Groenlinks Grootegast

 

Raadsvergadering 01 juni 2010


Nota oudernbeleid:

Groenlinks stelde wel in te kunnen stemmen met de 'nota ouderenbeleid' maar wilde daarbij

toch wel wat aandacht voor de daarin genoemde knelpunten, zoals bijvoorbeeld:

- mogelijk verslechtering vervoersmogelijkheden Opende

- klachten van toch veel ouderen over winterproblemen

 


Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Grootegast:

Het is onvermijdbaar dat men niet iedereen tevreden kan stellen. In het kader van onze

ideologische visie, is het voor ons bijvoorbeeld moeilijk nog ruimte bieden aan bedrijven die

in de EHS liggen.

Doordat echter de gevolgde procedure, waarin iedereen zijn/haar mening naar voren kon

brengen ons inziens goed was, en mede de dankzij dat aspect nog opgenomen wijzigingen

daarna konden we instemmen met het bestemmingsplan.