Programma 2021:

Hoe zou volgens mij, een Politiek Programma van een Landelijke, Politieke Partij eruit
moeten zien anno 2021:

Hieronder een m.i. goed voorbeeld.

* Noot:  Een programma kan een vertrekpunt zijn, waarbij op: 'papier' alles statisch
             vastligt. Maar er moet altijd ruimte zijn voor nuancering, zonder de kernvisie
             van waar je naar toe wilt, geweld aan te doen.
In onderstaand (voorbeeld)- Programma... kan men zaken tegenkomen die de
wenkbrauwen doen fronsen. Bekijk juist dat dan, als vertrekpunten voor discussie.

 

Een gemeente is er voor de burger. Niet op papier- of in theorie, maar daadwerkelijk,
concreet- en echt in de praktijk van alledag.

Er is iets opmerkelijks aan de hand in Nederland. Alle politieke partijen in dit land
verschillen van mening over... verzint u het maar..., kortom: over alles.

Waarom anders ook zoveel partijen ? (In 2021 was er een registratieverzoek van maar
liefst: 89... partijen. Daarvan dienden: 41... partijen een kandidatenlijst in. Uiteindelijk
deden er: 37... partijen daadwerkelijk mee (Over verschillen van meningen gesproken).
 
Maar het opmerkelijke is dat alle politieke partijen over van alles het oneens zijn met
elkaar. Noemt u het maar, en diverse meningen, visies en standpunten vliegen je om
de oren. Maar helaas, en met de klemtoon op: helaas. Helaas zijn echt en werkelijk
lle partijen het allemaal voor de volle honderd procent met elkaar over n ding eens.
En dat van: extreem Rechts, tot en met Extreem Links en alles wat daar aan politieke
partijen en zo tussen zit.
En dat ne ding, dat moet ons inziens nu juist voorkomen worden. Te weten:
het financieel uitkleden van de gewone burgers.

En daarin onderscheidt zich dit (voorbeeld ?)- Programma, van alles en iedereen.

U heeft volgens dit programma, recht op bezit. Recht op het hebben van spaargeld,
waar niet aan geknabbeld wordt, door (R)Overheden, Banken en noemt u het maar ?
###   Nu is het niet zo, dat wij tegen belastingheffing zijn.
          Een land, een provincie, een gemeente heeft geld nodig. Zonder belastingen
          gaat dat niet.  Maar het moet allemaal niet een disproportionele richting op
          gaan.  Daartegen komt dit Programma in opstand.


01 - Financieel:

- Sparen moet lonen. Banken geven verplicht, minimaal 1% rente, op uw spaargeld.
  Willen ze dat niet ? Dan einde bank !
- Geen kosten burgers voor het hebben van een rekening- en geen betaalpaskosten.
- Banken moeten pinautomaten aanhouden (Dorpen 3.000+ ? Pinautomaat !).
- Digitaal bankieren mag Cash & Contant geld niet- en nooit vervangen.
- Winkels, bedrijven, organisaties, gemeenten enz. zijn verplicht cash- en contant
  geld te accepteren.
  Biljetten tot 200 moeten blijven.
- Geen erfbelasting tot: 1.000.000.
- Erfenisgeld moet in eerste instantie, altijd naar echtgenoot / geregistreerd partner en
  de kinderen van de overledene.  Alleen als dat niet kan ? Pas dan- en daarna... mogen
  anderen 'in beeld komen'. Desnoods Goede Doelen enz.
  * Eigen kinderen onterven wordt verboden.

- Geen belasting op persoonlijk vermogen onder de 1 miljoen.
- Sparen moet lonen. Geen vermogensrendementheffing tot 500.000.
  Er wordt gesteld dat je X ? % winst maakt met beleggen- of op bv. de beurs.
  De kans dat je daar(mee) echter je spaargeld kwijt raakt, is vele malen groter !
  Wat onze visie hierop betreft:
  Slechte zaak dat je min of meer beboet wordt omdat z/w gesteld: jij niet met jouw
  spaargeld wilt gokken. Spaargeld, waar je doorgaans flink voor gesappeld hebt- en
  misschien bedoeld is voor je oude dag. Of je hebt het misschien voor studie van je
  (klein)kinderen gereserveerd.  En geen enkele politieke partij, van Extreem Links t/m
  Extreem Rechts en alles daartussen doet hier iets aan ! Schandalig !
  Ook Belasting op vermogen, onder, ons inziens: 1.000.000... is diefstal !
- Nabestaandenpensioen: Gn vijf jaarsalarissen uitbetalen (juli 2019). Opgebouwde
  pensioenpotten mogen niet vervallen. Gewoon een levenslang ouderdomspensioen of
  nabestaandenpensioen. Normaal gesproken heeft de partner ook niet gekozen voor de
  dood van haar- of zijn partner !
- Belastingvrij schenken aan je eigen kinderen tot 1.000.000.
- Bezit moet bezit zijn. Standaard: tot een bezit/vermogen van 500.000 blijf je een
  vrij mens, gevrijwaard van bezits- vermogensbelastingen !
- Aflosboete is diefstal ! Tot aan een waarde van 1.000.000 geen aflosboete.
  Het is een straf op goed en verantwoordt met je geld omgaan.
- Miljardair zijn, wordt verboden. Wat iemand als mens, persoonlijk, puur als priv
  persoon mag bezitten, limiteren we tot maximaal: 10.000.000. Meer is onmenselijk-
  en dus: verboden.
  * Bedrijfsmatig en zo..., kan dit uiteraard geheel anders liggen.
- Winstbelasting bedrijven afwegen, tegen wat ze ons bieden: werkgelegenheid.

* Als je voor contant geld bent, anno nu. Dan word je als ouderwets en niet met de
   tijd meegaand gezien. Als een prehistorisch fossiel. Maar waarom zou het vooruit-
   gang zijn, om contant cashgeld af te schaffen, zodat je daardoor alleen maar ng
   beter gecontroleerd kunt worden door de Staat en anderen ?
   Want ook dr gaat het om, bij het afschaffen van contant en cashgeld. Controle.
   Als er geen contant geld meer zou zijn, kunt u geen bankrun doen... Met andere
   woorden: dan kunt u in feite niet meer bij uw eigen geld komen.
   En wat gaat men dan doen, met bijvoorbeeld zoiets als: negatieve rente ???
   Drie keer raden...
   Ook juist dat soort dingen, zorgt ervoor dat het uit de weg ruimen van cash- en
   contant geld, waarbij alleen nog digitaal geld bestaat, een zeer slechte zaak is.
   En wees maar niet zo naef te denken dat het dan wel mee zal vallen...
   Helaas denken te veel burgers alleen maar aan gemak. Het digitaal bankieren, ook
   met een app op je mobiel, dat is zo enorm makkelijk en handig. En dan denken we
   maar niet verder meer na. iets, dat u nu juist wl zou moeten doen.

  # In dit Programma eisen we dat contant cashgeld... niet alleen blijft bestaan,
      maar ook overal..., en dan bedoelen we ook: overal.... Overal gebruikt- en ook
      geaccepteerd moet kunnen- en blijven worden !


- Gn PSD2, ofwel Payment Services Directive 2. Of iets wat daarmee vergelijkbaar is.
  Een systeem dat als een klant "uitdrukkelijk... ?", toestemming geeft, banken

  verplicht zijn bankgegevens te delen met andere dienstverleners en bedrijven met
  een bankvergunning. Die nieuwe aanbieders krijgen dan inzage in het banksaldo of
  kunnen rekeningafschriften ophalen van de betaalrekening van consumenten. 
  Dat soort systemen wordt bij ons verboden.
  * Ook de privacy staat bij ons hoog in het vaandel. En in tegenstelling met alle
     anderen, bedoelen wij daar dan ook echte privacy mee !
    
- AOW-Leeftijd op 65 jaar. Niet en nooit tornen aan: AOW !
- Pensioen: behoud solidariteit, collectiviteit, verplichtstelling.
- Armoedebestrijding: ook inzetten op laaggeletterdheid.
- BTW op de werkelijk allereerste levensbehoeften, gaat- en blijft op maximaal: 2%
- Belastingontwijking grote bedrijven: Kun je alleen aanpakken met een streng beleid
  wat in Europees verband, door alle EU-Landen gesteund wordt.
  Je kunt daarbij wel kijken in hoeverre je bedrijven tegemoet kunt komen. Want, hoe
  men het ook wend of keert ? Voor werkgelegenheid zorgen die bedrijven ook. Willen
  we dat missen ?
  Je zou eventueel nog kunnen denken aan n Europese gemeenschappelijke minimum-
  tarief voor de belasting op bedrijfswinsten. Maar tot nu toe is de realiteit dat daar ook

  in Europees verband moeilijk- tot geen afspraken over te maken zijn. Landen blijven
  elkaar (persoonlijke belangen prevaleren toch boven gemeenschappelijke Europese
  belangen !), blijven elkaar in de EU... aftroeven met lage belastingtarieven- en als
  eigen belang prevaleert, ook op andere terreinen, dan voegt dat helaas toch iets toe,
  wat het streven naar een NEXIT, nu bepaald niet doet verminderen.

- Multinationals- en grote bedrijven extra belasten. Zeker de PvdA wilde hier meer dan
  40 miljard op scoren voor de verkiezingen in 2021.
  Wij zeggen: kijk liever eerst naar wat zulke bedrijven voor ons betekenen.
  Bijvoorbeeld alleen al qua werrkgelegenheid. Zet in eerste instantie misschien liever in
  op dat grote bedrijven, multinationals & c inzetten voor meer vaste banen met goede
  arbeidscondities voor de werknemers en neemsters. En dat ze flexwerk, nul urencon-
  tracten en zo afschaffen. Dat lijkt ons een betere benadering, dan alleen maar met
  gefrustreerde Dollartekens in ogen verlekkerd en jaloers kijken naar de winsten van die
  bedrijven, die ze logischerwijze ook nog eens, wel op moeten bouwen.
  Onze benadering, zal de maatschappij ook veel geld opleveren.
  Wat schiet je er mee op dat je bedrijven tegen je in het harnast jaagt, zodat ze of
  failliet gaan- of naar het buitenland (buiten de EU zelfs misschien) gaan vertrekken.
  En dan weer duizenden mensen weer in de WW of uitkering moeten ?
  Principes zijn goed. Maar verstand gebruiken lijkt ons beter.

* Laat vermogen van ouderen met rust. Dat hebben ze doorgaans zelf opgebouwd.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
02 - Wonen:

- Tot 1 x Modaal mogen de huren maximaal 20% van inkomen zijn.
- Mensen moeten betaalbaar kunnen huren. Daarbij past het ook om kritisch te kijken
  naar hoeverre (veel) particulier woningbezit conflicteert met betaalbare huurprijzen.

- Geen buitenlandse beleggers loslaten op/in de Nederlandse huurwoningsector en
  hypotheekmarkt. Dat wordt verboden !

- Geen heffing over verkoopwinst huis, als uw totale vermogen daarmee niet boven
  de: 500.000 uitkomt.
- Als men een huis verkoopt, en men wil een nieuw huis terug kopen ? Dan kan het in
  bepaalde gevallen zo zijn dat men eerst even tijdelijk in een huurwoning trekt. In die
  tijd staat het geld van de verkoop oude huis n.a.w. op de bank. Wij vinden dat de
  belastingdienst en anderen, daar minimaal twee jaar lang van af moeten blijven,
  omdat dat geld als het ware een soort van bestemmingsreserve is.
- Geen boete op afbetaald huis. Dit raakt ook nog eens voornamelijk ouderen, laten we
  zeggen de 60 plusser. Mag deze, na een levenlang aan alle verplichtingen voldaan te
  hebben eens een voordeeltje behouden... ? (Wij vinden van wel !).
- Geen OZB tot woningwaarde van 500.000.

- Voldoende, geschikte- betaalbare seniorenwoningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

03 - Arbeidsmarkt:

- Flexwerk afbouwen. Uitzonderingen daargelaten, staat ons primair het volgende
  voor ogen:
  Bij indiensttreding maximaal 3 maand proeftijd, bij gebleken geschiktheid, daarna
  een vast dienstverband (Wel aandacht voor kleinere werkgevers hierbij !).
  Zie hierbij ook het laatste deel onder: 01 - Financin.
- (Standaard) -ontbinding arbeidsovereenkomst, via Kantonrechter
- Stageplekken, dat moet zo ingevuld worden zoals een stageplek moet zijn.
- Goede balans vinden... tussen voordeel grote werkgevers en (belasting)- ethiek.
- Op een normale manier stimuleren dat mensen uit een achterstand komen.
- Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, opnemen in het Wetboek van Strafrecht.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

04 - Zorg - 1 -

- Marktwerking zoveel mogelijk, uit de zorg halen.
- Zeker... geen eigen risico tot 1 x modaal. Echt ziek zijn s namelijk geen keuze !
- Een gemeentelijk basispakket met daarin thuiszorg, mantelzorgondersteuning en
  dagbesteding. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de ongewenste verschillen
  in voorzieningen tussen gemeenten.
- Normale arbeidsomstandigheden (ook in financieel opzicht) voor medewerkers.
- Stimuleren van inspirerende- en uitdagende opleidingen & beroepen in de zorg.
- Stimuleren van goede stageplekken in de zorg.
- De winst van farmaceuten limiteren (Nationale, Europese & Wereldwijde afspraken)
- Sommige dingen moet je helaas in deze tijd, zelfs in het moderne ge-emancipeerde
  westen nog steeds uitspreken: Vrouwen, baas in eigen buik ! (en niemand anders !).
- Demonstratie en samenscholingsverbod bij abortusklinieken.
- Bij om welke reden dan ook maar, contact opnemen met zorgverzekeraar, mogen de
  wachttijden (telefonisch contact), niet langer oplopen dan maximaal vijf minuten.
  * Willen ze de lusten ? Dan ook de lasten !

- Ouderen die dat nodig hebben, zoveel mogelijk financieel en medisch ondersteunen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

05 - Virus:


Corona: het virus, welke naam, welke variant ook, we hebben er sinds eind 2019, en
voor zover de kennis nu nog reikt: dankzij China... helaas weer "iets", bij, wat de
nodige aandacht en inzet van ons vraagt.
Het is ook van het grootste belang, dat we er zoveel mogelijk op losgaan, op de
manieren om het de kop in te drukken (voor zover dat zal lukken ?).
In dat kader past het ook om je onder andere te kunnen laten vaccineren.
Maar zoiets als vaccinatie, mag nooit meer zijn, dan een dringend advies aan mensen
om zich te laten vaccineren. En dan alleen als de vaccins betrouwbaar... zijn !!!
Dus:
- Dringend vaccinatie advies... voor mensen. Maar geen dwang.
- Geen vaccinatie paspoort (ook geen vaccinatie app op je mobiel enz. !

  Het vanaf einde 2019 wereldwijd rondwarende virus laat ons al bij al mede ook zien
  van hoeveel belang het is om de Zorg op orde te hebben. Wij zouden graag de
  volgende zaken zien:

- In elke provincie van Nederland een fabriek- of plaats, waar supplies voor de Zorg en
  en het daar werkende personeel gemaakt wordt.
- Ook een financile structurele (her)- waardering voor Zorgpersoneel
- Meer investeren in de Zorg qua uitbreiding, opleiding en het aantrekkelijk maken.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

06 - Politiek:

- Waar het kan ? Herindeling gemeenten terugdraaien.
- Het streven moet zijn: een samenleving, die mensen verbindt en verenigd, in plaats
  van splijt en buitensluit.  Daarvoor is ook het respectvol omgaan met elkaar nodig.
  Dt is iets, wat wij van iedereen mogen eisen die zich in ons land ophoudt.
  Daarbij passen ondermeer zaken zoals bijvoorbeeld: tegengaan antisemitisme.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07 - Internet:
- Cookies worden verboden. Het bezoeken van plekken op internet mag niet gehinderd
  worden door Cookies- en daarmee vergelijkbare opties.
  Zolang dat alles helaas toch nog wel bestaat, mag het gebruik van Adblockers e.d.
  geen hindernis zijn om sites te bezoeken.

- DiGiD moet een keuze zijn. En geen verplichting !
- *** Social Media:
  Alleen chte oproepen tot geweld, chte opruiing- en chte bedreigingen zijn zaken,
  die  moeten... worden aangepakt.
  Anoniem schelden, door toetsenbordridders en zo, op bijvoorbeeld: politici ? Dat is idd.
  niet het summum van genotsbeleving, zeker voor degenen die dan 'slachtoffer', zijn.
  Toch mag het geen aanleiding zijn, als het geen persoonlijke bedreigingen of erger
  worden ? Om de regels voor en op social media te veranderen.
  Zoiets als, om eens een voorbeeld te noemen: 'Wat is dat een kutwijf die "Xxxxxxx"'.
  En meer in die trant, dat ligt ons inziens weliswaar buiten alle fatsoensnormen, maar
  kan geen reden zijn om actie te ondernemen, tegen het account.
  Wat opruiing en ook oproepen betreft, moet er gekeken worden wat degene die dat
  doet, daarmee beoogt. "Rui" je- en of roep je mensen op social media op, om bijvoor-
  beeld: op een bepaalde politieke partij te gaan stemmen ? Dan is ons inziens dat:

  'opruien', en: 'oproepen', niet strafbaar- en is dat geoorloofd, zonder dat dat in welke
  vorm dan ook maar, welke consequenties dan ook maar voor je heeft.
  Rui je echter op- en roep je op, we noemen het maar even als voorbeeld: om van-
  middag, dat en dat politiebureau te gaan bestormen ? Of zoiets ? Dan ligt dat natuur-
  lijk helemaal anders, en moet er wel zo snel mogelijk en niet mis te verstaan inge-
  grepen worden.

  Kortom: iedereen die echt over de schreef gaat- en misschien nog erger ? Die kan
  uiteindelijk opgespoort worden. Geen enkel probleem. Het maakt niet uit of je je dan
  onder zoiets als: VPN- of anderzins iets verschuilt- of je een zogeheten anoniem
  account hebt en een schuilnaam en..., verzin het maar. Het zal de opspoorders
  hooguit dan misschien een klein beetje extra tijd kosten. Maar dat is alles.
  Anoniem Internetten, ook op Social Media enzovoorts, het moet mogelijk blijven !
  Laat mensen, als zij daar behoefte aan hebben ? Liever op internet 'stoom afblazen',
  (De virtuele wereld), dan dan live en concreet op straat !
- Doorgaans (uitzonderingen daargelaten), moet verplicht inloggen, verboden zijn.
- Complex, maar toch: prudent omgaan met recht vergeten te worden', in zoekmachines.
- Terugdraaien: Online Copyright Wetgeving EU !

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08 - Duurzame wereld:
- Fossiele delf-brandstoffen, gas, kolen en olie. Het raakt een keer op. Je kunt alleen van
  mening verschillen over het moment waarop. Niets meer.  Zaak dus om te werken aan
  nieuwe en schonere economie. Of dat via elektrische auto's, windmolens, zonnepanelen
  enzovoorts moet, blijft wat mij betreft nog voer voor discussie. We zien dat ingezet

  wordt op een nieuwe economie- met 'bijbehorende', nieuwe technieken...
  Maar dat alles, puur om: dr te kunnen gaan.
  Het zal de meeste mensen helaas een zorg zijn waarmee... we ons luxe leven voort
  kunnen zetten. Als het maar doorgezet kan worden !
  En dat, terwijl nu juist 'consuminderen'... de meeste zoden aan de dijk zet. Maar daar
  willen we niets van weten.
  Maar als wij, hier in het luxe westen niet meer kunnen consuminderen ? Wie ter wereld
  kan dat dan nog wel ? Van mensen in slechte situaties in bv. zoiets als wat we: 'Derde
  Wereld-landen', noemen, mag je dat niet vragen. Stof tot nadenken, wat mij betreft !
  Wel dienen we oog te houden hierbij voor mensen met een smallere beurs.
- Over Rusland kun je zo je visies en ideen hebben. Klopt. Maar over welk land niet ?
  Dat kun je je tegenwoordig gevoeglijk afvragen. Haal puur zakelijk, gas ook uit
  Rusland. Dan kopen we ook meer tijd voor de, inderdaad: de broodnodige transities.
- Alle winkels dicht op zondag. Dat is pas een stevige stimulans richting: Duurzaamheid.
- Elektrisch autorijden. Voor ons zijn de grote aandachtspunten momenteel nog:
  De accu's. Amnestie International:
Kinderarbeid achter batterijen voor smartphones en:
  elektrische autos. De actieradius,
trekkracht (met caravan in de bergen).
  En er is meer. Ook de prijs: Kan iemand met een smallere beurs straks ook nog rijden ?
  Nu kan iemand nog een autootje kopen van bijvoorbeeld ergens een bedrag tussen de:
  500 en 2.000. Kan dat straks met elektrisch rijden ook nog ?
- In Nederland slechts 1 biomassacentrale voor resthoutafval. Dus niet meer, waarvoor
  bomen en bossen opzettelijk (uit puur financieel belang !), worden gekapt.
  Wat ons betreft, zouden wereldwijd overal de biomassacentrales gesloten moeten
  worden. Het is voor enkelen, tijdelijk, goed voor hun financile belangen, maar een
  drama voor onze leefwereld, klimaat, natuur en milieu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

09 - Onderwijs:
- Scholen dienen primair te zorgen dat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
- Streven naar kleinere klassen en voorkomen te hoge werkdruk docenten.
- Lokalen dienen ingericht te zijn met een podium. Primair domein leraar/docent
- In het gehele onderwijs, bij leerlingen geen mobieltjes e.d. in het klaslokaal.
- Afschaffen studielening. Terug naar: Basisbeurs.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
10 - Media:
- Programma's terugkijken moet zonder inloggen, vrij kunnen en mt: Adblocker enz.
- Voor de balans, moeten er ook rechtse talkshows- en programma's op tv.
- Reclame op Internet (PC, Laptops, Mobiel, Ipads e.d. wordt verboden.
- Reclame op televisie, alleen voor- en na films- of programma.
- Reclame op radio limiteren.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 - Algemeen:
- Indien bibliotheken op te grote afstand zitten ? Dan terugkeer: Bibliobus
- Indien supermarkten te ver af zitten ? Dan terugkeer (betaalbare) SRV.
- Defensie: niet klakkeloos achter Amerika aanlopen. Geen JSF (breng dat stuk schroot
  maar terug !). Indien onontkoombaar ? Dan: Saab Gripen of desnoods: Eurofighter
- Dierenmishandeling en leed voorkomen- en strafbaar stellen.
- Gepatenteerde gewassen (van multinationals & c), zijn niet toegestaan.
- In de wereld van mensen zijn grenzen. Maar binnen die grenzen streven we naar de
  vrijheid die iedereen zou moeten hebben om zich ten volle te ontplooien binnen de
  jachtige maatschappij. Een vrijheid die iedereen in staat stelt om binnen de grenzen
  van een normaal menselijk bestaan, alles te doen en te laten en zodoende gelukkig
  te worden ook als individu.
- De vrijheid van burgers dient gewaarborgd te blijven. Wij zijn niet voor allerlei zaken
  die die vrijheid aantasten.
- Puur en slechts op basis van gedegen controle achtergrond, bepalen of je een wapen-
  vergunning mag hebben. Dit is (normaliter) pas mogelijk, na je 30 -ste jaar !!!

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

12 - Verkeer & Vervoer:
- 120 km. op autosnelwegen / 100 km. op autowegen / 80 km. buiten de bebouwde
  kom. / Binnen bebouwde kom 50 km. / in woonwijken maximaal: 30 km.
- Geen rekening rijden.
- Streven naar betere trekkracht elektrische auto's en verhogen actieradius
- Automobilist niet zien als: melkkoe.
- Streven naar afschaffen (uitfaseren) dieselauto's.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 - Privacy:
-
ID kaart wordt afgeschaft (Aantasting van je privacy)
-


### ... Er wordt nog verder aan gewerkt....
            Nog bezig met eerste opzet dus (daarna wordt alles nog bijgeschaafd !)