Raadsvergadering dinsdag 5 juli 2011

Inbreng: GroenLinks Grootegast (beknopt)

 

 

agpunt

 

07 a:

 

 

 

 

 

    b:

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Vragenkwartier: Scholen vs Energie
GroenLinks Grootegast gaf aan graag te zien dat eens onderzocht werd 

of het ook iets is om scholen van zonnepanelen te voorzien. 

In de vergadering noemden wij een website daarvoor niet, maar hier 

kunnen we dat wel doen: ondermeer:  http://www.wijwillenzon.nl


 

GroenLinks Grootegast ťn VZ2000 gaven aan dat er nog wel het een en 

ander mankeert aan de verkeerssituaties Openderweg te Opende (Ribbels)


 

Vaststelling Programmarekening (Jaarrekening) 2010en bestemming 

overschot (Ä 460.205).  Ondersteuning amendement # ten aanzien van 

versnelde afschrijving Centrumplan, actief GBA audit en om een bedrag 

van Ä 384.000 bij te plussen voor de MFA's

Alleen VVD ondersteunde dit amendement niet

 

 

Vaststelling bestemmingsplan Zandumerweg 9 te Niekerk

GroenLinks Grootegast ging/gaat hiermee akkoord. Wťl benadrukten wij:

bij realisatie er zorg voor te dragen dat er maximaal ingezet zou worden 

ten gunste van de privacy van de omwonenden. Dat vonden- en vinden 

wij dan wel heel erg belangrijk !

 

 

Samengaan Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn en de stichting

Westerwijs.

Qua financiŽn baarde ons, net als bij meer fracties, onderhoud gebouwen 

en dalende leerlingen, wat ook financiŽle risico's met zich meebrengt... 

zorgen. En we konden meer noemen. Punt is echter bij dit alles dat het 

zeker niet uit te sluiten is bij afwijzen, het allemaal nog slechter wordt.

Welke keuze heb je dan nog eigenlijk ?

Een goed kwalitatief bestuur dat ondermeer goed op de financiŽn let is ons 

inziens dan ook van levensbelang.

 

 

Raadsopdracht adviescommissie organiseren uitvoeren

Wet Werken Naar Vermogen

Gezien omstandigheden (Wet Werken Naar Vermogen) moet er ook onder-

zocht worden hoe de wetswijziging en toekomst voor onze gemeente er

uit kan komen te zien ten aanzien van hen die een grotere afstand tot de

arbeidsmarkt hebben.

 

 

Kadernota 2011
Opletten voor toekomstige tekorten, ondanks dat het er nu... zo goed

uitziet dat zelfs een keuze gemaakt kon worden ter besteding overschot.

En daarvoor ondersteunden we het hierbij ingediende amendement #.

 

 

 

 

Verdere puntjes:

 

a: We waren blij te horen dat terugverdienen "Nieuwe Balie Gemeentehuis" niet ten

    koste zou gaan van bestaande arbeidsplaatsen (ontslag). Slechts een mogelijke

    vacature zou niet ingevuld gaan worden.

    Bij dit alles vinden we het van belang dat een gemeente goed om kan gaan met

    de contacten met burgers (communicatie ?)

b:  Sanering Wijma Opende
     Ook wij vinden Bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie in deze zaak
     van belang. En ook wij hopen dat deze zaak nu eens echt richting oplossing gaat.
     We konden ons hierin vinden met wat VZ2000 te berde bracht en waren het ook

     grotendeels eens met het CDA en de PvdA.