Raadsvergadering 13 maart 2012
 


 

Agendapunt 8: 

Rapportage overleg over effecten sluiting bibliotheken in Niekerk en Opende

 

Samen met de PvdA en VZ2000 bepleitten we meer ruimte voor onderzoek

alternatieven van de belangengroepen om de bibliotheekvestigingen open

te houden.  Helaas mocht dat niet baten

Er komt, zeer tegen onze zin !!! Geen verandering in besluit tot sluiting van de

bibliotheken Opende/Niekerk. 

Een motie van afkeuring hierover, die PvdA, VZ2000 en ook wij indienden

haalde geen meerderheid.

Natuurlijk, dat is Democratie.  Moet je accepteren, anders kom je van de regen

in de drup.  Wij van GroenLinks Grootegast moeten, ook in dat licht bezien het 

besluit van een meerderheid van de raad dus accepteren. Een besluit waar wij 

het dus helemaal en absoluut niet mee eens zijn !

 

Al die inspanningen van mensen, groeperingen, scholen en het aanbieden

van al die stukken door kinderen tijdens de raadsvergadering van 21 februari

2012, het oplaten van ballonnen bij de bibliotheekvestiging te Niekerk, dat

alles, al die opmerkelijke inspanningen van burgers (die doorgaans tegenwoordig

niet snel meer massaal bijeen komen), al die inspanningen, ook van de dorps-

belangen enzovoorts, enzovoorts... Het blijkt allemaal voor niets te zijn geweest.

Wie kijkt er nog vreemd van op dat het vertrouwen in de (lokale) politiek flink

aan het afnemen is ?

 

Er werd tijdens deze raadsvergadering door iemand van dorpsbelangen al aan

gerefereerd: verkiezingen.

Wij kunnen daar maar ťťn ding van zeggen: als burgers hebt u de vrije keuze

bij verkiezingen.  Probeer dus als burger, als kiezer ondermeer nu eens een keer 

dit soort zaken te onthouden als er weer verkiezingen zijn. 

 


 

Agendapunt 9:

Tussenbalans Beleidsprogramma 2010 - 2014

Greep uit zaken die wij aangaven:

 

- Probeer nu eens de communicatie goed te laten verlopen bij mogelijk realiseren

  van opnieuw Starterswoningen Kolonelsdiep

- Stimuleren van Duurzaamheidsmaatregelen spreekt ons natuurlijk aan.

  Voorstellen van ons hiertoe in het verleden zijn altijd afgeserveerd.  Hopelijk

  leiden oprukkende en voortschrijdende inzichten er zo langzamerhand toe dat

  er correcties op dat afserveren plaats gaan vinden

- Belastingen zijn altijd een moeilijk punt voor de burger.  Maar ondanks dat,

  ontkomen we er eenvoudigweg niet aan om toch vast te moeten stellen dat

  burgers in veel andere gemeenten er hierbij nog slechter aan toe zijn.


 

Agendapunt 10:

Consultatie n.a.v. advies commissie van Bekkum over de uitvoering van de Wet

Werken Naar Vermogen

 

We onderschrijven de conclusies die getrokken zijn naar aanleiding van de

consultatie in de raadsbijeenkomst van 14 februari 2012

Belangrijk vinden wij dat er goede voorwaarden zijn voor de raad qua regie en

sturing.  Ook al vragen wij ons daarbij wel af of dit in de praktijk van alle dag wel

zo zal gaan werken als wij zouden willen.

We konden verder akkoord gaan met een motie van de VVD om voor beŽindiging

van de G.R. Novatec & BV Novawork, dit proces te versnellen, en de streefdatum

daarvoor niet op 1 januari 2018 te houden maar op 1 januari 2015.

Dit wel met bijgevoegde opmerking dat hierbij goed gekeken moet worden welk

een financiŽle consequenties de versnelling kan hebben.