GroenLinks Grootegast

 

Raadsvergadering 20 april 2010

 


GroenLinks ondersteunde het interpellatieverzoek van de heer van Werven (VVD)

* Garantstelling ten behoeve van Het Hooge Heem.
   Ook wij vonden dat er niet zomaar met een blanco cheque gewerkt kan worden.

   Wij vinden het ook van groot maatschappelijk belang dat het nieuwe Hooge Heem

   er komt. Maar konden ons vinden in het punt van de VVD, te weten:

- de borgstelling qua duur te beperken en periodiek te toetsen