Greep uit... onze inbreng op: 22-09-2016
 

06.     Evaluatie Omgevingsdienst Groningen.

         Het ODG was niet echt een vrije keuze.  Naar aanleiding van ook
         deze stukken kunnen we er weer veel van zeggen, bijvoorbeeld:
         competťnties rond leiderschap, control, transparantie, efficiŽncy,

         vertrouwen, kosten t.a.v. directeur, interim- en wie weet wat nog

         meer... We vragen ons af hoe een, zogeheten: verbeterplan uit zal
         pakken.  Voor zover mogelijk vinger aan de pols houden.
         Net als de C.U. vroegen we ons af wat de financiŽle gevolgen voor
         ons zijn ?
         Weth. gaf aan: Ä 2.000 voor verbeterplan.

 

08.     - Afscheid raadslid F.S. Kiekebeld-van der Knaap
         - Toelating en beŽdiging A. Westerhof als nieuw raadslid
         - Toelating en beŽdiging J. Hoving als tijdelijk vervangend raadslid
         - Benoeming wethouder E.M. Pastoor-Meulemans


09.     Extra budget Duurzaamheidslening

          We ondersteunden volgend amenedement:

---------------------------------------------------------------------
         
Amendement
          Raadsvergadering: 22 september 2016
         

          Agendapunt 9: Extra budget duurzaamheidslening
          Voorgesteld wordt het besluit als volgt te wijzigen:

          - Het tweede punt van het voorgesteld besluit laten vervallen
            (en geen toevoeging bij artikel 3 van de verordening te doen).

          - De verordening Duurzaamheidslening wijzigen v.w.b. artikel 6
            door het gestelde onder b) Ďzonnepanelení te laten vervallen

Grootegast, 22 september 2016

Amendement van C.U. / CDA en PvdA

-----------------------------------------------------------------------

 

12.     MEE

         De raad wordt gevraagd in te stemmen met het via het Regionaal

         Inkoopbureau aangaan van een subsidierelatie met de cliŽntonder-

         steuningsorganisatie MEE voor 2017.

         Vragen door ons gesteld op 21-06-2017 zouden in November a.s.
         pas goed beantwoord kunnen worden. Rest ons dan, om er in die
         tijd op terug te komen.
         Verder akkoord.