Maart 2019

In februari werd bekend dat de prijs van een koophuis, gemiddeld genomen, boven

de: € 300.000 uitkwam, waarmee echt goed wonen steeds meer een privilege voor

de rijkeren en de elite wordt. Mensen met een smallere beurs ? Jammer dan.
Goede ontwikkelingen, lijken het mij nu bepaald niet.

Meer nieuws van februari:

- De Nederlander, die Maxima in september 2007 niet kon vinden, maar haar, zijn
  belastinggeld wel, die zou rijker geworden zijn van de Euro.
  Dat stellen economen van de Duitse denktank: Centre for European Politics (CEP).
  En ze hebben er ook best een redelijk verhaal bij.
  Maar op z’n minst de beeldvorming daarover, als het daarbij blijft, die zal bij heel
  veel mensen toch enorm anders aanvoelen.


- Klimaat: heerlijk, die zonnige dagen eind februari. Genoot er zelf ook van.
  Tegelijkertijd herinnerde ik me berichtgeving, dat door de extreem lage
  waterstand, door de extreme zomer van 2018, inmiddels 1 miljoen huizen dreigen
  te verzakken in 83 gemeenten.
  En de grondwaterstand schijnt ook nog lang niet op peil te zijn.
  Buiten de rol die waterschappen hierin wel- of niet kunnen spelen, riep het bij mij
  de vraag op, gezien hoe die zaken er nu eenmaal voor staan, of we dan eigenlijk
  niet meer baat bij regen dan al die zonneschijn hadden gehad ?
 

- Tarieven van banken stijgen.  Maar weinig mensen stappen over naar
  een andere bank. En dat zal zelfs bij negatieve rente op spaargeld ook
  niet gaan gebeuren. Eenvoudigweg, doordat er uiteindelijk, als plaatjes
  compleet zijn en pas dan naast elkaar liggen er toch weinig verschillen
  zullen blijken te zijn, tussen de banken. (Kartélvorming ?).
  Vluchten kan niet meer.


Aandeleninkoop door Nederlandse staat (Schiphol / Air France).
Als de Fransen zo opspelen daarover, dan moet je haast aannemen, dat het geen

slechte zet geweest is van de Nederlandse Staat.  De vraag is nu misschien wel,
hoe het na deze aandelenaankoop staat met de positie van de KLM-topman:
Pieter Elbers ?
Op donderdag 28 februari 2019 op internet te lezen dat Frankrijk nu mogelijk voor
de herbenoeming van Pieters Elbers als baas van KLM gaat liggen.
Volgens de Franse krant Les Echos gaan er geluiden op bij het Franse ministerie
van Economische Zaken om de aandeelhoudersvergadering van april uit te stellen.
Daar wordt onder meer over de nieuwe termijn voor Elbers gestemd.
Opnieuw profileert Frankrijk zich als een zielig landje dat verlies nooit kon...
(zie bv. Frans-Pruisische oorlog 1870 - 1871. Overwinning voor Pruisen en zijn
 bondgenoten), nooit kon- en kan verwerken
. Moet je met zo'n land uberhaupt wel
welke verbintenis, transactie enzovoorts aangaan ?

Maar, wat dit punt verder betreft, zou je er anderszins toch ook wel weer de

volgende vragen op los kunnen laten:
1 – We gaan we toch niet weer terug naar die verschrikkelijke tijd van
      staatseigendom en solidariteit ? Immers, We hebben toch geleerd dat
      dankzij de privatisering van de hele samenleving alles beter en goed-

      koper wordt ?
2 - En nu we toch een aandeel nemen in de KLM, wanneer denken wij,
      sorry: de Staat…, uiteraard in het geheim, een aandeel gaat nemen in
      de Voedselbank ?

Per 1 maart 2019 nieuwe wet computercriminaliteit III. Politie en justitie kunnen
pc’s, telefoons en servers hacken.  Zij krijgen nieuwe bevoegdheden om de
computercriminaliteit beter te bestrijden.  De stelling is: ‘Door sneller en
effectiever te kunnen optreden wordt Nederland veiliger’.
Men kan dan heimelijk en op afstand computers binnengaan voor de opsporing

van ernstige delicten, zoals kinderpornografie, drugshandel of liquidaties.

Dat kan op een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server.


Eigenlijk heb ik er helemaal geen moeite mee als dat gebeurt vanwege dat soort

zaken. Politie, justitie, het O.M. Het is van groot belang dat zij hun werk kunnen

doen, speelruimte krijgen en ook met de tijd meegaan. De wereld verandert nu

eenmaal en zeker die organisaties moeten mee.

Tegenkrachten gaan ook met de tijd mee.
Tot zover geen probleem met dit gebeuren.


Maar, jazeker, er komt altijd een: ‘maar’.
Maar ik zou er alleen wel heel erg veel moeite mee hebben als dat alles ook

gebeurt om daarmee onwelgevallige meningen op Internet en in het bijzonder:

Social Media mee aan te pakken.
Dat bijvoorbeeld, op dinsdag 26 februari 2019
Facebook het account van de
anti-islamactivist Tommy Robinson verwijdert, dat is er m.i. een voorbeeld van,
hoe we het helemaal niet moeten willen ! Ook voor onwelgevallige geluiden
moet er ruimte blijven.
We begeven ons anders op meer dan een hellend vlak alleen
 
De inzet van dit soort middelen moet beperkt worden tot zeer ernstige,
Staatsgevaarlijke misdaad, waarbij er nauwelijks een andere keuze is.
Jammer genoeg, sluit ik niet uit, dat de kwaadwilligen wel een manier vinden om
hieraan te ontsnappen.  En dan is het toch weer zo dat de gewone burgers weer
een stuk van hun privacy in moeten leveren.  Als jij op Social Media jouw zorgen
uit, op jouw manier (Oke. Aan bv. echt- en serieus oproepen tot geweld, zitten
natuurlijk wel grenzen...), maar dan al te maken krijgt met politie op de stoep,

justitie en misschien het O.M. ? Dan zetten we daarmee stappen richting een:
(Chinese) Politie Staat, want die kant dreigt het dan zeker op te gaan.
Daarmee komt de o zo belangrijke Vrijheid van Meningsuiting toch weer een heel
stuk verder onder druk te staan.
En dat is gewoon een heel erg slechte ontwikkeling !!!

 

Op 20 maart verkiezingen, Provinciale Staten. Peilingen voorspellen dat FvD en

Groenlinks het goed gaan doen. Afwachten maar. Het blijft toch koffiedik kijken.
Ik vind het zeer belangrijk om te gaan stemmen, en dat zal ik ook gaan doen.

Hopende dat velen dat voorbeeld ook volgen.

Maar goed. Dat iemand zoals Jeroen Pauw, die volgens Starsinsider via: MSM te

lezen 28-02-2019, met meer dan 200 vrouwen het bed gedeeld heeft, en hij ons

straks ook allemaal weer weet te verleiden om naar hem te kijken ? Ach, dat is

dan toch, even afsluitend hier, toch maar weer mooi meegenomen, toch ?

I.C.


* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Ginger Phoenix (April 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden