Inbreng van GroenLinks Grootegast op 27-03-2014, tijdens de raads-

vergadering waarin wethouders alsook raadsleden 'opnieuw' geïnstalleerd

werden.

We gaven een visie op de verkiezingen en vorming 'nieuw' college.

 

Voorzitter,

we schrijven het jaar 2012:  Raadsuitje in september.  We zitten als raad

en college van B/W 's middags op de Maarsdijk, Camping Boertel:

"De Maarsdijk". Dat dit een plek is waar het goed toeven is, laten we even

in het midden...  We krijgen daar een rondleiding en even later zitten we

beneden onder andere aan een mix van bonbons.

 

En het is daar-... en op dat moment... dat iemand tegen mij zegt: "Bij de

volgende verkiezingen bent u weg, Wessels".         Mijn antwoord daarop

komt nu... "Hier zijn we.....: Live 'n Kickin"....   Gisteravond hoefden we

dus ook niet af te sluiten met: "Dit was GroenLinks, goedenavond !"

 

Op 19 maart 2014 haalden we een winst van 88 stemmen ten opzichte

van 2010.  Een resultaat waar we trots op zijn.  Het geeft vertrouwen-

en moed om ons ook weer de komende jaren voor u in te zetten...- en

voor u..., de burgers in deze gemeente óp te komen, waar wij maar

kunnen.  Daarvoor spreken we hierbij onze dank uit naar al diegenen die

op ons gestemd hebben.

-----------------------------------------------------------------------

Nu de coalitie zoals ie is.   We kunnen hoog en laag springen.  Maar het is

zoals het is.  Op welke wijze dan ook maar acteren daartegen, zal daar

niets aan veranderen.

Dat wil echter niet zeggen... dat wij geen commentaar hebben.

 

Wij zijn qua zetels even groot als de PvdA. Wij zijn ook één van de twee...

zowel in stemmen... als percentueel... grote winnaars.  Ons inziens zou het

dus méér recht aan de kiezers gedaan hebben... als u in elk geval- en op

z'n minst... met ons gesproken had.  

 

Onze deelname zou ook nog eens één wethouder minder opgeleverd

hebben, daar wij vinden dat je, misschien heel bijzondere omstandigheden

daargelaten, normaal gesproken, met 1 zetel geen wethouder moet willen

leveren.

 

Verder kunnen we ons voorstellen, dat, hoe logisch deze combinatie, waar-

voor nu gekozen is, misschien ook is... het allemaal geen boost geeft aan

vertrouwen bij de kiezers. Buiten deze raadszaal is ook hierdoor... de groep

mensen groeiende die steeds minder vertrouwen in de politiek krijgt, immers

zeker voor de beeldvorming... lijkt het zo te zijn dat de verliezers doorgaan

en de winnaars op de blaren moeten zitten... ?

 

Het is meer dan opmerkelijk dat de overige partijen niet uitgenodigd zijn

voor aftastende gesprekken.  Als er daarna dezelfde combinatie uitgerold

was als nu, hadden we er in dat geval minder moeite mee gehad.

't Was opnieuw een uitgelezen kans geweest om als voorbeeld voor de

burgers- en respect voor de kiezers... deze fatsoensnormen in acht te

nemen. 

 

Voorzitter,

we sluiten af:

Ondanks wat we zojuist te berde brachten, rest ons toch niets anders dan

de coalitie te feliciteren....   We kunnen alleen maar hopen dat er..., met

waar het maar mogelijk is..., samenwerking met ons..., een fatsoenlijk- en

als het maar even kan... een goed Duurzaam Sociaal GroenLinks beleid

gevoerd gaat worden.  Want alleen daar... worden de burgers beter- en de

mensen gelukkiger van !

 

Jan Wessels

GroenLinks Grootegast