Augustus 2020:
 

Over het Coronavirus zijn we nog niet uitgepraat:
Mensen houden zich steeds minder aan voorgestelde regels. Schijnbaar ook daar-
door lijkt het Coronavirus weer meer de kop op te steken. Om zomaar eens wat
over ons gedrag aan te geven: ‘Zwarte Zaterdag’, 1 augustus 2020 is er helaas
een schrijnend voorbeeld van. Ondanks het woekerende Corona virus, wensen
we ons daar niet door tegen te laten houden. We zúllen- en willen persé, koste
wat het kost (en dat kan ons veel gaan kosten !), onze eigen egoïstische, ego-
centrische eigen gang kunnen gaan, whatever it takes.
Je vraagt je dan, al bij al toch ook af, ondanks dat ik best begrijp hoe moeilijk
voor ons als vrij, westers mens, de aan opgelegde maatregelen ook zijn, hoever
we door ons eigen, eigenzinnige gedrag, afstaan van het moment dat ons alles
dwingend opgelegd gaat worden ?
Door ons eigen gedrag dus ! Laat dat even helder en duidelijk zijn.

 

Contant geld
Tegenwoordig kun je overal (op internet) de oorlog tegen contant cash geld
volgen. Vooral Banken en Overheden willen de consument van het cash,
contante geld afhebben.  Men hanteert voornamelijk een argumentatie die
linkjes legt met criminaliteit.
Maar bij die soorten van argumentatie, vraag ik me dan zelf bijvoorbeeld af hoe
het met cybercriminaliteit zit ? Om maar eens wat te noemen...

Het volgende klinkt negatief. Weet ik. Maar zo ongeveer 'alles' meekrijgende
vanaf plus minus 2000 kan ik, voor mijzelf sprekende, helaas niet
uitsluiten dat
het Overheden, Banken & cö ook te doen is om zoiets, wat je als toch: de totale
controle over ook onze financiën, kunt zien.

Contant geld heeft namelijk de unieke eigenschap.
Dat is een eigenschap die altijd al gehaat werd door Overheden en Banken, en
die eigenschap is: een contante betaling is volledig anoniem !
Zeg nu zelf: dat is (volgens Overheid en Banken) toch te gek voor woorden ?!
Letterlijk nemen Banken en Overheden straks ons eigen geld, in hun beheer,
althans daar lijkt flink op te worden ingezet.  En jawel: als dat gerealiseerd is ?
Dan kan de burger er 100% gif op innemen dat bijvoorbeeld ook de rente op
zijn/haar eigen spaartegoeden nog verder naar negatief gaan. Een bankrun, om
je eigen geld nota bene, in contanten, cashgeld op te nemen, dat is er dan niet
meer bij. Over bestolen worden, gesproken !

Ik zal u trouwens daarbij ook nog de burgers de kost geven die gewoon in al
hun achterlijkheid (Sorry: maar anders kan ik het echt niet meer zien), zoiets
zeggen als van bijvoorbeeld: 'Ja, maar dat kan tegenwoordig toch ook niet meer
anders' ? En je dan raar aankijken als je bepaalde, maar realistische kanten van
dit alles gaat belichten.
Daarmee, met zo'n houding, accepteren ze zelfs, dat ze als makke schaapjes een
slachthuis ingedrukt zouden worden door Overheid en Banken. Als het dan maar
door die volgens hen betrouwbare Overheid en banken gebeurt, die het toch wel
altijd goed voor hebben met ons. Andere opties overwegen t.a.v. Overheden en
Banken, dat levert alleen maar stress op. Moet je gaan nadenken, en kun je je
prive leven niet ongestoord meer voortzetten. Een leven dat lekker behaaglijk
voelde. Dan moeten ze hun comfortzone uit. Zeg nu zelf: dat wil je toch niet ?
O.M.G. !!!

De corona crisis van nu, lijkt Overheden en Banken trouwens een steun in de
rug te geven bij ook hun consumentonvriendelijke plannen om contant geld
binnen no time permanent te verbieden, en de Euro volledig digitaal te maken.
Ook daarmee ligt een virtuele dictatuur op de loer, die een einde zal maken
aan onze vrijheid en zelfbeschikking. Als we de dan corona aspecten hier nog
bij meenemen ? Misschien zelfs een einde (als ik het z/w stel) aan het beschik-
ken over onze gezondheid en ons eigen lichaam, omdat er inzake dat, straks
n.a.w. verplichte vaccinaties en zelfs een EU vaccinatiepaspoort ingevoerd
zullen kunnen worden.

En het zal n.a.w. ook nóg verder gaan:
Op termijn zal ook alles aangegrepen worden om een einde te maken aan ook
alle kritische tegengeluiden op het internet. Anno: eind juli 2020 verwijderde
Facebook tegengeluiden tegen Corona maatregelen. Groepen die tegen de 1½
meter maatregelen waren.  Argumentatie van Facebook: Nepnieuws.
Hoezo vrijheid van meningsuiting ? Vele sites zullen straks nog op zwart gezet
worden, waarna de als mainstream media vermomde propaganda instituten
alleen nog maar de loftrompet zullen mogen blijven steken over de EU en het
staatsbeleid.
Hoezo commentaar op landen als China ?

Maar het ergste van dit alles vind ik persoonlijk nog niet eens dat het gebeurt.
Nuja. Dat vind ik wel erg natuurlijk. Maar nog erger vind ik de reden waarom
het gebeurt.  De (ja, ik noem het maar zoals ik het vind), de domme- en persé,
weigeren na te denken burgers. Te velen daarvan hebben alleen oog voor hun
eigen luxe privé cocon. Als daarin alles maar een beetje loopt. Ze hebben geen
ook voor zo goed als iets anders dan hun goedwerkende gadgets, zoals bijvoor-
beeld the Phone. Als daarop hun compleet inhoudsloze, tijdvretende spelletjes
het maar goed op doen. Ze willen niet nadenken. Geen gezeur aan hun hoofd.
Problemen (ook die in/van de wereld) die kopen ze snel af, onder motto's van
misschien iets van: 'Ziezo. Opgelost. Ik kan nu weer verder, met waar ik mee
bezig wil. Heb mijn ziel afgekocht'.  Zoiets.
Die categorie burgers, die zullen gemakzuchtig met alles akkoord gaan van wat
van Overheid en Banken komt, want ze eisen rust. En sterker nog: die burgers,
die zullen eisen dat hun medeburgers ook aan alles meewerken.

Als er geen afrekening volgt bij de verkiezingen van 2021 ? (waarbij ik, voor
alle duidelijkheid dus niet stel, dat dat je dan alleen maar PVV of FvD. moet
stemmen om alles ten goede op te lossen), dan kun je zonder omwegen vast-
stellen dat een heel groot deel van het Hollandse volk in wezen te dom is om
te leven. Waarbij ik hierbij nog wel een voorbehoud daarop maken wil, met het
stellen van de vraag: of er uberhaupt wel echt een politieke partij bestaat, die
echt puur voor de financiële belangen van mensen opkomt ? En zo niet, dan
kun je je de vraag stellen: waarom... bestaat er zo'n politieke partij niet ???
Overheden en Banken, die zouden zeker in eerste instantie (en daarna zijn de
opties in beeld om over grenzen te kijken), puur de werkelijke belangen van
het volk moeten dienen- en absoluut- echt, helemaal niets meer.
En als we daarvoor uit de EU moeten ? Oke. Dan maar een: NEXIT !

C.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Hendrik Hooijforc (September 2020)

 

===================================================

Augustus 2019

 

Op Social Media is zo langzaam aan, alleen nog een account aan te maken met

opgave telefoonnummer. Men eist dat je laat zien, wie je bent. In principe sterft

daarmee, datgene wat het Internet werkelijk zijn moet, een langzame dood.  

En het gebruik van Adblockers zal binnenkort ook wel tot blokkering leiden overal.

Aan de andere kant ? Ach. Waar maak ik me druk over ? De burgers van tegen-

woordig accepteren toch alleen maar niet… dat hun volstrekt nutteloze- en slechts

tijdverdrijvende game, gadget het op hun Iphone niet meer doet ?  

De rest is toch helemaal niet meer interessant, toch ?
Dus, inderdaad: waar héb ik het eigenlijk over ?

Ebru Umar weg als columniste bij Metro.

Zoals elke columnist heeft ze voor- en tegenstanders.
Ikzelf laat in het midden wat ik vond van haar.
Niet in het midden laat ik de vraag, waarop ook ik graag antwoord zou willen

hebben: “Wat is nu de echt werkelijke reden, dan de opgegeven drogredenen van:

‘bezuinigingen’, dat zij het veld moest ruimen” ?
Daar zou ik wel graag het juiste antwoord op willen hebben.

Trump stuurde op zondag 14 juli 2019 een serie tweets de wereld in gericht aan

vier vrouwelijke politici met een migrantenachtergrond: Alexandria Ocasio-Cortez,

Ilhan Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib.

Tweets die er op neerkwamen: ‘Ga terug naar je eigen land’.
Zelfs als je het in principe eens zou zijn met de inhoud ( # Ik haast mij te zeggen

dat ik dat niet ben !), dan nog zijn het per definitie tweets, een Amerikaanse

president onwaardig.
Maar ja. Iets wat als onwaardig gezien moet worden voor een president van zo'n
machtig land ?  Dat station is Trump al gepasseerd.

 

Ontmoediging van roken, dat zet alsmaar verder door.

Inmiddels heeft ProRail ook plannen om het roken op stations binnen twee jaar
helemaal uit te bannen.
Ook op terrassen is het roken steeds minder vaak toegestaan. In attractieparken
wordt- of is het al verboden.  Misschien stellen straks woningbouwverenigingen
ook nog dat je thuis, in je eigen (huur)-huis, niet meer mag roken.
Oke. Bepaald gezond, is roken moeilijk te noemen. Maar hoever gaan we ?

Die vraag komt ook op, omdat de volgende vraag inzake dit issue ook te stellen is:
"Waarom gaat de Overheid de sigaret, pijp en sigaar en uberhaupt iets waardoor
gerookt kan worden, als roken immers als toch zo enorm ongezond gezien wordt,
niet helemaal echt verbieden. Waarom sluiten ze de fabrieken niet waar het alle-
maal gemaakt, geproduceerd wordt ? Zet al het personeel daar, inclusief besturen,
directeuren enzovoorts gewoon op straat. Bàsta. Roken ? Dat is vanaf nu verboden
in dit land. Klaar toch" ?

Dan weet je ook nog eens waar je aan toe bent.
En roken is dus toch slecht, immers ?
Of, of... zou dat tóch teveel aan belastinginkomsten schelen ?
In de supermarkt, zie ik bij tijd en wijl een pakje shag, voor inmiddels al meer dan
€ 10, € 11 over de toonbank glijden.

Rara. Hoeveel van dat bedrag, zou nu belasting zijn ?
Maar als dàt... de werkelijke reden is om het roken niet echt werkelijk 100% te
gaan verbieden ? Stop dan ook het zo betuttelen van: rokers.
 

C.H.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Hendrik Hooijforc (September 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden