September 2020:

Ouderen: Het buitensluiten van hen die ons de welvaart gebracht hebben die we
niet meer willen missen, lijkt helaas al een langere tijd gaande. Het bashen van
ouderen in onze o zo politiek correcte samenleving. Steeds meer mensen zijn
helaas de mening toegedaan dat zij: "uit de Staatsruif vreten".  Iets wat ook
een doorn in het oog schijnt te zijn van overheden, die dat geld dan niet meer
aan, hun ook, vaak megalomane prestige objecten kunnen spenderen.
Dat: "vreten uit de Staatsruif", lijkt voor overheden qua ethisch principe een
groter pijnpunt, dan de zorgkosten, die volgens actueel geldende rapportages
voor zeker de helft door 65 plussers veroorzaakt worden.

Dat die oudere hun hele leven premies en belastingen afgedragen hebben speelt
schijnbaar geen rol ? Ook niet dat die ouderen voor een belangrijk deel in hun
arbeidszame leven, van meestal meer dan 40, 45 jaar min of meer die: "Staats-
ruif", zelf vulden.

Als oudere heeft u uw AOW leeftijd weten te bereiken. Om u dat moeilijker te
maken, verhoogde men de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar ergens 66, 67
jaar. (zo ongeveer het hoogste in Europa !). En of het daar bij zal blijven ?
Ondanks wat men ons wijsmaakt, was dat in financiële zin niet nodig. Het had
op 65 jaar kunnen blijven. Maar in politiek Den Haag, worden klaarblijkelijk de
prikkels steeds groter om ons belastinggeld aan andere zaken uit te geven dan
aan noodzakelijke dingen voor de bevolking.  Uitgeven aan persoonlijke
projecten over de grens. Uitgeven aan de EU, die ons, whatever wie dan ook
maar ? U ook hierover probeert wijs te maken... Ons dat door de bank genomen
Gewoon te weinig oplevert. En dat ook, ondanks wat ‘onze’ regeringen er in de
afgelopen decennia al aan afgedragen hebben.
Maar goed. U was ze ondanks dat, toch te slim af. U heeft toch uw AOW-
gerechtigde leeftijd weten te bereiken. U heeft nu gewoon recht op AOW.

Knarsetandend, en naar alle waarschijnlijkheid zich gefrustreerd verbij-tend,
zien ze zich gedwongen om u die AOW elke maand uit te keren. Ik zou er zelf
niet raar van opkijken als er wet- en regelgeving in de maak zouden zijn, om
het verstrekken van AOW te gaan stoppen.
Het merendeel in de politiek, zou daar mijn inziens graag voor willen gaan.

Maar er is meer waar men zich in de politiek, t.a.v. ouderen aan stoort:
- Door vlijtig, maar ook zuinig te leven, heeft u gespaart !
  Mijn God ! U heeft gespaart. Men broedt al jaren op maatregelen om u
  uw spaargeld af te nemen. Contant cash geld in de ban proberen te
  doen is er een voorbeeld van. En is het zover ? Dan komt de negatieve
  rente. Per definitie diefstal. U wordt er ordinair mee bestolen. Punt.
  ING zou dat bijvoorbeeld alleen doen bij vermogens van boven de
  miljoen. Inmiddels zijn ze afgezakt tot € 250.000- en we voelen op onze
  klompen aan dat dat verder zal gaan.
  Ondertussen probeert ook de belastingdienst met aanslagen e.d. u al
  zoveel mogelijk van uw vermogen te beroven.


- Heeft u geen- of zo goed als geen spaargeld ? Maar wel uw huisje vrij
  weten te zwoegen in meer dan 40 a 45 jaar ? Dan weet men u ook te
  vinden. Dat u daar uw leven lang krom gewerkt hebt speelt geen rol.


- 65-plussers maken zo ongeveer de helft van alle zorgkosten.

Ik persoonlijk vind het afschuwelijk dat ouderen hoofdzakelijk gezien worden als
een kostenpost. Het is alleen al via de wetten van de natuur, niet onlogisch dat
de ouder wordende mens, dikwijls meer aandacht en zorg vraagt dan iemand in
de bloei van zijn, haar leven. En jawel: dat kost wat geld.  Maar zijn we een

moderne, democratische beschaafde samenleving- of niet. Solidariteit, behoort
een groot goed te zijn. Zeker solidairiteit met hen, die ook dankzij hun inzet,
mede een bijdrage leverden aan opbouw van dit land.

