Artikelen, Meningen- en Visies...Gedeeltelijk, uit een artikel, van: donderdag 15-06-2023 


WNL op zondag, d.d. 4 juni, 2023
Robbert Dijkgraaf (Minister van onderwijs, Cultuur- en wetenschap)

"Het slavernijverleden moet een permanente plek krijgen en er moet een prominente dialoog komen. Ik kan op zijn minst er voor zorgen dat die levens die toen uitgekrast werden we nu alsnog in beeld gaan brengen.  We moeten ons bewust zijn van ons slavernijverleden. Maar dat hele proces gaat tijd vragen en dat moeten we stap voor stap doen.  En we moeten ook het gesprek aangaan met mensen die zeggen: ik heb er helemaal niks mee”.

*  Opvallend: over de hedendaagse slavernij van kinderen die vanaf de leeftijd van 4 jaar
    voor 10 cent per dag... Kobalt, naar boven halen voor het klimaat (Jawél ?!). Waaronder
    accu's voor elektrische auto's... Daarover dan weer geen letter.
    Dát komt natuurlijk ff. niet zo goed uit.
    Ja, ja ...