Augustus 2021:

Het trof me vandaag weer op, op radio 1 (31-07-2021) Hoe jaloers men naar
het doorgaans zelfverdiende kapitaal van ouderen, ook hun huizen dus, kijkt.
Deed me weer denken aan ook een artikel in: Trouw, eind 2020.
Daarin stond ondermeer te lezen:
“Ook al is hun huis te groot en hebben ze geld genoeg, ouderen willen niet
 verhuizen”.

En:

“Geld hebben ze wel. Maar verhuizen naar een woning die geschikt is voor de
 oude dag willen veel 55-plussers niet”.
Voor de goede orde: ook toen... begon men er al over bij de: 55 plussers ?!
Stigmatiserende, aansturende teksten, zoals bijvoorbeeld:
“Ongeveer de helft van de 55-plussers onder de huizenbezitters denkt dat hun
 woning niet geschikt is om er ouder te worden”.

Gek hé ? Ten aanzien van in elk geval de categorie die in vrijstaande huizen
woont, kom ikzelf dat... bij die mensen nooit tegen. En ik zie wat ouderen uit
de categorie waar we het nu over hebben (kan ik jullie garanderen. Echt !).
Meestal wonen ze vrij mooi (voor zover dat nog betaalbaar in dit land kan ?!).
En die vinden in bijna alle gevallen (uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd),
dat ze prima wonen. Alleen als het qua lichamelijke gebreken zo zoetjesaan
helemaal niet meer kan ? Pas dan denken ze na over wat anders. Maar dan
nog pas, als ze weten, dat hun kind- of een van hun kinderen hun oude huis
gunstig kan bemachtigen. Anders ? (meestal): No Way !!!

Vaak, ja het gaat om ouderen, hebben ze hun vrijstaande huis, vroeger,
gerekend naar de prijzen van nu, gunstig in handen gekregen. Maar men
vergeet dat op moment van aankoop vroeger, het voor hen ook even flink
puzzelen was of het wel kon. Het ging ook toen, niet om zoiets als bijvoor-
beeld een pakje sigaretten.

En de toekomst kon men toen ook niet voorzien. Voor hetzelfde geld waren
de huizenprijzen daarna gezakt- of op z'n minst niet zo absurd gestegen als
nu in de laatste jaren. Op het moment dat je het huis kocht ? Nam je altijd
een gok. En even iets om bij stil te staan... Zou je dan geld verloren hebben ?
Dan noemde men je in de maatschappij een sukkel. En was er: zwart / wit
gesteld: alleen maar spot en hoon. En: eigen schuld, dikke bult. Niemand zou
je helpen. Want je had dat huis zelf gekocht. Men zou eerder om je lachen.

Maar nu. Nu men beseft, dat men qua financieel vooruit boeren met een reeds
lang geleden gekochte woning, niets te lachen heeft over jou. Nu proberen ze
je dan uit valse afgunst, boosaardige jaloersheid, dan maar op een andere
manier het leven zuur te maken. Want 55 plussers, die genieten ???
Zelfs zij daaronder, die door een leven van hard werken, met goed arbeidset-
hos iets opgebouwd hebben ??? Die mensen in rust en vrede laten leven ???
Dat nooit !!!

En het aangeven wat het écht, werkelijke knelpunt in de woningmarkt is, dat
laat men natuurlijk achterwege. Is een zwaar taboe en misschien, dan al die
punten opsommende, naar alle waarschijnlijkheid ook eens nog racisme,
discriminatie ook.  Neen. De werkelijke oorzaken benoemen we (alweer !?),
maar weer liever niet. Zwijgen we maar weer beter over...
Het is immers veel makkelijker en vooral ook: ongevaarlijker... om de focus
onder andere te richten op onze weerlozere, nota bene eigen ouderen, toch ?
Notabene degenen die, in algemene zin gesproken, een echt flinke bijdrage
leverden om dit land na WOII weer op te bouwen, die mede zorgden voor de
welvaart van nu, die niemand meer wil missen...
Wie echt, goed juist wil consuminderen ? Die werpe de eerste steen...

Om die ouderen van ons aan te pakken, kun je er bijvoorbeeld in ook de media
in haar totaal, vanalles over roepen, schrijven en meer. Geen punt. Die oudjes
doen toch niets meer terug.
* Hoe doortrapt, misdadig moet je eigenlijk zijn, om zulks te doen ???

Die mensen die met een goed arbeidsethos zich veertig jaar- of langer elke
dag uit de naad gewerkt hebben... Die zien we eigenlijk direct na verlaten
arbeidsmarkt wegens ook AOW- gerechtigde leeftijd, het liefst verdwijnen.

Ze werken niet meer. Er kan niet meer aan verdiend worden. Het zijn levende
önkostenposten. En (zoals ook vandaag weer op radio 1): ze houden dus mooie
grote woningen vast en bezet. Kan écht niet meer anno nu. En al helemaal dus
niet als ze overwaarde hebben op hun huis- of vrij. Daar kijkt men echt zwaar
gestoord naar.

Dat die mensen slechts door een lang leven ploeteren, uiteindelijk daardoor

een huisje vrij hebben weten te krijgen, dat speelt geen rol. Ook niet dat zij al

op 16, 17 jarige leeftijd, onder heel wat kariger omstandigheden zijn begonnen,

zoals tegenwoordig nog niet eens een beroepswerkloze het meer meemaakt.
OMG. Wat degeneraliseren we in ook dit land.

 

En dus mede ook omdat ouderen dus in hun eigen vertrouwde stekkie blijven,

daar wordt inmiddels vaak het accent op gelegd (ook vandaag dus), daardoor

zou het huizenaanbod voor jonge gezinnen heel erg krap zijn.
Die rot-ouderen van ons toch ook, hé !?
Nou. Ik kan u vertellen, dat het echt en helemaal niet aan die ouderen ligt.
Daar zitten heel wat àndere... oorzaken achter. Maarja. Rust hevig taboe op,
om die te noemen. En dan moeten onze oudjes maar weer bloeden ???
“$#@#%@@” !!!


Een (bescheiden) bedrag op een bank hebben staan, dat van jezelf is.
Meestal ook weer door een levenlang hard werken opgebouwd, dat geeft rust.
Geeft geborgenheid, veiligheid, maar het allerbelangrijkste: zekerheid.
En juist van dat begrip: zekerheid..., dienen de burgers verlost te worden.
Natuurlijk. Voor the buhne wordt het wel gepredikt. Kun je begrijpen.

Maar als je kijkt hoe men ([R]Overheid, meerderheid in de Politiek, Banken

enzovoorts daar werkelijk echt mee omgaan in de praktijk van alle dag ?
Sorry. Maar daar lusten de honden geen brood van.

Ik lees in het artikel van Trouw, eind 2020 ook: “Geld is het probleem niet voor
veel 55-plussers”.  Wat een aanmatigende toon. Wat een onbeschaamde onbe-
scheidenheid om het daarover te hebben. Zo'n zin alleen al. De (kwaadaardige,
fgunstige) jaloersheid druipt... van zo'n zin af. Zoiets van bijvoorbeeld van:
"Ik zit in the shit, En zij hebben lekker geen zorgen".
In zo'n geval zou je (normaal gesproken...), eens bij jezelf na moeten gaan,
hoe het dan komt... Dat jij (als je er jaloers op bent ?), in de shit zit en zij
niet ? Zeker als je (normaal...)  geboren en opgevoed, in dit land bent !


En natuurlijk is het weer oneerlijk. Discriminatie zelfs, als bepaalde ouderen
zelfs weigeren iets met virtuele overwaarde, van hun huis te doen. Helemaal
dramatisch wordt het gevonden als ze dat geld ook, niet willen omzetten in
een nieuw huis, waarvan men tegenwoordig dan meent te moeten zeggen, dat
dat toch een veel geschikter huis voor hen zou zijn, maar, en nu komt het echt
wel allerverschrikkelijkste: maar... ook dat geld liever achter de hand houdt
als erfenis voor hun kinderen.


En dat !? Dàt nooit ! Dat wordt zogenaamd oneerlijk gevonden naar andere
kinderen toe, die dat geluk toevallig dan net niet hebben. Ook termen betref-
fende racisme en discriminatie vliegen je dan alweer razendsnel om je oren.
En met man en macht wordt er aan gewerkt om ook dat plezier van hen, die
door een met goede arbeidsethiek, gevuld arbeidersbestaan, iets hebben
weten op te bouwen, vaak aan het eind van hun leven. Een leven dat niet en
nooit overgedaan kan worden. Maar ook dat leven, zelfs dàt leven te ruïneren.
Dat zal en moet verziekt worden.

