Juni 2021

Inmiddels lonken Centrale banken naar een eigen digitale munt.
* Nieuwsuur d.d. 31 mei, 2021...

Mathijs Bouman legde daar toen stralend uit: ECB wil digitale munt, niet een
bankrekening, maar 'iets...', van de overheid.
Dat je daar blij over kunt zijn, geeft aan hoezeer je aan de leiband van de
Overheid, Banken- of andere grote instellingen- en/of bedrijven loopt. 
Voor de gewone burger kom je dan in elk geval niet meer op, en daar heb
je dan ook niks meer mee. Schrijnend !

Al jaren worden we de kant van een cashloze maatschappij opgestuurd:
contant geld moet verdwijnen. Overheden en Banken verkopen dat door o.a.
te stellen dat het hierdoor gemakkelijker zal worden om criminaliteit op te
speuren. De Europese Centrale Bank (ECB) zet nu heel grote stappen omdat
grote doel te bereiken.

Bij Nieuwsuur, maakte
Mathijs Bouman duidelijk dat hij dit geweldig vindt.
Over het niet meer opkomen voor de burgers, gesproken...
Hoelang betalen we nu nog met de Euro (die ons ook zonder referendum
door onze strotten gedrukt is... Vergeet dat nooit !). 
De Europese Centrale
Bank werkt aan een nieuwe, digitale munt. Daarmee heb je geen biljetten
meer en staat je geld niet op een betaalrekening bij een bank: je geld is in
handen van de Overheid.

 

Bouman liet een briefje van: 50 euro zien (is nog altijd: FL: 110)
Maar volgens Bouman is zo’n briefje helemaal niet handig. En waarom niet ?
Wel: je kunt er niet online mee betalen. Ook daarom internetbankieren- en
meer. Want dat is veel makkelijker.
En hier komen we het begrip: GEMAK... al tegen...

Maar zelfs met internetbankieren is, voor hen die dat bedacht hebben,
schijnbaar ook al een probleem. Dat gaat allemaal via commerciële banken.
Terwijl contant, cash geld van de Overheid is..., is het: Digitale Geld... van
de commerciële banken. Volgens Bouman, zeggen momenteel veel banken,
dat er eigenlijk iets mist ertussen in. Te weten: geld dat digitaal is én van
de Overheid.

De ECB wil daar graag instappen. Zo kun je dan met een digitaal bankbiljet
betalen.  Voor de gewone mens bestaat dat al lang, want die beschouwt de
digitale euro’s van commerciële banken op dezelfde manier als de papieren
Euro's van de Overheid.  Maar volgens Bouman is dat echt een enorm
verschil. Want in dat: papieren... geld, van de Overheid heeft men meer
vertrouwen, juist omdat het van de Overheid is. En dus is dit volgens hem
een geweldig plan. Een digitale Euro. Uitgegeven door de ECB. Het kan
allemaal met codes. Een code staat voor 50 euro. Ik stuur die code naar
jou en zie: jij hebt de digitale code !

Nou. De vlag kan dus uit (maar voor wie ?). Wat een feest en wat makkelijk
allemaal.  En... het kan nog makkelijker. Centrale banken kunnen zich als
normale banken gaan gedragen. Dus dat ze digitale rekeningen openen, en
dat jij en ik daar dan een rekening hebben, en dat ze het op die manier regelen.

Dit, mijn inziens sowieso al wankele en m.i. af te wijzen systeem, werd
door Bouman verkocht als: stabiel en als: vertrouwen in de munt... etc.

Een mens, die er echt over na wenst te denken (helaas een steeds kleiner
wordende minderheid !), die begrijpt natuurlijk best, dat de wérkelijke
reden dat digitale munten en de cashloze maatschappij al tijdenlang ge-
promoot worden door het establishment, omdat het het zoveel makke-
lijker maakt voor de Overheid om belastingen te heffen, te zien waar de
mensen hun eigen verdiende geld aan uitgeven.

Die mensen, die begrijpen ook dat voor banken, in een cashloze maat-
schappij, hte een fluitje van een cent is, om dan een vette negatieve
rente op spaargeld te zetten. Een bankrun kan dan immers niet meer !
En om u verder te beroven en te bestelen. Want daar komt het gewoon
ordinair op neer. Het stukje, makkelijker criminaliteit opsporen... Dat is
daar compleet ondergeschikt aan.


Ook dit systeem kent m.i. dus alleen maar nadelen voor de burgers.
Nóg scherper zal hiermee gecontroleerd kunnen worden wie wat- en waaraan
uitgeeft. Totale controle op uw eigen geld !

En wilt u uw eigen geld in contanten van de bank halen. Iets waar u feitelijk
gewoon ook récht op heeft !!! Want het gaat namelijk en immers om uw, uw...
Uw Eigen Geld... Dàt... kunt u dan dus vergeten.

Dit soort nieuwe systemen (idee uit China, die de bevolking sowieso goed onder
controle heeft), dat zouden we af moeten wijzen.
Maar ja. Wie van de burgers, wil hier over nadenken ?
Veel verder dan een stukje chaggo zijn, bij confrontatie ermee, komt men niet.

En het gemak, lees goed: GEMAK... van internet bankieren, digitaal met het geld
omgaan enzovoorts. Dat wenst men niet meer te missen. Ongeacht wat de wer-
kelijk prijs daarvan is, waarover de burgers niet meer na wensen te denken.
Als je ze ermee confronteerd, zeggen ze zoiets dat dat nu eenmaal erbij hoort.
Dat je dingen moet accepteren in het leven. En dat het zo makkelijk is.
'Je moet niet zo ouderwets doen', werd mij wel eens verweten. 'Ga met de tijd
mee, jóh. Blijf niet in het verleden steken', en meer.

Tsja. Ik ga graag met de tijd mee. Maar dan moet vooruitgang, in werkelijkheid
niet: achteruitgang, betekenen. En daar schort het nogal eens aan.
Maar ja. Men dropt er subtiel het sausje van: G E M A K... overheen, en voila,
de massa accepteert het allemaal weer graag.

Nu is er iets te zeggen over dat begrip: GEMAK. Oke. Ikzelf vind het ook heerlijk.
Neem een bestelling, gedaan bij, noem het maar ? Heel makkelijk, met behulp
van je Phone, PC of ? Het wordt snel tot aan de voordeur gebracht.
Los van welke 'drama's', achter dat hele systeem zitten (arbeidscondities van
werknemers enzovoorts), vind ook ik dat heerlijk makkelijk.
Maar als het om ons werkelijke echte geld gaat ? Dan zouden we dat gemak
meer af moeten zetten, tegen welke prijs wij daar werkelijk, echt voor betalen.

'Ie mutten nait zo meuilieks doun, jong', verweet een Drentse boer mij laatst ook
nogeens, toen ik bij een bezoek aan zijn bedrijf o.a. het hier met hem over had.
En die houding, die is typerend, ook voor de massa.
 
U als burger. U kiest massaal voor het begrip: GEMAK. Veel te veel daarbuiten
interesseert u niet.  Maar zeker wat het financiële aspect betreft, zou u, als
burger, juist specifiek daarvoor, zich nu juist wel meer moeten interesseren.

Ikzelf zou ergens, terugkeer naar puur: Cash, Contant Geld, wat ANONIEM...
uitgegeven kan worden, voorstaan. Of dat het in elk geval blijft bestaan- en
overal geaccepteerd zou moeten blijven worden.

Men schermt met visies, drogredenen, dat cash, contant geld niet meer veilig is
in de moderne wereld van nu. Maar ja: hoe veilig is uw geld nu, als u zelf, bij het
steeds verder digitaliseren van geld, toch steeds minder controle krijgt over, nota
bene dus: uw eigen geld ? En dat u niks kunt doen tegen negatieve rente op uw
spaargeld ? Enzovoorts...

Uw eigen geld:
Neem uw spaargeld- of het bescheiden vermogen wat u opgebouwd heeft door een
leven lang ploeteren. Even een ideaal standaardvoorbeeld, ter illustratie:
Op 16, 17 jarige leeftijd begonnen, meestal onder armoediger condities dan de
jeugd van nu.  Een levenlang premies betaald. Zo goed als altijd nooit ziek
geweest. Altijd op tijd op het werk. vijf dagen per week, week in, week uit, maand
in maand uit, jaar in jaar uit. en dat ergens tussen de veertig en vijftig jaar lang.
Mag u dan wat overhouden daaraan ?
Werken moe(s)t toch lonen ?

Maar nee, zelfs het begrip: solidariteit, wordt er te vaak voor misbruikt, om dan
wat aan uw bescheiden kapitaal, wat dus ondermeer verkregen is door een vlijtige
en zuinige houding in uw leven, te doen.
Een bescheiden kapitaal. Iets wat trouwens niet in geld op de bank hoeft te staan,
maar ook in de stenen van uw huis kan zitten.
 

En wat de gestelde veiligheid van uw digitale geld betreft: Internetcriminaliteit,

online oplichting, waarbij: phishing inmiddels helaas een bekend begrip is

geworden. De Internetcriminelen blijken zeer vindingrijk en bedenken geregeld

nieuwe trucs om mensen geld of gegevens afhandig te maken. Daarnaast zijn de
oplichtingsmethodes ook steeds moeilijker te herkennen.

 

En als u het slachtoffer wordt van digitale oplichting, inzake systemen die ons
min of meer opgedrongen zijn, omdat dat voor Banken & cö allemaal prettiger
was, vergeet dat nooit ! Dan is het ook absoluut niet zeker dat u uw geld terug
krijgt. Zeker niet als u in de helaas briljante en ergens knappe trucs van de
bent getrapt en zelf de bedragen- of een bedrag heeft overgemaakt.
Voorbeelden: Spoofing en WhatsApp-fraude.
In geval van phishing, als dat dan ook zo gedefinieert zal worden ? Heeft u ergens
nog een kansje, maar ook dat houdt niet over.

En ik weet het, begrijp het. Je kunt niet volhouden te stellen dat je met cash,
contant geld geen gevaar zou lopen. Dat had- en heeft haar eigen nadelen ook.
Maar dat het met digitaliseren van geld, buiten het punt dat het vooral makke-
lijker..., ook veiliger is geworden ? Ikzelf heb daar wel zo mijn visies op...
Met andere woorden: het schermen door banken en Overheden, met dit soort
van argumenten, is wat mij betreft gewoon flauwekul.

 

Op dit moment onderzoekt men in de EU het systeem nog met een eigen
digitale munt. Maar wie er aan twijfelt dat dit alles er niet zal gaan komen,
een systeem wat de burgers nog verder de door Overheden en Banken o zo
gewenste controlesysteem, in wil drukken ? is, en dan schrijf ik het nog heul...
erg netjes, die is op z'n allerminst enorm: Naïef !!!

En de vraag van welke politieke partij hierin nu eens voor de burgers opkomt ?
Die vraag hoef ik helaas niet te stellen, want het antwoord daarop is per
definitie onthutsend duidelijk: Geen Enkele !!!
Maar het echt allerergste is: U. U als burgers. U vindt dat ik hier moeilijk doe.
Dat ik hier opnieuw negatief ben. Niet vrolijk en met een frisse, fruitige, blije
blik, positief naar mens en maatschappij kijk, enzovoorts.
En dat. Dàt... is voor mij eigenlijk nog wel het meest verontrustende.
 

R.R.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega:

  Babette Destiny (Juli 2021)

 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Juni 2020
 

Bonus voor Air France-KLM Topman: Ben Smith.
Air France durft… het toch aan om ook nu nog een bonus uit te

keren van zegge en schrijve ergens een ‘kleine’, € 800.000. aan

Air France-KLM Topman: Ben Smith. Op termijn staat er zelfs nog

een bonus op hem te wachten van ± € 2.000.000.
Natuurlijk is het van de zotte, dat een luchtvaartmaatschappij,

die veel staatssteun krijgt (kan in Nederland nog 2 tot 4 miljard

lenen [en als ie daarna toch nog om zou vallen, denkelijk nog

meer…]), om nu ook de coronacrisis te doorstaan, dit, ondanks

verliezen in het eerste kwartaal, dit gewoon blijft doen.

Ook qua dit aspect voel je gewoon aan je water (en dat voelde ik

op dat moment surpreme trouwens sowieso ook al), dat het

samengaan van Air Er is totaal geen affiniteit meer met de

realiteit en bepaalde normen en waarden. Het klinkt popu: maar

wat er ook aan de hand is in de wereld, In mijn visie kan geen

mens ter wereld zulke prestaties leveren dat het dit allemaal

rechtvaardigt. Maar goed, dat zal dan mijn (ouderwetse) mening

wel zijn…
KLM topman: Pieter Elbers zag tenminste nog af van zijn

bonusuitkering over 2019. Onder druk gezet of niet, maar daar

werd in elk geval- en op dat moment- een beter signaal mee

afgegeven.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

 

Inleveren in crisistijd:

De solidariteit tussen werknemers en werkgevers staat onder

druk. Waar PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat bedrijven die

steun ontvangen niemand mogen ontslaan, stellen anderen dat

werknemers ook offers moeten brengen, zoals het over een lange

periode uitsmeren van vakantiegeld.

Natuurlijk is het van belang dat we in Nederland zoveel mogelijk

bedrijven met behoud van zoveel mogelijk personeel door de

crisis proberen te loodsen. Het behoud van banen is van belang.
En zeker als het om bedrijven gaat die staatssteun krijgen.
Goed. Oke. Ook ik begrijp het. Er zijn bedrijven nu, die hun

activiteiten niet door- of niet goed door kunnen zetten. Bepaalde

sectoren, zoals de evenementenbranche en de auto-industrie,

die gaan een recessie tegemoet.  Zoiets als staatssteun kan

soelaas bieden. Maar houd je bedrijven met staatsgeld overeind,

dan zou dat ook naar staatskapitalisme kunnen leiden. Andere

kant is: bij staatssteun, mag je ook eisen stellen. Bijvoorbeeld om

niemand te ontslaan. Die bedrijven kunnen momenteel niet op

volle capaciteit draaien. Maar dan komt dus juist die staatssteun

om de hoek kijken. Dus…
Nu is dit een basisvisie. Het kan zijn, dat een bedrijf wat

(onvoldoende) staatssteun ontvangt, toch mensen zal moeten

ontslaan, om als bedrijf toekomst te hebben. Maar dan mag je wel

heel wat kritischer kijken naar het ontslag daarbij. 

Met het werknemers offers laten brengen moet je voorzichtig zijn.

Hun lasten gaan immers ook niet naar beneden. Sterker nog:

zoiets als huren, die blijven gewoon doorstijgen. Oke, misschien

met een iets lager percentage dan normaal gesproken mag en

mocht, maar stijgen blijven ze. En dat terwijl, om bij dit voor-

beeld te blijven, veel mensen juist in deze tijden een forse

verlaging daarvan nodig hebben.

Door juist nu coulant met mensen, werknemers om te gaan, en

met goede communicatie ook, bouw je ook vertrouwen op.

Maar ja: ‘vertrouwen opbouwen’ ? Als je het er over hebt, word
je aangekeken of je van een andere planeet komt. Want wat er

ook aan de hand is in de wereld ? Het zal- en moet primair

blijven gaan om het verdienmodel, winstmaximalisatie.

Dat zit in de mens. En zal er ook nooit uit te branden zijn.

In mijn visie zou het trouwens beter zijn om werknemers zoveel

als mogelijk is, te betrekken bij de toekomst van het bedrijf.

Zeker in deze tijden is het geen gek idee om ze mee te laten

denken over oplossingen.  

Als mensen verder, puur uit vrije wil- en dus van uit zichzelf

(tijdelijk) iets in willen leveren ? Dan is daar niets mis mee, mits

dat dan dus wel echt en werkelijk helemaal op eigen vrijwillige

basis gebeurt.

Hoezeer ik in principe het idee van de PvdA ook omarm…

De realiteit van tegenwoordig zal het moeilijk maken om strak

op je strepen te blijven staan, dat bedrijven die staatssteun ont-

vangen, niemand van hun werknemers mogen ontslaan.
Maar zoals ik al schreef: bij die bedrijven mag je dan, op z’n

minst wel wat kritischer kijken naar dat ontslag.

 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Demonstratie:
Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam ligt zwaar
onder vuur omdat ze maandag 1 juni 2020, niet ingreep bij een:

“onverwachts ?”, grote demonstratie tegen racisme.
Op plekken in de media, internet werd gesuggereerd dat de aard
van de demonstratie voor Femke bepalend was om niet in te
grijpen. Als er een demonstratie van bijvoorbeeld: Pegida, net zo
verlopen was, zou er wël ingegrepen zijn.

Natuurlijk. Oke. Complottheorieën- en meer...
 

Maar ja, of het door haar..., toen ook zij even kwam kijken hoe
het verliep op die demonstratie..., van alleen al een 1873-button,
dat soort van theorieën wel goed zal ontzenuwen, blijft de vraag ?
Want hoe je het ook wend of keert ? Dan maakt ze een politiek

statement en staat ergens toch haar neutraliteit ter discussie.

 

R.R.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega:

  Babette Destiny (Juli 2020)


 

----------------------------------------------------------------------------

Juni 2019
 

Begin juni 2019 spelen de pensioenakkoorden.
Natuurlijk is het een groot taboe om te zeggen dat er voldoende

dingen mogelijk zijn, om er voor te zorgen dat mensen allemaal,
ik zeg: allemaal al op hun 60e zelfs een riant pensioen kunnen

genieten. Geen enkel probleem. Maar ja, geef je idee daarover
maar eens aan: de hel breekt los.
 

En als daarbij dan ook zelfs mensen, die wel op hun 50e met

pensioen zouden willen, tegen je ageren, als je tipjes van de

oplossingssluier oplicht tegen hen ? Dan weet je hoe erg de massa
gehersenspoeld is. En met succes.
 
De regering zal in haar nopjes zijn.

En bij de regering is het overigens alleen maar op onwil gebaseerd,
dat het op zijn minst niet op 65 jaar kan blijven steken.
Want dat is echt en werkelijk helemaal geen probleem. 
Ze proberen u wijs te maken cq in te peperen, dat het echt niet

anders kan.  De mainstreammedia hebben ze zo onder controle,

dat men in China er nog jaloers op zou worden.

Vergis u daar niet in.


Die media halen dan bijvoorbeeld huiseconomen in hun nieuws
-

programma's, om de regering te ondersteunen. Zij spuien vaak

eerst wat georkestreerde kritiek, want zo werkt het, als je nog

wat geloofwaardig overkomen wilt. Voor mij zo doorzichtig als
het maar kan, en voor mij vallen ze
zelfs als rotte appels door
de beste manden heen, die er zijn. Maar goed.
Echt kritische kanttekeningen plaatsten die ten faveure van het
volk
zou kunnen zijn, dat is er niet bij. In het meest gunstigste
geval voor: 'Jan met de Pet', geven
ze aan dat ze het niet weten.
Dat is klaarblijkelijk het meest
maximale wat hen toegestaan is.

En ja, je broodheer stoot je niet voor de mond, en je eigen per-

soonlijke situatie breng je toch ook niet graag in gevaar, en al
helemaal niet om
het daarmee echt voor het volk op te komen.

Kom op, zeg.


Vaste prik bij die gasten: aan het eind van elk gesprek geven

ze de regering gelijk. Aan de andere kant: we leven in een

informatietijdperk. Als de massa het allemaal niet wil zien, niet
gestoord wenst
te worden en noem het maar op ?  Who am i ?


En ja. Ikzelf wil nog een beetje leuk leven. Noem het laf. Maar ik

trek, wat de te nemen maatregelen betreft, om het pensioen nog

enorm lang veilig en 100% in orde te houden, de beerput daar-
voor
niet los. Ik zeg: verdiep u er eens echt en intensief in.

En kijk, lees en ervaar meer, dan wat alleen een NOSJournaal

en cö u te bieden heeft

 

---   ---   ---   ---   --- 

 

Inmiddels krijgt in de media Jesse Klaver van Groenlinks de volle
laag. Dat in verband met het 'uit de fractie zetten' van Tweede
Kamerlid Zihni Özdil.
Het zal bij een partij zoals Groenlinks wel niet allemaal zo lopen
als het moet. En Jesse ?
Het is net als u en ik een mens van vlees
en bloed. Hij zal weleens een foutje maken. Maar wie zonder

zonde is... ? En daarbij: bij welke partij is altijd wel altijd alles in

orde ? Daar hoef je nog niet eens voor naar de VVD te kijken.

Echt feitelijk, is er met de partij: Groenlinks weinig meer aan de

hand dan bij de andere partijen. Of je moet het met hun program-

ma niet eens zijn ?
Maar ja, dat is wat anders.
 

R.R.

* Ik geef 'het stokje', door aan mijn collega:

  Babette Destiny (Juli 2019)

 

 

Reflecteren ?
Handig om dan ook maand / columnist te vermelden