Een greep uit de Raadsvergadering 24-05-2017 
                     * Belangrijkste onderwerp was: Herindeling *

 
06.     Herindelingsadvies gemeente Westerkwartier (samenvoeging gemeenten
          Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn)

        

          * Herindeling lijkt voor steeds meer op het meespelen in de serie van:

             Bartje: 'Zwieg'n en jaoknikk'n'


        
 Om te beginnen verwijzen we ook naar onze inbreng eerder- en die van
          9 mei 2017. Het is op onze website onder: Notulen, allemaal terug te
          lezen.

         Verder in het kort:

         - De Raadsmemo 19 mei… geeft ons inziens op vragen onvoldoende

           antwoorden. Op vraag 2: 'Gemiddeld Gewogen Belastingdruk nog
           geen antwoord.  Ook over zwembaden geen duidelijkheid, dat is te
           begrijpen misschien als het uitwerking gaat, maar toch ?
           Bij: COELO… gaat men van zaken uit… En over andere kosten valt
           ook nog niets te zeggen. FTe's bijvoorbeeld.

 

         Er van uitgaande dat dat allemaal ook nog niet beantwoord kan
         worden, vinden wij het in elk geval opmerkelijk dat we nu wel
         geacht worden het herindelingsadvies vast te stellen.  Wat, als dan
         straks antwoorden slecht uitvallen ?

 

         Verder neemt GroenLinks Grootegast buiten de raadsstukken ook
         kennis van bijvoorbeeld rapporten- en andere bijdragen van gere-

         nommeerde organisatie- en adviesbureau's, proefschriften, COELO,

         Universiteitsstukken, visies van wetenschappers & Professionals- en
         meer…

         Nergens kwamen we in al die stukken en op al die plekken en in al
         die documenten enzovoorts, iets tegen, dat herindeling in financiële
         zin ten voordele van de burgers uitpakt.  We hoeven er daarvoor
         niet eens stukken in het Dagblad van het Noorden, zoals die van
         gisteren, dinsdag 23 mei op bladzijde 26: 'Herindeling leidt mogelijk
         tot chaos', mee te nemen…

         Als wij wel iets tegenkwamen, waarbij de conclusie aangaf dat een

         herindeling best wel kon, dan was men… zogenaamd vergeten… de
         financiële consequenties voor de burgers mee te nemen…

 

              Buiten… dat het nog wel eens af te vragen zou kunnen zijn, of het    
         bestuurskrachtprobleem wel zo heel groot is, en er twijfels blijven
         bestaan ten aanzien van de kloof tussen burgers en politiek na een

              herindeling, zijn wij er, al bij al… dus nog lang niet van overtuigd dat

              de herindeling de burgers geen geld gaat kosten.

         Alles bij elkaar vegende, kan GroenLinks Grootegast het herindelings-

              advies nu… nog niet vaststellen.

         ----------------------------------------------------------------

07.   
Vaststellen Verordening op de gemeenschappelijke Raadsgroep
         Herindeling Westerkwartier 2017 en benoeming leden en plaatsver-
         vangende leden
.
         * Hier konden we wel mee akkoord gaan.

 


        

* noot:   Het was 'verrassend' voor ons, dat GroenLinks Zuidhorn vanavond,
             nu ineens (zonder ons in kennis te stellen !) w
él akkoord ging...