Bijvoorbeeld met hogere erfbelasting. De oudjes zouden eens in de zekerheid
sterven dat hun kids, het mede dankzij hen, oke zouden hebben na hen ?
Dat nooit ! Dàt zal- en moet met alle middelen voorkomen worden.
Dus... op welke wijze, dan ook maar, na je 50e eigenlijk al, nog genieten van
je in je leven zelf moeizaam bijeengesprokkelde geld -en vermogen ???
Vergeet het maar. Verboten !

(1)   Laat de laatste levensperiode van onze ouderen, voor hen zo prettig
       mogelijk verlopen.
(2)   Schaf erfenisbelasting helemaal af (Is diefstal. Want het is hun geld !).
       Na hun dood wordt hun kapitaal, huis etc. toch wel gebruikt. Uiteindelijk
       vloeit van dat alles, toch wel weer alles terug de wereld- en de maat-
       schappij in. Misschien alleen niet op het moment... dat het bepaalde
      
(dubieuze) belanghebbenden past...
(3)   Respecteer ouderen veel meer. Klinkt afgezaagd, oubollig misschien.
       Maar toch, doorgaans hebben zij veel voor ons gedaan (Respect !!!)
(4)   Een zeer mild belastingklimaat voor de ouderen. Dat verdienen ze !
(5)   Op beroving ouderen- of hen anderszins iets aandoen ? Zware straffen !
       Zij verdienen een: veilige, zorgeloze oude dag.
Enzovoorts...

Het is een schande, zo er in deze tijden alleen al over hen gesproken wordt !
En daar zal ik maar niet echt van opschrijven van wat ik daarvan denk...

C.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Hendrik Hooijforc (September 2021)

 

===================================================


Augustus 2020:
 

Over het Coronavirus zijn we nog niet uitgepraat:
Mensen houden zich steeds minder aan voorgestelde regels. Schijnbaar ook daar-
door lijkt het Coronavirus weer meer de kop op te steken. Om zomaar eens wat
over ons gedrag aan te geven: ‘Zwarte Zaterdag’, 1 augustus 2020 is er helaas
een schrijnend voorbeeld van. Ondanks het woekerende Corona virus, wensen
we ons daar niet door tegen te laten houden. We zúllen- en willen persé, koste
wat het kost (en dat kan ons veel gaan kosten !), onze eigen egoïstische, ego-
centrische eigen gang kunnen gaan, whatever it takes.
Je vraagt je dan, al bij al toch ook af, ondanks dat ik best begrijp hoe moeilijk
voor ons als vrij, westers mens, de aan opgelegde maatregelen ook zijn, hoever
we door ons eigen, eigenzinnige gedrag, afstaan van het moment dat ons alles
dwingend opgelegd gaat worden ?
Door ons eigen gedrag dus ! Laat dat even helder en duidelijk zijn.

 

Contant geld
Tegenwoordig kun je overal (op internet) de oorlog tegen contant cash geld
volgen. Vooral Banken en Overheden willen de consument van het cash,
contante geld afhebben.  Men hanteert voornamelijk een argumentatie die
linkjes legt met criminaliteit.
Maar bij die soorten van argumentatie, vraag ik me dan zelf bijvoorbeeld af hoe
het met cybercriminaliteit zit ? Om maar eens wat te noemen...

Het volgende klinkt negatief. Weet ik. Maar zo ongeveer 'alles' meekrijgende
vanaf plus minus 2000 kan ik, voor mijzelf sprekende, helaas niet
uitsluiten dat
het Overheden, Banken & cö ook te doen is om zoiets, wat je als toch: de totale
controle over ook onze financiën, kunt zien.

Contant geld heeft namelijk de unieke eigenschap.
Dat is een eigenschap die altijd al gehaat werd door Overheden en Banken, en
die eigenschap is: een contante betaling is volledig anoniem !
Zeg nu zelf: dat is (volgens Overheid en Banken) toch te gek voor woorden ?!
Letterlijk nemen Banken en Overheden straks ons eigen geld, in hun beheer,
althans daar lijkt flink op te worden ingezet.  En jawel: als dat gerealiseerd is ?
Dan kan de burger er 100% gif op innemen dat bijvoorbeeld ook de rente op
zijn/haar eigen spaartegoeden nog verder naar negatief gaan. Een bankrun, om
je eigen geld nota bene, in contanten, cashgeld op te nemen, dat is er dan niet
meer bij. Over bestolen worden, gesproken !

Ik zal u trouwens daarbij ook nog de burgers de kost geven die gewoon in al
hun achterlijkheid (Sorry: maar anders kan ik het echt niet meer zien), zoiets
zeggen als van bijvoorbeeld: 'Ja, maar dat kan tegenwoordig toch ook niet meer
anders' ? En je dan raar aankijken als je bepaalde, maar realistische kanten van
dit alles gaat belichten.
Daarmee, met zo'n houding, accepteren ze zelfs, dat ze als makke schaapjes een
slachthuis ingedrukt zouden worden door Overheid en Banken. Als het dan maar
door die volgens hen betrouwbare Overheid en banken gebeurt, die het toch wel
altijd goed voor hebben met ons. Andere opties overwegen t.a.v. Overheden en
Banken, dat levert alleen maar stress op. Moet je gaan nadenken, en kun je je
prive leven niet ongestoord meer voortzetten. Een leven dat lekker behaaglijk
voelde. Dan moeten ze hun comfortzone uit. Zeg nu zelf: dat wil je toch niet ?
O.M.G. !!!

De corona crisis van nu, lijkt Overheden en Banken trouwens een steun in de
rug te geven bij ook hun consumentonvriendelijke plannen om contant geld
binnen no time permanent te verbieden, en de Euro volledig digitaal te maken.
Ook daarmee ligt een virtuele dictatuur op de loer, die een einde zal maken
aan onze vrijheid en zelfbeschikking. Als we de dan corona aspecten hier nog
bij meenemen ? Misschien zelfs een einde (als ik het z/w stel) aan het beschik-
ken over onze gezondheid en ons eigen lichaam, omdat er inzake dat, straks
n.a.w. verplichte vaccinaties en zelfs een EU vaccinatiepaspoort ingevoerd
zullen kunnen worden.

En het zal n.a.w. ook nóg verder gaan:
Op termijn zal ook alles aangegrepen worden om een einde te maken aan ook
alle kritische tegengeluiden op het internet. Anno: eind juli 2020 verwijderde
Facebook tegengeluiden tegen Corona maatregelen. Groepen die tegen de 1½
meter maatregelen waren.  Argumentatie van Facebook: Nepnieuws.
Hoezo vrijheid van meningsuiting ? Vele sites zullen straks nog op zwart gezet
worden, waarna de als mainstream media vermomde propaganda instituten
alleen nog maar de loftrompet zullen mogen blijven steken over de EU en het
staatsbeleid.
Hoezo commentaar op landen als China ?

Maar het ergste van dit alles vind ik persoonlijk nog niet eens dat het gebeurt.
Nuja. Dat vind ik wel erg natuurlijk. Maar nog erger vind ik de reden waarom
het gebeurt.  De (ja, ik noem het maar zoals ik het vind), de domme- en persé,
weigeren na te denken burgers. Te velen daarvan hebben alleen oog voor hun
eigen luxe privé cocon. Als daarin alles maar een beetje loopt. Ze hebben geen
ook voor zo goed als iets anders dan hun goedwerkende gadgets, zoals bijvoor-
beeld the Phone. Als daarop hun compleet inhoudsloze, tijdvretende spelletjes
het maar goed op doen. Ze willen niet nadenken. Geen gezeur aan hun hoofd.
Problemen (ook die in/van de wereld) die kopen ze snel af, onder motto's van
misschien iets van: 'Ziezo. Opgelost. Ik kan nu weer verder, met waar ik mee
bezig wil. Heb mijn ziel afgekocht'.  Zoiets.
Die categorie burgers, die zullen gemakzuchtig met alles akkoord gaan van wat
van Overheid en Banken komt, want ze eisen rust. En sterker nog: die burgers,
die zullen eisen dat hun medeburgers ook aan alles meewerken.

Als er geen afrekening volgt bij de verkiezingen van 2021 ? (waarbij ik, voor
alle duidelijkheid dus niet stel, dat dat je dan alleen maar PVV of FvD. moet
stemmen om alles ten goede op te lossen), dan kun je zonder omwegen vast-
stellen dat een heel groot deel van het Hollandse volk in wezen te dom is om
te leven. Waarbij ik hierbij nog wel een voorbehoud daarop maken wil, met het
stellen van de vraag: of er uberhaupt wel echt een politieke partij bestaat, die
echt puur voor de financiële belangen van mensen opkomt ? En zo niet, dan
kun je je de vraag stellen: waarom... bestaat er zo'n politieke partij niet ???
Overheden en Banken, die zouden zeker in eerste instantie (en daarna zijn de
opties in beeld om over grenzen te kijken), puur de werkelijke belangen van
het volk moeten dienen- en absoluut- echt, helemaal niets meer.
En als we daarvoor uit de EU moeten ? Oke. Dan maar een: NEXIT !

C.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Hendrik Hooijforc (September 2020)

 

===================================================

Augustus 2019

 

Op Social Media is zo langzaam aan, alleen nog een account aan te maken met

opgave telefoonnummer. Men eist dat je laat zien, wie je bent. In principe sterft

daarmee, datgene wat het Internet werkelijk zijn moet, een langzame dood.  

En het gebruik van Adblockers zal binnenkort ook wel tot blokkering leiden overal.

Aan de andere kant ? Ach. Waar maak ik me druk over ? De burgers van tegen-

woordig accepteren toch alleen maar niet… dat hun volstrekt nutteloze- en slechts

tijdverdrijvende game, gadget het op hun Iphone niet meer doet ?  

De rest is toch helemaal niet meer interessant, toch ?
Dus, inderdaad: waar héb ik het eigenlijk over ?

Ebru Umar weg als columniste bij Metro.

Zoals elke columnist heeft ze voor- en tegenstanders.
Ikzelf laat in het midden wat ik vond van haar.
Niet in het midden laat ik de vraag, waarop ook ik graag antwoord zou willen

hebben: “Wat is nu de echt werkelijke reden, dan de opgegeven drogredenen van:

‘bezuinigingen’, dat zij het veld moest ruimen” ?
Daar zou ik wel graag het juiste antwoord op willen hebben.

Trump stuurde op zondag 14 juli 2019 een serie tweets de wereld in gericht aan

vier vrouwelijke politici met een migrantenachtergrond: Alexandria Ocasio-Cortez,

Ilhan Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib.

Tweets die er op neerkwamen: ‘Ga terug naar je eigen land’.
Zelfs als je het in principe eens zou zijn met de inhoud ( # Ik haast mij te zeggen

dat ik dat niet ben !), dan nog zijn het per definitie tweets, een Amerikaanse

president onwaardig.
Maar ja. Iets wat als onwaardig gezien moet worden voor een president van zo'n
machtig land ?  Dat station is Trump al gepasseerd.

 

Ontmoediging van roken, dat zet alsmaar verder door.

Inmiddels heeft ProRail ook plannen om het roken op stations binnen twee jaar
helemaal uit te bannen.
Ook op terrassen is het roken steeds minder vaak toegestaan. In attractieparken
wordt- of is het al verboden.  Misschien stellen straks woningbouwverenigingen
ook nog dat je thuis, in je eigen (huur)-huis, niet meer mag roken.
Oke. Bepaald gezond, is roken moeilijk te noemen. Maar hoever gaan we ?

Die vraag komt ook op, omdat de volgende vraag inzake dit issue ook te stellen is:
"Waarom gaat de Overheid de sigaret, pijp en sigaar en uberhaupt iets waardoor
gerookt kan worden, als roken immers als toch zo enorm ongezond gezien wordt,
niet helemaal echt verbieden. Waarom sluiten ze de fabrieken niet waar het alle-
maal gemaakt, geproduceerd wordt ? Zet al het personeel daar, inclusief besturen,
directeuren enzovoorts gewoon op straat. Bàsta. Roken ? Dat is vanaf nu verboden
in dit land. Klaar toch" ?

Dan weet je ook nog eens waar je aan toe bent.
En roken is dus toch slecht, immers ?
Of, of... zou dat tóch teveel aan belastinginkomsten schelen ?
In de supermarkt, zie ik bij tijd en wijl een pakje shag, voor inmiddels al meer dan
€ 10, € 11 over de toonbank glijden.

Rara. Hoeveel van dat bedrag, zou nu belasting zijn ?
Maar als dàt... de werkelijke reden is om het roken niet echt werkelijk 100% te
gaan verbieden ? Stop dan ook het zo betuttelen van: rokers.
 

C.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Hendrik Hooijforc (September 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden