28 februari 2019 op internet te lezen dat Frankrijk nu mogelijk voor
de herbenoeming van Pieters Elbers als baas van KLM gaat liggen.
Volgens de Franse krant Les Echos gaan er geluiden op bij het Franse ministerie
van Economische Zaken om de aandeelhoudersvergadering van april uit te stellen.
Daar wordt onder meer over de nieuwe termijn voor Elbers gestemd.
Opnieuw profileert Frankrijk zich als een zielig landje dat verlies nooit kon...
(zie bv. Frans-Pruisische oorlog 1870 - 1871. Overwinning voor Pruisen en zijn
 bondgenoten), nooit kon- en kan verwerken
. Moet je met zo'n land uberhaupt wel
welke verbintenis, transactie enzovoorts aangaan ?

Maar, wat dit punt verder betreft, zou je er anderszins toch ook wel weer de

volgende vragen op los kunnen laten:
1 – We gaan we toch niet weer terug naar die verschrikkelijke tijd van
      staatseigendom en solidariteit ? Immers, We hebben toch geleerd dat
      dankzij de privatisering van de hele samenleving alles beter en goed-

      koper wordt ?
2 - En nu we toch een aandeel nemen in de KLM, wanneer denken wij,
      sorry: de Staat…, uiteraard in het geheim, een aandeel gaat nemen in
      de Voedselbank ?

Per 1 maart 2019 nieuwe wet computercriminaliteit III. Politie en justitie kunnen
pc’s, telefoons en servers hacken.  Zij krijgen nieuwe bevoegdheden om de
computercriminaliteit beter te bestrijden.  De stelling is: ‘Door sneller en
effectiever te kunnen optreden wordt Nederland veiliger’.
Men kan dan heimelijk en op afstand computers binnengaan voor de opsporing

van ernstige delicten, zoals kinderpornografie, drugshandel of liquidaties.

Dat kan op een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server.


Eigenlijk heb ik er helemaal geen moeite mee als dat gebeurt vanwege dat soort

zaken. Politie, justitie, het O.M. Het is van groot belang dat zij hun werk kunnen

doen, speelruimte krijgen en ook met de tijd meegaan. De wereld verandert nu

eenmaal en zeker die organisaties moeten mee.

Tegenkrachten gaan ook met de tijd mee.
Tot zover geen probleem met dit gebeuren.


Maar, jazeker, er komt altijd een: ‘maar’.
Maar ik zou er alleen wel heel erg veel moeite mee hebben als dat alles ook

gebeurt om daarmee onwelgevallige meningen op Internet en in het bijzonder:

Social Media mee aan te pakken.
Dat bijvoorbeeld, op dinsdag 26 februari 2019
Facebook het account van de
anti-islamactivist Tommy Robinson verwijdert, dat is er m.i. een voorbeeld van,
hoe we het helemaal niet moeten willen ! Ook voor onwelgevallige geluiden
moet er ruimte blijven.
We begeven ons anders op meer dan een hellend vlak alleen
 
De inzet van dit soort middelen moet beperkt worden tot zeer ernstige,
Staatsgevaarlijke misdaad, waarbij er nauwelijks een andere keuze is.
Jammer genoeg, sluit ik niet uit, dat de kwaadwilligen wel een manier vinden om
hieraan te ontsnappen.  En dan is het toch weer zo dat de gewone burgers weer
een stuk van hun privacy in moeten leveren.  Als jij op Social Media jouw zorgen
uit, op jouw manier (Oke. Aan bv. echt- en serieus oproepen tot geweld, zitten
natuurlijk wel grenzen...), maar dan al te maken krijgt met politie op de stoep,

justitie en misschien het O.M. ? Dan zetten we daarmee stappen richting een:
(Chinese) Politie Staat, want die kant dreigt het dan zeker op te gaan.
Daarmee komt de o zo belangrijke Vrijheid van Meningsuiting toch weer een heel
stuk verder onder druk te staan.
En dat is gewoon een heel erg slechte ontwikkeling !!!

 

Op 20 maart verkiezingen, Provinciale Staten. Peilingen voorspellen dat FvD en

Groenlinks het goed gaan doen. Afwachten maar. Het blijft toch koffiedik kijken.
Ik vind het zeer belangrijk om te gaan stemmen, en dat zal ik ook gaan doen.

Hopende dat velen dat voorbeeld ook volgen.

Maar goed. Dat iemand zoals Jeroen Pauw, die volgens Starsinsider via: MSM te

lezen 28-02-2019, met meer dan 200 vrouwen het bed gedeeld heeft, en hij ons

straks ook allemaal weer weet te verleiden om naar hem te kijken ? Ach, dat is

dan toch, even afsluitend hier, toch maar weer mooi meegenomen, toch ?

I.C.


* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Ginger Phoenix (April 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden