Persoonlijke visie (2011) op:0001  Klokkenluiders

0002  Vakantiewoningen

0003  Lasten burgers

0004  Natuur en Milieu

0005  Gekozen burgemeester

0006  Hondenbelasting

0007   Bijstandsmoeder

 

0008   Kinderopvang

0009   Kolencentrales

0010   Brede School

0011   Groene Hart

0012  "Aanrecht" Subsidie

0013   Vrouwen

0014   Politiek

0015   Vuurwerk