NL  +  Haagse Politiek

 

Verkiezingen Provinciale Staten op: 15-03-2023
De voorlopige prognoses, laten mijn inziens in elk geval overduidelijk zien, dat de massa
onder andere overduidelijk kiest voor inleveren van persoonlijke- en burgerlijke vrijheden.
Op een of andere manier, mij onbegrijpelijk, leveren ze die graag in (???).
Klaarblijkelijk ook geen enkel probleem met het straks onmiskenbaar komende EU-CBDC.
Net als sowieso alle Digitale (China Control)- controlesystemen. De massa vindt het prima !

De massa kiest overduidelijk voor hógere energietarieven, kiest voor (Nóg) hogere voedsel-
prijzen, kiest vóór de oorlog met Rusland, hoe catastrofaal, die ook verlopen kan voor ons.
Want dat gaat nu echt richting een Kernoorlog. Maar dat schijnt klaarblijkelijk niemand te
deren ???).

De massa kiest voor de EU (Overduidelijk !). De massa kiest voor totale afbraak van het
eigen pensioen. De massa kiest voor de op onderdelen... waanzin van het klimaat.
En zo kan ik nog wel even doorgaan...

En ik moet zelf nog zien, of: BBB er straks wel écht voor de boeren is, als het erop aankomt.
Voorbarige conclusie welllicht. Maar ik heb teveel gezien van Carolien in de Tweede Kamer.

Kortom: de massa, die kiest onnadenkend, onwetend ten aanzien van de consequenties
die ook hun keuzes hebben, 100% tégen zichzelf.
Tsja. Dat kan- en dat mag natuurlijk.
Maar of dat, zeker als je nog een normale toekomst wilt, verstandig is... ?

                   * En Rutte, die zal, ondanks licht verlies, tóch tevreden zijn !

Maar goed. Ik stel dit, op basis van de eerste 'uitslagen'. ...
Later, dus meer- en eventuele tekstwijzigingen...Kamer wil het niet (* En juist dát, vraag ikzelf mij wel af trouwens. Maar goed).
Maar de Europese Digitale Identiteit komt er toch...
(donderdag 16 februari, 2023)

De Tweede Kamer wilde het niet, het kabinet heeft er toch mee ingestemd en zoals het er nu naar uitziet is er geen weg terug: het Europees digitaal identiteitsbewijs gaat er komen en de Tweede Kamer heeft geen middelen meer om het eindresultaat goed- of af te keuren.

Onzin:
Ook de kiezers. Die niet (wensen... te) begrijpen, wat het echt inhoudt, kúnnen het tegenhouden.
Die zouden dan in overgrote meerderheid, onder meer óók voor een: NEXIT... moeten kiezen.
Maar bij het gros van de kiezers vind je tegenwoordig helaas geen open oor hiervoor.
Liever: MAKKELIJK... "Ten ondergaan", dan over iets echt na moeten denken, lijkt in deze tijd
het parool te zijn voor de meeste mensen. Veel meer. Echt veel meer... dan jammer alleen.


Plenair Debat

Politiek 24

Moties


VVD

CDA
D66
C.U.

 

Groenlinks
PvdA
PvdD
Fr. Den Haan

 

Gundogan
Volt
BIJ1
DENK

 

PVV
FVD
BVNL
SGP

 

BBB
S.P.
JA21
Omtzigt