Greep uit onze inbreng  extra  raadsvergadering op dinsdag 20-11-2012

                                  
coalitiebreuk
 

 

* Mogelijkheid o.i. van gedoogconstructie GroenLinks, CDA & Christen Unie

   Samen net meerderheid van 8 zetels.  Dit zou een wethouderspost

   bespaard hebben !  Op een juiste manier bezuinigen, noemen wij dat. 
   Zeker van belang, gelet op het niveau van het weerstandsvermogen en

   de donkere financile wolken die op de gemeente afkomen.

 

* Samen met ons zou bijvoorbeeld... de Christen Unie sterker uit de verf

   komen wat duurzaamheids aspecten betreft.   En op bijvoorbeeld... het

   gebied van herindeling, een item dat steeds belangrijker wordt, zouden

   CDA en GroenLinks elkaar kunnen versterken.

 

* Wij gaven i.v.m. met een opmerking in Streekkrant nog even aan wat wij

   allemaal gedaan hadden, hoe actief wij zijn, en wat we nog gaan doen.

 

* We vroegen ons ook af of de meerwaarde van de PvdA zoveel groter zal

   zijn dan die van GroenLinks, zodat dt opweegt... tegen de extra kosten

   van een wethouder ? Immers, het wachtgeld van mevrouw van der

    Sluis moet nu k opgebracht worden !!!?

 

* De PvdA wilde door meedoen ondermeer het Sociale gezicht meer naar

   voren halen.  Wij ondersteunden dat, en hpen dat zij dat waar kunnen

   maken !

 

                       Wethouder: de Wagt (PvdA) is nu een feit.