Greep uit inbreng GroenLinks Grootegast tijdens

de raadsvergadering van 17 september 2013

 

 

07.  - Begroting ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen)

        De stukken lezende zagen we tariefstijgingen wel aankomen.

        Maar omdat kranten (ook andere dan het Dagblad van het

        Noorden !) op maandag 16 september kopten met zoiets als:

        "Afval loont, nota omlaag", vonden we het toch gerechtvaar-

        digd de verantwoordelijke wethouder in de vergadering de vraag

        te stellen of de inwoners van de gemeente Grootegast nu ook

        een korting op de afvalstoffenheffing tegemoet konden zien ?

        Hij bleef echter bij het 'verhaal' in de stukken, zodat van een

        verlaging geen sprake lijkt te zijn.

 

     - CDA vragen over Polen:

       Konden we op zichzelf een heel lang stuk van maken in de raad. 

       We volstonden (mede doordat het in de volgende vergadering 

       weer terug zou komen [15-10-2013]), met op te merken dat er 

       door CDA te snel conclusies getrokken waren bij het bij hen in 

       zicht komen van Poolse kentekenplaten op bepaalde locaties.

       Wij schatten zo in dat dit een "leerschool" zal zijn geweest om 

       volgende keren zaken beter te onderzoeken voordat men over-

       haaste conclusies gaat trekken...

       * 'Opvallend' dat coalitiegenoten zich stil hielden... !

 

13.  Visie document armoedebeleid

      We zijn blij dat men steeds meer tot inzicht komt dat Flexwerk,

      en met name hoe... dat instrument te vaak gebruikt wordt, het

      ook niet altijd is. Niet voor niets worden Flexwerkers, wellicht

      niet altijd, maar toch vaak geschaard onder werkende armen.
      * VVD vond dat er ook aandacht moest zijn voor ZZPers.

         Iets wat wij ondersteunden.

     

      Betaald werk is ook in onze optiek een goed middel om in je eigen

      onderhoud te kunnen voorzien.  Maar dan wel betaald werk waar-

      bij wij ervan uitgaan dat dat dan om normaal betaalde banen

      gaat, onder normale omstandigheden- en waarvoor normaal

      betaald wordt.

      De bevestiging van onze visie hierop, hoorden we graag van het

      college, maar kwam deze avond nog niet...

 

      Wij kaartten ook het idee van zoiets als een Stadjerpas aan.

      In Arnhem e.o. hebben ze een Gelrepas, en in andere gemeenten

      weer een andere variant.  In Westerkwartierverband zou je het

      een: "Westerpas" kunnen noemen.  Op onze vraag of zoiets ook

      interessant is om hier te onderzoeken gaan we, en daar gaan we

      dan maar vanuit, ook nog antwoord krijgen.

 

      Bij computers verstrekken ook graag aandacht voor de periodieke

      kosten zoals bijvoorbeeld: abonnementskosten

 

      Dat het WMO Advies mee wil denken, lijkt ons op geen slechte

      zaak.  Daar kunt u wat ons betreft voor open staan !