Raadsvergadering 19-10-2010

 

GroenLinks Grootegast

 

Agendapunt


 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Omschrijving en commentaar


 

Vaststellen besluitenverslag 28-09-2010

Akkoord met besluitenverslag, maar we blijven tégen het wegvallen van de

uitgebreide notulen te zijn.

 

Lijst van toezeggingen

a: Opmerking over mogelijke verlaging salariëring WSW werknemers Novatec.

    Dat er met name van deze mensen geld onttrokken wordt, keuren wij af !

b: Verslag overleg MFC Kornhorn... Dat verslag ligt er (d.d. 19-10-2010) nog

    steeds niet !  Vreemde zaak, ons inziens.

 

Vragenkwartier

a: Wij stelden t.a.v. de "soap":  Caspar Roblesdijk natuurlijk als 1e aan de orde

    dat ook wij het vanzelfsprekend vinden om het vernielen van een hek, door

    de gemeente daar geplaatst te veroordelen !!!

    * Verder gaven wij ondermeer het volgende aan:

    "Wij hebben de ervaring dat met eigenaren en boeren die het allemaal betreft

     best wél te praten valt over mogelijke oplossingen waarmee u als college óók

     kunt leven ten aanzien van uw visie op de Caspar Roblesdijk.

     Waarom dus nu eens geen goed overleg voeren met de boeren en overige

     landeigenaren waarbij zij zich echt serieus genomen voelen ?!"

     Ook stelden we hierbij aan de orde dat het reglement, volgens de gemeente

     goed passende bij de 'oplossing' van het te gebruiken hek, ons inziens echter 

     wel eens minder goed werkbaar kon zijn voor al diegenen die het betreft.

 

b:  De Mensumaweg:

     Ten aanzien van de Mensumaweg (verbinding tussen Oldekerk en Leek)

     gaven wij aan dat het veiligheidsprobleem voor ondermeer schoolgaande jeugd

     en andere fietsers/gebruikers tezamen met ander verkeer zeker niet als een

     afnemend probleem bezien kan worden.

     * Concrete vragen van ons aan het college:

     -  Bent u van mening dat de Mensumaweg onveilig is voor fietsers, gelet op het

        vele en snelrijdende autoverkeer op de momenten dat ook veel scholieren van

        deze weg gebruik maken ?

     -  Zo ja ? Wat onderneemt het college om het voor fietsers veiliger te maken ?

 

We hopen hiervan periodiek op de hoogte gehouden te worden.

 

Wet investeren In Jongeren (W.I.J.)

Op zichzelf gaven de stukken betreffende deze materie niet heel veel vragen.

Wel vroegen we echter aandacht voor Subsidieverlening aan werkgevers. 

Staat degene waarvoor subsidie verstrekt is na afloop subsidie weer op

straat of... ? Dat er ondanks dat dit het geval kan zijn dan toch nog winst zat in een

stukje werkervaring voor degenen die het betreft, zoals de wethouder antwoordde,

daar konden we wel iets in zien, maar mooier vinden we het als er meer in zit.

Zeker als er subsidie in het spel is.

Ook vroegen we aandacht voor alleenstaande ouders waarvan het jongste kind nog

niet de leeftijd van 5 jaar bereikt heeft. Ga hier als gemeente soepel mee om qua

verplichtingen jegens de arbeidsmarkt.

 

Motie CO2 opslag:

Als GroenLinks Grootegast stonden we ook achter de motie tegen CO2 opslag in

onze gemeente.

De motie vindt u hier:  Motie-CO2

 

Wij hadden tezamen met de PvdA trouwens al een motie voorbereid, met ongeveer...

eenzelfde soort van strekking, voor de raadsvergadering van 5 juli 2010.

Het bleek echter dat toen ineens meer partijen met een eigen motie wilden komen.

Ons inziens terecht dat toen de burgemeester voorstelde om eerst nog meer aan

informatiegaring te doen (o.a. via de ons inziens voor verbetering vatbaar zijnde

georganiseerde CO2 info-avonden), waarna we als raad dan met een gezamenlijke

motie konden komen.

En zo gebeurde dat dus ook op de raadsvergadering van dinsdag 19 oktober 2010