Raadsvergadering 04 oktober  2011
Beknopt verslag van
GroenLinks inbreng

 


Agp.:

 

04.  Besluitenverslag

      Nadat wij het in de vergadering van 13 september al aankaartten ontstond

'      er veel 'rumoer' om de IDkaart.  We vonden dat we ook de gemeente

       Grootegast nu moesten vragen hoe het zat met het terugbetalen van leges,

       indien de 'noodwet' van Donner nog onderuit gaat in de 1e Kamer.

       In veel gemeenten, en we gaven daar voorbeelden van, zal dat gebeuren.
 


 

06.  Ingekomen stukken

      GroenLinks Grootegast is van mening dat aan herindeling uiteindelijk niet te

      ontkomen valt. Bijvoorbeeld, slechts alleen al vanwege de toenemende 

      complexheid en hoeveelheid aan taken die op de gemeenten afkomen.
      Wel dient dit, wat ons betreft dan op een wijze te geschieden die op geen

      enkele manier 'schade' aan de burgers toebrengt.
 


 

08.  Bedragen Kornhorn & Lutjegast (MFA's)

      GroenLinks Grootegast ondersteunde het amendement van de Christen Unie.

      Dit amendement werd trouwens unaniem aangenomen.
      beide dorpen krijgen 750.000 Euro + indien nodig nog de BTW-Verrekening.
     

      Bij dit punt moesten we ook nog even reflecteren op een schrijfsel van

      3 oktober 2011, van de heer Onderwater (O.D.L. Overleg Dorpsorgaan

      Lutjegast) in het Dagblad van het Noorden, tégen ons (terwijl achteraf bleek

      dat van werkelijk echt iedereen... puur en alleen wij: GroenLinks Grootegast,

      het bij het rechte eind hadden !!!).

 

      Vreemd was echter wel dat de PvdA daarna aangaf er raar van op te kijken dat

      wij dat amendement ondersteunden van de Christen Unie. Vreemd, daar wij

      altijd positief waren naar beide dorpen toe, als het om bestemmen van gelden

      ging. We sluiten niet uit dat wij hier... nog even op terug komen in de volgende

      vergadering op 25 oktober a.s. bij de besluitenlijst.

 

      Verder gaven we aan te hopen dat alle nog overblijvende hindernissen voor beide

      dorpen zouden verdwijnen en gaven daarbij, en daar begonnen we eigenlijk mee,

      gaven wij aan waardering te hebben voor al degenen toe die zich zo ingezet

      hadden voor- en in de dorpen.
 


 

09.  2e Voortgangsrapportage:

       Enkele opmerkingen cq vragen van ons:

       a:  Zorgen om het bijstandsgebeuren
       b:  Hoe zit het nu met totale kosten Maranathaschool ?
       c:  Wat leveren outreachend werk en straatrondes op (jongeren) ?
       d:  We zijn blij dat Duurzaamheid een steeds grotere rol gaat spelen