GROENLINKS GROOTEGAST

 

GLGActief: 2009 - 2018Hieronder een greep... uit mijn inbreng

Periode: april 2010 - december 2018

N O T U L E N

 

 


2 0 1 020-04
11-05

01-06

22-06

05-07

19-10

09-11

14-12


Hooge Heem Borgstelling
De Kroontjes // Mensumaweg
Ouderenbeleid // EHS Bedrijven

Subsidie Kinderkwartier // OZB // Beleidsprogramma 2010 - 2016

CO2 Opslag
Roblesdijk (1) // Mensumaweg // W.I. Jongeren // Motie: CO2 Opslag
Bouwplan Smidshornerweg 9 // * Algemene Beschouwingen - Roblesdijk (2)
OZB // Conceptbrief CO2 naar minister // CO2 Contramine - 500
 2 0 1 125-01
08-03

29-03

19-04

24-05

14-06

05-07

13-09
04-10
25-10
08-11
13-12

 


Dimbare Straatverlichting // Rapport: Acera - Barsema / Novatec
Jongerenwerk - Centrum: Jeugd & Gezin - Krediet
Gevelrenovatie // Grondexploitatie // C.U. - Kleinere kavels
AWBZ // WMO // Jongeren - XS4U // Nota: Grootegast Leefbaar

Novatec // Participatiebeleid // Landschapsfonds // Bestuursakkoord
Initiatiefvoorstel: Wessels/DeJong (Jeugd, Politiek & Democratie)
Zonnepanelen // De Zijlen (Niekerk) // Onderwijs: Zuidhorn - Westerwijs
Leges // ID-Kaart // MFA: Kornhorn & Lutjegast // Omgevingsrecht
Herindeling vs Burgers // MFA: Kornhorn & Lutjegast (G.L. Optie: Lutjegast)
MFA: Lutjegast // Barsema // Toekomst: Grootegast // Weth. v/d Sluis
Novatec // Kerstbonus: toeslag kwetsbare groepen ? // * Alg. Bes
Jongerenwerk // O.V. // Bibliotheek // W.W.B. // HuisHoudToets2 0 1 231-01
21-02

13-03

03-04

15-05

12-06

03-07

18-09
09-10
06-11
20-11
27-11
19-12

 


Bibliotheek // Jongerenwerk
Bibliotheek
Bibliotheek // Wet: Werken naar Vermogen
Openbaar Vervoer // Regeling: Directeur Novatec

Openbaar Vervoer // HuisHoudToets
Kunstgrasveld: Grootegast
Werklust (Niekerk) // MFA ( 250.000) // GLG Visie: Penta Primair
Openbaar Vervoer // Westerwijs // WMO-Beleidsplan // Jeugd: XS4U
Jeugd // Motie: Novatec (VVD  &  'GroenLinks')
Begroting // Jeugd ("Ik Frituur, dus ik besta"...) // Herindeling
# # #  Coalitie Breuk  # # #
Veiligheidsbeleid // Jongeren // WMO // Schuldhulp // Gezondheidsbeleid
WMO // Kunstgrasveld: Grootegast2 0 1 329-01
26-02

19-03

16-04

14-05

11-06

02-07

17-09
15-10
12-11
26-11
17-12

 


Kunstgrasveld: Grootegast
Onderwijs - Motie CDA
Startersregeling // Herindelen // Onderwijs ? B-Lijst (PvdA & GroenLinks)
Duurzaamheidslening // R.U.D. (Verplicht)

Starterslening // Wet Aanscherping Sociale zekerheid // Herindeling
Stop & Shop // Brug: Roblespark // Westerwijs
Jeugdzorg // Veiligheids & Gezondheids-Regio // Onderwijs
Armoedebeleid (1) // Afvalbeheer Regio Centraal Groningen

Armoedebeleid (2) // Novatec // Brug: Roblespark
Herindeling // Algemene Beschouwingen
Pinautomaat // Epema Doezum // Bodembeheer
Onderwijs // Jeugd // Elektronische Kennisgeving
 2 0 1 421-01
18-02

27-03

20-05

19-06

01-07

16-09

21-10
11-11
18-11
16-12

 


Sociaal Domein // Politie // Westerwijs
Snoeibeleid // Pinnen // Evenementenbeleid // Epema - Doezum
# # #  Nieuw College  # # #
Jeugd & Jongerenwerk

Uitgangspunten Notitie: Transitie Sociaal Domein (1)
Uitgangspunten Notitie: Transitie Sociaal Domein (2)
Evenementen & Festiviteiten // MEE // Armoedebeleid
WMO (H.H.) // Wessels & Westerhof // Gn xtra geld MFA
Alge. Besch: Sociaal Domein // Herindeling // WMO
WMO // Onderwijs
Bijdrage Woldzoon ( 24.000) // Tarieven2 0 1 520-01
17-02

17-03

21-04

19-05

16-06

30-06

15-09
15-10
03-11
17-11
15-12

 


Herindeling - COELO Rapport (Unaniem: Financile aspecten belangrijk)
Startersregeling (G.L.G. Tegen) // Westerwijs // Jeugd G.G.Z.
Armoedebeleid // Woonvisie (Grondprijs: niet akkoord)
Herindeling // Woonvisie // Bonnema - Jonker // Paardebakken

Theetuin // Westerwijs // Kunstgras: Niekerk
Starterslening (Plafond ?) // MFA Grootegast (Uitgebreid door: GroenLinks)
Herindeling // Algemene Beschouwingen (MFA)
Dorpenbeleid // Legalisatie Vakantiewoningen // Jeugdhulp

Herindeling
OZB - Geen verhoging
Herindeling // Theetuin (Raad Unaniem !) // Onderwijs // WMO
Kunstgrasveld: Niekerk // WMO - Centrale Regeling: Beschermd Wonen2 0 1 626-01
16-02

16-03

17-05

21-06

05-07

22-09

26-10
01-11
15-11
13-12
 


A.Z.C.
Herindelen // Westerwijs // Rekenkamer // U.P.N. Duurzaamheid
Vaststellen: Kadernota Herindelen // Rekenkamer // Referendum
Procesbegeleider Herindelen // Strandheem // MFA - Grootegast

Zonnehuisgroep // Strandheem // MEE // MFA // U.P.N. Duurzaamheid
Alg. Bes. // Kunstgrasveld: Niekerk // MFA // Waiste Train
O.D.G. // Extra budget Duurzaamheidslening // MEE

H.V. vs: MFA // Veilig Kunstgras // Kruispunt Opende // Mantelzorg
OZB: Geen Verhoging // Kunstgrasveld: Niekerk ( 350.000)
Uitvoeringsprogramma: Duurzaamheid // Soc. Domein // Ambtsverklaring
Herindeling ! // MFA Vaststellen // Duurzaamheid // RIHP // Ambtsverklaring2 0 1 716-01
14-02

21-03

11-04

09-05

24-05

20-06

04-07
19-09
31-10
21-11
12-12
29-12

 


Herindelingsontwerp Westerkwartier // Evaluatie Dorpenbeleid
Beschermd Wonen // HuisHoudelijke Hulp
Diversen // Mededeling Kunstgrasveld: Niekerk
Kunstgrasveld: VV Niekerk // Klachtenregeling: Sociaal Somein

Herindeling: Zienswijzen // WMO - H.H. Enz. // Westerwijs // Voortgangsrapp.
Herindeling
Novatec // Opiumwet // Alcohol // Subsidie MEE Groningen
Algemene Beschouwingen // Programma Rekening 2016 // Kadernota 2017
Voorstel: Solidariteit Jeugdhulpmiddelen
2e Voortgangsrapportage // Begroting 2018
Bestemmingsplannen // Novatec
Winkeltijdenwet // Fusie: Westerwijs en Penta Primair
Extra Raadsvergadering Fusie: Westerwijs en Penta Primair2 0 1 816-01
20-02

20-03

17-04

15-05

19-06

10-07

18-09
16-10
06-11
04-12
18-12
 

 


Beschut Werken & C // GR Vervoer // Elektronische Kennisgeving
O.D.G. Groningen // Houtstook // GR Publiek Vervoer

Roblesdijk // WMO // Sociaal Domein // Basisondersteuning Sociaal Domein

Sociaal Domein // Duurzaamheid // Informatie bijeenkomst: N.A.M.
Ingekomen stukken // Jeugdhulp // 1e voortgangsrapportage
GR Pub. Gez. & Zorg // Westerwijs-Quadraten // Starkenborgkanaal
Programma Rekening 2017 // Eind-Evaluatie Sociaal Domein
RIGG & PGZ // Elektronische Kennisgeving // Starkenborgkanaal
Jeugdhulp // Soc. Dom. // Duurzaamheid // 2e VoortgangsRapp & Doezum
Starkenborgkanaal // Liquidatie: Novatec
Monitor Sociaal Domein // Jaarverslag 2018 Rekenkamercommissie
Laatste Raadsvergadering: