Mei 2021

Corona bestaat.
Ikzelf twijfelde daar nooit aan.
Ook niet dat het niet iets is waarover je kunt grappen en grollen.
Het is een ernstige zaak.
Los v
an het feit, dat het mijn idee altijd al was dat het met opzet, uit een
Chinees, militair
Laboratorium op de wereld losgelaten werd, en als je de
signalen wilt zien ? Dan wéét je ook dat dat zo is ! Blijft het de vraag, nu we
er eenmaal mee hebben te dealen, hoe we ons er tegen moeten beschermen.

Het ding wat hierin het allerbelangrijkste wordt gevonden is: vaccineren.
Dat wordt met stip bovenaan gezet, ter bestrijding.
Maar hoe goed, veilig, werkzaam en betrouwbaar is dat nu werkelijk ?
Ik lees veel... op internet (jawel op betrouwbare platforms en meer- ook
buitenlandse). Vanwege de beperkte ruimte op/in deze website is onderstaande
wel veel te beknopt. Maar ga voor meer info... zelf op onderzoek uit met behulp
van o.a. Zoekmachines.

1  Vaccinmakers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.
Zo ongeveer de enige
industrie in de wereld... die niet aansprakelijk gesteld
kan worden voor (lichamelijke) schade of overlijden die is veroorzaakt door
hun product, zijn vaccin-producenten.
Door de ‘National Childhood Vaccine Injury Act’ uit 1986, en versterkt door de:
‘PREP Act’, kunnen vaccin-producenten niet worden aangeklaagd voor de
vaccinatieschade, zelfs niet als wordt aangetoond dat zij nalatig zijn geweest.
Uiteraard zijn ze vanuit zichzelf ook niet bereid om enige verantwoordelijk-
heid te aanvaarden voor eventuele bijwerkingen of sterfgevallen die hun
produkten kunnen veroorzaken.
* Vraag: hoeveel vertrouwen geeft dat allemaal ?

2  De vaccins stoppen de overdracht of infectie niet
Waren deze vaccins niet datgene waar we op wachtten om weer:
'Terug naar normaal', te kunnen ? Helaas, dat is niet het geval. Waarom
krijgen we dan die berichten over dat we sociale afstand moeten blijven
bewaren en mondkapjes moeten blijven dragen, nota bene nog wel nadat...
we gevaccineerd zijn ? Dan zijn de vaccins toch niet ontworpen
om overdracht
of infectie te stoppen ?!
Vaccinatie zal er dus n.a.w. niet voor zorgen
dat we het virus niet meer ver-
spreiden. En het voorkomt ook niet dat het virus ons infecteert als we het
eenmaal hebben. Het vaccin nemen... dat houdt in dat we alle risico’s van
deze experimentele producten accepteren, en dat we voor onszelf een afwe-
ging maken. Maar hoe kun je voor jezelf de juiste afweging maken hierin,
met altijd onvoldoende kennis ?
Je moet jezelf wel degelijk de vragen stellen van waarom o.a.:
– Risico nemen.
– Géén bescherming krijgen.
– Mogelijk schade ondervinden door het vaccin.
– Nog steeds een mondkapje moeten dragen.
– Nog steeds 1,5 meter afstand moet houden.
– Toch nog het virus kunnen verspreiden.

3  Covid krijgen na inenting:
Het gebeurde o.a. In veel Amerikaanse staten. Het doet zich n.a.w. wereld-
wijd overal voor. Dat daar dan (opzettelijk ?) te weinig berichtgeving over is,
is misschien ook weer zo'n aandachtspunt...
Bijvoorbeeld 66% van de gezondheidswerkers/sters in Los Angeles, die het
vaccin uitstellen of weigeren… misschien zijn ze dan niet onder de indruk
van de gehaaste wetenschap. Of erger: misschien zijn ze op de hoogte
van de wijze waarop de sterfgevallen worden gerapporteerd ? Ook dat is
iets om over na te denken.

