QR-code ? No Way !

De QR ( Code )... Dát is de doodssteek... voor de open en vrije samenleving,
die wij samen hadden. Weg ermee ! Nooit meer uitsluiting, op basis van
gegevens op een: 'identiteitskaart', in welke vorm dan ook !


 29 augustus 2022:
Raad van State heeft kritiek op kleine gereedschapskist coronawet: waarom geen:
(1) Coronapas;
(2) Avondklok;
(3) Schoolsluiting... als opties ?

Als eerste: een permanente Coronawet heeft wat mij betreft niks meer met democratie te maken. En het is ook en mede daarom, dat ik me nu 'gedwongen', zie, volgende link bij te voegen:

P E T I T I E
Ik ben geen Corona ontkenner. Vind ook dat er maatregelen genomen moesten- en moeten worden, tegen het virus. Het was echt meer dan veel mensen beweerden: een griepje.  Ook 'onze' regering was er door overvallen (ga ik vanuit). Dat er dan in het begin, met onvoldoende kennis, soms maatregelen genomen werden, waarvan af te vragen was, of die goed uit zouden pakken tegen corona ? Je kunt er iets van vinden. Maar niks doen was geen optie. Tot zover was- en is alles begrijpelijk.

Maar sommige, van inmiddels genomen maatregelen, zijn: grensoverschrijdend.
En dan bedoel ik, de: QRcode invoeren- en (mogelijk ook): 2G. Evenals het straks
invoeren van een EU Digital ID.
Dát zijn maatregelen, die je nooit moet willen invoeren.
Maar helaas is daarvoor toch: voor die mens, ontmenselijkende systemen, nog steeds een meerderheid in ook de Tweede Kamer.

* Dingen wegnemen van mensen, totdat ze: 'JA', zeggen, dát is geen keuze.
* Leven met een QR code, dat is geen vrijheid. Dat is leven onder voorwaarden.


Het is meer dan triest, dat je, om dát te stoppen, alleen nog terecht kunt bij partijen zoals: FVD, PVV, BVNL- en misschien: BBB.
Wat zegt ons dat dan van de rest ?

QR code, 2G & EU Digital ID.  Het spijt me. Die dingen beschouw ikzelf als een: 'oorlogsverklaring', aan de mensheid. Aan de menselijkheid.  Het doet zeker wél, ook al word je geacht daar heel prudent mee om te gaan. Het doet ons zeker wél denken aan de jaren  dertig van de vorige eeuw.

           Na afloop van: WO II, zeiden we o.a. toch ook: 'Dit Nooit Weer' ?

Image

Juli 2022
Nieuws-Item-08
Nieuws-Item-07

Nieuws-Item-06
Nieuws-Item-05
Nieuws-Item-04
Nieuws-Item-03
Nieuws-Item-02  

Nieuws-Item-01X-Item-09

X-Item-08
X-Item-07
X-Item-06
X-Item-05
X-Item-04

X-Item-03
X-Item-02
X-Item-01