Gemeente Grootegast


Hieronder persoonlijke visies van mij:


Per 1 januari 2008 zit u als burger van de gemeente Grootegast opgescheept met het

Diftarsysteem. 'Technische' informatie hierover, moge als zijnde bekend te worden 

geacht daar de inwoners van deze gemeente van gemeentewege reeds hierover de 

benodigde info verkregen hebben.

Ik stel dat een gemeente qua financiëring niet elk 'wissewasje' op het bord van de 

burgers mag schuiven en echt werkelijk alles aan de burgers toe gaat rekenen. 

Zeker niet als het daarbij ook nog eens om zaken gaat die burgers niet kunnen 

vermijden, en min of meer wel ongeveer te kenschetsen zijn als de zgn. 'primaire

levensbehoeften van de mens'. Want, wie schetst mijn verbazing dat het warempel 

heel vaak blijkbaar wél zo is dat zaken die voor de burgers wel- of makkelijker te 

vermijden zijn niet, of nauwelijks belast worden ?!

En wat termen zoals bijvoorbeeld: "bewustwording van de burgers", betreft... Ik zal

niet beweren dat de burgers geen verantwoordelijkheid mogen of misschien zelfs ook

wel moeten dragen. Maar de burgers doen al veel aan de wijze waarop men beter

met afval om kan gaan. Voorbeelden: groene en grijze container, milieuboer, kleding

in speciale containers, oud papier en gaat u zo maar door.

Argumenten als bijvoorbeeld: "bewustwording", e.d. zijn helemaal niet aan de orde !

Het vaak gehanteerde argument: "de vervuiler betaalt",  slaat de plank helemaal mis.

Wie is in hoofdzaak nu eigenlijk in wezen 'de vervuiler' ? Voor het belangrijkste deel 

kom je dan niet, niet, niet bij de burgers uit, maar bij producenten !

Het invoeren van Diftar is dus een ordinaire geldzaak, die burgers de financiële duim-

schroeven nog verder aan zal zetten. En niets meer ! 

* Stelling:  Diftar  mocht niet worden ingevoerd en moet men terugdraaien !


Gemeenten zijn vaak bezig met duurzaam veilig, tenminste... als het niet teveel geld 

kost. Maar zijn gemeenten wel altijd bezig met zaken die leven bij de burgers ?

Ik richt hierbij het vizier op een belangrijke verbinding tussen Oldekerk/Niekerk en Leek.

Een van de belangrijkste verbindingsroutes van Oldekerk/Niekerk naar Leek is de

(hoe u het ook wendt of keert) de Mensumaweg.

Vooral veel schoolgaande kinderen/jeugd maken gebruik van deze smalle weg. Ook het

autoverkeer maakt er echter veelvuldig gebruik van. En daar zit ‘em net de kneep. 

Doordat er ook nog juist vaak op dezelfde tijden verschillende soorten van verkeers-

deelnemers op die smalle weg zijn, ontstaan er gevaarlijke situaties. Daarbij dringt zich

dan m.i. de vraag op van: "Wat is er nu beter, dan om te voorzien in een écht apart 

van die weg liggend fietspad ?".  Juist de Mensumaweg heeft klaarblijkelijk toch zo’n

belangrijke ‘doorvoer’-functie dat het daar wel op z’n plaats zou zijn.

We moeten er toch niet aan denken dat er ons hier iets overkomt zoals in Arkel 

(bij Gorinchem 14 september 2007), waarbij ook op een smalle weg, ook zonder, zonder

apart daarvan liggend fietspad, een auto inreed op een groep van zo’n 80 fietsende

scholieren, waarvan er een stuk of wat zelfs zeer ernstig gewond raakten ? Voorkomen 

dus dat soort zaken.

 

* Stelling:  Er moet een apart- en vrij van de Mensumaweg liggend fietspad komen !