GroenLinks, in de persoon van Corinne Ellemeet vindt dat beter gekeken moet
worden naar het nut en de noodzaak om mensen op leeftijd nog wel te gaan
opereren. Zij geeft aan: ‘deels omdat ouderen dat zelf niet willen’.
Vreemd, ik heb ouderen zelf dat alleen maar horen roepen als het eindstadium
onafwendbaar echt dichtbij was. Anders niet. Ze geeft echter toe dat het ook
om het financiële gewin gaat.
Het heeft er de schijn van, althans, neemt dat niet weg, dat, ook door steeds
oprekken AOW-Leeftijd, en zulke visies, iemand mag werken tot zijn, haar
zeventigste, en zo snel hij, zij daarna een kostenpost wordt, bezien moet

worden als (even zwart/wit gesteld) "iemand waar we vanaf moeten".
Zulk gedachtegoed, is wat mij betreft helemaal fout.
En dan druk ik me nog voorzichtig en netjes uit !

Dat je verder in jouw tijd, vroeger als teenager, zonder gadgets, zoals phones
en luxe speeltjes met een goed arbeidsethos, op veel sobere basis begonnen

bent met werken, en dat een 40 a 45 jaar, zo goed als zonder ziekte, volge-

houden hebt ? Dat ook, is niet van belang: ‘Hou eens op met dat ‘gezeik’, van
vroegah, jóh’.

In vergelijking met de teenagerleeftijd, vroeger, van de ouderen van nu, kun

je in het algemeen gesproken zeggen dat veel van de jongeren van nu, veel

is komen aanwaaien. De zogeheten: ‘prinsjes en prinsesjes’, van deze tijd.

Helaas hoor je nu, in Coronatijd uit die hoek van jongeren toch veel dingen

zoals: ‘We kunnen niet meer feesten. We zien onze vrienden en vriendinnen

te weinig’.  En als je dan ziet hoe ze erbij kijken dan denk je bijna dat hun

einde nadert.

Een onterechte mentaliteit naar ouderen toe, ontstaat bij hen ook nog eens,

omdat overheden, organisaties, instellingen, commerciële bedrijven etc. etc.

bepaalde visies van veel jeugd op ? Te weinig tegenspreken.

Begerig, zonder zelfreflectie en zonder geweten klaarblijkelijk ook
(vies woord: geweten), kijkt men nu slechts naar het nu. Uw huidige status quo
nu. En niet te vergeten: uw huidige saldo nu. Uw vermogen, nu. Vooral dat.
U als oudere schijnt te genieten van het leven. U schijnt het goed te kunnen

doen allemaal. Gemakshalve- of gewoon bewust, vergeet men dat uw toekomst

er per definitie minder uitziet. U kunt geen promotie meer op uw werk maken

en dan meer gaan verdienen. U krijgt geen bonussen meer, u heeft geen

sociale contacten op de werkvloer meer, geen leuke collega’s meer, geen uit-

dagende toekomstperspectieven meer op de arbeidsmarkt. Dat is allemaal

passé. U bent er te oud voor.

En bij die ouderen waarbij dat zo is, is ook het dan klein, opgebouwd vermogen
geen waarborg voor een leuke oude dag. Stilstaan bij het feit dat u na uw:
66e / 67e statistisch gezien, nog slechts enkele jaren in goede gezondheid door
zult brengen. Dat is er niet bij.  Statistisch bezien is de kans groot dat u te

maken krijgt met kwalen, aandoeningen, ziektes en noem het maar op.

En voor alle duidelijkheid. U als oudere zit daar niet op te wachten. Echt niet.

Het overkomt u. Voor een merendeel zal ongetwijfeld gelden dat zij ook weer

graag als een teenager, met een toekomst, vrolijk en blij rond zouden willen

springen. Maar de logische natuurlijke natuurwetten, systemen, die laten dat

niet toe. Een mens, als alles normaal verloopt, zoals de natuur het bedoelde,

die wordt ouder. Tot aan het moment van de dood. En daar is niets aan te

doen.

U fietst als oudere nog wat op een dure E-bike. Probeert nog wat van de

schaarse natuur, flora en fauna in dit land te genieten. Iets waar u vroeger

niet aan toekwam, omdat ook u bezig was dit land op te bouwen, zodat we nu

ook mede door gepleegde inzet van u als oudere, in een welvaartsstaat leven

die ook jongeren niet meer willen missen.
Maar ja. Dat ouderen genieten ? Dat lijkt niet meer te mogen… ?!

Toen u begon met werken, had u weinig. We kunnen er rustig van uitgaan,

minder dan zelfs de armste teenager van nu. Het is een van die dingen die

als een paal boven water staan. Slechts door noeste arbeid, met een goed

arbeidsethos, begon u als ook een jongere met het opbouwen. Vijf dagen in

de week, minsten 8 uur. Een volle 40-urige werkweek. Buiten die enkele keer

dat u echt ziek was in die 40 a 45 jaar. Die keren zijn trouwens op de vingers

van een hand te tellen. U zette zich op en in uw werk goed in. U kwam nooit

te laat. Kortom: u deed uw werk prima.

Maar na het verlaten van de arbeidsmarkt, doordat u de AOW Leeftijd hebt

bereikt, wordt er tegenwoordig met een scheef oog naar u gekeken. Een

scheef oog, wat puur als fundament heeft: onterechte jaloersheid. Niets meer.

Ik vraag me dan altijd ook af: ‘Zouden die, nog jonge scheve ogen, nu ook al

graag 65 plus willen zijn’ ? Het is bij het asociale af dat men u, als ouder het

niet meer schijnt te gunnen dat u, in die statistisch bezien, laatste gezonde
jaren die nog maar voor u liggen, meer tijd heeft voor leuke reizen, dat u vrije
tijd heeft- en een beetje geld,  Men kijkt negatief afgunstig naar u, omdat u
als oudere wél een ander huis kunt kopen in deze tijden waarin starters,

jongeren het nakijken hebben. Maar door wie en wat komt dat nu eigenlijk
echt werkelijk ?

Ouderen krijgen steeds meer het idee opgedrongen dat ze de samenleving

tot last zijn. Te duur voor een operatie. Te vaak toch verwaarloosd in verzor-

gingshuizen. Voor u, jawel: voor u…, voor u spreken ze over voltooide levens.

Pia Dijkstra (D66), kan er met de pil van Drion, boekdelen over schrijven.

Voltooid leven. En dan verwijten ze u als oudere inmiddels ook al dat u in uw

leuke woning blijft zitten. Uw eigen huis. Gerealiseerd door dus decennialang

krom liggen voor uw hypotheek.

Voor je gedrag, tijdens je leven, waarmee je opbouwde, ook een klein beetje

voor jezelf, lijk je tegenwoordig gestraft te worden. Ook de belastingdienst

weet de ouderen helaas, te vinden. Al bij al een vreemde zaak.

Men schermde immers toch altijd met begrippen zoals: ‘werken moet lonen’ ?

Ach ja. Het kwartje valt. Natuurlijk. Slechts lonen op sociaal gebied. Contact

met collega’s, en dàt soort dingen. Maar owee, als je er van uitgaat dat het

op financieel gebied moet lonen.
Uw huis dat u vrij heeft van hypotheek ? U wordt gestimuleerd dat te

verkopen. Neen, niet om de winst ervan naar bijvoorbeeld uw kinderen door
te sluizen. Neen, die winst dient u maar aan te wenden voor uw zorg. En weet
u het toch met een trucje naar uw kinderen over te hevelen ? Dan weet ook
hierin de belastingdienst of erger, u en uw kinderen wel te vinden.

 
Doodgaan. Ik zou er niet raar van opkijken dat men met wetten bezig zou zijn

om er zorg voor te dragen dat geld- en bezittingen erven verboden wordt.

Dat moet naar de staat- of de zorg. Punt. Natuurlijk is erven dan wél toege-

staan, als de erflater schulden heeft. Kun je begrijpen. Dan zal men de na-

bestaanden (Met trucjes, stimuleren om de erfenis wel te aanvaarden. Ziezo:

weer een probleem minder voor de Staat- of welke schuldeiser dan ook).
Uw kinderen. De kinderen waar u zo van hield, die zullen persé en koste wat

het kost, dan vies achter het net moeten gaan vissen.

De regering, de politieke bestuurders, de elite, als ik het even ietwat

zwart/wit stel ? Die ‘stelen’ zich rijk, via de burgers. De jongeren, worden door

van alles en nog wat, daarbij ook nog eens tegen de ouderen opgezet.

Veel jongeren hebben de systemen erachter, waardoor- en waarom dat

gebeurd niet eens door.  De jeugd zou daar niet in moeten trappen.

De jeugd zou onder andere hun beschuldigende vingers beter moeten

uitsteken naar de politiek. En hun o zo geliefde EU, waar zeker de jeugd in

haar algemeenheid niet goed over nadenkt. Dat kost vele malen meer dan

bijvoorbeeld ons AOW systeem.  Tientallen miljarden. Ja, u leest het goed,

geen miljoenen, maar miljarden, die verdwijnen over onze grens, verdwijnen

in bodemloze putten. Als daar dan nog eens wat mee opgebouwd zou

worden elders in de wereld ? Maar dat gebeurd maar met een fractie ervan.

En dan u weer , als oudere Nederlander, die Nederlander die dus voor de

welvaart zorgde, of althans daar een flinke bijdrage aan leverde, u mag

slechts inleveren.  U bent te duur. U levert te weinig op. U bent dus een

levende kostenpost voor de overheid en noem maar op.
Jongeren realiseren zich onvoldoende dat de ouderen een bijdrage leverden

aan hun rijkdom van nu. Ze realiseren zich te weinig, terwijl de voorbeelden

toch open en bloot, helder en duidelijk zijn, dat overheden ook hen aan-

pakken. Overheden voorkomen niet genoeg dat bijvoorbeeld: goedwillende

jongeren zelfs, die hun best doen, opgezadeld worden met grote schulden

(studiebeurs vs leenstelsel, om eens wat te noemen !).
En de werkeloosheid onder de jeugd ? Nul uren contracten, flexwerk-baantjes

enzovoorts. Maar waar blijven juist voor hen, de jeugd: de vaste banen, met

normale arbeidscondities ???
Geen wonder, dat dan ook de jeugd makkelijker opgezet kan worden naar

ouderen toe, die in hun, dan onterecht jaloerse ogen, hun schaapjes op het
droge hebben.
Hoe intens gemeen kun je zijn om dat te laten gebeuren ?

Generaties worden tegen elkaar opgezet. Ouderen, weer even zwart/wit

gezegd: ‘systematisch beroofd’.. Regeringen graaiden onterecht in de

pensioenpotten. In de jaren ’80 en begin jaren ’90 zijn er al door de

Nederlandse staat met behulp van de uitnamewet miljarden guldens uit de

pensioenpot van het pensioenfonds ABP achterover gedrukt.

En hoe kan het dat de jongere generatie van nu, persé weg eist te kijken van

het gevoerde beleid van de afgelopen decennia ? Hoe kan het dat belangrijke

begrippen als solidariteit niet meer leven ?
Jongeren worden ook niet gestimuleerd om stil te staan bij dat het goed is

om ook via hun werk o.a. AOW op te hoesten voor de ouderen. Dat is een

goed werkend systeem. Een systeem ! Een goedwerkend systeem voor

iedereen. Een voorwaarde daarbij is dan natuurlijk dat er genoeg vaste banen

voor de jongeren moeten zijn, met dus normale arbeidscondities en salaris.

Maar ik zie zelf, dat dat onvoldoende gestimuleerd wordt door de overheden.

Het is slechts pleasen van de grillen van hen die aan de top van bedrijven

staan, niets meer en minder. Ook de jongeren, schieten daar echter helemaal

niets mee op.


En dat er geen geld meer zou zijn, of onvoldoende om bepaalde dingen nog

te kunnen bekostigen ? Dat heeft puur te maken met keuzes, die regeringen

al vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw hebben gemaakt en ook daarvoor.
En met helemaal niets anders.

En over de veiligheid op straat voor ouderen, had ik het nog niet eens.
Dat wordt ook steeds meer een zorgpunt. Zeker in de wat grotere steden,

vanaf, pak ‘em beet, een uur of vijf ’s middag, durven steeds minder

ouderen hun huis nog uit.
Maar goed, dat is een ander (lang) verhaal.

Noot: Oke. Ik begrijp het: alles is idd. wat zwaar aangezet in bovenstaande.
Soms wat overdreven- en té scherp. Ik weet het. Maar toch…

 

H.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Frouwickje Boonder (Oktober 2020)


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2019

 

Ik kom bij mensen. Meestal is een bakkie koffie dan standaard.
Het vreemde is, althans, dat is mij mening, dat de koffie bij anderen vaak niet om

te zuipen is. Dure apparaten, waaruit op de raarste manieren de koffie uitkomt.

En dan de trots waarmee het gepresenteerd wordt ? Maar het blijft niet te zuipen.

Klaarblijkelijk is tegenwoordig, hoe... de koffie tot stand komt in de keuken,

belangrijker dan de smaak.

Het doet me denken aan een scene uit een ‘James Bond’ film: ‘Live & Let Die’,

uit 1973, waarin 007 een kop koffie zet met een geavanceerd apparaat.

Diverse handelingen moeten verricht worden. En uiteindelijk komt er dan een

bakkie uit. De opmerking van degene waarvoor de koffie bestemd is:

‘Is dat alles wat het apparaat doet’ ? Die dekt de lading compleet.
Thuis, maar weer snel een bakkie DE koffie doen met een eenvoudig koffiezet-

apparaat van de Blokker van: € 17,95. Heerlijk.
Maar goed, dit alles, dat zal natuurlijk wel weer mijn privé mening zijn.

 

Tegen de coup van Boris Johnson wordt geprotesteerd. Je krijgt de indruk dat

heel Engeland het afkeurt. En dat ze ook geen No Deal Brexit willen.
Als tegen dat alles nu massaal zo aangekeken wordt ? Waar was Engeland in

meerderheid toen het Brexit referendum erdoorheen kwam op 23 juni 2016 ?
Misschien gaat Johnson tot aan het randje wat zijn mogelijkheden zijn.

Of je het zo moet willen ? Tsja. Echt strafbaar is het niet wat ie doet.

De ‘Brexitsoep’, zal volgens mij ook helemaal niet zo heet worden gegeten als ie

door de EU opgediend, gepresenteerd wordt. En de problemen die mogelijk toch

kunnen ontstaan ? Daarvoor moet de EU zich ook eens op haar achterhoofd

krabben, voor wat hun invloed daarop is. Maar u raad het al: dat gaat de EU

uiteraard niet doen.
Wellicht zou Nederland ook beter het voorbeeld van Engeland volgen:
NEXIT !

Als Hendrik Hooifork, zie ik dat de vergrijzing in de agrarische sector een aan-
dachtspunt is. In Europa, zelfs Amerika en wie weet waar nog meer, dreigt een

tekort aan jonge boeren en boerinnen.

Het is een belangrijker aandachtspunt dan menigeen denkt.
Ons voedsel, bestaat voor het belangrijkste deel bij de gratie van boeren.

Ohhhwww, nog nooit over nagedacht, zeker… ?

Ondermeer nemen economische omvangen van bedrijven toe. Daarmee stijgen de
prijzen voor overname. Ook daarom zal instappen dan niet zo eenvoudig meer

zijn. Voeg daarbij dat ook andere arbeidsopties voor jongeren aantrekkelijker

ogen. Een baan van negen tot vijf, en daarna geen sores meer aan je hoofd.

Vergelijk dat eens met een boer.
Dat je verder voor het moderne agrarische bedrijf van tegenwoordig, een branche

die zichzelf ook steeds verder doorontwikkeld, ook een steeds hogere opleiding

nodig hebt om je kansen op succes te vergroten, zal m.i. ook een rol spelen.

De oude boer, die zo goed als geen opleiding nodig had, zich door alles heen

boerde in een nog eenvoudiger en betaalbare wereld met paard en wagen, de

zijn al lang voorbij.
Het instappen is dus moeilijker. En de maatregelen die de regering tot nu toe

neemt, zijn ook volstrekt onvoldoende om het tij te keren.
Maar misschien gloort er hoop: ‘Boer zoekt Vrouw’, is weer start gegaan.
Wie weet welke bijdrage dat zal zijn ?

 

Verder:
- Achterban van Forum voor Democratie stelt geen vragen aan FvD in Zaandam

  op maandag 2 september 2019. En dat nog wel op een moment dat er vragen

  te over zouden moeten zijn...
  Tsjonge. Is me dat ff. Makkelijk voor Thierry & Cö.

- Erg: in Eindhoven doet IKEA ‘proef’ ? met weigeren contant geld.
  De Overheid steunt het beleid, zo staat te lezen in de Volkskrant van dinsdag

  3 september 2019.
  Op weg naar totale controle dus. Zeker over je broodnodige middelen van

  bestaan.
  En de burgers ? Die laten het maar gebeuren. Voor hen telt alleen gemak.
  Wat de prijs is van dat 'gemak' ? Daar wensen ze niet meer over na te denken.
  Alleen gemak telt. Punt uit.
  Onbegrijpelijk dat juist hierom geen massademonstraties voor komen, met
  spandoeken, kreten, leuzen van: ‘Wij willen onze vrijheid en het absolute recht

  op anoniem leven- en dus ook: contant geld, weer terug’
  Onbegrijpelijk.
 

H.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Frouwickje Boonder (Oktober 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden