April
Misschien net even iets té zwart, wit gesteld... ? Maar toch: we wensen ons, althans: m.i., te weinig te realiseren dat we ons, zeker de laatste jaren, 'alle' verworven rechten, die we na WO II opgebouwd hebben, gewoon, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, ons zo geleidelijk aan, steeds meer af laten nemen.
Ondermeer door niet te willen zien..., weten..., begrijpen...- en vul maar aan:
- De manier waarop ze in politiek Den Haag met belastinggeld omgaan.
- Joe Biden's Amerika oorlog, tegen Rusland (Vergeet Oekraďne !).

- Opblazen Nordstream: Amerikaanse actie (Biden: februari 2022 !).
- Energieproblemen burgers in Europa (Waardoor komt dat nu echt ?).
- Sancties tegen Rusland, die onszelf harder treffen.

- Steeds meer wordt steeds meer onbetaalbaarder (Waardoor komt dat ?).
- Verbod op dé-escaleren oorlog van J.B.'s Amerika en the UK.
Etc. Etc. Etc. ... (De lijst is nog veel langer).

Maar klaarblijkelijk vinden we, als burgers het prima dat we in moeilijkheden komen. Ook financieel ? We vinden het prima gebrainwashed te worden met alle consequenties die dat met zich meebrengt. Onder andere ook dat we straks al onze, nu nog... digitale vrijheden steeds meer inleveren. Het EU CBDC rekent straks genadeloos (Want: programmeerbaar !), genadeloos af, met de laatste stukjes werkelijke vrijheid van ons.
Maar goed: “Niet zo over zeuren, joh”, hoor je dan. En ook: “CBDC. Dat is toch makkelijk. Ben jij een gestoorde wappie of zo, of een complotaanhanger ?”

In tegenstelling tot wat mensen dachten, koos een overgrote meerderheid op 15 maart, 2023, opnieuw voor het doorzetten van onder meer alles wat ik hierboven al schetste. We kozen toen voor nóg hogere brandstofprijzen. Het spekken van Multinationals. Het aanschaffen van niet goed functionerende warmtepompen (Rond 20 februari, 2023 toonden vooraanstaande dagbladen dat met artikelen daarover: haarfijn/scherp aan !). We kozen voor nog hogere lasten (Who cares ?). We kozen ook gewoon even voor een: Kernoorlog met Rusland. Want met gevoerd beleid (Onder meer dat Polen straaljagers aan Oekraďne mag leveren) gaat dit gewoon 100% zuiver en gegarandeerd op een Nucleaire Oorlog uitdraaien. Hoef je geen spoor van twijfel over te hebben. En ook Nederland zal dan goed aan de beurt zijn. Zeker nu uit gelekte Pentagon stukken dat Nederland qua support van de Oekraďne bepaald niet in de achterste gelederen opereert.
Maar ja, een allesverwoestende, vernietigende kernoorlog ???  “Peanuts”, toch ? Waar zeur ik eigenlijk over ???En: klimaatplannen, die wellicht (Zo vertelde Frans Timmermans het zeer recenctelijk nog [RTL Z 14-03-2023]), wat financiëring betreft, pas starten bij die: 1.000 Miljárd (Werd Baudet niet voor gestoord verklaard toen hij jaren geleden al aangaf dat het richting: 1.000 Miljard Euro- of nog meer... zou gaan ?). En die bedragen- en nog meer... Die moeten naar de EU.
Maar iemand- of iets, die zal dat allemaal toch moeten ophoesten.
Drie keer raden: wie ???
Maar ja. Klaarblijkelijk zien we als EU-burgermassa ook dat als peanuts, en in het meest gunstigste geval van: onontkoombaar ?


Het gros van het volk ziet het niet. Men legt geen lijn. Men trekt geen lijn ook niet met wat het gaat betekenen voor de eigen portemonnee. Zomaar eens wat onderdelen uit de klimaatplannen:
- Onze mobiliteit gaat qua kosten voor ons met ergens zo'n tientallen procenten omhoog.
- Aan migratie- maar vooral: Klimaatkosten... gaan we (z/w): “financieel, ten onder”.
- We gaan allerlei (Extra) kosten betalen voor vlees, vis, zuivel enzovoorts.
Maar onder meer dit alles: geen enkel probleem.
Behoudens een kleine, echt te verwaarlozen groep, maakt niemand zich er druk om.

Mensen leggen ook geen lijntje tussen de keuzes die: politiek Den Haag- of in Frankfurt bij de ECB- of in Brussel gemaakt worden- en wat dát (Nogmaals) zal betekenen voor hun eigen portemonnee.
Je hoort mensen klagen over dat er woningnood is, en dat de kosten van levensonderhoud toenemen. Maar niemand legt een lijntje of het misschien bijvoorbeeld ook iets met de Euro te maken kan hebben. Een te vol land. Met buitenlandse speculanten en zo, op onze (Huur)- huizenmarkt. Of misschien ook met de reddingsactie van het ECB ? Iets wat voortvloeide uit het omvallen van een Amerikaanse bank op vrijdag 10 maart, 2023.
Schouderophalend schrijf ik: “klein detailtje” (?) daarbij: De Nederlandse pensioenfondsen verliezen 140 miljoen door omvallen van die Amerikaanse bank. Die verliezen zoals nu nog bekend is een ± 140 miljoen Euro door het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die dus op vrijdag 10 maart, 2023 failliet is gegaan.
But: who cares ? Een lijntje leggen ? Verbanden gaan zien ? No way !
"Laat me toch met rust, wappie". Dát hoor je, als je erover begint.

En dan zaken zoals: koopkracht, inflatie en bankencrisis ! Het waren in feite... de allerbelangrijkste issues. Maar ze kwamen niet aan de orde cq speelden zo goed als geen rol in: verkiezingstijd. Onder meer: 'Bruine Laarzen' (Sneer Kuiken, PvdA naar FVD). En partijen uitsluiten. En meer van dat soort zaken. Die waren klaarblijkelijk wél een issue... ? En dat nog wel terwijl we aan de vooravond kunnen staan van dit soort- en meer van dit soort- of nóg meer impact op ons hebbende crisissen. Voor wie het wél wil zien: de tekenen- en signalen daarvoor laten er op geen enkele manier welk misverstand over bestaan. En toch speelden deze echt belangrijke(re) zaken, geen rol, bij een getunnelvisied- en blind kiezersvolk.

Vraagstukken, zoals de betaalbaarheid van: klimaat, migratie, mobiliteit- en noem het maar... Ook de grote winnaar van de verkiezingen: BBB. Die zal ook daar naar moeten kijken- en op handelen.
Hoe zullen zij, als nieuwelingen (Zonder ervaring, zoals Henk Kamp aangaf !), daar mee omgaan ? Welk beleid zullen ze daar in de praktijk op voeren ?

Met het stemmen op: BBB meenden kiezers een goed signaal afgegeven te hebben.
Ikzelf twijfel er sterk aan of die kiezers daarvoor dan wel bij: BBB moesten zijn !
We kunnen slechts hopen dat het op een juiste manier bij: BBB binnenkomt.
En ook dat: BBB in staat zal blijken daar dan toch zodanig mee om te gaan dat het onder meer óók, al bij al, voor een belangrijk deel aan de verwachtingen van de kiezers voldoet.
Maar (Voorbarig misschien), van: BBB moet ik... dat nog zien.
Afwachten dus.

En dan nog even over het weer terughangen van vlaggen, na winst: BBB.
Gezien het feit dat het omkeren van vlaggen niet alleen maar meer voor de boeren was, maar ook een protest tegen het al tijdenlang gevoerd beleid uberhaupt, kun je je mede ook juist daarom afvragen of terughangen van de vlaggen niet (Veel)- te vroeg was.
Want:
- De toeslagenaffaire sleept niet meer voort ?
- Alle kinderen zijn inmiddels bij hun ouders terug ?
- Groninger Gas affaire is netjes afgehandeld ?
- Grenzen staan niet meer wagenwijd open ?

- Asielplekken worden niet meer afgedwongen ?
- Eigen huis gaat niet naar box 3 zodat die straks onbetaalbaar wordt ?
- We staan niet voor een nieuwe enorme financiële crisis ?
- De seksualisering van kinderen en de Woke meute is gestopt ?
- Er komt geen eID meer. (En geen: CBDC) ?
- De SDG's zijn gestopt (Sustainable Development Goals) ?
- Er zijn geen lange rijen meer voor de voedselbank ?
- Zorg is weer toegankelijk zonder wachttijden- en is weer betaalbaarr ?
- Het onderwijs heeft alles weer op orde ?
- Kinderen leren in het onderwijs zaken die er écht toe doen ?

- De klimaathysterie is gestopt ?

- Geen dwang meer huizen aan te passen (Label: A), aan EU regels ?
- De enorme belastingdruk is fors omlaag gegaan ?
- De bureaucratie en verstikkende regelzucht is er niet meer ?
- Alle WEF politici zijn weg ?

- We zijn niet meer gebonden aan verdragen met de: EU, VN, WHO en WEF ?

- Er zijn geen plannen meer voor 15 minuten steden ?
- De toenemende controle op de bevolking is gestopt ?
... En dan vergeet ik er nog een hele partij...

Maar nee. Alle reden nu om weer normaal te doen, en om de vlaggen weer om te draaien. Want... ? BBB..., die heeft goed gescoord.
En dat BBB... BBB notabene. Dat BBB tégen een parlementaire enguete stikstofbeleid is ? N.a.w. omdat dat voorstel van Van Haga kwam... Dat spreekt m.i. ook al meer dan: boekdelen...Digitale Identiteit:

Geen apart debat over digitale identiteit in Europees Parlement (16-03-2023)

Tot grote teleurstelling van meerdere Nederlandse Europarlementariërs komt er geen apart debat in het Europees Parlement over het plan om een Europese Digitale Identiteit (eID) in te voeren.

Hier in Nederland probeerde: Renske Leijten (SP), het nog met een motie
tegen te houden:

*
Voorgesteld 30 november 2022
* De Kamer,
gehoord de beraadslaging
* constaterende dat het Tsjechisch voorzitterschap een Raadsconclusie
* heeft voorbereid over de
Europese digitale identiteit en dat hierin de
* eerdere zorgen van de Tweede Kamer, zoals over de opslag van data en
* betrouwbare technologieën,
onvoldoende zijn weggenomen;
* verzoekt de regering niet in te stemmen met de Raadsconclusie en met
* een aanhangsel aan te geven dat de positie van het Nederlandse
* parlement anders is dan het bereikte compromisvoorstel,
* en gaat over tot de orde van de dag.
* Leijten

Deze motie werd (Doordat C.U. voor was), met 76 stemmen aangenomen.
Alleen VVD, D66, CDA, Fractie Den Haan en Gundogan, stemden tegen.

Maar tegen de wens van de Tweede Kamer (Aangenomen motie dus), stemde staatssecretaris: Alexandra van Huffelen... (Digitalisering) afgelopen najaar namens Nederland tóch in, met de start van onderhandelingen over de invoering.

Om die onderhandelingen te starten, moet eerst het Europees Parlement nog een standpunt innemen. Daarvoor heeft een commissie al een standpunt voorgekookt... Als het een gevoelig of belangrijk onderwerp is volgt er door-gaans een debat met stemming in de grote vergaderzaal van Straatsburg.

Maar tot grote teleurstelling van meerdere Nederlandse Europarlementariërs ziet een ruime meerderheid van het Europarlement geen reden om een apart debat te organiseren in Straatsburg. Dat betekent dat het standpunt van de commissie de inzet gaat worden van het Europarlement bij de onderhandelingen.

Tijdens de stemming hebben alleen Europarlementariërs van: SGP, JA21, CU, FvD en de dierenpartij tegen een onmiddellijke start van de onderhandelingen gestemd.

Europarlementariër Rob Roos van JA21, onderhandelaar op dit dossier, is teleurgesteld: „Veel mensen maken zich zorgen over hun privacy en data. Wie kan er nou tegen een gedegen democratisch proces zijn in alle openbaarheid?” Zijn SGP-collega Bert-Jan Ruissen vindt het ’absurd’ dat er geen ’fatsoenlijk debat’ komt. Hij maakt zich zorgen over de privacy: “Het gebruik lijkt nu vrijwillig. Maar er is een risico dat je op veel plaatsen om je Europese DigiD wordt gevraagd, met gevaar dat je ergens niet meer binnenkomt of gebruik van kan maken”.

* Maar wie zich hier ook allemaal zorgen over maken ? Niet het gros van het volk... (Zeker 40 minners niet !).
   Het volk neemt ook ten aanzien van die desastreus voor ons uitpakkende:
Digitale Identiteit (eID), een
   volledig apathische houding aan. Sterker nog. De meeste onder hen, winden zich op als je er vraagtekens
   bij gaat zetten.Banken:
Ook op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl... etc. etc.), staat op een plek, over de bankencrisis die zich manifesteerde in 2007 ondermeer:

1 Sinds het jaar 2000 namen banken daar te veel risico’s bij de hypotheekverstrekking.

2 Sinds het jaar 2000 heeft de centrale bank in de Verenigde Staten (FED) de rente stapsgewijs verlaagd.

Hierdoor konden bedrijven en particulieren makkelijk en goedkoop geld lenen. Banken verkochten bijvoorbeeld hypotheken met een variabele rente aan particulieren...
die het zich eigenlijk niet konden veroorloven...

Om te voorkomen dat geldstromen tussen de banken onderling en naar burgers en bedrijven stil kwamen te liggen, voerden De Verenigde Staten in het najaar van 2008 een reddingsplan in voor de financiële sector.

Een van de (Já. Ik... noem dat zo...) consequenties... daarvan was, dat uw, normaal bezien: zelf verdiende, zelf bij elkaar gesprokkelde spaargeld, maar tot een 100.000 gegarandeerd werd. Had/heeft u meer ??? Jammer dan.

Ook op de site van de rijksoverheid, zoals bijna overal (Je moet goed zoeken... op internet, om informatie te krijgen van waardoor die bankencrisis nu werkelijk ontstaan is !), wordt 100% gezwegen over de werkelijke oorzaak.

We moeten ons inzake dit issue, echter de vraag durven stellen, welke rol de Amerikaanse politiek speelde qua banken. En dan komt de aap redelijk snel uit de mouw: Vanaf einde vorige eeuw, maakte men niet visionaire wetgeving dat de banken bij verstrekking hypotheken, absoluut niet mochten discrimineren. Het normaal logisch weigeren... van banken, om hypotheken te geven aan minder bedeelden (Sub Prime Hypotheken genoemd), dat was, werd door de politiek verboden. De banken werden ertoe (Nogmaals: door de politiek) verplicht.

Het gaat dus niet aan, iets wat tot op de dag van vandaag door alles wat mainstream is, angstvallig wél, volge-houden wordt, dat de Amerikaanse banken... grote risico's namen. Banken werden (Nogmaals) in belangrijke

mate door de politiek 'verplicht', om hypotheken te verstrekken aan mensen die het zich feitelijk niet konden veroorloven. Als banken dat wél deden (Vanuit de optiek van banken geredeneerd heel erg logisch !), dan was het discriminatie, racisme- en noemt u het maar...
Zo werden banken feitelijk- en in wezen dus met hun rug tegen de muur gezet.

Het verstrekken van hypotheken, die zeer risicovol waren. Iets wat dus door de politiek aan banken 'verplicht', opgelicht werd, dat was misschien wel de belangrijkste oorzaak (Als het ware een op min of meer 'woke-achtig iets...', gebaseerde politieke ingreep in bancaire processen. De politiek: gespeend van kennis van bancaire processen), voor het verlies in de bankensector.


Maar: in álle toonaarden (Ook wereldwijd) dient maar ontkend te worden,dat juist dát een zeer belangrijke oorzaak was. De politiek stelde de protocollen en richtlijnen, die banken in een keurslijf dwong. En proberen daaruit te stappen was zo goed als onmogelijk. Het was min of meer verboden, want anders dus: discriminatie en racisme.


De in hoofdzaak werkelijke oorzaak benoemen... was, is- en blijft dus: taboe. Waarbij je je overigens zeker in deze tijd de vraag kunt stellen wat tegenwoordig nog wél benoemd mag worden...

Banken... lijken inmiddels dus meer- en meer- en meer uitvoeringsinstanties te worden van de politiek, van:
(R)Overheden waar dan maar ook ter wereld.
En het neemt inmiddels verontrustende vormen aan voor de burgers.

Dus: bankenwereld...

Dat zou (Lees je toch vaker en vaker)- een criminele sector zijn ? Een criminele organisatie, met misdadige bankiers- en kortom alles wat maar negatief kan zijn ? Etc. Etc... ???
Voor een deel misschien. Maar vlak de invloed daarbij van de politiek (Die n.a.w. ook qua personen infiltreert in die sector om makkelijker politiek gewenste richtingen uit te kunnen sturen), ook niet uit.
Het gaat dus niet aan, om met een verengde tunnelvisie, alleen maar naar banken te wijzen.


Overigens zou het té gek zijn, dat ik hier de bankensector zou willen verdedigen. Wil ik niet. Maar ik probeer alleen op n.a.w. realistischer scenario's te wijzen, die mijzelf althans ook veel geloofwaardiger- en veel meer logisch ook, overkomen.

Mij er slechts nog maar een klein beetje in verdiept te hebben, kwam ik al snel uit bij het scenario dat opnieuw, ook hierin, de politiek de grootste boosdoener was.

* En de vraag is ook, in hoeverre bovenstaande (Zeker qua politieke invloed [alhoewel dát... ook nu weer
   ontkend zal worden]) nu ook van toepassing is voor de problemen in de bankensector nu... ?Kort:

AD: 27 maart, 2023
Rome sluit deal met Amsterdam: elke week 900 ton huisvuil per trein naar Nederland. Want Amsterdam gaat een deel huisvuil uit Rome verwerken (Verbrandingsoven). Vanaf begin april komt er wekelijks 900 ton: “Romeinse Rommel”, trein naar Nederland.
Van verbrandingsovens, staan er ± 15 stuks, verdeeld over dit land.

Vragen:

(1) Wat vinden we dan nu nog... van van stookalerts van het RIVM. Hoe valide kun je de adviezen nu dan nog
     vinden, om geen hout te stoken, omdat dat gezondheidsklachten bij mensen kan veroorzaken ?

(2) En waarom horen we “De Klimaatactivisten”, hier niet over ??

######

Eigen huis in box 3

- Eigen huis hebben, werd toch altijd gepromoot ? En dán... dit ??? Het is ook, vergelijkbaar met boeren:
  altijd stimuleren om uit te breiden. Maar nu, worden ze daarop gepakt.

- Bij onderwater staan huis, zo'n plus minus 10 jaar geleden, kon de bank zelfs het verschil opvragen. En nu
  straks bij overwaarde: 6% rekenrente.
Maar ja: het overgrote deel van ook... de huizenbezitters, die maalt nergens... meer om, gezien hun stemgedrag.  En dan, meer dan jammer, dat ze daarmee ook nog anderen benadelen.

######

 


Afschaffing btw op groente en fruit dreigt te sneuvelen (29-03-2023).
Een van de dingen hierbij die ikzelf in elk geval vreemd vind, is dat er nu gesteld wordt dat het de Belastingdienst met een onuitvoerbare klus opzadelt.
De
Belastingdienst zou met grote problemen te maken krijgen bij de uitvoering.

En ja. Dat zou best kunnen. Kan ikzelf moeilijk beoordelen.
Maar opmerkelijk is het dan toch wel, dat er helemaal geen problemen zijn, geen vuiltje aan de lucht, als zaken voor de burgers duurder... gemaakt moeten worden. Zeker qua beeldvorming, blijkt dan ineens álles mogelijk... Nergens ook maar een vuiltje aan welke lucht dan ook maar, wat de technische mogelijkheden betreft.
Meer, dan alleen maar een beetje vreemd...


######


JK Rowling, de schrijfster van de boekenreeks: Harry Potter. Die heeft in 2020 een uitspraak gedaan, in een online manifest. Ze schreef bezorgd te zijn over het groeiend aantal jongeren dat een transitie wil doormaken. Ook vindt ze dat die ontwikkeling ertoe leidt dat de wereld gevaarlijker wordt voor vrouwen. "Als je toiletten en kleedkamers openstelt voor iedere man die het idee heeft dat hij een vrouw is, dan zet je de deur in feite open voor iedere man die maar wil binnenkomen." Het was een uitspraak die veel mensen in het verkeerde keelgat schoot.  Diverse acteurs uit de films... namen afstand van Rowlings uitspraken.

Al dit 'gedoe', n.a.v. de game, waarvan de oorspronkelijke releasedatum: 7 februari 2023 was, te weten: 'Hogwarts Legacy'. Een game waaraan ook zij, zijdelings verdient- en nu klaarblijkelijk daarom, geboycot moet worden... ?  Maar op: 14 maart, 2023 gaf ze ook nog steeds aan, dat ze achter haar uitspraken staat, die ze dedd in 2020.

* Ik weet zelf niet, of ik het met J.K. Rowling eens kan zijn, gezien wat qua af te wijzen visies mogelijk... ?
  Op de achtergrond verder allemaal nog meer... mee zou kúnnen spelen ?
  Wél vind ikzelf, dat ze wél een punt heeft, met: “Als je toiletten en kleedkamers openstelt voor iedere man
  die het idee heeft... dat hij een vrouw is, dan zet je de deur in feite open voor iedere man die maar wil
  binnenkomen”.

  En het spijt me voor iedereen: dat zal dan wel discriminatie zijn.  Maar daar wordt het m.i. niet direct veiliger
  van, voor meisjes en vrouwen.
  Maar goed: dat is dus mijn mening.


######


Roger Waters:
Op maandag 3 april, 2023. Moest in diverse kranten Roger Waters afgebrand worden (Bassist/Zanger van de wereldberoemde- en befaamde band: Pink Floyd: 1964 - november 2014).
Hij is het o.a. niet helemaal eens met Joe Biden's oorlog tegen Rusland. En het opmerkelijke is nu, dat Joe Biden's Amerika, incl. Joe Biden himself & his crew & cö... Die hoeven Roger Waters (N.a.w. tot hun eigen verbazing ook ?!), daarom niet eens zelf aan te pakken. Roomser als de Paus, doet the mainstreammedia dat
bij voorbaat wel eventjes voor hen.

The mainstreammedia hier in het westen:
Ten aanzien van een (Althans: m.i.)- gezond standpunt van: Roger Waters), over de oorlog, wordt daarom over hem- en van hem geschreven, dat ie een slechte jeugd gehad heeft... Je moet als mainstreammedia ook hier, maar weer zo laag willen kruipen, voor Joe- en voor de foute narratieven.


######


Tata Steel:
Personeel van Tata Steel deed bepaalde uitspraken over klimaat activisten, in een privé app (Hoe privé zijn die apps dan... eigenlijk ?). Tata Steel, die kent haar werknemers natuurlijk. Als je maar slechts een klein beetje werkgever bent ? Dan weet je op z'n minst welk vlees je qua medewerkers/sters zo ongeveer... in de kuip hebt.

