Standpunten / Programma (op persoonlijke titel)

Als iets zwart/wit op 'papier' staat ? Lijkt het onwrikbaar vast te liggen. De nuance ligt
dan, heerlijk warm ergens in de wereld op een tropisch strandje. Dat is er inherent aan,
want:  het stt er immers zo, toch ? En als men wil ? Kan men elk woord wat hier staat
ook nog eens "heerlijk"... interpreteren zoals het haar/hem maar goeddunkt.

Misschien komen bepaalde standpunten zelfs wel hard, absurd & surrealistisch of op een
andere manier compleet van de wereld gerukt, over ? Maar zie ze toch maar beter als:
vertrekpunten voor discussie...,
voordat u eventueel met (ver) oordelen komt.
J.W.
 

  * Zolang deze regel hier nog staat, is al het onderstaande ook nog: conceptioneel !

 

Een gemeente is er voor de burger. Niet op papier- of in theorie, maar daadwerkelijk,
concreet- en echt in de praktijk van alledag.


Financieel:
*
De ideen, visies hieronder, die zijn: "uiteraard ?", niet meer van deze tijd.
   Vreemd, dat het altijd wl bij de tijd is, om mensen financieel te plukken...
   De financile lasten voor de burgers, moeten omlaag. De burgers moeten
   meer geld overhouden. Dat is de primaire visie van ons.

- Sparen moet lonen. Banken geven verplicht, minimaal 2% rente, op uw spaargeld.
- Geen kosten burgers voor het hebben van een rekening- en geen betaalpaskosten.
- Banken moeten pinautomaten aanhouden (Dorpen 3.000+ minimaal n Pinautomaat).
- Digitaal bankieren mag Cash & Contant geld niet- en nooit vervangen.
  Biljetten tot 200 moeten blijven.
  Als contant geld toch verdwijnt ? Beginnen we in het Westerkwartier met een eigen
  munt. Want er zl- en moet ! Oncontroleerbaar... geld uitgegeven moeten kunnen
  worden door de inwoners van het Westerkwartier, en eigenlijk door alle burgers !
- Geen erfbelasting tot: 1.000.000.
- Erfenisgeld moet in eerste instantie, altijd naar echtgenoot / geregistreerd partner en
  de kinderen van de overledene.  Alleen als dat niet kan ? Pas dan- en daarna mogen
  Groep 2, 3, 4 en desnoods: Goede Doelen en anderen in beeld komen.
  Onterven is niet toegestaan
!
- Sparen moet lonen. Geen vermogensrendementheffing tot 500.000.
  Er wordt gesteld dat je 4% winst maakt op bv. de beurs. De kans dat je daar echter je
  spaargeld kwijt raakt, is toch vele malen groter ! Wat mijn visie hierop betreft:
  Slechte zaak dat je min of meer beboet wordt omdat z/w gesteld: jij niet met jouw
  spaargeld wilt gokken. Spaargeld, waar je doorgaans flink voor gesappeld hebt- en
  misschien bedoeld is voor je oude dag. Of je hebt het misschien voor studie van je
  (klein)kinderen gereserveerd.  En geen enkele politieke partij, van Extreem Links t/m
  Extreem Rechts en alles daartussen doet hier iets aan ! Schandalig !
  Die 4% belasting op vermogen is dus: diefstal.

- Nabestaandenpensioen: Gn vijf jaarsalarissen uitbetalen (juli 2019). Opgebouwde
  pensioenpotten mogen niet vervallen. Gewoon een levenslang ouderdomspensioen of
  nabestaandenpensioen. Normaal gesproken heeft de partner ook niet niet gekozen
  voor de dood van haar- of zijn partner !
- Belastingvrij schenken aan je eigen kinderen tot 1.000.000.

* Als je voor contant geld bent, anno nu. Dan word je als ouderwets en niet met de tijd
   meegaand gezien. Als een prehistorisch fossiel, misschien.
   Maar waarom zou het vooruitgang zijn, contant cashgeld af te schaffen, als je daardoor
   alleen maar ng beter gecontroleerd kunt worden door de Staat en meer ?
   Want ook dr gaat het om bij het afschaffen van contant cashgeld. Controle over u.
   En als er geen contant geld meer zou zijn. U kunt dan dus geen bankrun doen...
   Met andere woorden: dn mag u niet meer komen aan geld wat van u zelf is...
   Wat gaat men dan bijvoorbeeld met alleen al: negatieve rente doen ???
   Buiten invoeren, gaat men dat rentepercentage nog flink verhogen ook nog.
   En er gebeurt meer...
   Ook juist dat soort dingen zorgt ervoor dat alleen digitaal geld, een zeer slechte
   zaak voor u is, als zijnde gewone burgers.
   En wees maar niet zo naef te denken dat het dan wel mee zal vallen...

  # Wij EISEN ook daarom dat contant cashgeld... niet alleen blijft bestaan,
      maar ook overal, ook in bijvoorbeeld het: Openbaar Vervoer...
      gebruikt moet kunnen blijven worden !


- Gn PSD2, ofwel Payment Services Directive 2. Een systeem dat als een klant
  uitdrukkelijk toestemming geeft, banken verplicht zijn bankgegevens te delen met
  andere dienstverleners en bedrijven met een bankvergunning. Die nieuwe aanbieders
  krijgen dan inzage in het banksaldo of kunnen rekeningafschriften ophalen van de
  betaalrekening van consumenten.
  * De privacy staat bij ons bovenaan. Dit- en vergelijkbare zaken, dat gaat wat ons
     betreft niet- en nooit door !!!

- AOW-Leeftijd op 65 jaar (Pensioen: behoud solidariteit, collectiviteit, verplichtstelling)
- Armoedebestrijding: ook inzetten op laaggeletterdheid.
- BTW op de werkelijk allereerste levensbehoeften, gaat- en blijft op maximaal: 2%
- Belastingontwijking grote bedrijven: Dat ook aanpakken door afspraken, minimaal in
  Europees verband. Wel kijken in hoeverre je die bedrijven op welke wijze dan ook
  tegemoet kunt komen. Want, hoe men het ook wend of keert, en dat is ook niet te
  ontkennen: Voor werkgelegenheid zorgen die bedrijven ook. Willen we dat missen ?
  Je zou eventueel nog kunnen denken aan n Europese gemeenschappelijke minimum-
  tarief voor de belasting op bedrijfswinsten. Maar tot nu toe is de realiteit dat daar ook

  in Europees verband moeilijk- tot geen afspraken over te maken zijn. Landen blijven
  elkaar (persoonlijke belangen prevaleren toch boven gemeenschappelijke Europese
  belangen !), blijven elkaar in de EU... aftroeven met lage belastingtarieven.
  * Ook dat voegt (helaas) een stukje toe, wat het streven naar: NEXIT niet wegneemt.
 
Wonen:
- Tot 1 x Modaal: huren maximaal 20% van inkomen.
- Mensen moeten betaalbaar kunnen huren. Daarbij past het ook om kritisch te kijken
  naar hoeverre (veel) particulier woningbezit conflicteert met betaalbare huurprijzen.

- Geen buitenlandse beleggers loslaten op/in de Nederlandse huurwoningsector en
  hypotheekmarkt.

- Ook geen heffing over verkoopwinst huis, als uw totale vermogen daarmee niet boven
  de: 500.000 uitkomt.

- Geen boete op afbetaald huis. Dit raakt ook nog eens voornamelijk ouderen, laten we
  zeggen de 60 plusser. Mag deze na een levenlang aan alle verplichtingen voldaan te
  hebben eens een voordeeltje behouden... ? (Wij vinden van wel !).
- Geen OZB tot woningwaarde van 500.000.

- Voldoende, geschikte- betaalbare seniorenwoningen.
 

Arbeidsmarkt:
- Flexwerk afbouwen. Bij indiensttreding maximaal 3 maand proeftijd, bij gebleken
  geschiktheid, daarna een vast dienstverband (Aandacht voor kleinere werkgevers !).
- (Standaard) -ontbinding arbeidsovereenkomst, via Kantonrechter
- Stageplekken, dat moet zo ingevuld worden zoals een stageplek moet zijn.
- Goede balans vinden... tussen voordeel grote werkgevers en (belasting)- ethiek.
- Op een normale manier stimuleren dat mensen uit een achterstand komen.
- Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, opnemen in het Wetboek van Strafrecht.
 

Zorg - 1 -
- Marktwerking uit de zorg halen.
- Zeker... geen eigen risico tot 1 x modaal. Echt ziek zijn s namelijk geen keuze !
- Een gemeentelijk basispakket met daarin thuiszorg, mantelzorgondersteuning en
  dagbesteding. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de ongewenste verschillen
  in voorzieningen tussen gemeenten.
- Normale arbeidsomstandigheden (ook in financieel opzicht) voor medewerkers.
- Stimuleren van inspirerende- en uitdagende opleidingen & beroepen in de zorg.
- Stimuleren van goede stageplekken in de zorg.
- De winst van farmaceuten limiteren (Nationale, Europese & Wereldwijde afspraken)
- Sommige dingen moet je helaas in deze tijd, zelfs in het moderne ge-emancipeerde
  westen nog steeds uitspreken: Vrouwen, baas in eigen buik ! (en niemand anders !).
- Demonstratie en samenscholingsverbod bij abortusklinieken.
- Bij om welke reden dan ook maar, contact opnemen met zorgverzekeraar, mogen de
  wachttijden (telefonisch contact), niet langer oplopen dan maximaal vijf minuten.
  * Willen ze de lusten ? Dan ook de lasten !

- Ouderen die dat nodig hebben, zoveel mogelijk financieel en medisch ondersteunen.
 

Zorg - 2 -
* Het Coronavirus... wat zich echt goed manifesteerde in maart 2020, liet al bij al ook
  zien dat er een schrijnend tekort was aan spullen voor het ziekenhuiswezen.
  Dit noopte ons om het volgende (revolutionaire ?) punt, ook op te nemen in ons
  programma:
    


Politiek:
- Herindeling Westerkwartier per direct terugdraaien !
  Terug naar de oude gemeenten: Leek, Zuidhorn, Grootegast en Leek.
- We streven een samenleving na, die mensen verbindt en verenigt, in plaats van splijt
  en buitensluit.  Daarvoor is ook het respectvol omgaan met elkaar nodig. En dt is dus
  iets, wat wij dus van cht iedereen... mogen eisen die zich in ons land ophoudt.
  Daarbij passen ondermeer ook zaken zoals bijvoorbeeld: tegengaan antisemitisme.

Internet:
- Cookies worden verboden. Het bezoeken van plekken op internet mag niet gehinderd
  worden door Cookies- en daarmee vergelijkbare opties.
  Ook het gebruik van Adblockers e.d. mag geen hindernis zijn.

- GiGiD mag keuze zijn, geen verplichting !
- Social Media: Alleen chte oproepen tot geweld, chte opruiing- en chte bedreigingen

  zijn zaken, die  moeten... worden aangepakt.
  Verder moet anoniem Internetten, op Social Media enzovoorts, mogelijk blijven.
  Laat mensen, als zij daar behoefte aan hebben ? Liever op internet 'stoom afblazen',
  (De virtuele wereld), dan dan live en concreet op straat !
- Doorgaans (uitzonderingen daargelaten), moet verplicht inloggen voor wat dan dus ook
  maar ? Verboden zijn.
- Complex, maar toch: prudent omgaan met recht vergeten te worden', in zoekmachines.
- Terugdraaien: Online Copyright Wetgeving EU !

Duurzame wereld:
- Fossiele delf-brandstoffen, gas, kolen en olie. Het raakt een keer op. Je kunt alleen van
  mening verschillen over het moment waarop. Niets meer.  Zaak dus om te werken aan
  nieuwe en schonere economie. Of dat via elektrische auto's, windmolens, zonnepanelen
  enzovoorts moet, blijft wat mij betreft nog voer voor discussie. We zien dat ingezet

  wordt op een nieuwe economie- met 'bijbehorende', nieuwe technieken...
  Maar dat alles, puur om: dr te kunnen gaan.
  Het zal de meeste mensen helaas een zorg zijn waarmee... we ons luxe leven voort
  kunnen zetten. Als het maar doorgezet kan worden !
  En dat, terwijl nu juist 'consuminderen'... de meeste zoden aan de dijk zet. Maar daar
  willen we niets van weten.
  Maar als wij, hier in het luxe westen niet meer kunnen consuminderen ? Wie ter wereld
  kan dat dan nog wel ? Stof tot nadenken, wat mij betreft !
  Verder: we dienen wel zorg te dragen voor al degenen met een smallere beurs hierbij.
- Haal gas o.a. ook uit Rusland. Dan kopen we ook meer tijd voor de, inderdaad:
  de broodnodige transities.
- Alle winkels dicht op zondag. Dat is pas een stevige stimulans richting: Duurzaamheid.
- Elektrisch autorijden. Voor ons zijn de grote aandachtspunten momenteel nog:
  De accu's. Amnestie International:
Kinderarbeid achter batterijen voor smartphones en:
  elektrische autos. De actieradius,
trekkracht (met caravan in de bergen), de prijs: Kan
  iemand met een smallere beurs straks ook nog rijden ? Nu kan iemand nog een autootje
  kopen van bijvoorbeeld ergens een bedrag tussen de 500 en 2.000. Kan dat straks
  met elektrisch rijden ook nog ?
 

Onderwijs:
- Scholen dienen primair te zorgen dat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
- Streven naar kleinere klassen en voorkomen te hoge werkdruk docenten.
- Lokalen dienen ingericht te zijn met een podium. Primair domein leraar/docent
- In het gehele onderwijs, bij leerlingen geen mobieltjes e.d. in het klaslokaal.
- Afschaffen studielening. Terug naar: Basisbeurs.

 
Media:
- Programma's terugkijken moet zonder inloggen vrij kunnen en mt: Adblocker enz.
- Om de balans niet helemaal verticaal door te laten slaan moeten er ook Rechtsere
  Talkshows- en programma's op tv. (puur voor een evenwichtige balans).
- Afschaffen reclame op radio, tv en PC enz.

Algemeen:
- Indien bibliotheken op te grote afstand zitten ? Dan terugkeer: Bibliobus
- Indien supermarkten te ver af zitten ? Dan terugkeer (betaalbare) SRV.
- Defensie: niet klakkeloos achter Amerika aanlopen. Geen JSF (breng dat stuk schroot
  maar terug !). Indien onontkoombaar ? Dan: Saab Gripen of desnoods: Eurofighter
- Dierenmishandeling en leed voorkomen.
- Gepatenteerde gewassen (van multinationals & c), zijn niet toegestaan.
- In de wereld van mensen zijn grenzen. Maar binnen die grenzen streven we naar de
  vrijheid die iedereen zou moeten hebben om zich ten volle te ontplooien binnen de
  jachtige maatschappij. Een vrijheid die iedereen in staat stelt om binnen de grenzen
  van een normaal menselijk bestaan, alles te doen en te laten en zodoende gelukkig
  te worden ook als individu.
- In crisissituaties moet gekeken worden naar ook het gedrag van consumenten.
  Bijvoorbeeld: hamsteren. Daar willen we iets mee doen in een verordening, plaatselijke
  wetgeving. Daarin ook iets opgenomen als winkeltijd voor 70 plussers, bijvoorbeeld:
  tussen 10:00uur 's morgens en 12:00uur 's middags (dit alleen in crisissituaties !).
- De vrijheid van burgers dient gewaarborgd te blijven. Wij zijn niet voor allerlei zaken
  die die vrijheid aantasten.
 

Verkeer & Vervoer:
- 120 km. op autosnelwegen / 100 km. op autowegen / 80 km. buiten de bebouwde
  kom. / Binnen bebouwde kom 50 km. / in woonwijken maximaal: 30 km.

 

Later meer........
Alles is (momenteel) nog concept !