Raadsvergadering 13 september 2011
Beknopt verslag van
GroenLinks inbreng

 


Agp.:

 

04.  Besluitenverslag

      We vonden dat we toch nog eens een keer de verkeerssituatie Openderweg

      te Opende aan moesten kaarten. Want ten gunste van de omwonenden is er

      ons inziens tenminste, nog niet veel veranderd.

 


 

07.  Vragenkwartier:

      Op 9 september 2011 bepaalde de Hoge Raad dat er geen leges meer

      berekend mogen worden voor de verplichte IDKaart. Wij vonden dat altijd

      ook al, en waren blij dat de Hoge Raad dit ook nog eens deed op basis van

      argumenten die wij ook al eens opvoerden. Heel goed dus !
     

      Wij vroegen in de vergadering van 13 september hoe het nu zou gaan met

      het door de burgers terug te krijgen bedragen hiervan. 

 


 

09.  Accommodaties Kornhorn en Lutjegast

        GroenLinks Grootegast gaf aan dat het in de vergadering van 5 juli 2011

       akkoord was gegaan met het toevoegen van bedragen aan de "pot" hiervoor,

       zodat er inmiddels zo'n 700.000 per kern beschikbaar is.

 

       Een standpunt namen we nog niet in op 13 september 2011, omdat dit slechts

       een voorbereidend karakter had. Ook mede door hoor- en wederhoor van

       belanghebbenden cq initiatiefnemers of hoe u het ook maar noemen wilt van

       beide dorpen, vonden wij dat dit agendapunt min of meer als zoiets als een

       'hoorzitting' bezien kon worden.

 

       Op de volgende vergadering van dinsdag 4 oktober, zal het n.a.w. wl zo zijn

       dat er standpunten ingenomen worden.

 


 

10.  Beleidsnota Uitvoering Omgevingsrecht

      Uiteraard ondersteunden wij de Christen Unie bij het aankaarten van het

      belang van Duurzaamheid bij dit alles.

      De voorzitter gaf zoiets aan dat dat punt ook steeds meer zal gaan leven.

      Natuurlijk iets waar ook wij blij mee zijn.

      Verder gaven wij ook nog aan het van belang te vinden het meer helder te

      krijgen cq te hebben van hoeveel ruimte het R.U.D. laat bestaan voor beleid

      en uitvoering.