Raadsvergadering 18 september 2012
 

Greep uit inbreng GroenLinks Grootegast

 

 


06.
Jaarverslag 2011 en Jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke

     regeling: Novatec.
      N.a.v. dagvaarding door Curator betreffende Novatec/Barsema
      vroegen we ons af of het bestuur een dreigende rechtszaak niet

      af had kunnen wenden door een andere opstelling.  Ook vroegen
      we ons af of nu het eind van dit soort... "perikelen" rond Novatec
      en Barsema in zicht zijn, of staat ons nog meer te wachten ?

      Verder vonden we het vreemd dat het Jaarverslag 2011 en de
      Jaarrekening 2011 niet digitaal ontvangen was.  Als je namelijk
      ziet welke "zware" stukken wel digitaal tot je komen...

      Ook vonden we dat "Groene Werken" van gemeenten zoveel
      mogelijk wel door Novatec uitgevoerd moesten worden.
      Dat zou ook goed kunnen passen in het kader van re-integratie-

      opdrachten gemeenten
 07. Vragenkwartier.
     We ondersteunden de vraag van de Christen Unie over de
     problemen bij het Openbaar Vervoer, maar hebben, na ook
     inspanningen onzerzijds hierover bij onze eigen Statenfractie,
     er niet veel hoop op dat er ten gunste van de reiziger zaken
     zullen veranderen.  Dat is natuurlijk meer dan alleen maar
     jammer, maar is ons inziens voorlopig helaas nog een feit !
 08. Jaarverslag 2011 en Jaarrekening 2011 van de Stichting

      Westerwijs

      * Vinger aan de pols bij ontwikkelingen van terugloop
      * Zaken zoals niet goed lopende beleggingen moeten geen trend
         worden.  Risico's met publieke middelen wijzen we af.
      * Over beantwoording vragen stelden we toch dat "verwachting"
         wel iets anders is dan "garantie" 
         Verwachting, werd gesteld n.a.v. verwachting dat de belegging
         toch nog een 'normaal' rendement op zal leveren.
     

Enigszins bevreemde het ons hierbij toch wel dat we lazen dat de

onderwijsinspectie adviseerde nog maar meer geld het raam uit te

gooien, in te teren op reserves. Als scholen een... ook naar de

toekomst toe... zorgenloze hoeveelheid aan geld bezitten ? Tsja,

dan begrijpen wij dat wel. Maar nu... ?

 


 

09. Vaststellen WMO Beleidsplan 2012 - 2015

     * Voorkom dat mensen erop achteruit gaan, voorkom dat er door
        te strak beleid zorgmijders komen.
     * Garanties kon men niet geven dat mensen er niet op achteruit
        zouden gaan, al noemde men dat anders.
 

De gemeente Grootegast heeft hierbij trouwens o.i. wel een goede

inzet.  We bedoelden dan ook dat het op nationaal niveau bezien
moet worden als we aangeven dat er met de WMO dus ordinair

bezuinigd wordt op mensen.

Op dit moment is er nog geen kabinet.  Wij gaven aan er een hard
hoofd over te hebben of dit met de VVD en de PvdA, geen midden-

partijen dus, wel zou lukken.  Wie weet wat er dus nog gaat

veranderen aan/in de WMO ?

 


12. Opheffen Jeugdhonk Grootegast

Op dit moment zeggen we er weinig over daar wij op 25 september

a.s. nog een bijeenkomst hebben over deze materie.
Bij de volgende vergadering willen we er dus op terugkomen, ondanks
dat het nu door de agendacommissie op de agenda gezet was. 
(Door ziekte was ik zelf dus niet aanwezig bij die agendacommissie)

Wel merkten we op dat we het een zeer vreemde zaak was dat bij
herhaling de drie café's genoemd worden alhier, die inzake deze

materie een rol zouden kunnen spelen.

Als we alleen ook al eens even een stukje van agendapunt 9... WMO

bekijken, dan zien we dat aan de prestatievelden 7, 8 en 9 ook het

volgende gekoppeld is: "Alcoholpreventie verdient de volle

aandacht- en iets verder: ondersteuning van jeugdigen..."

Voor zover men het niet begrepen heeft in deze gemeente, jawel,

want we lezen zelfs zinnen over: 3 kroegen... waar de jeugd terecht

kan ??? ... Bij XS4U was men bezig met jeugd van 12 - 16 jaar.

Volgens ons nu niet direct een groep, die je nu eens flink gaat

uitnodigen om maar eens een keer: "zwaar aan de vracht te gaan",

alcohol te nuttigen dus.
 

Sterker nog, in Den Haag heeft men het er zelfs al over de leeftijd

voor alcohol op te hogen naar 18 jaar !

Hoezo kunnen kroegen een rol spelen hierbij ? Zelfs als zij zoiets als

een alcoholvrije ruimte voor de jeugd aan zouden bieden ? Dan nog

is van daaruit... de: "Stap... naar de tap", sneller gemaakt !

 

Maar goed, op de volgende vergadering komen wij hier dus op terug.