Raadsvergadering 29 maart 2011
 

agenda punten:

 

4.  Besluitenverslag

 

 

 

 

 

6.  Novatec

 

 

 

 

8.  Gevelrenovatie

 

 

 

 

9.  Grondexploitatie

 

 

 

 

Bij dit punt maakten we nogmaals duidelijk wel achter de motie

te staan van 8 maart 2011 inzake de handelswijze van de

Provincie naar de gemeente toe.  Die motie had dus niets te

maken had met een visie op de Intensieve Veehouderij op zichzelf.
Daar hebben we n.a.w. toch wel een
GroenLinks mening over.

 

GroenLinks Grootegast gaf, net zoals de andere partijen ook

deden, gaf aan achter de brief te staan waarin het verzoek,
gedaan door de agendacommissie, om de vertrouwelijkheid op te

heffen van een rapport (Novatec)


GroenLinks Grootegast vindt gevelrenovatie op zichzelf best oke,

maar ziet dat geld liever gaan naar speelterreinen voor de jongere

jeugd. In die afweging kozen we niet voor gevelrenovatie in
Grootegast, maar voor de realisatie van speelterreinen.

GroenLinks Grootegast bleef, zoals ondermeer de Christen Unie

Caspar Robles het grootste probleem vinden.  Meer partijen, en

ook wij konden ons wel vinden in ideeŽn hierover van de C.U.
Voorbeelden: kleinere kavels // 2/1
kap woningen enzovoorts...

 

Verder kwam hier ons punt van speelterreinen ook weer terug.