GroenLinks Grootegast

 

Raadsvergadering 11 mei 2010


 

In het vragenkwartier (samen met VZ2000) lieten we wel blijken vraagtekens te zetten

met betrekking tot de communicatie over en weer ten aanzien van het plan:

"De Kroontjes" (een rechthoekig gebouw van 8,m. hoog), betreffende: starters-

woningen in het plan: Kroonsfeld te Oldekerk.

* Of dit tegen te houden is... is de vraag ?

 

GroenLinks Grootegast is overigens wl voor starterswoningen ! Maar of dat hier

op een wijze ingevuld wordt die de schoonheidsprijs verdient, vragen we ons af ?!

 


 

Opmerking van GroenLinks n.a.v. rapportage 'Verkeer in het Westerkwartier"

- Jammer dat de Mensumaweg ontbreekt in de rapportage. Het gevaar voor de fietsers

  op deze weg is namelijk wel zodanig dat deze weg toch eigenlijk ook wel in de

  rapportage meegenomen had moeten worden. De combinatie van fietsers en

  autoverkeer is er gevaarlijk genoeg voor.

 

GroenLinks Grootegast zou graag zien dat er een vrij van de weg liggend fietspad kwam !