Raadsvergadering 21-03-2017

 

 

- Als enige 'akkoord' met Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen         
 
- Aandacht voor: 'co÷peratie opties'  ten aanzien van de: Subsidieregeling
   Collectieve Duurzame Initiatieven

- Actualisatie grondexploitatie 2017. Van ons mag Beeldkwaliteitsplan ruimer,
   maarrrrrr.... grenzen zitten daar natuurlijk wel aan !

- We vonden het van belang dat bij mededelingen het Kunstgrasveld Niekerk
   even aan de orde kwam.