4  Het virus blijft muteren:
Niet alleen blijft het virus (zoals alle virussen) muteren, maar muteert het
ongeveer elke 10 uur. Hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken
om dat niveau van mutaties bij te houden ?
Antwoord: Dat kunnen we niet.

Waarom hebben we, gezien het feit dat natuurlijke immuniteit de mensheid
uiteindelijk nooit in de steek heeft gelaten, opeens geen vertrouwen meer
in die natuurlijke immuniteit ?

5  Censuur en de totale afwezigheid van wetenschappelijk debat.
Natuurlijk. Er waren nationale en wereldwijde debatten. Soms stevig ook.
Ze werden door volksgezondheids-functionarissen gevoerd en dikwijls tege-
lijkertijd ook, op alle grote nieuwszenders uitgezonden.
Opmerkelijk: de zogeheten knapste koppen, uit de geneeskunde, virologie,
epidemiologie, economie en vaccinologie van over de hele wereld debat-
teerden over zaken als:

Lockdowns
• Het dragen van mondkapjes
• Maatschappelijke ontwrichting
• Onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van vaccins
• Hoe screenen op gevoeligheid voor vaccinatieschade
• Therapeutica, (d.w.z. niet-vaccin behandelingsopties)


Was het niet geweldig om te zien hoe volksgezondheids-functionarissen
(die nog nooit iemand met COVID hadden behandeld) hun “wetenschap” in
twijfel trokken ?
Was het niet geweldig om te zien hoe het FDA panel in
prime time... de vaccin producenten publiekelijk het vuur aan de schenen
legden met lastige vragen over producten waar niet aansprakelijk voor zijn ?

Wat zegt u ? Heeft u... die debatten gemist, nooit gezien ???
Tsja. Dat kan best kloppen. Want...

Want, die debatten, die hebben nooit plaatsgevonden. Wat er in plaats
daarvan gebeurde, was hardhandige censuur van alle informatie die afweek
van de ons opgedrongen: 'verhaallijn' !
Maar als er zoveel op het spel staat ? Moeten we dan niet veel meer dan
maar slechts één kant van de zaak horen ? Moeten niet vele perspectieven
worden gehoord en moet er niet professioneel, democratisch vrij overal over
kunnen worden gedebatteerd, waarbij alle kanten belicht cq onder de loep
genomen worden ? Zou er dan niet een veel beter 'gewogen gemiddelde',
naar boven komen ?

Wat is er gebeurd met de wetenschappelijke methode om altijd onze veron-
derstellingen in twijfel te trekken ? Waarom is iedereen die het niet eens is
met de WHO, of de CDC zo zwaar gecensureerd ? Is de wetenschap over
volksgezondheid een religie geworden ?

Als iemand zegt: 'the science is settled (alle wetenschappers zijn het met
elkaar eens)', dan weet je, als normaal acterend, rationeel denkend mens
toch dat je te maken hebt met iemand die bevooroordeeld is ? Wetenschap
(vooral biologische wetenschap) staat per definitie nooit vast. Als dat zo
was, zou het een dogma zijn, geen wetenschap.

Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk proberen een goede burger te zijn. Werken
de Lockdowns ? Dan wil ik mijn deel doen en zal ik bv. Thuisblijven.
Mondkapjes ? Als het redelijk effect sorteert, zal ik ze dragen. Als 1,5 meter
afstand houden effectief is, dan wil ik me daaraan houden. Maar ik blijf met
o.a.dat alles allemaal wel wat moeite houden, als er daarvan, daarvoor
helemaal geen enkel bewijs geleverd wordt cq is...6  Ik heb Covid al gehad:
Voor degenen die dit betreft: oke. Het zal niet prettig geweest zijn.
Misschien bent u er een twee weken in totaliteit mee zoet geweest.
Nogmaals: niet prettig en niemand wens ik het toe.
Symptomen waren o.a.:
– Onophoudelijke bil/lage rugpijn.
– Zeer weinig energie.
– Lichte koorts.
– Reukvermogen, misschien ook daarna nog, een tijdlang aangetast.
– Enzovoorts...
Maar het is na twee weken overleefd. Nu blijkt (zoals altijd) dat er een
prachtige, natuurlijke, levenslange immuniteit is opgebouwd.
En voor alle duidelijkheid: niet iets, dat in een paar maanden uitgewerkt
kan zijn als ik het vaccin had gekregen.

