Standpunten / Programma (op persoonlijke titel)

Als iets zwart/wit op 'papier' staat ? Lijkt het onwrikbaar vast te liggen. De nuance ligt
dan, heerlijk warm ergens in de wereld op een tropisch strandje. Dat is er inherent aan,
want:  het stt er immers zo, toch ? En als men wil ? Kan men elk woord wat hier staat
ook nog eens "heerlijk"... interpreteren zoals het haar/hem maar goeddunkt.

Misschien komen bepaalde standpunten zelfs wel hard, absurd & surrealistisch of op een
andere manier compleet van de wereld gerukt, over ? Maar zie ze toch maar beter als:
vertrekpunten voor discussie...,
voordat u eventueel met (ver) oordelen komt.
J.W.

 

Financieel:
- Sparen moet lonen. Banken geven verplicht, minimaal 2% rente, op uw spaargeld.
- Geen kosten burgers voor het hebben van een rekening- en geen betaalpaskosten.
- Banken moeten pinautomaten aanhouden (Dorpen 3.000+ minimaal n Pinautomaat).
- Digitaal bankieren mag Cash & Contant geld niet vervangen.
- Geen erfbelasting tot: 1.000.000.
- Sparen moet lonen. Geen vermogensrendementheffing tot 500.000.
  Er wordt weleens gesteld dat je 4% winst maakt op bv. de beurs. De kans dat je daar
  je spaargeld kwijt raakt is echter vele malen hoger. Wat mijn visie hierop betreft:
  Slechte zaak dat je min of meer beboet wordt omdat z/w gesteld: jij niet met jouw
  spaargeld wilt gokken. Spaargeld, waar je doorgaans flink voor gesappeld hebt- en
  misschien bedoeld is voor je oude dag. Of je hebt het misschien voor studie van je
  (klein)kinderen gereserveerd.  En geen enkele politieke partij, van Extreem Links t/m
  Extreem Rechts en alles daartussen doet hier iets aan ! Schandalig !
- Ook geen heffing over verkoopwinst huis, als uw totale vermogen daarmee niet boven
  de: 500.000 uitkomt.

- Pensioen op 65 jaar.
- Geen OZB tot woningwaarde van 500.000.
- Armoedebestrijding
- BTW op de werkelijk allereerste levensbehoeften, gaat- en blijft op maximaal: 2%
- Belastingontwijking grote bedrijven: Dat ook aanpakken door afspraken, minimaal in
  Europees verband. Wel kijken in hoeverre je die bedrijven op welke wijze dan ook
  tegemoet kunt komen. Want, hoe men het ook wend of keert, en dat is ook niet te
  ontkennen: Voor werkgelegenheid zorgen die bedrijven ook. Willen we dat missen ?
  Je zou eventueel nog kunnen denken aan n Europese gemeenschappelijke minimum-
  tarief voor de belasting op bedrijfswinsten. Maar tot nu toe is de realiteit dat daar ook

  in Europees verband moeilijk- tot geen afspraken over te maken zijn. Landen blijven
  elkaar (persoonlijke belangen prevaleren toch boven gemeenschappelijke Europese
  belangen !), blijven elkaar in de EU... aftroeven met lage belastingtarieven.
  * Ook dat voegt (helaas) een stukje toe, wat het streven naar: NEXIT niet wegneemt.
 
Wonen:
- Tot 1 x Modaal: huren maximaal 20% van inkomen.
- Mensen moeten betaalbaar kunnen huren. Daarbij past het ook om kritisch te kijken
  naar hoeverre (veel) particulier woningbezit conflicteert met betaalbare huurprijzen.
 

Arbeidsmarkt:
- Flexwerk afbouwen. Bij indiensttreding maximaal 3 maand proeftijd, bij gebleken
  geschiktheid, daarna een vast dienstverband (Aandacht voor kleinere werkgevers !).
- (Standaard) -ontbinding arbeidsovereenkomst, via Kantonrechter
- Stageplekken, dat moet zo ingevuld worden zoals een stageplek moet zijn.
- Goede balans vinden... tussen voordeel grote werkgevers en (belasting)- ethiek.
- Op een normale manier stimuleren dat mensen uit een achterstand komen.

Zorg:
- Marktwerking uit de zorg.
- Zeker... geen eigen risico tot 1 x modaal. Echt ziek zijn s namelijk geen keuze !
- Normale arbeidsomstandigheden (ook in financieel opzicht) voor medewerkers.
- Stimuleren van inspirerende- en uitdagende opleidingen & beroepen in de zorg.
- Stimuleren van goede stageplekken in de zorg.
- De winst van farmaceuten limiteren (Nationale, Europese & Wereldwijde afspraken)
- Sommige dingen moet je helaas in deze tijd, zelfs in het moderne ge-emancipeerde
  westen nog steeds uitspreken: Vrouwen, baas in eigen buik ! (en niemand anders !).
- Enzovoorts....

Politiek:
- Herindeling Westerkwartier per direct terugdraaien !
  Terug naar de oude gemeenten: Leek, Zuidhorn, Grootegast en Leek.
- We streven een samenleving na, die mensen verbindt en verenigt, in plaats van splijt
  en buitensluit.  Daarvoor is ook het respectvol omgaan met elkaar nodig. En dt is dus
  iets, wat wij dus van cht iedereen... mogen eisen die zich in ons land ophoudt.

Internet:
- Cookies worden verboden. Het bezoeken van plekken op internet mag niet gehinderd
  worden door Cookies- en daarmee vergelijkbare opties.
  Ook het gebruik van Adblockers e.d. mag geen hindernis zijn.
- Social Media: Alleen chte oproepen tot geweld, chte opruiing- en chte bedreigingen,
  dat zijn zaken, die  moeten... worden aangepakt.
  Maar laat de mensen, als zij daar behoefte aanhebben ? Verder... zoveel mogelijk
  stoom afblazen. Beter in de virtuele wereld je (frustraties ?) uiten, dan live en
  concreet op straat !

Duurzame wereld:
- Fossiele delf-brandstoffen, gas, kolen en olie. Het raakt een keer op. Je kunt alleen van
  mening verschillen over het moment waarop. Niets meer.  Zaak dus om te werken aan
  nieuwe en schonere economie. Of dat via elektrische auto's, windmolens, zonnepanelen
  enzovoorts moet, blijft wat mij betreft nog voer voor discussie. We zetten in op een
  nieuwe economie... om dr te kunnen gaan. Het zal de meeste mensen een zorg zijn
  waarmee we ons luxe leven kunnen vullen, ls het maar gevuld wordt. En dat, terwijl
  consuminderen de meeste zoden aan de dijk zet. Maar daar willen we niets van horen.
  Maar als wij, hier in het luxe westen niet meer kunnen consuminderen ? Wie ter wereld
  kan dat dan nog wel ? Stof tot nadenken, wat mij betreft !
  Verder: we dienen wel zorg te dragen voor al degenen met een smallere beurs hierbij.
 

Onderwijs:
- Scholen dienen primair te zorgen dat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
- Streven naar kleinere klassen en voorkomen te hoge werkdruk docenten.
- Voortgezet onderwijs: o.a. geen mobieltjes e.d. in de klas.
 
Media:
- Programma's terugkijken moet zonder inloggen vrij kunnen en mt: Adblocker enz.
- Om de balans niet helemaal verticaal door te laten slaan moeten er ook Rechtsere
  Talkshows- en programma's op tv. (puur voor een evenwichtige balans).Later meer........
Alles is (momenteel) nog concept !