Januari 2019
De rookwolken zijn opgetrokken, We gaan het nieuwe jaar in.
2019 Wel te verstaan. 

Wat brengt ons dat jaar ?
Ondanks dat gesteld wordt dat betreffende het gehele plaatje, u er in Nederland,
in financieel opzicht niet op achteruitgaat in 2019, is dat mijn inziens nog maar
de vraag. Denk aan ziektekosten, energiekosten. Maar ook uw dagelijkse voedings-
behoeften. Saillant detail daarbij: 'alles' wat inzake voeding gezond (er) is, dat
gaat nota bene in belasting omhoog. Naar 9% ! (Hoe verzin je het ?).
Al met al worden er hiermee bepaald geen signalen afgegeven dat een beweging
zoals: 'De Gele Hesjes', er al mee kan stoppen...

Op kleinere schaal. Neem de nieuwe Groningse gemeente het Westerkwartier
bijvoorbeeld. In 2019 zal alles nog wel een beetje z'n gangetje gaan. Maar de
eerste signalen zijn er al, dat het vanaf 2020 wat ongemakkelijker wordt.
Ook in financiŽle zin.  En blijven de voorzieningen wel in stand allemaal ?
Je kunt je afvragen waarom een herindeling plaats moet vinden als het niet ten
voordele van de burgers uitpakt. Maar goed. Die burgers zelf, die interesseert het
in meerderheid ook niet. Dat kun je duidelijk opmaken uit verkiezingsuitslagen.
Of ze wel begrijpen wat het uiteindelijk allemaal voor henzelf in gaat houden ?

Klimaatakkoorden:
Ook hier is het saillantste detail dat, ondanks alle geslaakte kreten, gesproken
woorden- enzovoorts... de economie toch voor ecologie gaat. Maar aan de andere
kant: hoe verrassend is het ?
Shell komt bijvoorbeeld weg met 13 miljard winst zonder daar belasting over te
hoeven te betalen. Schiphol hoeft niet in te leveren, bedrijven lijken meer te
worden ontzien dan de burgers- en ga zo maar door.
Kijk, ik begrijp het aan de ene kant ergens wel. Werkgelegenheid is uiteraard van
groot belang. Maar de signalen die zo, op zo'n manier afgegeven worden ?

In Nederland willen wij weliswaar koploper zijn, maar slechts de hardwerkende
burgers lijken er voor op te draaien. Althans, zo is op z'n minst de beeldvorming
nog op het moment dat ik deze column schrijf. De komende tijd zal moeten
uitwijzen of dit ook echt zo is.
Het hoeft niet slecht te zijn als wij in Nederland koploper zouden zijn wat de
klimaatproblematiek betreft. Iemand... moet altijd koploper zijn. En het klimaat ?
dat raakt iedereen. Dus waarom wij dan geen koploper ?
Tot zover zou daar weinig mis mee behoeven te zijn. Wel is het dan zaak om,
indien je echt iets wilt bereiken (het klimaat / milieu houdt niet op bij de grens),
dat je dan wereldwijd akkoorden zou moeten sluiten. En juist dat lijkt nog een
moeilijk zaak. Het je houden aan de afspraken '
Klimaatconferentie Parijs 2015',
dat valt veel landen al niet mee (Amerika trok zich daaruit terug zelfs).

Het koploper zijn moet meer zijn dan alleen maar, als ik het even negatief zeg:
moet meer zijn dan alleen maar de schatkist verder te laten vullen door het volk,
via klimaat- 'dingetjes'... en hen financieel nog verder uit te knijpen.
Dat zou je niet eens moeten willen !
Wat verder klimaatmaatregelen betreft: aandachtspunt daarbij blijft dat mensen
met een smallere beurs hierin ook volledig mee zouden moeten kunnen doen.


Qua klimaat, lijkt het hoopgevend te zijn dat een land als China zich o.a. hier
ook steeds meer bewust van schijnt te worden.
Dat land heeft dan nog wel een heel erg lange weg te gaan, maar het inzicht is
groeiende. En dat is ergens ook winst te noemen.

Dat verder de groei van de wereldbevolking een van de grootste aanslagen op
alles is waar moeder aarde primair voor staat. Dat is helaas nog wel een zwaar
taboe waar nog veel te veel over gezwegen wordt. Laat staan dat er daar echt
werkelijk iets aan gedaan wordt.

Ondanks bovenstaande, wens ik iedereen toch een goed 2019.

C.L.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: IsraŽl Regen (Februari 2019)

  

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden