Greep van onze inbreng: Raadsvergadering 19-09-2017

 

Meeste agendapunten waren, zogeheten 'Hamerstukken'.
Over agendapunt 10 gaven we nog het volgende aan:

10.     Voorstel Solidariteit Jeugdhulpmiddelen
          Het voorstel spreekt feitelijk voor zichzelf: het lijkt geheel en al onlogisch om

          voor de niet gezamenlijk te financieren onderdelen financieel solidair te zijn.
          Immers, andere gemeentes zijn niet financieel solidair of de kans is groot dat
          de solidariteit alleen maar nadelig werkt voor de Westerkwartiergemeentes. 
          GroenLinks Grootegast is daarom akkoord met het voorstel. Ook vinden wij het
          van belang dat op lokaal niveau invloed uitgeoefend    kan worden op de uit-
          voering van de jeugdhulp, met name aan de voorkant. Preventie dient zoveel
          mogelijk in de woon- en leefomgeving van de jongere te gebeuren en in een
          zo vroeg mogelijk stadium. Dat vereist (financiŽle) armslag voor de basisteams.