J u n i


Pandemie wet door de Eerste Kamer.
Zeven partijen... voor de pandemiewet:
De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden voor, evenals GroenLinks, PvdA en de SP.

Onder de tegenstemmers bevonden zich: PVV, de Fractie Nanninga, de Partij voor de Dieren en de SGP.

Wat mij betreft zijn de mogelijk aandachtspunten:

A:
 De pandemiewet geeft de minister van VWS carte blanche... voor het opleggen van
     arbitraire, onwetenschappelijke en gevaarlijke maatregelen- en vaccins.

Standaardpuntje: “Het geven van macht aan mensen die niet integer zijn en niet met macht om kunnen gaan (Waarbij ik op dit moment nóg niet zeg... dat dat geldt voor de huidige minister van VWS !), dat is meestal vragen om problemen”.

B:
 De pandemie wet kán... de democratische controle ondermijnen.
    
Met het aannemen van deze pandemie wet, lijkt het er in elk geval op, dat zowel de Eerste Kamer, wiens taak het is om de democratie te bewaken, als de Tweede Kamer, wiens taak het is om de regering te controleren door deze wet buiten spel gezet kan worden.
Vaccinatie bijvoorbeeld. Dat kan nu... verplichtend opgelegd worden.
En het hele parlement is daarbij dan uitgeschakeld.
Of dát... iets is, wat we als wenselijk moeten zien ?

C:
 De pandemie wet kan ook ingezet worden voor andere zaken dan het bestrijden van
     virussen.
In een recente EU vordering staat een verruiming van de “dreiging”. Met de nu aangenomen pandemie wet kan dat inhouden dat de minister van VWS straks voor elke gezondheidscrisis, en dat betekend dus, niet alleen besmettelijke ziekten, maar ook bijvoorbeeld klimaat-verandering, een blanco volmacht heeft.
M.a.w.: er is sprake van een opportune politieke verruiming van macht met juridische indekking voor mogelijk... ook onverantwoordelijk en destructief beleid.

D:
 De pandemie wet van de Nederlandse overheid is een opstapje naar het pandemie
     verdrag van de WHO.
De WHO is bezig met wijzigingen in de ‘International Health Regulations’ die haar macht enorm zullen vergroten. Volgend jaar zal dit mogelijk nog meer toenemen door de wijzigingen in het door 194 lidstaten ondertekende Pandemie verdrag. Je kunt in elk geval niet met zekerheid zeggen dat de richting... die het opgaat, uitsluit dat dat een richting is,
die richting een wereldwijd medisch totalitair regime, met constante surveillance, QR-codes en verplichte vaccins- etc. etc. opgaat.
Of dat straks echt onze (Chinese) realiteit zal zijn ???
Moeilijk te zeggen. Maar die richting gaat het momenteel..., in elk geval wél op !

E:
 De pandemie wet is er eigenlijk op een niet echt als transparante aan te merken wijze
     doorheen gekomen.
Er was en is veel te weinig informatie naar burgers toe over
implicaties van deze wet.
De media in haar totaliteit was er té stil over. De mee
ste mensen weten amper wat er gaande is of beseffen niet hoe groot de impact van deze wet op hun leven kan zijn.

Helaas kun je je afvragen (Té ver gezocht- of niet ?), of de wet wel alleen maar over gezondheid gaat, maar ook over iets van zoiets als van een democratie naar een wereldwijd, totalitair bewind.
Jammer, dat je die vraag helaas ook kunt stellen hierover.

Maar... Het ergste van dit alles is echter dat het, het gros van de burgers niet interesseert. Heb je het er met mensen over, althans, doe je een poging daartoe ? Dan ben je een 'wappie', voordat je het weet. En dan mag je nog blij zijn, dat het daarbij blijft.Elite:

Onder meer de AIVD waarschuwt ervoor dat er steeds meer mensen komen die complot-theorieën aanhangen, van een (wereldwijde) elite, die het gewone volk, min of meer zou willen uitroeien.

En jazeker. Die mensen bestaan die zoiets denken. Maar mijn inziens, blijft dat een te verwaarlozen minderheid.  Wel zijn er mijn inziens aandachtspunten, waar we naar moeten kijken, omdat die. die complottheorieën voeden.
En of het dán nog wel altijd slechts maar complottheorieën zijn... ?

Bijvoorbeeld de Europarlementariër Christine Anderson. Die gaf, mijn inziens opvallend, op woensdag 3 mei, 2023, tijdens International Covid Summit in het Europarlement het volgende aan:


Geef jullie ‘democratisch gekozen’ overheden niet het voordeel van de twijfel.
Dat verdienen ze niet. Ze hebben geen goede intenties. Nooit. Nog nooit in de geschiedenis is er een politieke elite geweest die zich bekommerde om het welzijn van gewone mensen. En dat is nu niet anders. Je kunt niet ontkomen aan tirannie door te gehoorzamen. Dat is onmogelijk. Je voedert dan een gigantische alligator in de hoop dat je als laatste wordt opgegeten. Maar je komt vroeg of laat aan de beurt. En dan zul jij degene zijn die verorberd wordt. Wees in godsnaam niet langer gehoorzaam”.

Ze riep mensen op om ook niet langer te zwijgen. “Laat je horen ! Wees in Godsnaam niet langer gehoorzaam. Rebelleer. Ze zullen je pakken als je niet in verzet komt. Stem niet langer op mensen die je psychisch mishandelen en de spot met je drijven”.

Tsja. Absurd complotdenken, zou je denken. Misschien wel een op onderdelen gestoorde wellicht. Etc. Etc.  Maar hierbij is wel een van de problemen, mits je naar de geschiedenis van de moderne mens kijkt, de wereld, je eigen land, de politiek, en wát- en hoe de politiek dingen doet, etc, etc. Dat je dan, helaas maar waar (M.I.), de waarschuwing van het AIVD met een korrel zout kunt nemen, omdat je dán... nu niet direct de indruk krijgt dat alleen al wat die Europarlementariër eruit kraamt, vette onzin is, die je direct de prullenbak in kunt mieteren.
Het zou mooi zijn, als dát... nu juist wél zo zou zijn.
Pensioenstelsel - Pensioenwet:

Senaat steunt pensioenwet.
De grote pensioenhervorming gaat door, besloot de Eerste Kamer.
Ondanks grondwettelijke bezwaren en ‘dubbele petten’ stemde een meerderheid in de Eerste Kamer voor, op: dinsdag 30 mei, 2023.

Ondanks ook een zogeheten: Brandbrief van drie hoogleraren staatsrecht, die ikzelf bepaald
nu niet de minsten zou willen noemen, aan de voorzitter Eerste Kamer over wetsvoorstel toekomst pensioenwet. Heeft men zich ook daar niets van aangetrokken.
De drie hoogleraren staatsrecht, te weten:

Prof. dr. P.P.T. Bovend’Eert
Hoogleraar Staatsrecht Radboud Universiteit, Nijmegen

prof. dr. J.J.J. Sillen
Hoogleraar Staatsrecht Maastricht University

prof. dr. W.J.M. Voermans
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht Universiteit leiden

Die drie gaven ondermeer aan
dat het wetsvoorstel toekomst pensioenen bij de behandeling ervan in de Tweede Kamer, zoals gezegd, niet met de vereiste twee derden meerderheid is aangenomen. Ook volgens hen zou de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel niet voort kunnen zetten- en zouden ze het moeten intrekken.
Maar aan echt alles geen boodschap hebbende, werd het wetsvoorstel toch wél behandeld- en stemden de vier regeringspartijen gewoon voor. Te weten:
VVD, D66, CDA en: C.U.
En helaas ook nog oppositiepartijen zoals: PvdA, GroenLinks en de: SGP.

De mensen zullen beleggingswinsten en -verliezen straks sneller terugzien in hun pensioen-potje of hun uitkering. Ikzelf schat in, dat de meeste mensen dan alleen maar de verliezen zullen merken, In de praktijk van alle dag (Ondanks alle mooie, geruststellende woorden), zal het n.a.w. zo uitpakken dat je met dit zogeheten: 'Casinopensioen', slechter af zult zijn.
En de mensen en partijen die deze wet er doorheen drukten, die wisten en weten dat. En opvallend genoeg: de politici & cö die dit “Casinopensioen”, er voor de gewone burgers doorheen drukten, die blijven zelf wél in het oude stelsel zitten.
* Is het dan even 'makkelijk', om voor te stemmen, toch ?

Aan de andere kant, behoudens een te verwaarlozen minderheid: w
at maakt het de meerderheid van het (Pensioengerechtigde)-volk nu echt uit ?! Als hun mobieltje het maar doet. De gehele rest is voor het gros van het volk peanuts. Kun je ook alleen al terugzien qua verkiezingsuitslagen.

Agnes Joseph, actuaris bij Achmea (Was vroeger: Centraal Beheer Apeldoorn), Pensioen-services, die sprak op 21 februari, 2023 als deskundige bij de Eerste Kamer, over de nieuwe pensioenwet.  De nieuwe wet wordt volgens haar een drama.

Op LinkedIn doet ze een opmerkelijke uitspraak. Te weten: “Ik vind het zo bizar... dat het pensioen van politici... niet verandert, met de nieuwe wet, en verder iedereen zonder inspraak wél... over moet naar de nieuwe regelingen. En dan moet APG (Algemene Pensioen Groep), bovendien ook meerdere regelingen in de lucht houden. Dubbele administraties, wat heel veel extra kosten met zich mee zou brengen, door het pensioen van politici".

Politici behouden dus het oude stelsel. Maar u. U de doorgaans toch hardwerkende en opbouwende burger, de mensen die met een goed arbeidsethos, elke dag goed gemotiveerd aan het werk gaan, om het land vooruit te helpen, en daar mee zeker en op z'n minst indirect voor de financiële condities van de politici zorgen- Etc. Etc. ... Die moeten over op een stelsel, wat in de praktijk van alle dag gewoon zal blijken nadeliger uit te pakken.

Het nieuwe stelsel (Misschien even té zwart/wit gesteld. Maar toch... ?), dat 'sloopt', als het ware de pensioenbelangen van miljoenen Nederlanders. Het zorgt voor iets wat je min of meer dus als: 'Casino-pensioen', aan kunt merken. Bij wijze van spreke lijkt het op gokken met ± zo'n: 1500 miljard euro pensioengeld. Geld, waarvoor mensen tijdenlang knetterhard voor hebben gesappeld, elke dag opnieuw. Slechte zaak.

En dat dus des temeer, daar de politici & cö (Tweede Kamerleden, Eerste Kamer-leden, burgemeesters en wethouders) , zelf hun gegarandeerde pensioenen behouden, maar de burgers worden dus gedwongen om over te stappen naar een stelsel dat nogmaals: n.a.w. slechter uit zal pakken dan het oude.

Voor veel mensen dreigt dus ook hier onzekerheid.
Voor de politieke ambtsdragers blijft de zekerheid wel. Voor hen zouden de arbeidsvoorwaarden hiervoor gewijzigd moeten worden met een 2/3e meerderheid in de Eerste- en Tweede Kamer.
En wie schetst mijn verbazing: daarvoor is dus geen
meerderheid !!!??? En feitelijk zou dát moeten betekenen dat de hele Pensioenwet er niet zou komen, maar daar heeft de politiek iets op gevonden. Ze passen de wet zo aan dat de pensioenregels voor politici... in stand blijven, zoals de wet was op 31 december 2022.

De nieuwe Pensioenwet. Wél voor de burger, maar niet voor politici.
En zoiets zagen, zien we vaker. Neem de Corona tijd (± 2020 - 2022): t
ijdens de Corona-crisis golden voor diplomaten, politici, hoogwaardigheids bekleders en ministers andere regels dan voor de normale burger.  Diplomaten bijvoorbeeld hadden geen testplicht- en konden vrij reizen.  Ook het vaccinatiebewijs was (en is...), voor diplomaten geen vereiste.
Feitelijk een vreemde zaak. Want politieke onschendbaarheid, dat lijkt mij althans, geheel iets anders dan lichamelijke onschendbaarheid. Kennelijk konden diplomaten dus niet besmet worden, bij een levensgevaarlijke pandemie ??!

En bij de nieuwe pensioenwet treffen we dus opnieuw een uitzondering aan. En dan de AIVD zich maar zorgen maken over onder meer ook het groeiende wantrouwen van burgers naar de politiek toe...

Dus als u straks slechter af bent omdat uw pensioenbeheerder uw pensioen (Even zwart/wit gesteld, maar toch...), uw pensioen op de beurs vergokt heeft, lijden de mensen die dit zo geregeld hebben (En doorgaans een riant pensioen hebben...), geen centje pijn. Maar u dus wel. En weer wordt de gewone burgers een stukje zekerheid afgenomen. Een belangrijk stukje zekerheid, namelijk: financiële zekerheid.

Het zal namelijk gewoon betekenen (Ook al ontkend men dat in alle toonaarden), dat van de ± 10 miljoen mensen het pensioen feitelijk is onteigend.  En het individueel bezwaar-recht is daarbij ook nog eens vervallen- en je kunt stellen dat een van de laatste stukjes solidariteit, specifiek in ons sociale stelsel ten prooi is gevallen aan de commercie…

Van een stabiel pensioen naar een roulette pensioen waar je zo maar 40% minder kunt krijgen als de beurskoersen dalen.
En als die
nieuwe wet dan zo fantastisch is, waarom zijn Kamerleden, Burgemeesters en Wethouders er dan voor uitgesloten ?! En waarom zitten die groepen er dan niet mee dát... ze van het nieuwe pensioenstelsel uitgesloten zijn ?
Miljoenen gewone mensen komen nu ook hierin in financiële onzekerheid te verkeren.
We werken inmiddels al tot 68 jaar, omdat we zogenaamd massaal ouder worden. Aan de oudedagsvoorziening knabbelt men al jarenlang. En nu die nieuwe pensioenwet.

Maar ja, ik herhaal het nog maar eens:
Wat interesseert het, de meerderheid van de burgers allemaal ? Niets, toch ?!
Het gros blijft liever kleinburgerlijk bezig in het leven met onbeduidende ditjes en datjes.
En sterker nog: het gros, dat eist... vertrouwen te kunnen hebben in politiek Den Haag, whatever ze aangedaan wordt. Want zo niet ? Dan moet er nagedacht gaan worden over tal van zaken. Bijvoorbeeld ook over
het CBDC... Maar: het maakt u allemaal niks uit. “Lekker makkelijk hoor”. Dat is het enige wat ook daarover nog bij het gros opkomt. En de recente-lijk aangenomen wet: Verplaatsing Bevolking ??? Maar ja: “Waar héb je het eigenlijk over, wappie” ? Zeggen mensen als je erover wilt beginnen. En mensen zúllen ook, koste wat het kost halsstarrig blijven stemmen op partijen, die qua gevoerd beleid tegen hen zijn.

En in onder meer politiek Den Haag, weet men dat een overgrote meerderheid van burgers zo in elkaar zit- en zo denkt- en doet.
Nee. Deze coalitie hoeft zich, whatever ze ook maar doen, zich dus geen enkele zorgen te maken.
Soja:

90% van alle sojaproducten is genetisch gemodificeerd. En we hebben in feite, geen idee wat de effecten van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen na verloop van een periode van bijvoorbeeld vijf of tien jaar zijn, laat staan als we het over generaties hebben. Genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, zo stel ik dat, op basis van hoever mijn kennis toe nu toe reikt, die hebben niets met normaal of natuurlijk te maken.

Soja is in zijn natuurlijke vorm giftig, zelfs wanneer het niet genetisch gemodificeerd is. Het is in feite vergif. Genetisch gemodificeerde sojalecithine (dat in nagenoeg elk chocoladeproduct zit verwerkt) komt, voor een deel- en o.a. in de hersenen- en het zenuwstelsel terecht.

Er zit in soja-eiwit niets dat je nodig hebt. Er zit niets in soja-isolaten (geïsoleerde stof) wat je nodig hebt. Er zit in soja-olie niets wat je lichaam nodig heeft. Soja is per definitie helemaal niet nodig voor je lichaam.

Bron: https://leefbewust.nu