Greep uit onze inbreng 26 november 2013

 

Agendapunt: 7 (vragenkwartier)

 

Verdwijnen pinautomaat.  Hieronder ons hle verhaal:

 

De pinautomaat in Niekerk zou verdwijnen per 2 december a.s.

Een zeer slechte zaak. We geven hierop een greep uit ons commentaar

e.d. aan:

- Hoe denkt men nog een goede Jaarmarkt te kunnen organiseren in

  Niekerk elk jaar zonder pinautomaat. Om van de overige activiteiten in

  de feestweek, waaronder de feesttent, nog maar te zwijgen.

 

- Als mensen naar andere plaatsen moeten om te pinnen, kun je gewoon

  niet uitsluiten dat daar dan ook inkopen e.d. gedaan worden. Hoe blij

  zullen de winkels in Niekerk e.o. daar dan mee zijn ?

 

- Het heeft ook met een stukje Europa te maken. Een Europa waarmee

  tt aan einde vorige eeuw nog wel te leven viel..., maar vanf... einde

  vorige eeuw een heel stuk minder... Een Europa dat inmiddels graag

  het contante geld zoveel mogelijk in de ban doet. Contant geld moet

  verdwijnen, zelfs geld uit de oude sok kan straks niet meer uitgegeven

  worden.   En als het eenmaal zover is, kunnen banken..., om maar eens

  wat te noemen, bijvoorbeeld... makkelijker een negatieve rente op ons,

  op uw spaargeld vragen. We moeten... dan betalen als we spaargeld

  hebben.  Dit alles om ons zoveel mogelijk te dwingen om ons eigen geld

  uit te geven. En als u dan weet hoezeer we door banken inmiddels nu al

  gewoon ordinair bestolen worden, door op alleen al onze eigen betaal-

  rekening, onder het valse mom van service... ksten in rekening te

  brengen ??? Bij steeds meer banken ben je al meer dan: 100 per jaar

  kwijt om alleen maar een rekening te hebben.

 

Over de recent te lezen nieuwe regels internetbankieren hebben we het

dan nog niet eens, regels die voor een... nota bene aan de consumenten

onontkoombaar opgelegd systeem, bijna alle verantwoordelijkheid bij die

consument schijnt te leggen.

En de landelijke politiek ??? Die zwijgt er in alle talen over...

 

Buiten de protesten tegen de pinautomaat Niekerk, zouden dus

ook veel meer mensen tegen de achterliggende- en dieper

verscholen systemen, die hieraan ten grondslag liggen moeten

protesteren...

 

Voorzitter,

Er is nog veel en veel meer over te zeggen, maar dan wordt het laat

vanavond. GroenLinks Grootegast heeft er recentelijk een petitie over

opgestart, die u ook via onze GroenLinksGrootegast website vinden kunt.

 

Als we niets doen, gebeurt er in elk geval helemaal niets.

 

En dan nu wat het college betreft:

* Hoelang wist het college al van deze plannen ? Heeft zij getracht om

   deze sluiting te voorkomen ? Heeft zij contact gehad met de Rabobank

   hierover ?  Heeft u het belang van de pinautomaat daarbij wel goed

   onderschreven ? Welke inspanningen zijn hiervoor gepleegd door u ?

* Ziet het college kans om, desnoods in samenwerking met andere

   organisaties de Rabobank op andere gedachten te brengen ?

 

Aangezien de politiek ook gaan moet over het minimaliseren van lijden van

de burgers, ligt ook hier dus weer een mooie taak voor het college.

 

Noot: Een vragenkwartier leent zich inderdaad niet voor een verhaal,

         waar je dan op het laatst nog enkele vragen aan koppelt.  

Wij wisten dat.  Laat daar geen misverstand over bestaan !  Maarrrr wij

vonden wij deze zaak van pinautomaat te Niekerk van zoveel belang dat 

wij het ondanks dat... toch graag zo wilden brengen als bij ons de 

bedoeling was.  

 

Inzake het belang van deze zaak voor Niekerk e.o. hadden we verwacht

dat de voorzitter hierin, als een uitzondering toch wat coulance bij zou 

betrachten.  Helaas kapte hij... (strikt formeel gezien... met het gelijk aan

zijn kant...) onze intro, voorafgaand aan de vragen die wij stelden tch 

halverwege af.  

Jammer, want juist datgene wat allemaal nder zo'n besluit zit van sluiten

pinautomaten komt dan niet uit de verf... En met name dt... vinden wij 

toch k erg belangrijk om aan het oppervlak te brengen alvorens de 

vragen te stellen.

 

# De antwoorden kwamen er, zoals we eigenlijk al verwacht hadden, op 

   neer dat het geen zin had om hiertegen in actie te komen. 

   Tsja, je kunt je hoofd natuurlijk direct buigen bij alles wat je overkomt.

   Maar wij gaan dan maar liever (desnoods...) protesterend ten onder !

 

 

Agendapunt 9:

* Epema

Inzake deze zaak, vliegt de informatie, de voor- en tegens, je om de

oren. We hebben van veel nota genomen- en gesprekken gevoerd.

We proberen het beter maar gewoon, kil, koud en zakelijk te bezien.

Als wij dat doen, dan kunnen we het volgende aangeven:

 

Als GroenLinks zouden we zeggen: Op naar het bedrijventerrein

met dit soort bedrijven. Dat heeft per definitie ook onze voorkeur.

Aan de andere kant is het zo dat we starters- en mensen die kleinschalig

voor zichzelf willen beginnen, niet direct in het vaarwater willen gaan

zitten. Qua deze zaak komen we dan tot het volgende:

 

- Zoals de situatie nu is op 26 november 2013 op de Provinciale weg

  131 bij het bedrijf van de heer Epema ? Kan het wat ons betreft zo

  blijven. Op basis van wat wij er nu vanaf weten, zou bijvoorbeeld

  het agrarische bedrijf ernaast, daar in dat geval, weinig- tot geen

  last van hebben.  Dat is mede ook een voorwaarde voor ons !!!

 

- Onze visie op dit alles wordt echter anders... als er van uitbreiding

  sprake zal zijn bij de heer Epema. Dan komt, hoe men het ook

  wend of keert, uiteindelijk, maar toch... bijvoorbeeld... ondermeer

  ook zo'n agrarisch bedrijf als ernaast... wel degelijk in problemen.

  En dan... wordt het wat ons betreft, voor dit bedrijf wl tijd... om

  te verkassen naar een bedrijventerrein.

 

* Voor ons had er niet per definitie een extern deskundige bijgesleept

   hoeven te worden, daar wij onze visie, zoals hierboven beschreven

   al helder hadden.  (En volgens ons zouden alle direct betrokkenen 

   daarmee ook uit de voeten kunnen).

 


Agendapunt 10:

Even in het algemeen over bodembeheer gesproken:

Als economische belangen voorop staan, blijkt goed bodembeheer

dan klaarblijkelijk toch keer op keer niet een wassen neus te zijn ?

 

Onder andere... in programma's, zoals: Zembla wordt dat periodiek,

en de laatste keer op 20 november jongstleden aangetoond. Deze

keer ten aanzien van bloembollen en export daarvan.

Dit najaar ergens rondom Hardenberg konden bollentelers bijvoorbeeld

ook... met succes, ... met succes... bezwaar maken tegen zoiets als

spuitvrije zones van zo'n 50 meter.

Wij vragen ons af wat dat aangeeft ? Des temeer daar LTO Noord

daarbovenop aangaf dat zo'n gifvrije zone bollentelers gewoon geld

kost.  Kunnen we dan stellen dat economische belangen teveel door-

slaan in het nadeel van bodemkwaliteit en volksgezondheid ?

 

Op basis van wat wij er allemaal in bredere zin van meekrijgen, staan

we daardoor, toch sceptisch tegenover de echte waarde van

bodembeheer.