Mei 2019
 

5G Netwerk:

kunnen we zonder- en hebben we het nodig ?
Op basis van nu bekende gegevens wordt de 5G chip voor smartphones bijna twee
keer zo duur dan chips voor 4G.  En die prijsstijging zal de consument merken.
Je krijgt er wel een snellere internetverbinding voor terug. Misschien krijgen we er
ook een extra dosis straling voor terug ?
De gezondheidsrisico's van straling door het nieuwe 5G-netwerk, lijken mij,
althans voor wat er nu over bekend is, ook niet zomaar te verontachtzamen. 
Het is onvoorstelbaar, althans, dat zou het moeten zijn, dat de Tweede Kamer er
zich zo maar uit verveling zorgen over maakt.  Ze willen zelfs eerst een stralings-
onderzoek, en dan pas beslissen over het 5G netwerk. Wel is het nu al opmerkelijk
dat Nederland zich weliswaar houdt aan de Europese richtlijn daarvoor, maar
andere Europese landen veel strengere normen hanteren. Doen zij niet voor niets,
denk ik zomaar.
En er is meer te melden ten nadele van de burgers…

Als ik op persoonlijke titel spreek, dan vraag ik me af of, alles bij elkaar nemende,
het allemaal voor de mensheid, zoals het er nu nog uitziet allemaal, wel als een
echte zegen uit zal pakken- en of het voor gewone burgers uiteindelijk een echte
vooruitgang is ?
De andere kant: de gewone consument zal dit een non discussie vinden.
Bijna honderd procent van de burgers, gaan wat dit betreft voor alles wat hun
verslaving aan de mobieltjes kan intensiveren. En neveneffecten ? Die zullen zij
voor lief nemen. Want stel je je leven eens voor zonder phone ?
 

Yezidi’s:
berichten einde april, dat Nederland Yezidi’s terugstuurt. Als er één groep is
waarvoor je je best moet doen, om ze als vluchteling in het westen- en dus ook
hier te laten blijven, dan zijn het de Yezidi’s wel. Ongelooflijk dat Nederland
juist deze groep mensen terug wil sturen.


Coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen ook
opheldering van staatssecretaris Mark Harbers (VVD, asiel) over het terugsturen
van Yezidi’s naar Irak. Ik zou zeggen: geen opheldering, leg direct een verbod
neer tot terugsturen.

EU-Verkiezingen:
 


Het lijkt er nog niet op, in deze peiling tenminste, dat door perikelen bij het:
Forum voor Democratie, deze partij flink in de nesten zit. Alleen al op basis van
deze peiling zou ik zeggen dat dat er nog bepaald niet op lijkt.

 

Afsluiter: Koningsdag is rustig en goed verlopen hier in Nederland.
Het verbaasd mij iedere keer opnieuw dat dat hier zo kan.
Beetje trots mag je daar als land, in deze tijd toch wel op zijn.

B.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Rein Relnicht (Juni 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden