Greep uit onze inbreng Raadsvergadering 16-04-2013
 

 

06.    Te bespreken ingekomen stukken

         Sterkte Basis Teams Politie

         Een belangrijk aandachtspuntje bij deze materie is dat er, en zo staat

         dat te lezen in de stukken, er 1 buurtagent op 5000 inwoners

         is.  Je kunt erover twisten of dat genoeg is, maar er zit daar nog een

         ander aandachtspuntje bij.

         Het voornemen is, hoor ik uit directe- en betrouwbare bron, dat er

         voornemens zijn om periodiek zogeheten thema-agenten in te

         zetten, bijvoorbeeld bij voetbal en andere zaken.

         Deze zogeheten thema-agenten worden dan uit het buurtagenten

         bestand gehaald, zodat dan de sterkte in gevaar kan komen.

         Je krijgt dan misschien situaties dat je kunt stellen, we hebben niet

         1 buurtagent op 5000, maar dan misschien 1 buurtagent op 5500 of

         6000 mensen.   Aangezien dat ons inziens een onwenselijke situatie

         is, vragen we hier aandacht voor !

 

08.     R.U.D.

         Ludwig Josef Johann Wittgenstein... een Oostenrijkse-Britse Filosoof

         gaf in z'n meesterwerk: "Tractatus Logico Philosophicus", zo ergens

         rond de jaren twintig van de vorige eeuw ondermeer het volgende
         aan: "Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen"

         In onze visie heeft het namelijk, gezien omstandigheden weinig zin
         om nu veel te zeggen over de R.U.D.  We hebben er namelijk te
         weinig- tot zelfs geen grip op.  We moeten toetreden.

         Een punt zoals genoemd onder procedure, zoals dat er toestemming

         nodig is van de gemeenteraad, stelt dus weinig voor, evenals alles

         onder: conclusie, voornemen... toetreding tot gemeenschappelijke

         Regeling RUD.

 

         We zullen ons gewoon bij de situatie neer moeten leggen zoals ie is.

         Er rest ons dus niets anders dan het college toestemming te geven.

 

10.     Initiatiefvoorstel Duurzaamheids lening

         Wat je ook doet ? Er zijn altijd wel bezwaren en/of aandachts-

         puntjes over te noemen.  Ook inzake deze materie.  Maar toch

         vinden wij zaken zoals bijvoorbeeld energiebesparing en werken aan

         een duurzamere toekomst van zo groot belang dat dat toch de

         doorslag geeft om akkoord te gaan, en de duurzaamheidslening

         Grootegast vast te stellen.