Raadsvergadering van dinsdag 3 juli 2012
 


 

Ag-pnt

                  

07. Vragenkwartier

 

We gaven aan op zichzelf ergens... nog wel te willen gaan voor de visie

van het CDA, om alles op alles te zetten om te voorkomen dat Penta Primair
bijvoorbeeld ook de Maranathaschool zou gaan sluiten. 

Maar gezien wat wij allemaal al via de media en andere bronnen tot ons

zagen komen qua Penta Primair beleid, denken wij dat het beter is om je

alvast voor te bereiden op het, hoe men het ook wend of keert, het toch

onvermijdelijke.  Je moet, wat ons betreft trouwens ook geen valse ver-

wachtingen naar mensen toe scheppen.  Als het anders kan ? Staan wij

daar uiteraard open voor.  Maar met de kennis van dit moment... kun je je

toch de vraag stellen hoe reel dat is ???!


En puur daarop ge-ent, stelden we vragen zoals bijvoorbeeld:

- Hoe leefbaarheid te compenseren indien die af gaat kalven hierdoor ?

  Misschien door het nieuwe MFA ?

- Moeten we nu al na gaan denken over toekomstige functies v/h gebouw ?

 

De vragen van ons vloeiden voort... puur uit wat wij denken dat te

verwachten is van Penta Primair.  En zeker niet omdat wij het beleid van

Penta Primair altijd ondersteunen

 


 

08.     Bestemmingsplan locatie Werklust te Niekerk

 

Vragen van ons gingen over wat zichtlijnen zijn en hoe de gemeente daar qua

beantwoording van zienswijzen mee omgaat, alsook over wat nu werkelijk een

verbetering van ruimtelijke kwaliteit is ? Volgens ons geen steen, staal en

beton in de natuur.

 

Toch gingen we akkoord met het plan.  Wl als nige partij:  onder protest !

Waarom ?

 

Ook tijdens dit agendapunt kwam naar voren dat min of meer "de kiemen van

deze zaak" al in een tijd zijn gelegd, ver- en vr voordat wij meededen in de

raad van de gemeente Grootegast.  Toen wij instapten, maart 2010, had zich

alles al zodanig ontwikkeld dat tegenhouden eigenlijk vechten tegen de

bierkaai zou zijn.  

 

Wl stelde het ons teleur !? Dat mensen, de indieners van zienswijzen niet op

kwamen dagen om in te spreken !?? Mensen hebben zeker en gewis welzeker

een uitnodiging gehad van de gemeente om in te spreken !!!!!!

Misschien hadden we dn... (gezamenlijk, met de insprekers) strker kunnen

staan om meer een vuist te maken tegen deze plannen !?

 


 

09.     Kadernota 2012 

In het kort (beknopt) onze aandeel:

 

* Novatec blijft financieel aandacht vragen

* MFA en Kunstgrasveld, bestemmingsreserve creren

   We konden uiteindelijk akkoord gaan met het voorstel van de voorzitter

   te weten:

   - Indien aan de orde ? Zou kunstgrasveld uit de Algemene Reserve kunnen

   - 250.000 voor MFA Grootegast

 

* Over Jeugd- en jongerenwerk komen we nog te spreken later dit jaar.

  Wel gaven we subtiel aan dat 't Marheem te Marum, die vanaf februari de

  plaats van het jongerenwerk te Grootegast overgenomen heeft van het MJD

  dit met te weinig uren moet doen.

 

* Fietspad Buikstede:  Onzin om daar nu zoveel geld, te weten: 360.000 in

   te investeren.  Chirurgische ingrepen volstaan ons inziens.  En daar bespaar

   je dan dus een flink deel van het daarvoor bestemde geld mee.

 

Afsluitend gaven we aan dat de factor: 12 september ook bepalend kan zijn

van hoe het een en ander nu verder vanuit Den Haag naar de gemeenten toe

gaat verlopen.  De keuzes die men in Den Haag maakt zijn niet altijd de onze,

en/maar werken helaas door naar gemeenten toe.