Ook dát... maakt het m.i. althans een beetje vreemd, dat Tata Steel... nu het publiek geworden is... Lees goed: nu het publiek geworden is... Zich ineens afkeert van hun personeel- en aangeeft, het allemaal afschuwelijk te vinden. Maar wát... vinden ze dan echt zo afschuwelijk:

(1) De uitspraken ?
(2) Of dat het publiek geworden is ?


######Rusland dreigt met "tegenmaatregelen" te komen zodra Finland dinsdagmiddag officieel toetreedt tot de NAVO. Het Kremlin beschouwt het NAVO-lidmaatschap van Finland als een "aanval" op zijn veiligheid en zegt gedwongen te zijn te reageren. De Russische overheid spreekt van een "vijandig militair bondgenootschap" en noemt de beslissing van Helsinki om toe te treden "strijdig met Russische belangen".

De NAVO uitbreiding... na het einde van de koude oorlog in 1991:

01 - Polen (1999)
02 - Hongarije (1999)
03 - Tjechië (1999)
04 - Roemenië (2004)
05 - Slovenië (2004)
06 - Slowakije (2004)
07 - Letland (2004)
08 - Litouwen (2004)
09 - Estland (2004)
10 - Albanië (2009)
11 - Kroatië (2009)
12 - Montenegro (2017)
13 - Noord-Macedonië (2020)
14 - Finland (2023)

Officieel geven al die landen aan een Russische fascistische dictatuur af te wijzen. Dat burgers in die landen een Russische fascisme afwijzen. En dat ze niet kiezen voor neutraliteit maar voor de Navo paraplu.
Normaliter kun je zoiets de NAVO niet verwijten. Ook niet dat landen- en hun burgers facisme afwijzen. Elk een beetje, zichzelf respecterende burger wil een leuk, gezond, vrij en goed leven- in een land wat oke is. Punt.

Maar er is meer aan de hand...
Alleen al dat er nu n.a.w. snel 'NAVO-Amerikaanse', raketjes aan ook die lange grens (± 1300 km), opgesteld worden, die ook in dát aangrenzende land nu, stuk voor stuk op Rusland gericht worden- en een permanente stationering van NAVO-troepen straks. Daarbij een waarschuwing van secretaris-generaal Jens Stoltenberg aan het Kremlin, dat er geen ruimte meer voor misrekeningen van Moskou over de bereidheid van de NAVO om Finland te beschermen, bestaat. Een aanval op Finland kan vanaf nu rekenen op vergelding door alle NAVO-lidstaten.

Het spijt me zeer. Maar ik begrijp, de zorgen van Rusland, ook hierover.

* En: "Begrijpen"... Dat is dus wél iets anders, dan het met iets ééns zijn !


######


Drie daags bezoek van Macron, met in zijn kielzog: Von der Leyen. Maar of dat wel zo succesvol was, als the mainstreammedia ons hier in het westen wil doen laten geloven ???

Neem alleen de aankomst van het op het vliegveld:
- Daar was de
Chinese president afwezig.
- Geen enkele ambtenaar om hem welkom te heten.
* En reken er maar niet op..., dat dat een foutje was van: Xi Jinping.

Ook: Von der Leyen, die China binnenkwam als een gewone... vliegtuigpassagier op de luchthaven... Dat spreekt boekdelen.

Hoe anders was de ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en Vladimir Poetin, daarvoor in maart, 2023, in Moskou !!? Naast alle: vriendschappelijke... woorden tussen de twee, nodigde XI Jinping Poetin uit voor een reis die nog dit jaar moet plaatsvinden.
Me dunkt dat het er toen even wat ánders aan toeging...

Maar the mainstreammedia hier, die komt niet verder dan te stellen dat Poetin aan het infuus van China ligt...

Tsja...