Voor dat lichaam, waarin het zich zo'n twee weken huisgehouden heeft, is
Covid voorbij. Omdat ik het al heb gehad, is voor mij het bewijs geleverd dat
het vaccin gevaarlijker voor me zou zijn dan de ziekte. Ik ben, op basis van
de situatie van zover nu bekend, dus niet bereid het risico van een overhaast
ingevoerd vaccin te nemen.

* Ondermeer al het bovenstaande hier, zal men als complottheoriën kunnen
zien, die bijvoorbeeld door de huisarts met een pennenstreek naar het land
van de fabelen verwezen kan worden.

Laat u maar vaccineren”, hoort u van hem/haar. “Risicoloos is het natuurlijk
niet. En ik kan u geen garanties geven. Maar in het licht van het grotere
geheel, grotere maatschappelijke belang: doe het maar. Dat is mijn advies”.

Vaccineren ?
U maakt zelf de afweging.
Wél zou ik het van de zotte vinden als u het doet... om 'vrijheden' terug te
krijgen. Om op vakantie te kunnen gaan, enzovoorts.
De enige reden waarom u het zou moeten doen is omwille van uw gezond-
heid- en nergens anders om.
En wat nogmaals alleen al het bovenstaande hier betreft ? Ik durf te beweren
dat het zeer 'tricky', is, om dat allemaal- en nog veel meer, zeker qua basis...,
af te doen als onzin en complottheoriën.

Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening.
Het is verder aan u.

B.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Rein Relnicht (Juni 2021)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mei 2020

 

Corona:
Het Corona virus houdt ons nog in haar greep, en ook ik wil daar dus iets over
schrijven.
 

Onder andere op Teletekst (vrijdag 1 mei 2020), was te lezen dat President Trump
‘bewijs gezien’, heeft, dat het coronavirus is ontstaan in een laboratorium in de
Chinese stad Wuhan.
Met details om die bewering te ondersteunen, kwam ie overigens niet...

Amerikaanse inlichtingendiensten meldden eerder dat zo’n ‘lab-theorie’, echter
wel wordt onderzocht. En of ze dat zomaar doen ? De Chinese ambassadeur in
Nederland gaf aan dat het een gerucht is, dat door: ‘onverantwoorde politici en
media’, wordt verspreid.      

 

Het vervelende is, dat je Trump- en misschien ook Amerikaanse inlichtendiensten
niet graag wilt geloven- en dan misschien nog eerder zo’n Chinese ambassadeur.

Maar juist dat laatste, dat wordt bemoeilijkt doordat China, China is. 
China. Met haar mensenrechten aantastende systemen.

 

En ja. Dat China meerdere verzoeken van zelfs de Wereldgezondheids-organisatie
(WHO) om onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus, geweigerd
heeft… Nota bene maar liefst de WHO, waarvan bekend is dat ze China nu bepaald
het vuur niet aan de schenen gelegd hebben bij het begin van de uitbraak- en hoe
China daarmee omging…

Kijk. Dàt, helpt nu bepaald ook niet mee om Trump het ongelijk in z’n schoenen te
schuiven en die Chinese ambassadeur het gelijk.

 

En als we daarbij onder andere meenemen dat de Australische premier Morrison
vorige week opriep tot onafhankelijk onderzoek naar de virus-uitbraak, waarbij
China als door een wesp gestoken- en geërgerd daarop reageerde- en daarom

stelde dat de banden met Australië nu ‘ernstig worden beschadigd’, door de

opmerking van Morrison...

Tsja, dat geeft m.i. ook meer dan te denken alleen… En is bepaald geen goed
hulpmiddel om China geloofwaardiger over te laten komen.

 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Eurobonds:
In Spanje en Italië is verontwaardigd gereageerd op het gedrag van premier Mark
Rutte bij het bezoek aan een afvalverwerkingscentrale in Den Haag op woensdag
29 april 2020.

 

Een van de werknemers riep naar de premier dat Nederland aan Italië en Spanje,
‘niet dat geld’, moet geven.

Mijn inziens een goede vraag- en dat moeten we inderdaad ook niet doen.
Niets mis mee, als je het mij vraagt.
Rutte aarzelde een moment- en zei toen: ‘Ik onthoud dit !’.

En hij stak zijn duim op.

 

Dat landen als Spanje en Italië daar zo op reageren geeft al voldoende te denken.
In Spanje veranderde een zender de beelden zelfs zo dat het op sociale media ten
per definitie, ten nadele van Rutte en Nederland, boze reacties losmaakte.

 

Het ergste vind ik dan hoe de verslaggeving daarover in Nederland, van eigen
verslaggevers, geefsters is.

Een van dat soort lieden, een: ‘NOS-correspondent’, zoals Rop Zoutberg:
‘De Spanjaarden voelen zich vernederd hierdoor. Mensen snappen niet waarom
Rutte zo reageert’.

Volgens Zoutberg zien veel Spanjaarden Ruttes reactie als: ‘een schop na’, terwijl
ze nog met de ellende van het coronavirus kampen.
 

En hij ging verder: ‘De Spanjaarden willen dat er snel een Europees herstelfonds

komt, maar snappen niet waarom landen als Nederland daar allerlei voorwaarden

aan verbinden (mijn mening: dat snappen die landen echt wel donders goed !!!).
Dat wordt als onterecht gezien’, zegt Zoutberg.  ‘Premier Sánchez vatte het

vorige week als volgt samen. Hij zei: Dit is een oorlog, en als je solidair wilt zijn,

stel je daar geen voorwaarden aan’.

 

Waarom werd er niet iets te berde gebracht door zo iemand dat de Nederlandse
aanpak juist oke is. En Spanje en Italië, gewoon een slechter financieel beleid

gevoerd hebben, onder misschien motto’s van: lang leven de lol, vrijheid, blijheid.

En als we daarmee in de problemen komen ? Red de EU ons wel, met onder meer

geld van landen die en goed en degelijk financieel beleid gevoerd hebben- of in

elk geval zoiets.. ?
Maar niets daarvan. Eigen reporters zijn er m.i. bijna altijd als de kippen bij om
Nederland, het land waarin ze wonen en hun positie aan te danken hebben- en

daar in hun geld verdienen, een trap na te geven.

 

Misschien wàs het ook best een wat ongelukkige uitspraak van Eurovoorzitter
Dijselbloem in 2017…

‘Zuidelijke landen moeten eerst maar eens proberen om minder geld uit te gaan

geven aan vrouwen en drank, om de schuld omlaag te krijgen'.

Aan de andere kant ? In hoeverre loog ie daarmee ? (M.I. weinig !).

En dat lijkt mij dan geen goede verhouding tussen zaken zoals: solidariteit en
het nakomen van verplichtingen. Iets wat mij althans normaal lijkt. Zeker als
daar in de EU afspraken over gemaakt zijn.

Maar ja: iemand aanspreken ? Dat is op persoonlijk vlak al moeilijk. Zeker als

degene die aanspreekt, gelijk heeft. En kom daar dan maar eens mee, hoezeer

het ook gerechtvaardigd is, bij de landen in de EU mee aan ?


Italië, reageerde meer dan geprikkeld alleen. Nederland was- en is bot, gierig

en hypocriet, vonden en vinden zij. Nederland zou niet solidair genoeg zijn-

en meer...

 

Maar waarom moeten wij bewust gevoerd wanbeleid financieren van andere

EU landen ?
Als veel landen zich niet aan gestelde regels houden, waar blijf je dan ?
Het getuigd niet van solidariteit als je gestelde begrotingsregels, jaar in, jaar

uit (bewust) niet nakomt.

 

Op 11 april 2020 opperde de Portugese premier dat Nederland de EU uit kon.
Nederland kon de Europese Unie beter verlaten en de Euro. Deze suggestie
deed ie ook en mede, nadat minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA)
zich de afgelopen periode met succes had verzet tegen meer financiële

transfers naar Zuid-Europa. En dat deed Wopke Hoekstra mijn inziens dus ook
heel terecht !

Tsja: Nederland uit de EU en meer…. ?
Zo langzamerhand, ga je denken: hoe gek is zo’n idee eigenlijk ?

 

B.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Rein Relnicht (Juni 2020)
 

===================================================
 

Mei 2019
 

5G Netwerk:

kunnen we zonder- en hebben we het nodig ?
Op basis van nu bekende gegevens wordt de 5G chip voor smartphones bijna twee
keer zo duur dan chips voor 4G.  En die prijsstijging zal de consument merken.
Je krijgt er wel een snellere internetverbinding voor terug. Misschien krijgen we er
ook een extra dosis straling voor terug ?
De gezondheidsrisico's van straling door het nieuwe 5G-netwerk, lijken mij,
althans voor wat er nu over bekend is, ook niet zomaar te verontachtzamen. 
Het is onvoorstelbaar, althans, dat zou het moeten zijn, dat de Tweede Kamer er
zich zo maar uit verveling zorgen over maakt.  Ze willen zelfs eerst een stralings-
onderzoek, en dan pas beslissen over het 5G netwerk. Wel is het nu al opmerkelijk
dat Nederland zich weliswaar houdt aan de Europese richtlijn daarvoor, maar
andere Europese landen veel strengere normen hanteren. Doen zij niet voor niets,
denk ik zomaar.
En er is meer te melden ten nadele van de burgers…

Als ik op persoonlijke titel spreek, dan vraag ik me af of, alles bij elkaar nemende,
het allemaal voor de mensheid, zoals het er nu nog uitziet allemaal, wel als een
echte zegen uit zal pakken- en of het voor gewone burgers uiteindelijk een echte
vooruitgang is ?
De andere kant: de gewone consument zal dit een non discussie vinden.
Bijna honderd procent van de burgers, gaan wat dit betreft voor alles wat hun
verslaving aan de mobieltjes kan intensiveren. En neveneffecten ? Die zullen zij
voor lief nemen. Want stel je je leven eens voor zonder phone ?
 

Yezidi’s:
berichten einde april, dat Nederland Yezidi’s terugstuurt. Als er één groep is
waarvoor je je best moet doen, om ze als vluchteling in het westen- en dus ook
hier te laten blijven, dan zijn het de Yezidi’s wel. Ongelooflijk dat Nederland
juist deze groep mensen terug wil sturen.


Coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen ook
opheldering van staatssecretaris Mark Harbers (VVD, asiel) over het terugsturen
van Yezidi’s naar Irak. Ik zou zeggen: geen opheldering, leg direct een verbod
neer tot terugsturen.

EU-Verkiezingen:
 


Het lijkt er nog niet op, in deze peiling tenminste, dat door perikelen bij het:
Forum voor Democratie, deze partij flink in de nesten zit. Alleen al op basis van
deze peiling zou ik zeggen dat dat er nog bepaald niet op lijkt.

 

Afsluiter: Koningsdag is rustig en goed verlopen hier in Nederland.
Het verbaasd mij iedere keer opnieuw dat dat hier zo kan.
Beetje trots mag je daar als land, in deze tijd toch wel op zijn.

B.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Rein Relnicht (Juni 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden