Greep uit onze inbreng: Raadsvergadering 16-01-2017

 

Agendapunt 8:  Herindelingsontwerp Westerkwartier

 

Opnieuw…, net zoals op 16 maart 2016, waarbij ook al een vergadering eerder…, op:
16 februari 2016… wij merkten dat onze inbreng niet aansloeg, worden onze amen-
dementen en Moties niet serieus genomen. Dat bleek op donderdag 12 januari 2017
in de Rotonde te Niekerk alweer.
En daarom…, daarom, hebben we nu, de amendementen van Groenlinks Zuidhorn
niet meegenomen. Helaas, zouden ze het opnieuw niet halen !

Wij hebben als GroenLinks Grootegast, altijd al aangegeven, vanaf het begin, voor
herindeling te zijn…, mits er randvoorwaarden bij ingevuld worden.  Opnieuw zien

wij dat men daar opnieuw, en continue op zo een wijze mee omgaat, dat dat voor
ons geen stimulans is… voor herindeling te zijn.  En dat nog buiten… wat er allemaal
elders… over lezen is, op bijvoorbeeld: COELO.NL… Binnenlands-Bestuur… Berenschot-
rapportages, Rapporten Enigma Research, enzovoorts, enzovoorts…
Want ook daar allemaal… lezen we, dat herindeling in financiële zin niets voor de
burgers oplevert. En dan brengen we het nog voorzichtig…
    

Nu zouden wij kunnen gaan praten over begrippen zoals bijvoorbeeld: gewogen
gemiddelden… (praat daar overigens eens over met de burgers van Zuidhorn, die er,
en dat gaven we in de vergadering van 13-12-2016 ook al aan, er zo’n 10% mee
achteruitgaan).  We zouden ondanks alles, toch kunnen overwegen het herindelings
ontwerp Westerkwartier wél te accepteren, met een stemverklaring….  Maar, met
medeneming van wat wij altijd al te berde brachten, de aard van omgang daarmee
door een meerderheid, en alles wat we er dus… verder over meekrijgen, vinden wij
dat wij, in plaats van een stemverklaring, een krachtiger signaal afgeven indien wij
gewoon…, helaas… dat wel…, aangeven, opnieuw niet akkoord te kunnen gaan
hiermee.

Het plan van aanpak herindeling Westerkwartier, agendapunt: 9, stellen wij dan
ook niet vast. ’t Is jammer, maar helaas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Er worden ook argumenten gebruikt zoals: Grotere gemeenten, vergroten werk-
gelegenheid.  Hoe vreemd dan dat Hans de Boer, voorzitter van de werkgevers in
Nederland op 14 december 2016, een maand geleden, aangaf dat Nederland op weg
is naar volledige werkgelegenheid.  Staat ook dat niet in schril contrast met wat de
commissie Jansen beweerde ? En, sorry, wij zouden die commissie toch niet als:
labbekakkers willen omschrijven, toch ?

Ook opvallend was dat we in reportages lazen dat door Herindeling meer externen
ingehuurd werden. Oke, maar hoe zit het dan met argumentatie van, door:
herindeling krijgen we een grotere professionaliteit ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agendapunt 12 Evaluatie Dorpenbeleid

Op 15 september 2015 bij document Sterke Dorpen, gaf GroenLinks Grootegast
ondermeer al iets al iets aan over de p
ositie van de contact-ambtenaar binnen het
gemeentelijk apparaat, te weten:
         verwachten we al niet van al onze ambtenaren… dat ze een

         luisterend oor hebben voor de inwoners van onze gemeente- en dat

         ze in staat zijn… om binnen het gemeentelijk apparaat zaken op

         elkaar af te stemmen ten dienste van onze inwoners ?
Dus waar zit ‘em de waarde in van een € 10.000 kostende contactambtenaar ?
Des temeer daar bij gewijzigd, zogeheten: ‘nieuw’ beleid, er voor de raad voor-
namelijk nieuw aan is… dat wij als raad nu het contact missen met de mensen van
de dorpsbelangen, in de gemeente.
De hele raad hier vindt het prima misschien, maar wij niet !

Opnieuw werd gesteld dat ons niets in de weg stond om zelf contact te zoeken
met de dorpsbelangen. Een zwak weerwoord / argument ons inziens.