Greep uit onze inbreng: 06-11-2018

Agendapunt: 5  Lijst van toezeggingen:

Starkenborgkanaal: Wij waren en bleven ervoor dat er bij het Starkenborgkanaal
iets komt, waarmee, eenmaal te water geraakte mensen toch uit het kanaal
(een kanaal met veelal hoge wanden) kunnen komen.
Dat kunnen bijvoorbeeld trapjes zijn, waarbij het financiële element daarin wel
redelijk moet- en ons inziens ook kàn zijn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agendapunt: 8

Liquidatie GR Novatec 2018

Al op 9 oktober 2012 dienden Groenlinks en de VVD, zoals de VVD toen bestond,
een motie in, die unaniem aangenomen werd… te weten:
MOTIE Transitie, Ontvlechting Novatec naar een nieuw organisatiemodel.
En dat op 1 januari 2015.
We schrijven nu bijna vier jaar later… Maar goed…


Op 21 november 2017 gaf GroenLinks Grootegast, bij agendapunt 11:
“Voorgenomen opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec” … voorwaarden
aan, die voor GroenLinks Grootegast van belang waren om akkoord te gaan.
Als rekening gehouden werd met die voorwaarden, dan was wat ons betrof het
allemaal akkoord.

Toen gaven we ondermeer aan een herplaatsing van de ambtelijke
medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen van belang te vinden.
En dat er geen gedwongen ontslagen bij zouden vallen.
En voor de WSW medewerkers vonden we het van belang, dat zoals toen min
of meer omschreven, dat de gemeenten garant staan voor de arbeidsovereen-
komsten.  WSW Medewerkers behouden
dan hun baan onder dezelfde arbeids-
voorwaarden.

 

Voor zover wij de stukken goed gelezen hebben nu.  Ook wat het stuk onder:
“2.4 personeel”, betreft… lijkt het ons toe dat… dàt soort, belangrijke voor-
waarden… meegenomen worden.

Verder is de post dubieuze debiteuren ook voor ons een aandachtspunt.
Voor zover dat aan ons is… ? Kunnen we akkoord gaan met de Liquidatie.