Raadsvergadering: 27 november 2012
 

Greep uit onze inbreng:

 

 08.   Kadernota Integraal Lokaal Veiligheidsbeleid 2013-2014

 

        Als 1e: Wij willen graag een soort van... jaarlijks overleg met de

        politie.  Wij stellen voor dit in de eerstkomende agendacommissie

        te bespreken cq hoe eventueel gestalte te geven.

 

        Opmerking:

        Onder 1.2 Lezen we dat het jongerenwerk contact met groepen

        jeugd legt om hun gedrag bij te stellen.  En het belangrijke vervolg:

        "Dit kost tijd... maar is wel effectief". 

        Dit pleit dus alleen maar voor het in stand houden van het

        jongerenwerk.   Daarop teveel bezuinigen, komt altijd wel weer bij

        je terug.

       

        Verder lezen we ook dat de jongeren in Niekerk klaarblijkelijk ook

        een hangplek willen.  De jongerenwerker zou daarmee gesproken

        hebben.  

        *       Vraag:      Wat kwam daaruit, wat willen die jongeren precies,

                               hoe serieus zijn hun wensen te nemen ? Hoe gaan

                               wij met die eventuele wensen van hen wel- of niet

                               om ?

                               Is hier al iets over te zeggen ???

       

 

09.   Kanteling en Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning

        We kunnen er een heel WMOverhaal over houden, en daar weer

        alles bijslepen, we willen het laten bij de nu volgende opmerkingen:

        - Zorg ervoor dat mensen door maatwerk niet tekort komen.

        - Zorg voor waardering en goede ondersteuning van mantelzorgers.

        - Zorg voor goede communicatie met burgers hierover.

 

 

10.   Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 - 2015

 

        3.2.2:        Recidive.  Uiteraard kunnen wij er in principe begrip voor

                        opbrengen dat schuldhulpverlening bij recidive en/of

                        fraude een keer op kan houden.  Wel vragen wij ons dan

                        af wat er dan... met diegenen gebeurt, en waardoor het

                        komt dat men in herhaling vervalt ???

        Zoals wij vaker aangaven: een Startkwalificatie, is misschien niet

        echt, op zichzelf het ei van Columbus, maar zeker een van de

        belangrijke elementen in de strijd tegen armoede.

 

        Inzake de materie waar het hierom gaat, vinden wij de volgende

        greep uit aandachtspunten ook van belang:

        - Bekijken van het hoe- en waarom/waardoor mensen in de schuld-

           hulpverlening terecht komen.

        - Het goed onder aandacht brengen van het Doe Met Fonds.

        - Iedereen online: desnoods zoiets als bijvoorbeeld beschikbaar

          stellen van PC's en Internet abonnement.

        - Alleenstaande ouders, waarvan het jongste kind, tot 5 jaar nog

          niet naar de basisschool gaat ? Vrijstellen van arbeidsplicht. 

          Wel kun je desbetreffende dan stimuleren thuis bezig te gaan met

          voorbereidingen te treffen voor de tijd daarna.  BV. studie o.i.d.

          om de kansen te vergroten.

        - Misschien kun je ook nog eens bekijken of zaken zoals bijvoorbeeld

          energiebesparende maatregelen, op welke wijze, aard en vorm dan

          ook maar... niet eerst in Sociale Woningbouw toepasbaar moet

          worden cq zijn.

       

       

11.   Evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 - 2011

         

        3.2: Overgewicht:

        We zijn blij dat wij nu eindelijk, misschien wel omdat wij dat als

        enige partij meermaals aangekaart hebben, wie weet ? Dat wij nu

        eindelijk... eens iets lezen over gezonde voeding.

       

        Laten we dus hopen dat aan dat element steeds meer en meer

        aandacht besteedt wordt..., want ongezonde voeding is, misschien

        niet in alle gevallen, maar toch wel in te veel gevallen, ook méde

        een oorzaak van overgewicht !