April 2021

Verkiezingsfraude ?


Fraude ?
Je moet er maar bewijs voor hebben.

In principe geloof ik het niet. Nederland. Het was toch altijd een redelijk net en
keurig land. Nou ja. Misschien overdreven. Maar toch, vergeleken met veel
andere landen, kreeg je toch doorgaans wel zo'n soort indruk. En hard- onweer-
legbaar, concreet aan te tonen bewijs, dat heb ik ook niet.
Maar het is een raar gevoel, deze uitslag. Je krijgt toch het gevoel, dat er
ergens iets heel raar gelopen is. Niet correct verlopen is. Ergens voel je nattig-
heid. Tenminste: ik.
Er zijn namelijk genoeg vragen te stellen. Vragen die opmerkelijk genoeg niet
echt aan de orde kwamen nadien (tot nu toe dan).
Een greep uit dat soort vragen:

- Hoe kan het zijn, dat de VVD de grote winnaar is geworden met 34 zetels,
  terwijl voor een belangrijk deel, door ook toedoen van hun invloed, in alleen
  al de belastingtoeslagenaffaire, tienduizenden gezinnen gesloopt zijn ?

- Hoe kan het dat de VVD de grootste werd, terwijl zij de middenstand de
  nekslag gaven ? (Of dit helemaal een correcte benadering is ? Daarover kun
  je twisten, maar het werd toch door velen zo gezien).

- Hoe kan het dat D66 die nog geen maand geleden op 13 zetels stond nu op:
  24 zetels uitkomt. Een partij die o.a. vol gaat voor: vaccinatiepaspoorten,
  waarzonder je straks bijna, min of meer je huis niet eens meer uit mag ?

Gezien de verkiezingsuitslag, zo ie was op 18 maart 2021, kun je ook genoeg
vragen stellen over de klaarblijkelijke blijdschap van de Hollanders over o.a.:
– niet korten, op de honderden miljarden voor immigratie ?

– schenkingen aan de EU ?
– korten op de WW, Zorg, AOW, MKB ?
– problemen op de woningmarkt ?
– de toeslagenaffaire ?
– einde van boerenbedrijven ?
– hoge klimaatlasten ?
– Woningtekort ?
– onze ouderen als: flappentap ?
– het: Stockholmsyndroom ?


Of moeten we angstwekkende grote delen van het volk niet meer als helemaal
toerekeningsvatbaar gaan zien. Een grote massa, die alleen nog maar in
opstand komt als hun Iphone & zo... het niet meer goed doet ? Nota bene een
apparaat, waarmee je jezelf steeds meer tot op het bot aan allerlei controles
onderwerpt.

Fraude ? Moeilijk om echt te concluderen.
Maar dat het een zeer vreemde uitslag is, staat voor mij vast.

* noot: in de nacht van 1 april 2021 en 2 april 2021, kregen mensen die al
            teleurgesteld waren in de, met de verkiezingsuitslag, opnieuw een
            klap te verwerken, door een afgekaderd toneelspel, van de de-mis-
            sionaire coalitie, die elkaar, whatever happends ? De handen boven
            het hoofd blijft houden. Ook dat is dus klaarblijkelijk, politiek !?
            Ondanks wat men allemaal roept in medialand en meer:
            Rutte 4 kan beginnen.


G.P.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Berend Heidedans (Mei 2021)

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

April 2020
 

Corona:
Een column, op dit moment. Dat kon volgens mij alleen maar over: Corona gaan.

Corona. Iets dat zonneklaar aantoont hoe de mens ook in elkaar zit.
- Hamsteren (dat is bepaald niet aan de ander denken)
- Slaatje slaan uit deze crisis (hoe kom je op zo’n ziek idee ?)
- De belangrijke voorgeschreven richtlijnen, negerende.
  Politie deelde op moment van schrijven al meer dan 250 boetes uit.
- Misbruik maken van regelingen van de overheid, voor compensatie
  kwam ook voor.

Ook aan complottheorieën geen gebrek. Dat gaat van 5G… tot en met een te ont-
wikkelen Chinees biowapen. Of een georkestreerde pandemie waar mensen uit de
zogeheten top der wereldelite belang bij zouden hebben- en noem het maar.
Qua economie, lijkt het er op dat het wel gevolgen zal hebben. Of we er weer
bovenop komen wat dat betreft ? Het zal in elk geval tijd kosten.

Maar goede dingen zijn er natuurlijk ook:
- Inzet zorgpersoneel, dat misschien wel met gevaar voor eigen leven
  toch nog de zorg wil verlenen. Hulde aan hen. Zondermeer.
- Veel jonge(re) mensen doen, zonder bijbedoelingen de boodschappen
  voor ouderen. Ook hulde aan hen.
- Het kan ook een periode zijn, waarin we richtlijnen zoals ze gegeven
  zijn, opvolgen, een periode van bezinning worden. Waar waren we- en
  waar zijn we als mensheid mee bezig ? En wat was en is de werkelijke
  waarde daarvan? En gaan we nu roeren omgooien, als de Coronacrisis
  voorbij is ? Gaan we alleen al qua medische hulpmiddelen daarna een
  andere koers varen ? Maar ook in algemene zin in ons denken en doen ?

  Op zich weet ik het zelf nog zo net niet, of we dat wel gaan doen, als dit
  alles achter de rug is...
- Het klimaat en het milieu. Hebben we nu de doelstellingen die we pas
  over tientallen jaren zouden halen, nu al gehaald ? Overal ter wereld,
  waar maatregelen genomen zijn ten aanzien van het virus, is het ook op
  dit gebied een heel eind beter geworden.
  Maar of we dat ook na deze crisis willen blijven vasthouden ?

Voorlopig moeten we met alle restricties door tot einde april 2020.
Dat geeft, wat mijn visie op alles betreft, duidelijk aan dat, hoewel er op
alle fronten, voor zover mij bekend), een goede inzet gepleegd wordt, de
resultaten nog te mager zijn. We dealen met een taaie vijand, die zich
helaas, niet makkelijk gewonnen geeft.

En het werken naar oplossingen. Dat mag niet geblokkeerd worden door zelfs nu
nog het streven naar winstoptimalisatie. Ook farmacie bedrijven, organisaties en
zij die met geneesmiddelen bezig zijn, moeten zich hartstikke doodschamen, als
zij nu nog niet bezig zijn met volksgezondheid, maar met puur winstbejag.
Farmaceut Roche, die inzake dit alles pas na wat commotie een recept moeizaam
(en wel bruikbaar compleet ???), gaat delen, is er slechts een van de schrijnende
voorbeelden van.

 

En dan op social media. Natuurlijk, lof voor optreden Rutte. Maar ook veel
commentaar en kritiek. Nu is Rutte niet mijn droompremier. Maar zou iemand van
een andere partij het wel zoveel beter doen ? Dan komt natuurlijk de vraag op
van Lockdown, waar de PVV en FvD. Al in januari om gevraagd hebben. Daarover
veel theorieën op social media. Die gaan tot en met dat de coalitie dat alleen niet
doet om te voorkomen dat PVV en FvD. erop kunnen scoren.
En dat mag dan wat kosten. Daarvoor is de coalitie bereid mensenlevens op het
spel te zetten. Althans: zo lees je het op social media.
Ik weet het niet. Laat ik het zo schrijven: het zou mij vreemd overkomen.
De situatie is er namelijk te erg voor. Ik ga er (in al mijn onnozelheid, naïviteit
misschien ?), vanuit, dat de coalitie dat ook beseft.

En dan nog de zuidelijke landen, waaronder zeker Italië. Die zeggen Nederland de
wacht aan omdat ze nog geen geld beschikbaar willen stellen. Een van de door mij
opgepikt argumenten is, dat Nederland vindt, haar best gedaan te hebben om na
de crisis van 2008 – 2012 alles weer in financiële zin ook, op orde te krijgen.
Je kunt je dan de vraag stellen die
minister van Financiën Wopke Hoekstra min of
meer ook stelde, en die er zo ongeveer ergens op neerkomt waarom sommige
Europese landen meer financiële armslag hebben dan andere ?
En zo'n vraag legt natuurlijk iets pijnlijks bloot. En alleen daarom natuurlijk die
woedende reacties van landen zoals Italië. Want diep in hun hart beseffen ook zij
donders goed, dat Nederland hier een heel goed punt mee heeft.
Veel zuidelijke landen denken, voor zover mijn kennis daarover reikt, wat lichter
over ook financiën dan wij dat doen. En in tijden van crisis komen zij dan, bijna
logischerwijze tekort. Dan kun je je de vraag stellen: waarom zou iemand, Neder-
land dus in dit geval, een land wat altijd vlijtig, zuinig en dus ook spaarzaam is
geweest, en daarmee iets opgebouwd heeft, al haar verworvenheden weg moeten
geven aan landen die er, dus zwart wit gezegd: een potje van gemaakt hebben-
of er maar op los hebben geleefd ? En door hun houding ook bepaald niet laten
zien daar een verandering in aan te willen brengen ?
Door ons beleid, waarbij wij zeker offers gevraagd hebben van de bevolking, zijn
wij nu in staat om veel bedrijven de broodnodige ondersteuning te kunnen geven,
nu en straks.
 

En als dan Italiaanse politici en bestuurders, reageren zoals ze doen, en bijvoor-

beeld op dinsdag 31 maart 2020 in een paginagrote advertentie in de Duitse krant

Frankfurter Allgemeine Zeitung, tekeer gaan tegen Nederland, omdat ze woest

zijn over de opstelling van ons land tegen Eurobonds ? (Nederland wordt zelfs, in
alle opzichten een voorbeeld van gebrek aan ethiek en solidariteit” verweten), dan
bevestigen zij, wat mij betreft, alleen maar hun onvermogen, onverstand- en hun
minder goede omgangsvormen met bijvoorbeeld ook hun financiën.

Maar toch. Tóch is dat niet het punt wat ik het mest schrijnende vindt.
Hét punt, dat ik als het meest schrijnend ervaar is dat minister Hoekstra bij die
kritiek, nadat ie zich dus eerst goed en degelijk opstelde, na die kritiek als een
blad aan de boom omdraait.
Mijn God ! Zijn dat nu onze leiders ?
Sorry. Maar daar heb ik geen greintje achting voor.

En ik begrijp wel: dan zal ik het wel weer niet goed begrepen hebben.
Maar ik denk dat ik het juist allemaal héél erg goed begrijp.

 

Afsluitend:
Ik hoop dat we het Coronavirus onder controle krijgen. Liever nog gisteren dan
vandaag. En daarbij past het inzet te plegen op: het er zorg voor te dragen dat
er voldoende hulpmiddelen zijn cq snel komen voor alle behandelcentra.
En ook een wereldwijde inzet van iedereen en 100% belangeloze inzet en
belangeloze medewerking van ook de farmaceutische industrie.

Winst maken ? Geld verdienen ? Rijk worden ? Enzovoorts ?
Dat zetten we nu even op een lager pitje. Dat zien we later wel weer.

G.P.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Berend Heidedans (Mei 2020)
 

 

===================================================

 

April 2019
 

Mooie zonnige ochtend. Iets koeler dan gisteren, maar ala, we doen het ervoor.

Als ik naar buiten kijk verdwijnen de resten van sombere gedachten als sneeuw

voor de zon.  Het dreigt weer een dag te worden, te mooi om binnen te blijven.

En gelijk denk ik dan aan: Andries Hartsuiker, met zijn in 1927 gecreëerde werk:

‘Kom mee naar buiten allemaal’.

We schrijven zondag 31 maart 2019.


Bandjes opgepompt, zadel op hoogte, stuur gesteld en fietsen. Vrij de natuur in.

'Het Weefgezang der Walkyren' van A.C.W. Staring, een regel in het laatste

couplet, komt bij me op: ‘En stegen te ros’.  Te ros. Het stalen ros. De fiets.

Daarmee op zoek naar de Wielewaal in het eikenbos ? Wie weet ?

Geen beslommeringen aan je hoofd, gewoon genieten. Heerlijk vrij fietsen.

De frisse buitenlucht inademend.


Ik stap op en maak mijn hoofd leeg. Ik ruim op. Gedoe in Urk, Aanslag Utrecht,

verkiezingswinst: Forum voor Democratie, klimaat, kritiek op academici en ander

links onderwijs. Oproepen in een demonstratie om Thierry te vermoorden. En dan
die bijval daarvoor. De performance van Freek de Jonge. Hij werd ervoor beloond

met een TV-Conference later dit jaar.
Vanuit mijn hoofd, linea recta de prullenbak in met dit alles.

