"Ons" speelterrein in een tijd dat voor de "gewone" burgers het woord: "computers" nog niet eens bestond.

Nog lle speelruimte in bos, hei, veld en bij watertjes.

Vanaf eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw is hier helemaal niets meer van over.

Alles geweken voor Steen Staal, beton en natuurlijk: geld !  Echt veel mr dan tragisch alleen !!!

 

* Foto: De Glanerbeek, met op de achtergrond het: Schipholtsbos, zoals het er zo absoluut schitterend

           en fantastisch uitzag zo ergens rond 1965.

 

           Ontelbare malen, met laarzen aan, door deze beek gelopen, gevist & ook (bij hogere waterstanden)

           op eigengemaakte vlotjes gevaren hier- n even verderop in die beek.
           noot:  Dt waren nog eens tijden !!!