Februari

           

 

@ Ook Nederland zal naar alle waarschijnlijkheid (Zoals ik inmiddels denk,
    naar aanleiding van de opstelling van Biden's Amerika, NAVO, EU- en
    het Westen)- in een militair conflict met nucleaire grootmacht Rusland
    verstrikt raken. Door het agressief, oorlogszuchtig acteren van o.a.
    'onze ? leiders', lijkt mij dat inmiddels onvermijdelijk.
    Ook met het leveren van: Leopard Tanks, zet o.a. Europa onverant-
    woord..., weer een flinke stap, in die richting.

De wapens die aan Oekraïne geleverd worden, die worden steeds
zwaarder. En zullen ook steeds zwaarder 'moeten' worden. Want
Rusland gaat het echt niet verliezen.
En bij welke wapens houdt het dan op ? Inmiddels wordt al gedacht
om Zelensky zijn zin te geven..., met het leveren van: F-16's aan de
Oekraïne. Een meerderheid in o.a. politiek Den Haag, schijnt ook daar
al voor te zijn.

En bij elke wapenleverantie een verhaal. Onder meer uitgedragen in-
en door talkshows, radio en televisie, zodat de (Mijn inziens 'stupide')
massa, het maar blijft accepteren.
Maar welk verhaal houdt men straks ? Als men (Bijna logischerwijze),
straks overgaat tot het leveren van: Kernwapens ?
Want in plaats van te kiezen voor: dé-escalatie..., te kiezen voor de
veiligheid van de eigen Europese burgers..., gaan: “onze ? leiders”,
mede ook onder druk van Amerika..., gewoon die kant op.

Trump op 27-01-2023: “Als president zou ik deze gruwelijke oorlog
in 24 uur kunnen stoppen door onderhandelingen”.
De ex-president heeft de: “snel escalerende oorlog in Oekraïne een
tragische verspilling van mensenlevens”, genoemd.
Volgens hem zou hij als president: “De gruwelijke oorlog in 24 uur
van onderhandelen”, kunnen beëindigen. Deze oorlog was volgens
hem ook helemaal nooit uitgebroken als hij staatshoofd van de VS
was geweest.

Oke. Dit zijn natuurlijk op zich weer simpele: Trumpiaanse uitspraken.
En dát... nu de campagne voor hem begonnen is...
Maar het meest wrange eraan is (Want juist zo iemand, die wil je liever
geen gelijk geven...). Maar het wrange eraan is misschien echter toch,
dat ik hem, op puur dit punt..., zou kunnen geloven...

* Inmiddels staan er ook andere bekende figuren op, tegen Biden's
   oorlog. Bijvoorbeeld op: 29-01-2023: Roger Waters (Van: Pink Floyd)
   gaf toen bij CNN... het volgende aan: “Joe Biden is a: War Criminal”.
   En ook: “Biden is fueling the fire in the Ukraine”.

* De massa volgt zonder na te denken het narratief van de overheid.
   In wezen dat van Amerika eigenlijk, in deze zaak. Als je namelijk
   aangeeft nog meer bloedvergieten te willen voorkomen, verdere
   escalatie te willen voorkomen ? Dan kijken ze je onbegrijpend aan
   en zeggen ze: “Ben jij voor Poetin, of zo” ? Of in het meest gunstige
   geval: “Ja. Maar we zijn nu al zover, dat we niet meer terug kunnen”.
   Critici, van deze oorlog worden weggezet als: complotdenkers.
   Maar dat gaat inmiddels ook al verder. Meer en meer worden zij ook
   gezien als criminelen.

* Als Rutte zegt: “Dit is onze oorlog”. Spreekt ie dan ook namens
   alleen al, al die mensen die in 2005, maar zeker in april 2016 de
   Oekraïne afwezen... in dat referendum ?
   En dat was in Nederland... toen toevallig wel een meerderheid...

* Is het in wezen eigenlijk niet zo, dat als 'wij', wapentuig het oorlogs-
   gebied insturen van dat, in dit geval: niet NAVO land ?
   (Want Oekraïne, wás- en is geen NAVO lid !), dat Rusland dan, min
   of meer gesproken, dan eigenlijk niet gewoon het recht heeft..., om
   ons aan te vallen ? (Iets wat ik natúúrlijk niet graag zie gebeuren !).

   Want dat aanleveren, zeker vanaf het niveau van Patriots en tanks
   en straks n.a.w. F-16s (Die straks natúúrlijk, gewoon wél... geleverd
   gaan worden, incl. bemanning. En dán zitten we écht in een oorlog
   met Rusland [Een oorlog die wij... gegarandeerd gaan verliezen !!!]),
   dat allemaal aanleveren, dat zijn feitelijk gewoon oorlogshandelingen.
   En Biden's Amerika
(Amerika: op wiens grondgebied het zich niet...
   af zal spelen !
) - en 'onze ? leiders'..., die wéten dat !

* Opblazen Nordstream (September - 2022).
   We horen er niet veel meer van. Waarom niet eigenlijk ?
   Als de Russen het zelf hadden gedaan, had de media er al lang bol
   van gestaan.
   Inmiddels geeft Duitsland (De Duitse regering) al aan op: 04 - 01 -
   2023, dat ze niet willen... weten. Lees het goed:
niet: W I L L E N...
   weten... wie de Nordstream opgeblazen heeft...
   Maar de massa, die slaapt verder.
   En vooral dát.

* Op 31 december 2022 bevestigde François Hollande (Oud president
   Frankrijk), dat de Minsk-akkoorden een westerse manoeuvre waren.
   Dat was puur, louter en alleen maar bedoeld om de Russische opmars
   in Oekraïne te vertragen. Vladimir Poetin, geloofde... echter in de
   (Dus: gespeelde...) 'goede', trouw, van zijn partners.

   Merkel had daarvoor in december 2022 al gezegd in: Die Zeit...
   “Das Minsker abkommen 2014 war der versuch der Ukraine zeit zu
   geben. Sie hat diese zeit auch genutzt um stârker zu werden, wie
   man heute sieht”.

   Met andere woorden: ook toen, belazerde het Westen & cö, Rusland
   opnieuw. Hoe raar is het, al bij al (En dan alles meenemende, waar-
   onder ook dit), dat Rusland als land, maar ook Poetin zelf dus, het
   vertrouwen verloren heeft, in ook het westen ???

* Afsluitend: 'Ze' maken ons al vanaf 2020 enorm bang voor Covid.
   Los nog van of dat misschien wel- of niet terecht was- en is...
   Maar een atoomoorlog... met Rusland..., dát is helemaal oke- en
   vet in orde ???
   Kom óp, jongens.

@ Opmerkelijk dat de zogeheten: 'Wappies...', hun zotte visies, absurde
    verhalen- en zogeheten zieke kijk en visies op... ? zo langzamerhand
    toch steeds minder bij hoeven te stellen.
    Rara, hoe kan dat ?

   Onderzoek relatie vaccins oversterfte afgewezen (December - 2022).
   De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek, ZonMW, heeft
   het onderzoeksvoorstel van professor Ronald Meester (VU Amsterdam)
   naar een mogelijke relatie tussen mRNA-vaccins en oversterfte,
   afgewezen.
   Opmerkelijk mijn inziens, want onderzoeken die die relatie niet...
   onderzoeken..., die worden zo goed als niet afgewezen...
   Rara. Hoe kan dat ?


@ Nederland is de afgelopen jaren relatief het meest verstedelijkt van alle
    27 EU-landen. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving
    (PBL) in een rapport dat maandag 23 - 01 - 2023) is verschenen.
    Het PBL... noemt dit: zorgelijk.

   Tussen 2000 en 2018 is er in Holland 64.000 hectare aan woningen,
   bedrijven, bouwterreinen, infrastructuur- en recreatiegebieden bijge-
   komen. Omgerekend: 10 hectare per dag.

   De Europese Commissie komt dit jaar naar verwachting met een doel-
   stelling om stedelijke uitbreiding in Europa volledig afgebouwd te heb-
   ben in 2050. Dit streven wordt onderdeel van een wet om de bodem
   en ecosystemen gezond te houden.

   Maar als je ondanks ook deze gegevens..., zegt: “Nederland is vol” ?
   Dán heb je problemen...

@ Meer dan 100 euro overmaken ? Dan word je straks door meerdere
    banken doorgelicht.
    Zogenaamd... om criminele geldstromen op te sporen. Dat dit wets-
    voorstel op kritiek stuit, in niet interessant. De controle, zál en moet
    doorgaan. Kun je begrijpen.

    Álle banktransacties van Nederland boven de 100 euro zouden door de
    wet in een database komen, waardoor ‘ongekende massasurveillance’
    dreigt. Door het ‘bancaire sleepnet’ zou de privacy van burgers in het
    geding komen.

   De privacy van de burgers in het geding. Natuurlijk, een slechte zaak.
   Alleen zal het slechts bij kritiek blijven, en het er toch doorkomen.
   Dát de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), een belangrijk kabinetsad-
   viseur, de wet een ‘onrechtmatige inmenging in de grondrechten van
   burgers vindt- en het hiermee gewoon massaal volgen van mensen
   vindt... Iets wat je ook volgens hen... niet moet doen ? Dát zal in de
   praktijk van alle dag, geen enkele hindernis van welke betekenis dan
   ook maar blijken. Want controleren van mensen ??? Dat geeft macht-
   hebbers al duizenden jaren lang een enorme kick. Dat zullen ze zich
   dus ook door niets of niemand meer af laten nemen. Whatever- en
   hoe goed de tegenargumenten daar ook voor zijn.

   Nu zou ik kunnen oproepen, tot zoiets als:
Stem ze weg !
   Te beginnen in/op 15 maart a.s.
   Maar of onze privacy daarmee gered zou worden... ?

@ De Politiek zit met Ongehoord Nederland in de maag:
    ‘Zo kan het niet langer’.
    Zowel in politiek Den Haag als in Hilversum rijst de vraag wat te doen
    nu er twee gele kaarten zijn uitgedeeld aan omroepvereniging:
    Ongehoord Nederland (ON!) De licentie kan worden ingetrokken.

    B
ronnen binnen Hilversum verwachten volgende week een derde
    sanctie wegens: “stelselmatige overtredingen in het tweede seizoen”.
    Het geeft een indruk dat: kritiek op de zittende macht niet is
    toegestaan. Maar als dat zo zou zijn ? Dan zou dat juist bewijzen
    dat ON nodig is.

   En in dit verband wijs ik ook op het volgende...
   NOS Teletekst pagina 116 op maandag 30 januari 2023:
   Onder andere: “Diplomaten onder druk door verscheuren Koran”.
   Gaat over een recent protest in Den Haag waar een betoger, pagina's
   uit de Koran scheurde, onder het oog van een camera.
   In meerdere landen hierover protest tegen Nederland.
   Tsja. Is ergens te begrijpen. Los van wat ikzelf wel- of niet van de:
   Islam, Koran etc, etc. vind ? Dit doe je gewoon niet. Je kwetst er
   groepen en mensen mee. Punt. Dus kan ik me de woede voorstellen.

   Minister Hoekstra moest uitleg geven. Hij zei dat de actie weliswaar
   aanstootgevend en provocerend was, maar hij wees op de:
   Vrijheid van Meningsuiting.
  
Vrijheid van Meningsuiting” ??? Maar als ie dát vindt, bij zoiets... ?
   Waarom dán wel de: “Vrijheid van Meningsuiting”, aanpakken bij
   Ongehoord Nieuws ??? Want ik heb, om dát dan zomaar eens aan te
   geven, ik heb de presentatoren daar bijvoorbeeld, nog geen Koran zien
   verscheuren voor het oog van de ON-Camera...

   Het lijkt er m.i. op dat een
ándere mening- een ándere visie op zaken...
   (Want veel meer, is het niet bij: ON), Een andere mening dan wat men
   wenst- en het niet zomaar klakkeloos volgen van het Overheids-
   narratief. En met name daar zou het dan mede ook om kunnen gaan.
   Dat men juist daar veel moeite mee heeft.
   Maar juist in een (En dat zegt men ons toch altijd ?), in een vrije
   democratie, moet daar ruimte voor zijn.


 

* Uit de serie: “Complot-Marmot” (Zónder: factchecks... Dusssss... ?)


 

1 - Er wordt niet genoeg bij stilgestaan dat we mogelijk vergiftigd worden
     met 'ons' drinkwater- en voedsel. Dagelijks eten we min of meer afval,
     Zaadoliën en suiker zijn ontworpen om ons dik, ziek, dom en lui te
     houden, zodat we niet in opstand komen tegen regimes.
     En juist dat, juist dát. Dat is een belangrijke reden (Terwijl 'ze',
     uiteraard... ándere redenen opgeven, kun je begrijpen...), waarom ze
     de kosten opdrijven van voedsel dat ons gezond houdt.

2 - Is Mark Rutte soms een van de fanatiekste verdedigers van: Oekraïne
     omdat hij weet dat er onvoorstelbare... bedragen, van: Oekraïnse
     Oligarchen via de Zuidas witgewassen worden ? Tientallen miljarden ?
     En dat als Oekraïne de oorlog verliest ? Ook onder meer dát allemaal
     bekend gaat worden ?