Ook dingen opruimen van: burgemeesters, docenten in het onderwijs, die
meenden aan te moeten geven dat FvD. Niet oke was. Of dit linkse indoctrinatie
was ?  Ik laat het aan u.  Een docent die de kinderen leerde: ‘boe’ te roepen voor
Thierry. Wethouders, die zich niet in konden houden- en negatieve dingen rond-
strooiden.
Maar ook iets geheel anders.  Een onnozele, wellicht naïeve vraag van:
zouden er knoppen omgaan bij zo’n sultan van Brunei, Hassanal Bolkiah als ie
eens een stuk met mij mee kon fietsen op zo’n dag- en moment als dit.
En dan samen met ons beiden even wat zaken doornemen in de stralende zon,
bij een kopje thee. IJdele hoop ?
Ja, zal wel. Maar wat zou het mooi zijn, dat zo iemand daarna toch geheel anders
tegen zaken aan zou gaan kijken.

Maar goed, op dit moment gooi ik het allemaal even van mij af.

Het zal wel. Ik fiets.


Lang duurt het niet voordat je anderen op de fiets tegenkomt. Meerderen kwamen

op hetzelfde idee. Ze fietsen vrij, net als jij- of doelbewust naar iets toe- of van

iets weg. Het ‘moi’, is niet van de lucht. Even fiets ik in een file. Ik kan het niet

laten. Denk direct aan de Club van Rome, teveel mensen in dit land. Maar je

schudt het van je af.  Nu even niet, jóh.

 

Je komt door een gehucht. Tuinmensen. Sommigen met een petje op voor de zon.

In hun handen knipschaartjes (de coniferen staan er weer keurig strak bij), harken,

schoffels, spades.  Een enkeling bezig met de moestuin. Je trekt een grimas.

Jette Klijnsma zal tevreden zijn.

 

Na een uur een rustpunt. Kopje thee gaat er wel in. Ja, zonder die sultan helaas.

‘Nee, dank je, hoef er niets bij’. Het effect van de fietstocht, wil je niet verzieken

door appeltaart met slagroom. Dan zou je voor niets gefietst hebben. Toch wat

teleurgesteld druipt de ober af, terwijl er aan thee, verhoudingsgewijs het meeste

verdiend moet worden. Opgewarmd water. Niets meer. Maar ach, ik zie klanten

genoeg die zich wel aan alles te buiten gaan. Dus: so what ?

 

Mijn probleem, als ik stilzit, het piekeren en het denken. Dat begint weer.

Een soort van automatisme. Verkiezingen 20 maart. Winst voor FvD.  

Ik denk aan de LPF. 26 Zetels op 15 mei 2002. Door interne strubbelingen binnen

de LPF viel het kabinet snel. Daarna nog maar 8 zetels in de oppositie.

De verkiezingen die daarop volgden reduceerden hen tot nul.

Dromerig roerend in het reeds lege theeglas, vraag ik me of er parallellen zijn.


Het is druk. Alleen mijn tafeltje heeft nog twee vrije plekken. Ik schrik op.

Twee mensen vragen of ze aan mogen schuiven. Ik knik. Ja, oke. Goed.

Het schiet gelijk door me heen: waag het eens: nee, te zeggen. Gelijk sta ik ook

op. Ik moet verder. Betaal de ober. € 2,80 voor wat opgewarmd water. Ik kan het

niet laten om het in Guldens uit te rekenen. Het komt dan op ergens zo rond de:

FL: 6,00. Logisch dat men niet meer wil dat je gaat omrekenen. Want dan begrijp

je hoe je met de Euro opgelicht wordt.

 

Een moment later rij ik weer verder.
Tussen weilanden door terug naar huis. Ik zie kievieten. Oke, minder dan een

jaar geleden- en sowieso minder weidevogels. Maar ze zijn er nog.
Hé. Weer zoiets: afname weidevogels. Wat een problemen allemaal.

 

En over vogels, wat een rare vogels in het Europarlement, dat einde maart 2019.

opnieuw laat zien dat het zich continue tegen burgers, in de westelijke wereld

keert. Nu met het stemmen voor die auteursrechtrichtlijn ? Misschien ook wel

mensen monddood maken op Internet.  WW-Uitkeringen ? Ook al staat dat op

moment van schrijven nog even op de tocht (Maar alleen zo’n idee al ?!).
Vlieg toch op, zou ik tegen hen willen zeggen.

 

Jammer. Ik vertrok opgewekt, met een leeg hoofd.

Inmiddels zit ie weer propvol.

 

G.P.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Berend Heidedans (Mei 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden