Februari 2021

* Noot (1)
  Door privé omstandigheden kon ik pas iets later aan mijn 'verplichtingen'
  voldoen om mijn februari bijdrage 2021 hier neer te zetten.

* Noot (2)
   Omdat ik hier geen compleet boek neer kan zetten, zal de informatie hieronder,
   evenals visies op ? Enzovoorts... te kort schieten. Maar zie het dan maar als
   een vertrekpunt voor verdere discussie en/of verdieping, of ?

Bij tijd en wijle komt, onder andere door eigen onvermogen, door: afgunst, ook
deze discussie weer bovendrijven:

Ouderen...
Zij die die geld en goederen overgehouden hebben aan een levenlang werken-
en daardoor soms ook in een een te groot (lees: te mooi !)- huis zouden wonen.
Er wordt de laatste jaren sowieso periodiek ingezet in de mainstreammedia, op
het bashen van ouderen. Zeker op het deel van hen wat iets bezit.
Ten aanzien van zeker hen, wordt er met jaloerse blikken, ten onrechte wat mij
betreft, naar hun bijeengesprokkelde, meestal bescheiden vermogen gekeken.
Meestal bijeengesprokkeld door een goed arbeidsethos zuinigheid en vlijt.
Ook op het zogeheten te groot, te luxe, te riant wonen van hen, werpt men,
aangejaagd door de mainstreammedia (schaam u !), jaloerse blikken.

Vanaf zo ongeveer 55+ ben je de pineut. Natuurlijk alleen maar als je iets bezit.
Een oudere van 55+ in de bijstand, rekenen ze uiteraard niet mee. Daar is im-
mers niks te halen ? Nou dan ! Mensen in de bijstand, daar wil men trouwens
sowieso graag vanaf.
Maar goed: ouderen. Men zet, zwart/wit gesteld in, op dat je vanaf ± ongeveer
55+ afstand gaat doen, van al datgene wat je opbouwde, en wat je dus vaak
met moeite bij elkaar gesprokkeld hebt. Huisje, boompje, beestje. En heb je als
55 jarige man, toevallig nog een goed uitziende veel jongere vrouw... ? Nou... ?
Ik bedoel er maar mee: men schuwt niets meer...

Vanaf 55+ dien je je, als de net ietwat rijkere oudere, maar voor te bereiden op
het afstand nemen van alles wat je tot dan toe opgebouwd hebt. Ook je huis.
De discussies spitsen zich momenteel erop toe dat je dan maar naar een kleine,
maar uiteraard dure... huurflat moet.
Bewust wordt daarvoor ook het verspreiden van valse info ingezet. Bijvoorbeeld:
'Ongeveer de helft van de 55-plussers onder de huizenbezitters denkt dat hun
woning niet geschikt is om er ouder te worden'.
Wel, die ouderen zullen er best zijn. Maar ik, die veel contact met, laten we
zeggen de 40/50 plusser heb, ben ze nog niet en nooit tegengekomen. Degenen
die dan uit vrije, eigen overtuiging aangeven, dat ze dat zelf ook vinden, dan.

Het wordt als een knelpunt gezien, zelfs: ouderen blijven vaak wonen in het huis
waarin hun kinderen geboren zijn, waarin ze hun kinderen hebben zien opgroeien.
Als oudere word je onder druk gezet met uitspraken zoals bijvoorbeeld:

'Mede door die ouderen is het huizenaanbod voor jonge gezinnen heel krap'.
En om extra druk te zetten, geeft men aan dat het bijna misdadig is dat ouderen
uberhaupt iets bezitten- en daar geen afstand van willen doen. Men geeft er zelf
verzonnen en meestal fictieve voorbeelden van hoe ruim de ouderen in de slappe
was zitten:
'Geld is het probleem niet voor veel 55-plussers. Volgens enquêtes denkt bijna
een kwart een overwaarde op hun huis te hebben van ergens tussen de 50.000
en 100.000 euro en 45 procent denkt zelfs boven de ton uit te komen. Maar dat
geld zetten ze dus niet in om een nieuw, geschikter huis te kopen. Liever houden
ze het achter de hand als extra pensioen of later als erfenis voor hun kinderen'.

Grote landelijke kranten leveren hun bijdrage in het van hun kant aanvallen van
die ouderen door artikelen te plaatsen dat er deflatie dreigt door groeiende
spaargelden. U zult- en u moet van uw spaargeld afgeholpen worden. Wilt u
niet meewerken ? Oke, dan zal negatieve rente ingevoerd worden. Er zijn al
banken die dat inmiddels al bij een spaartegoed van € 250.000 doen.
Een absurd bedrag, denkt u ? vergeet niet, dat het eerst € 1.000.000 was.
Daarna € 500.000. Nu: € 250.000. En straks bij wijze van spreke al als u maar
€ 100 op uw spaarrekening heeft staan. Nog los dus van, dat negatieve rente
per definitie groffe diefstal is. Maar geen rechter zal een bank er op veroorde-
len, want ze draaien mee in het systeem. Gelooft u niet natuurlijk. Complot-
theorie en meer. Maar helaas, de feiten spreken voor zich...

Wat is het toch verschrikkelijk dat ouderen iets opgebouwd hebben, door een
levenlang werken. (Werken moest toch lonen ?). Ik ga er inmiddels vanuit dat
er wetgeving in de maak is- of niet lang meer uit zal blijven, waarmee de ouderen
die dit alles niet willen, straks nog een forse boete opgelegd kunnen krijgen.
Het percentage aan de belastingdienst af te dragen inzake erfenissen, zal ook wel
verhoogd gaan worden. Klaarblijkelijk dient ook met man en macht voorkomen te
worden, dat kinderen eens een mazzeltje van pa en ma (die dan toevallig wel ff.
dood zijn, maar dat, uiteraard terzijde...), dat die eens een mazzeltje hebben.
No Way !!!

Qua huisvesting wordt dus ook ingezet om ouderen over te halen, en te lokken
hun oude, maar geriefelijke woning te verlaten. Niets wordt geschuwd. Verderde
aansturing in berichtgeving zoals: 'Ik kom zaken tegen, zoals dat veel 55 plussers
niet zouden weten dat zij de overwaarde van hun huis vaak ook in geld kunnen
omzetten met een extra hypotheek op hun huis, een ‘verzilver-’ of ‘opeethypot-
heek’. Maatwerk en betere informatie over wat ze kunnen met hun overwaarde.
En dat kan dan weer de doorstroming op de woningmarkt stimuleren'.
Met andere woorden: u zúlt- en moet afstand doen van, het liefst alles.
En misschien ? Ook al zegt men dat uiteraard (nog... ?), niet hardop: men heeft
eigenlijk het liefst dat u gelijk afsterft zo snel u uw AOW / Pensioengerechtigde
leeftijd bereikt hebt. Want vanaf dat moment kan het grootkapitaal & cö u
minder makkelijk uitpersen.

Het honkvast zijn van ouderen, dat is iets wat zo zoetjesaan verboden wordt.
Men schermt nog wel met dat het voor ouderen nog een moeilijke zaak is omdat
er niet genoeg geschikte ouderenwoningen zijn. Maar dat is voor mij een non
discussie. Want wat als die er wél zouden zijn ? Dan worden de ouderen straks
naar alle waarschijnlijkheid gewoon verplicht hun oude stek te verlaten. En dat
kan ook zonder fysieke dwang. Wat dacht van door dan opzettelijk (ook door de
belastingdienst) de lasten op die oude woning te gaan verhogen ?
En het moeizaam, rustgevende kapitaal aan te vallen met, noemt u het maar ?
En dat alles nog niet eens door de onderwereld. Want daar zou je het wel van
kunnen verwachten, maar nee. Nota bene maar liefst door eigen regering en de
belastingdienst en andere officiële instanties en organisaties enzovoorts.
Het is een zwaar misdadige criminele act naar ouderen toe, wat mij betreft.

Er worden beelden neergezet van ouderen, die misschien zelfs wel in de buurt
dreigen te komen van hoe de Nazi's Joden neerzetten, met o.a. Films zoals
bijvoorbeeld: 'Der Ewige Jude'. Ouderen, die halsstarrig zijn, koppig, geen leuke
mensen eigenlijk (want je kunt er niet mee dealen, zoals je het naar eigen
believen zou willen, wanneer het maar in je opkomt- en meer).
Nu zal dit aangevallen worden met dingen zoals bijvoorbeeld: 'Als je de oorlog
erbij haalt, zoals je nu doet, dan sta je al op achterstand', en meer.
Mijn opmerkingen hier, t.a.v. de oorlog zullen dan ook gretig aangegrepen
worden door mensen die het niet graag zien dat ik het hier over heb, zoals ik
het er hier nu over heb.
Maar dat laat mij dan koud.

In berichtgeving sturen ze negatief aan met berichten zoals: 'Zelfs in een huis
dat niet erg geschikt is voor hen (Dat wordt ff. voor hun bepaald, jawel !?), wil
driekwart van de 65-plussers toch graag blijven wonen. En áls ze dan willen
verhuizen, dan graag niet te ver weg, liefst zelfs binnen hun eigen buurt.
Lukt dat niet, dan blijven ze liever waar ze zijn'.

Nou. Is me dat even verschrikkelijk allemaal. En dat ze dan dus nog wat geld
zouden hebben op de bank (waar de banken, nu in het digitale tijdperk zo mee
af kunnen rekenen met negatieve rente, omdat zij donders goed weten dat veel
ouderen toch niet risicovol zullen gaan beleggen !), dat is schijnbaar helemaal
dus: 'bonton'.
Het is dat het niet netjes is om nu flink en grof te vloeken. Maar anders... ???

Ouderen:
Bewust wenst men geen boodschap te hebben aan volgende zaken:

Ouderen van nu: zijn vaak begonnen voor hun 20e onder slechtere omstandig-
heden, dan de jeugd van nu, met al haar gadgets (zelfs als ze geen cent te
makken hebben, hebben ze nog een Phone), om maar eens wat te noemen.
De oudjes van nu, hadden in die tijd, even zwart/wit gesteld: alleen hun eigen
werkhanden, die ze goed uit de mouwen staken, een goed arbeidsethos- en
misschien een ouwe, rammelende fiets of klein brommertje.

Ouderen van nu: bouwden door werk iets op. Hielpen mee de wereld te vullen
met luxe en vanzelfsprekendheden die wij niet meer willen missen. En jawel:
na een leven lang hard ploegen, hébben ze misschien een huisje hypotheekvrij
weten te krijgen. Maar daar hebben ze dan wel 40- of meer jaren voor gewerkt.
Nogmaals: Werken moest toch ook lonen ?
Mogen de ouderen nog eventjes genieten, na een werkzaam leven, van het
statistisch bezien, nog maar korte leven dat voor hen ligt ?

Ouderen van nu: hebben vaak een huis waarin de kids geboren zijn. Huis heeft
dan ook logischerwijze een emotionele waarde. Daar mag je nóóit aan tornen !
Als ze uit eigen vrije wil willen verkopen ? Dan is dat prima, maar geen enkel
middel inzetten a.u.b. Dat zelfs maar naar zoiets als dwang... stinkt !

Ouderen van nu: oke niet alle (laat ook dàt... even duidelijk zijn), maar velen
daarvan hebben dus in hun arbeidsjaren iets opgebouwd. Maar dat is het

systeem. De jongeren van nu zitten in principe in eenzelfde soort systeem.
En dat is: werken vanaf, laten we eens zeggen: je 20e. Dan in 40 a 45 jaar

iets opbouwen. Toen de 'rijkere' ouderen van nu... begonnen, hadden ze weinig
tot niets en nogmaals: minder dan de jeugd van nu. Wordt gemakshalve nog
wel eens vergeten...

Ouderen van nu: Oke. Ze hebben misschien net even een wat betere tijd mee-

gemaakt. Maar hoeveel generaties waren dat ? Waarschijnlijk niet meer dan

twee. Begon enkele jaren na de Tweede Wereld Oorlog. En bedenk even dat

dat maar zo'n 50 jaar zijn op of in... de tweehonderdduizend jaren sinds het

ontstaan van de moderne mensheid zijn. Pak ém beet, maar een 0,00025%

van die tijd. En ten aanzien van die: 0,00025% gaan we nu onze eigen ouderen

aanpakken ? Er staat dus maar een percentage van slechts: 0,00025% voor

een goede tijd. En dat is ook nog eens relatief, want hoe slecht hebben we het,

althans nu nog in het Nederland van nu ???
Antwoord: doorgaans- en dus, zo als altijd met medeneming van het altijd al

keiharde feit dat er helaas, altijd waren, zijn en blijven die buiten welke boot

dan ook maar zullen vallen, statistisch bezien dus, helemaal niet zo slecht.

Alleen gunnen we anderen niet meer dat ze vaak nóg even, net wat meer

hebben, ongeacht dat ze er hard voor gesappeld hebben.

Ouderen van nu: kun je het die mensen verwijten dat zij toevallig leefden in

die: 0,00025%- en in hun tijd het tij mee hadden. Kun je het die mensen, màg

je het die mensen verwijten dat zij, door hun handen uit de mouwen te steken

in die tijd wat opgebouwd hebben. Mag je ze verwijten dat door hun werk ook

de Staat geld verdient heeft, dat we ook mede daardoor een welvarende natie

geworden zijn, iets wat niemand meer zou willen missen. Mag je ze verwijten

(Er wordt al vaak negatief- en vooral onterecht jaloers over de babyboomers
gesproken ook, die hun tijd mee hadden), dat zij geboren zijn, en juist in een

goede tijd hebben geleefd, een stukje welvaart genoten- en zij die daar nu nog

van leven, dat tot aan kort voor hun dood, waar ook zij niet op zitten te

wachten, misschien nog een beetje doen ?

Ouderen van nu: wat zouden ze graag, als ze de keus hadden ? Wat zouden ze

graag weer als een gezonde achttienjarige rond willen springen en dartelen in
een leuke wereld- met een toekomst vol van perspectieven nog voor zich.
Wat zouden ze nog graag een toekomst voor zich willen hebben, in plaats van

te beseffen dat ze nog maar weinige jaren (gezond) te gaan hebben, voordat ze

weer voor eeuwig het grote donkere zwarte niets in moeten duiken, te weten:

moeten sterven. Ze beseffen het terdege !!! Vergis u niet ! En voor hen dus

geen promotie meer, geen loonsverhoging meer, geen perspectieven op een

arbeidsmarkt, geen nieuwe baan. Solliciteren is afgelopen en zo kan ik nog wel

even door. En vergis u dus niet: daar denken veel ouderen gegarandeerd best
over na. Maar ze zwijgen erover. Verbijten zich. Misschien soms met een traan,
omdat ze weten, begrijpen. Het is nu eenmaal niet anders dan het is.
Maar wat een pijn er bij komt, bij dat begrijpen, dat zien, dat weten...

En alleen al om het kleine beetje wat ik nu geschreven heb. Hier en nu. Laten
we op z'n minst onze eigen ouderen liever vertroetelen voor de weinige jaren
die ze nog (in goede gezondheid ?) te gaan hebben. Waarom de laatste dagen
van hen op aarde ook nog, door pure egoïstische, niets ontziende hebzucht,
want meer dan zulks kortzichtig, niets ontziend egoïsme, waarin afscheid is
genomen van zoiets als: geweten..., is het niet, het tot een hel maken van de
nog slechts enkele jaren voor hen liggende tijd. Laten we liever solidair met
ouderen zijn. Waarbij het, normaal gesproken ook nog eens een kwestie van
tijd is, voordat we, normaal gesproken, dat zelf ook zijn. En hoe vinden wij het
dan zelf, als er dan... ook zo tegen ons aangekeken wordt ???

I.R.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Izébel Clarijth (Maart 2021)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Februari 2020

Uw Spaargeld.
De consumentenbond stuurde op 12 november 2019 een brandbrief naar minister

Hoekstra van Financiën. Ze vroegen hem om een wettelijk verbod op: Negatieve

Spaarrente, in elk geval tot €100.000.
Maar u begrijpt het al: niets daarvan.
Er werd medeleven betoond, begrip- en zelfs dat ie het zelf ook ongewenst vindt
.

Maar ingrijpen- en een wettelijk verbod op negatieve spaarrente ? No way !

Het vluchten naar een andere bank biedt trouwens ook geen soelaas. Als er nog

banken bestaan waarbij u, bijvoorbeeld nu nog: 0,000001% rente krijgt, en in die

orde moet je dan denken, dan is het een kwestie van korte tijd, voordat dat ook

daar negatief worden zal.

Met andere woorden: er bestaat voor de Roverheid en Banken en vergelijkbare

organisaties geen grotere gruwel, dan dat u iets bezit. Zeker als het iets is in

geldsmiddelen of iets wat dat vertegenwoordigd, zoals een vrij van hypotheek

gekregen huis. Dan verzinnen ze wel zoiets als een aflosboete of zoiets, want

dat zou eerlijk zijn, nadat u uw hele leven gezwoegd heeft om zoiets uberhaupt

bij elkaar te kunnen krijgen.


Dat u, even van standaardgevallen uitgaande:

(1) een levenlang hard gewerkt hebt ? Elke werkdag ’s morgens om half zes uw

     nest uit, om op tijd op bijvoorbeeld: de bouw te zijn;

(2) door meer dan veertig jaar op zo een wijze uw handjes, met een goede

     arbeidsethiek uit uw mouwen gestoken hebt;

(3) daardoor met zuinigheid en vlijt moeizaam iets opbouwde, ook dus juist in

     financiële zin (werken moest toch lonen ?);

(4) En dat u die in decennialang opgebouwde zekerheden, zomaar afgestolen

     worden door Roverheden en Banken ?

Het deert ze niet.
En het gaat verder: men vindt het van groot belang dat u, de burger, geen burger
bent mét die zekerheden. Een zichzelf zeker voelende burger ? Kom óp, jóh !

Dàt kunnen we niet gebruiken’. Zoiets ?!

Het iets opgebouwd hebben, geeft een mens zekerheid. Het zou mij niet verbazen

als dat ergens de gezondheid ook bevordert. Want wie zich prettig(er) voelt... ?
Als je altijd in de schulden zit, kun je daar misschien een overlevingsmodus voor

vinden, maar het gros zal het prettiger vinden als ze iets achter de hand hebben.

En dat hoeft nog niet eens richting groot bedrag te gaan. Maar gewoon iets achter

de hand hebben. Dat geeft rust, hoe men dat ook wend of keert.

 

De DNB gaf op 27 januari 2020 een waarschuwing uit:
Minstens 1 miljoen gezinnen te weinig spaargeld hebben om tegenslag op te

vangen. Eén op de zeven Nederlandse huishoudens is niet in staat om binnen een
maand 2000 euro bij elkaar te krijgen als zich een onverwachte financiële tegen
-

valler voordoet. Velen daarvan lukt het zelfs niet om € 500 achter de hand te

hebben.

Maar zelfs van die groep, als ze bijvoorbeeld nog maar drie a vierhonderd op een

spaarrekening hebben staan ? wordt nog geen uitzondering gemaakt. En de eis

die de consumentenbond stelt, die is mijn inziens al het aller minimaalste

minimum. Minimaal een verbod op negatieve rente.

Maar ja: rust. Een vertrouwde zekerheidsgevoel. Dàt dient de gewone burgers,

bij alles wat hem of haar al afgenomen is- en wordt, ook nog afgenomen te

worden.

U zou eens geen zorgen hebben ?

 

En de burgers zelf ?
Zij stemmen voort: dom vedan...
Als hun speeltje maar werkt ? Ongeacht de kosten die ze daarvoor hebben.
Dat ook nog eens. En dat maakt het ergens ook best wel weer moeilijker om

voor die burgers een lans te breken.


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- ---

Mobiel betalen:
Met een smartphone betalen bij de kassa wordt snel populairder.
Het gaat inmiddels richting 10% van alle pintransacties dat er betaald wordt

met een Smartphone. (Betaalvereniging Nederland).

Sinds ergens 2018 bieden de grote banken: 'Apple Pay', aan voor de iPhone.
Pinnen met Android-toestellen kon al langer, maar klaarblijkelijk werd dat om

een of andere reden nog niet op grote schaal gedaan.

Het gaat allemaal ten koste van het betalen met contant geld, cash betalen.
De énige optie, zo langzamerhand, waarmee u buiten de radar blijft.
Maar juist dat, iets wat in wezen toch van groot belang voor de burgers is ?

Juist dàt wordt niet meer van belang geacht door die burgers.

'Ach, ze weten toch alles al van je', is een veel gehoord argument.

 

Kaart je het met wie dan ook maar aan ? Dan word je onbegrepen als zijnde

niet meer toerekeningsvatbaar, aan de kant gezet.  In het meest gunstigste

geval zegt men zoiets van: 'Jà. Je hebt eigenlijk best wel gelijk. Maar het kan toch

niet anders meer ? Dus ik accepteer die bijwerkingen'.

En dan ben je eigenlijk uitgepraat.

 

Alles bij elkaar, wordt het steeds moeilijker nog een visie los te laten die niets

meer met Roverheden en zo te maken hebben die in full control willen zijn en

blijven over alle mensen.

Ik vraag mijzelf altijd af, maar dat zal wel als een domme vraag gezien worden:

Waarom kicken Roverheden (en mensen), toch zo op die macht ?

 

En als je het aandurft om de Christelijke Bijbel erbij te slepen, om maar eens

wat te noemen... Bijvoorbeeld: in Openbaringen 13. "Het liet het bij alle mensen,

jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand

of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van

het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen".

Dan word je in de huidige tijd helemaal voor gestoord verklaard.

 

Natuurlijk: het is beeldspraak. Maar opmerkelijk is misschien toch dat men dat

al meer dan tweeduizend jaar voorspelde. Dat het dan niet exact en tot in de

allerminiemste details precies net zo gaat, doet niet ter zake.
Het heeft er op zijn minst en zachtst gesproken, raakvlakken mee.

Het spijt me. Maar dat is: meer dan opmerkelijk.

Maar goed. Kom dus inderdaad nu nog maar eens aan met de Christelijke Bijbel

in deze tijd. En het Christelijk geloof uberhaupt. Het wordt als bangmakerij en
of als vette onzin afgedaan.
Toch is het
dan ook meer dan opmerkelijk, dat zo snel het over andere religies

gaat, met nog absurdere dingetjes, dan het Christelijke geloof, je dan niet als

gek- of zottin weggezet wordt...
Als dat nog niet te denken geeft...


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Biomassa:
Milieudefensie waarschuwt:
"Als Nederland blijft doorgaan met de bouw van

biomassacentrales, dan bestaat het gevaar dat het Nederlandse beleid bijdraagt

aan ontbossing. Bomen zijn te waardevol om zomaar op te stoken.

Houtmisbruik ligt op de loer als we de wildgroei aan biomas-sacentrales niet

stoppen"


Het is als leek zijnde moeilijk aan te geven wat er echt aan de hand is- en hoe

goed- of slecht het wel- of niet is. Ikzelf heb de neiging ook te denken van dat

men in Nederland meer ruimte nodig heeft om huizen te bouwen in dit mijn

inziens echter al zo overvolle land. Van de landen in Europa is Nederland al het

dichtstbevolkt met meer dan 400 inwoners per vierkante kilometer.

Op de wereldranglijst van dichtstbevolkte landen staat het van de kleine 240

landen op ergens rond de twintigste plaats.

Mijn inziens is het dan niet eens meer de vraag óf wij qua bevolking in moeten

krimpen, maar moeten we inkrimpen. Inkrimpen op: energieverbruikers. Maar ja.

Kom daar maar eens om. U wilt niet weten wat u dan naar uw hoofd geslingert

krijgt. Over verstand gesproken...

 

Mijn inziens zal het ook nog eens eeuwen duren voordat een bos dat gekapt

wordt, uiteindelijk weer op poten staat en daarbij dezelfde capaciteit voor

koolstofopname heeft als voorheen.

Het gevaar van dat het hout (wereldwijd) op gaat raken, is groot als we het ook

hiervoor nog gaan gebruiken. En dat het opraakt kun je, als je je dat wilt

beseffen ? (Jawel: w i l t ...), wilt beseffen dus... Natuurlijk op je klompen best

wel aanvoelen, als je dat wilt. Dat klompen zelf dan meestal van hout zijn, doet

dan niet ter zake...

 

In gedachten verzonken, denk ik aan toch dingen zoals ondermeer:

- Leidt alle streven naar meer, uiteindelijk niet naar minder ?
- Betekend houtverbranding niet meer CO2-uitstoot dan van kolen en gas ?
  En ook meer uitstoot van fijn stof ?
- Hoe goed zijn we bezig als we alles aan de markt overlaten ?

- Moeten we niet proberen (buiten de ramp met de MH17 uiteraard !), om toch
  wat minder ruzie te maken met Poetin- en ook vanuit Rusland gas te

  importeren ? Dan hebben we meer tijd voor ontwikkelen alternatieven.
- En hoe: 'groen', zijn we hier echt bezig als we daarvoor overal- en wereldwijd
  bossen gaan kappen cq vernietigen ?

- Hoe goed is het voor het milieu dat we hout importeren met behulp ook van
  schepen die vervuilende stookolie gebruiken ?

U ziet het: vragen te over.


Typisch dat bij deze problematiek, als deeloplossing, het begrip: krimp, van de
(wereld) bevolking nooit genoemd wordt- evenals een ander begrip dat als het
grofste vloekwoord gezien wordt dan de mensheid zich maar voor kan stellen,
maar zeker wél een bijdrage zou leveren als dat ingevuld werd, namelijk
(schrik niet.....):
Consuminderen.

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Coronavirus:

Op 30 - 01 - 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het coronavirus
uit tot internationale bedreiging voor de volksgezondheid.

Daarvoor moet de dreiging behalve internationaal ook zeer ernstig zijn.
Opmerkelijk was en is, alhoewel hoe opmerkelijk is dat werkelijk ? Dat de WHO

China prees voor de aanpak van het Coronona virus dat eind december, en naar

alle waarschijnlijkheid met zeker medeweten van de Chinese machthebbers al

eerder op markten in centraal China opdook. WHO-chef Tedros Adhanom

Ghebreyesus zei dat de Chinese president Xi Jinping gedetailleerde kennis over

de uitbraak heeft en zich persoonlijk met de bestrijding bemoeit.

"Dat is echt leiderschap", zei Tedros die in China op bezoek is geweest.

China brengt in zijn vastberadenheid ook grote economische offers.


Met China blijven pleasen, zelfs onder deze omstandigheden, ondergraaft mijn

inziens de WHO haar eigen geloofwaardigheid.

Vreselijk dat bij zo'n ernstige zaak, toch als eerste niet de volksgezondheid

voorop staat, maar de (politieke) verhoudingen met zo'n land als China.

# "Een uiterst vreemde visie van u", denkt u ?

 

Ook in: Trouw van 30 januari 2020 een heel artikel te lezen over China en het
Coronavirus. Acht Chinese artsen werden op 1 januari in Wuhan opgepakt.
Zij hadden via sociale media hun zorgen geuit over een nieuwe vorm van
longontsteking in hun stad. De acht werden beschuldigd van
: verspreiden van
onjuiste informatie op internet
.
Leidend was- en is (Tell me something new, bout China ?), dat de eerste en
hoogste prioriteit voor: 'Peking', was: Politieke schade te beperken, zelfs als
dat ten koste gaat van de volksgezondheid.
En zo gaat zo'n land, hiermee om. Hoopgevend en geruststellend, toch ?

* Bevestiging hiervan in 20:00uur NOSJournaal van zondag 2 februari 2020.

Virologen schatten in, dat om deze epidemie te stoppen, niet alleen maar
drastische maatregelen genomen dienen te worden zoals in Wuhan en haar

omgeving, maar ook doordat mensen zich bewust worden van het risico en hun

gedrag aanpassen. Maar of dat laatste wel zal gebeuren ?


Als ik namelijk alleen al maar op: 01-02-2020 bij een 'NOS-Artikel', lees dat

Nederlanders geëvacueerd uit Wuhan worden, maar niet iedereen weg wil, dan

weet ik alweer genoeg. Verbijsterend ronduit is een van de geventileerde

beweegredenen. Een van de Nederlanders daar die er ondanks alles niet over

peinst om te vertrekken geeft ondermeer als argumentatie aan dat de super-

markten gewoon wel bevoorraad blijven. Die zijn ook elke dag open, de prijzen

zijn niet verhoogd- en via de smartphone betalen is al ingeburgerd in China.

Je kunt in Wuhan dus prima leven.
Tsja, en sorry, beste mensen.
Maar dan ben ik uitgeschreven.

 

I.R.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Izébel Clarijth (Maart 2020)


===================================================
===================================================

 

Februari 2019

Heb een vrije ochtend. Uitslapen en piano an doen. Hoef pas vanmiddag op mijn
werk te zijn. Kom om negen uur m'n nest uit. Ik voel me goed. Kan de hele wereld
aan. Nouja, de hele wereld. Beetje overdreven.
Eerst de badkamer in, toilet maken. Daarna kleren aan, en naar beneden.
Als eerst de gang naar het koffiezetapparaat. Een moment later is ie in actie.
Nu krant uit de bus, en dan een broodje.
Het heeft licht gevroren. Een lichte huivering gaat door me heen. Snel weer naar
binnen. Binnen waar het klimaatneutraal, verantwoord warm wordt. Heerlijk.
 

Tegelijkertijd schiet me ineens ook te binnen: hoe graag zou iemand, elders in de
wereld, onder slechte omstandigheden, dit alles ook niet willen ? 's Morgens in
goede gezondheid en vooral zonder zorgen opstaan. Toilet maken, goede kleren
aantrekken, koffie, krantje en broodje.
Waaraan heb ik... het verdiend, dat ik... dit alles wel heb, en iemand anders, die
het misschien ergens ook nog wel meer zou verdienen, niet ?

 

Ik schud m’n hoofd.  Veel meer dan geld storten op een gironummer kun je toch

niet doen. En dat doe ik dan ook. Neen, niet om het af te kopen, en dan geen

schuldgevoel meer te hebben- en mezelf daarna weer onderdompelen in de luxe en

welvaart van mijn wereld. Want, ik heb gestort immers ?

 

Mijn wereld. Maar is het allemaal niet puur toeval: mijn wereld. Voor hetzelfde
geld was ik ter wereld gekomen op een plek en in een situatie waarin ik vanaf het
prilste begin weinig, minder- of misschien helemaal geen kansen had gehad. 
Misschien had ik dan het tweede jaar niet eens bereikt ?


Ik zucht: Je staat er niet altijd bij stil, maar een gezond leven, in vrede en veilig-
heid en zonder echte zorgen, dat is vaak gebaseerd op geluk. Niets meer. 
Anderen die het minder hebben, die treft dat in de meeste gevallen buiten hun
schuld. Zij zouden dat ook donders graag anders zien. 
Staan we daar wel genoeg bij stil ?

