Raadsvergadering 03 april 2012
 


05.  Lijst van Toezeggingen:

       We sloten ons aan bij de opmerkingen die de Christen Unie maakte over het 

       afkalvende Openbaar Vervoer.   Ook wij van GroenLinks Grootegast, maken ons 

       daar zorgen over.  Dit gaven ook wij, net als de Christen Unie al vaker aan en

       bij de Statenfractie GroenLinks Groningen legden we dit punt daarom dus ook al

       eerder neer.


 

07.  Vragenkwartier

       Apart van VZ2000 en de PvdA... kaarten wij op onze eigen wijze de vertrekregeling

       aan betreffende de directeur van Novatec.

       We spraken ondermeer... het volgende uit:

 

Als directeur van een organisatie die zijn bestaansrecht dankt aan een politieke

constellatie als een gemeenschappelijke regeling, met een jaarsalaris van:

€ 130.000,00, wordt verwacht dat je een meer dan gemiddelde politieke antenne hebt.

Je draagt grote verantwoordelijkheid. Niet alleen op inhoud maar vooral ook in het

proces dat communicatie heet, én als sparringpartner van de politieke bestuurders.

 

Immers, je weet, je behoort te weten dat aan een gemeenschappelijke regeling veel

nadelen kleven als het gaat om bestuurskracht van de individuele gemeentebestuurders.

Niet uitgesloten kan worden dat het vaak zo is dat het collectieve belang van deze

bestuurders vaak moeilijk te definiëren is, en als directeur is het jouw verantwoordelijk-

heid om hierin actief... adviserend en informerend op te treden.

Aan de verantwoordelijkheid van het politieke bestuur tot het houden van

functionerings- of voortgangsgesprekken willen we trouwens niets af doen, maar dat

ontslaat de directeur echter niet van zijn eigenstandige verantwoordelijkheid.

 

Ook wij hebben moeite met een, in onze visie althans, ruime vertrekregeling, waarbij de

inspanningsverplichtingen om ander werk te verkrijgen ons inziens te veel ruimte laat.

Je kunt je gevoeglijk afvragen hoe de politiek geloofwaardig blijft als er te vaak gemeten

worden met twee maten: hoe hoger in de boom, hoe beter verzorgd van de wieg tot het

graf, hoe lager in de boom hoe sneller het verval tot dat wat wij vroeger noemden het

armenhuis !

 


12.  Actualisatie Grondexploitatie

      Opmerkingen van ons over de betrokkenheid van Heijmans inzake Caspar Robles Park

      Graag zagen wij dat er een "deal" gesloten kon worden met hen zodat de we de

      'handen vrij' kregen.

   

      Verder hamerden we op goed communicatie bij eventuele nieuwe bouwplannen

      Bij bijvoorbeeld plan: "Werklust" moet men er op z'n allerminst zorg voor dragen dat

      Inspraakavonden niet slechts maar info avonden zijn.

 

      Het is verder duidelijk dat we helaas... de conjunctuur nog steeds tegen ons hebben