QR-code en: 2G- en: EU Digital ID. Dát is echt een stap te ver


Ik ben geen Corona ontkenner. Vind ook dat er maatregelen genomen moesten- en moeten worden, tegen het virus. Het was echt meer dan veel mensen beweerden: een griepje.  Ook 'onze' regering was er door overvallen (ga ik vanuit). Dat er dan in het begin, met onvoldoende kennis, soms maatregelen genomen werden, waarvan af te vragen was, of die goed uit zouden pakken tegen corona ? Je kunt er iets van vinden. Maar niks doen was geen optie. Tot zover was- en is alles begrijpelijk.

Maar sommige, van inmiddels genomen maatregelen, zijn: grensoverschrijdend.
En dan bedoel ik, de: QRcode invoeren- en (mogelijk ook): 2G. Evenals het straks
invoeren van een EU Digital ID.
Dát zijn maatregelen, die je nooit moet willen invoeren.
Maar helaas is daarvoor toch: voor die mens, ontmenselijkende systemen, nog steeds een meerderheid in ook de Tweede Kamer.

* Dingen wegnemen van mensen, totdat ze: 'JA', zeggen, dát is geen keuze.
* Leven met een QR code, dat is geen vrijheid. Dat is leven onder voorwaarden.


Het is meer dan triest, dat je, om dát te stoppen, alleen nog terecht kunt bij partijen zoals: FVD, PVV, BVNL- en misschien: BBB.
Wat zegt ons dat dan van de rest ?

QR code, 2G & EU Digital ID.  Het spijt me. Die dingen beschouw ikzelf als een: 'oorlogsverklaring', aan de mensheid. Aan de menselijkheid.  Het doet zeker wél, ook al word je geacht daar heel prudent mee om te gaan. Het doet ons zeker wél denken aan de jaren  dertig van de vorige eeuw.

           Na afloop van: WO II, zeiden we o.a. toch ook: 'Dit Nooit Weer' ?

Helaas laten teveel burgers het gewoon inburgeren. In een restaurant, bestellen ze met ze met QR- en op andere plekken gebruiken ze het, alsof het nooit anders is geweest en heel normaal is. Er wordt zelfs door mensen, die over bijna, over van alles en nog wat nadenken, niet meer over nagedacht. Het wordt als vanzelf-sprekend gevonden.  En waag het niet om er een opmerking over te maken. Want dan ben je niet goed, snap je het niet, doe je onnodig moeilijk, ga je niet mee met de tijd, 'lig je altijd te zeiken', en nog veel meer...
Ja, ja.


Nieuws-Item-08
Nieuws-Item-07

Nieuws-Item-06
Nieuws-Item-05
Nieuws-Item-04
Nieuws-Item-03
Nieuws-Item-02  

Nieuws-Item-01X-Item-08
X-Item-07
X-Item-06
X-Item-05
X-Item-04

X-Item-03
X-Item-02
X-Item-01