Ook dit soort dingetjes. Die flitsen door mij heen. Gek, hé ?
De krant staat er trouwens ook elke morgen vol mee.

Abo opzeggen dan maar- en dan lekker wegkijken ? Nee. Zo zit ik niet in elkaar.
Ik wil ontwikkelingen toch bijhouden. Blijvend willen weten wat er speelt, al is
wat elke dag in de kranten staat, lang niet altijd een verrassing.

Ondanks het besef van ook dit soort zaken, zit ik even later achter een dampende
bak pleur en een kakelvers broodje. De krant voor me.
De koppen schreeuwen me weer tegemoet. Kinderpardon, Klimaatproblematiek,
Brexit, winsten van Shell en Rekeningrijden. Ik hoop wel dat bij dit laatste, de
mensen niet zo naïef zijn te denken dat dan, bij dat nog in te voeren systeem,
de motorrijtuigenbelasting omlaag gaat. Vergeet dat maar. In een noordelijke
krant lezen we over miljoenencontracten voor Fokker, in verband met die JSF.
Terwijl ze die contracten ook gekregen hadden bij de Eurofighter, en zeker bij de
voor ons veel geschiktere Zweedse Saab Gripen.

Die JSF. Hij ziet er goed uit op een luchtshow.  Maar mag dat ook niet voor n.a.w.
meer dan 5 miljard aan belastinggeld ? En misschien is dit ook wel zo ongeveer
het enige waar dit toestel (nu nog) goed in is ?
Het is voor een belangrijk deel een compromis-toestel..en (nog) gewoon zichtbaar
op een ouderwetse Russische radar uit de jaren 60 (en die zijn er nog volop).
Maar u raadt het al: daarover geen woord in de mainstream media.

 

Wat ik wel tegenkwam, in de Volkskrant van 31 januari 2019, bladzijde 8 / 9
onder de kop van: ‘Dansen bij revolutie in het luchtgevecht’.
Ik citeer het even...

 

“Met oranje cowboyhoeden op dansen Nederlandse luchtmachtmilitairen in een

 hangar in Texas op de beats van twee ingevlogen dj’s.   De gastheren van
 Lockheed Martin staan er onwennig bij – normaal  wordt de oplevering van een
 gevechtsvliegtuig aan een buitenlandse klant rustieker gevierd”.

Men gaat dus liever een feestje vieren in de VS dan naar dat saaie en kille
Zweden waar je voor 30% minder kosten, 100% meer vliegtuig had gehad.

En wie weet of daarbij- en alles bij alles, ook nog meespeelt dat we persé- en

koste wat het kost, de Amerikanen blijvend wensen te pleasen. Die hebben ons

immers, zo’n 75 jaar geleden ook nog eens bevrijdt van de Nazi’s ?


Dat Rusland daarin een minstens zo grote rol speelde, dat wordt, zeker in deze
tijd maar even vergeten. En dan heb ik daarbij, het er nog niet eens over dat een
van de doelen van de westerse machten in die tijd was, het afwenden van een
eventuele aanval door Hitler, door hem zijn agressie op het Oosten te laten
richten, dat wil zeggen op de Sovjet-Unie.
Aan de vooravond van zijn ontmoeting met Hitler, op 12 september 1938, zei de
Britse premier Chamberlain: 'Wellicht kan er een voor
allen acceptabele oplossing
worden gevonden, behalve voor Rusland’.
Dit laatste stukje, over Rusland, dat wil niet zeggen dat ik gek ben op Rusland,
en of Poetin. Dat ben ik zeer zeker niet. Maar daar gaat het even niet over.

Tsjà. En dan nog appen op je fiets. Het gaat je nu € 95 kosten.
En bijna vergeten: Schiphol gaat natuurlijk wel uitbreiden. Ondanks alle verzet
van de omwonenden.

 

Met een zucht sla ik de krant dicht. Ik blijf even in gedachten verzonken.
Wat ’n boudel, denk ik dan. En in het Westerkwartier is zondagsluiting winkels-
of openstelling, ook nog steeds een item. Jaja, ik knik langzaam met mijn hoofd
op en neer.
Ik zucht. Moet ik me gelukkig prijzen dat ik morgenochtend weer lekker vroeg
kan beginnen- en daardoor geen tijd heb om de krant te lezen ?
Wie het weet, mag het zeggen.

 

I.R.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega: Izébel Clarijth (Maart 2019)

 


 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden