Raadsvergadering 14 juni 2011
 


agpunt.

 

08.  Jaarrekening 2010 (Voorbereidende behandeling)

      a: Vragen over de jaarrekening, die we van te voren indienden werden

          zodanig beantwoord dat we er tijdens de raadsvergadering niet meer

          op behoeften terug te komen.

      b: Belangrijk punt was besteding overschot van 460.205

          Wij kozen er wl voor om ook gelden hiervan te steken in het Hoge

            Voetpad. De afschrijving GBA Audit en Centrumplan konden onze

          instemming ook vinden. Asfaltwapening Hoendiep is ook belangrijk,

          maar je moet keuzes maken, en ondanks dat wij menen dat die

          kosten toch weleens gemaakt moeten worden, mogen we ook de

          MFA's (Lutjegast en Kornhorn) niet vergeten.

          Wij kozen ervoor om van het overschot 460.205 zo'n 270.000 toe

          te voegen aan de bestemmingsreserve voor de MFA's.
 


09.  Nota Participatiebeleid

      Ook hier zijn de vragen die we van te voren indienden beantwoord.

      Nadeel daarvan is dat je er tijdens de raadsvergadering op zichzelf

      dan iets minder over gaat zeggen. Wel benadrukten we nog even het

      belangrijk te vinden dat voor burgers met een veel smallere beurs het

      "Doemet" fonds bekend is !
 


10.  Goedkeuring Jaarrekening 2010 Stichting Westerwijs

      Tekorten baarden ons k zorgen in dier voege, n de PvdA verwoordde

      dat uitstekend ! Dat we van mutaties van grote bedragen wel graag

      (periodiek) inzicht (begrotingswijziging[en]) willen hebben.
 


11.  Initiatiefvoorstel van GroenLinks en VZ2000 (Wessels/De Jong)

      Ons initiatiefvoorstel om jongeren met de lokale politiek kennis te laten

      maken en een jongeren-gemeenteraad te organiseren kreeg Unaniem

       de steun van de raad. Wij spraken daarom onze dank uit naar de gehele

      raad voor hun opstelling.
 

      Hieronder het bericht in de krant...