Raadsvergadering 21-02-2012


Overweldigende belangstelling naar aanleiding van agendapunt 11 vanuit de

bevolking en organisaties alsook basisscholen.  Het punt werd logischerwijs naar

voren getrokken, en na agendapunt 6 al in behandeling genomen

 

Agendapunt 11: "Interpellatie effectuering bezuiniging bibliotheekwerk" in Opende

en Niekerk, door: VZ2000, PvdA & GroenLinks

 

Zo'n 100 belangstellenden, waaronder veel kinderen met spandoeken en borden

gaven nogmaals aan dat zij- en overige organisaties het niet eens waren met

sluiting van de bibliotheeksteunpunten.   

 

Als eerste 5 insprekers.  Deze schetsten ondermeer zaken zoals bijvoorbeeld:

* Sociale cohesie gaat hiermee verloren tezamen met leefbaarheid.

* Hoe zit het tussen raadsleden en belangenbehartiging voor de burgers.

* Besluit is een rem op emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen.

* Scholen stimuleren bibliotheken juist.

* Lijnen tussen scholen en bibliotheken moeten kort gehouden worden.

* Dorpshuizen lopen nu flinke bedragen mis bij verdwijnen van de vestigingen.

* Overige dorpsvoorzieningen kunnen het hierdoor moeilijker krijgen.

* Lezen moet meer zijn dan slechts een vak op school.

* Op scholen kan men het extra plaatsen en uitleenbeheer van boeken niet aan.

* De communicatie is niet goed verlopen.

* Alternatieven onvoldoende onderzocht.

Enzovoorts, enzovoorts...

 

Als GroenLinks gaven we ondermeer het volgende aan:

Ondersteuning van wat de PvdA te berde bracht en voor een groot deel onder-

steuning van wat VZ2000 te berde bracht.   Belangrijk vinden we bereidheid bij

college om naar opties te kijken waarbij de drie bibliotheken toch in stand

gehouden kunnen worden.

 

Zomaar één der vragen van ons: "Hoe gaat iemand met een rolstoel, was ook te

zien in een RTVNoord filmpje van 13 februari, nu zonder extra kosten naar de

hoofdvestiging in Grootegast ? over de extra, de extra inspanningen die zo iemand

zich getroosten moet, hebben we het dan nog niet eens".

 

Verder komt in elk geval naar boven dat veel kinderen nu niet meer even snel van

huis uit boeken op kunnen halen zonder dat de ouders met auto mee moeten.

In de praktijk zal dat gewoon betekenen dat er door kinderen minder gelezen wordt.

En het met een auto naar een andere locatie rijden kan ook zo z'n effecten hebben

op de middenstand in Opende en Niekerk.

 

Wij pleitten er net als de andere oppositiepartijen voor om het besluit in te trekken.

 

Na een lange avond met een lange schorsing (aan enkele agendapunten kwamen

we zelfs niet meer toe)- en veel overleg over en weer kwam het college uiteindelijk

met een toezegging om te gaan kijken naar alternatieven en daarvoor te gaan

praten met alle betrokken organisaties.

 

Met andere woorden: de vestigingen gaan dus nog n i e t... dicht per 1 maart 2012

 

Terugkoppeling op 13 maart 2012.