Mei


(1): AIVD Rapport Complotdenkers

Volgens wetenschappers (Volkskrant maandag 24 april, 2023, bldz: 12), moet je in gesprek met complotdenkers.
Op zich is dat advies niet slecht. Complotdenkers bestaan. En wat mij betreft: onwenselijk. Kan ik gelijk helder en duidelijk in zijn. Maar dat dan natuurlijk wel, mits het dan ook echt om echt complotdenken gaat !

In zo een voorgesteld gesprek, mits dat haalbaar is ? Dan zul je in zo een gesprek datgene waarop ze hun visies baseren, kritisch moeten bekijken. Waarom- en waardoor komen ze tot hun visies- en kijk op ? En toon hun, als het maar even kan, right in their faces het hoge onzingehalte van hun denken aan. En dat op graag zo een wijze, dat ook zij, met de beste wil, daar niet meer onderuit kunnen, om toe te geven dat ze fout zaten.
Tot zover allemaal dikke prima.

Alleen zie ik helaas ook, dat door decennialang gevoerd beleid, tot op de dag van vandaag aan toe..., er wél ruimte geschapen is voor complotdenkers.
Bij tal van zaken, kun je gewoon best wel vraagtekens zetten.
En tegenwoordig gaat dat ook wel eens zover, dat je je in bepaalde gevallen zelfs af kunt vragen of complotdenken, dan wel altijd complotdenken is ? Of dat het als complotdenken gezien- en ervaren wordt, doordat je een andere mening over iets hebt ? Of dat je bepaalde zaken terecht, kritisch bekijkt ?!
(2): Pensioen:

Het nieuwe pensioenstelsel wordt als een verbetering gezien, ten opzichte van het oude pensioenstelsel. Iedereen bouwt nu individueel een eigen potje. Je spaart dus echt voor jezelf. Dat was onder het oude pensioenstelsel niet zo.

* Volgens mij, wordt met het nieuwe pensioenstelsel echter eerder je pensioen, even
  zwart/wit gesteld (Voor een deel): onteigend. En of jong en oud, ook hierin weer niet
  tegen elkaar opgezet worden ?
  En dan de zekerheden. Zekerheden waar je als mens meestal een goed gevoel bij hebt.
  Evenals toch: verworven rechten.  Maar daaraan wordt m.i. opnieuw geknaagd.

Het nieuwe pensioenstelsel: een koppeling met de Beurs. Die kan stijgen. Maar die kan ook dalen. En bij daling ziet je pensioen er dan slechter uit. En als het eenmaal aan de Beurs gekoppeld is (Zo schat ikzelf het in...), dan zullen er, ondanks dat men dat nu (Uiteraard !), in alle toonaarden ontkend, zogenaamd natuurlijk (?) Veel dalingen zijn. Kun je begrijpen...

Als het dus goed gaat met de economie en pensioenfondsen meer rendement uit hun beleg-gingen halen ? Dan zou dat misschien ??? Door kunnen werken in de pensioenen. Maar het zelfde geldt in omgekeerde richting. Pensioengerechtigden merken het ook als de economie in een dip zit. En dán zal (Uiteraard !) vaak gesteld worden, dát de economie in een dip zit...

En laat dán... het woord: 'misschien', maar weg. Want dan merken ze het per definitie, direct en concreet.

Wat ook onwenselijk lijkt te zijn (Voor zover ik dat goed gelezen heb), dat is dat pensioen-fondsen ineens, zogeheten: 'fossielvrij', zijn gaan beleggen. Goed renderende fondsen heeft men veelal gedumpt- en nu realiseren ze een lager rendement... En dat alles zonder dat de pensioengerechtigde er ook maar iets over te zeggen heeft gehad. Ook dat: een zeer onwenselijke zaak.

Maar ook hier weer: het ergste van alles... Het gros van de burgers, maakt zich er niet druk over. Gemakzuchtig ingesteld, denkt men daardoor graag, dat alles wat van de overheid komt- en de politiek, best in orde zal zijn.
En vooral er niet over nadenken. “Je moet niet altijd overal wat achter zoeken, joh”, wordt je vertelt als je kritisch bent. En: “Niet altijd zo moeilijk doen, Stop eens met je gezeur altijd. Wees toch eens positief”, en: "Báh. Altijd die recalcitrante houding van jou".
Etc. Etc. Etc. ...
En dus vooral dat, dus.

Het is bizar: de gemakzuchtige luie houding.  Men komt aan je spaarpot- en zelfs ook flink aan je portemonnee. Maar nee: vooral niet in actie komen daarvoor. En ook de jongere generaties wensen er niet bij na te denken (Laat staan beter stemmen), dat er voor hun ook steeds minder overblijft, mede hierdoor. En dat dat dus puur door politiek beleid komt.
Tot nu toe wensen klaarblijkelijk alleen de Fransen te beseffen (Ook al bericht 'onze eigen', mainstreammedia er zo weinig mogelijk over als het even kan...), wat hen qua pensioen, op weliswaar een iets andere manier, maar toch, te wachten staat.

Voor zover mijn kennis reikt, en voor zover ik er wat over gelezen- en meegekregen heb, lijkt het mij momenteel..., nog zo te zijn, dat je de volgende conclusies kunt trekken:

- Met de nieuwe pensioenwet gaan we er op achteruit.
- Met de nieuwe pensioenwet krijgen we geen koopkrachtig pensioen.
- Lager aandelenrendement. Hogere rente. Daardoor zal pensioen dalen.
- Bij een slecht- en goed-weerscenario, valt het n.a.w. lager uit.
- Het nieuwe pensioen ligt over de hele linie lager, in alle scenario’s.
- Het wordt (FF. Zwart/Wit gesteld): een casino pensioen.
- Het nieuwe pensioenstelsel helpt mee aan verarming bevolking.
- De grootste verliezers in dit gokspel zullen ouderen, gepensioneerden zijn.

Bovenstaande, misschien iets te zwart wit neergezet.
En ik hoop ook van ganse harte, dat dát zo is...
(3): Omroep ON (Ongehoord Nieuws)

Ook in de Volkskrant van dinsdag 25 april, 2023 was te lezen dat de NPO de politiek verzoekt, om ON, uit het publiek bestel te zetten.
ON zou onder meer de zogeheten: Journalistieke Code, geschonden hebben.

* De Journalistieke Code.  Dat staat basically voor zoiets als het volgende:
   Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht
   van de journalist. Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de
   volgende twee beginselen:
   1 - Vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws.
   2 - Het recht van fair commentaar en kritiek.


Het lijkt mijzelf niet slecht om die code niet... te schenden. Tot zover akkoord. Alleen moet je je ook hierbij toch de vraag durven te stellen in hoeverre de rest dat wel- of niet doet ?
En als je daar onderzoek naar zou doen, dan kon het best nog wel eens blijken dat die rest daar ook zo haar problemen mee heeft.

ON - en dan dus: Ongehoord Nieuws. Dat zou onjuiste informatie verspreiden.
Wel. Ik moet zeggen, dat bij de afleveringen die ik gezien heb, dat ikzelf het inderdaad, ook niet altijd met: O.N. eens was. En dat er weleens onjuiste info verspreid is ? Alleen is het niet zo, dat je er dan vanuit kunt gaan, dat het bij de rest dus niet en nooit gebeurd. Dat lijkt mij een misvatting.


ON gaf- en geeft meermaals aan, meer voor behouden Nederlandse cultuur te willen doen. Daarin past volgens hen bijvoorbeeld ook: Zwarte Piet. En ook om Nederlanders de ándere kant van de Migratiemedaille te laten zien.
Of ikzelf dat zulke goede ideeën vind ? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar wel is duidelijk dat die andere kant van de medaille, bij de rest zo goed als niet aan bod komt, en dat men daar elders over zwijgt.
Dat ik niet weet of dat oke is, heeft te maken met mijn visie op onafhankelijke informatie-voorziening naar de burgers toe. Hebben de burgers, in een democratie, waar je burgers als toerekeningsvatbaar wilt zien, ook recht op de andere kant van de medaille ???

Waar men ook over viel- en valt: half juni, 2022 zat de Belgische politicus: Filip de Winter bij Ongehoord Nieuws, te vertellen over omvolking. De witte Europeaan zou langzaamaan door massa immigratie vervangen worden. Omvolking. Het is een complottheorie. Althans, je wordt geacht, om dat zo te zien. Anders ben je een wappie- of meer.
Ikzelf zou het ook graag afdoen als: complottheorie.

* Complottheorie: een onbewezen, vage verklaring van een belangrijke gebeurtenis, 
   ontwikkeling of toestand op bijvoorbeeld sociaal, politiek of economisch gebied, die
   vragen oproept. Daarbij wordt vaak neergezet dat dit het resultaat is van een samen-
   zwering van machtige- en boosaardige geheime groeperingen, terwijl er andere meer
   plausibele verklaringen bestaan.

   De beweringen zijn meestal niet of nauwelijks vatbaar voor verificatie of: falsificatie,
   omdat de argumenten vaak berusten op cirkelredeneringen, andere denkfouten en
   drogredenen.

   Cirkelredenering: drogreden, die volgt uit een manier van redeneren, waarbij al als
   juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt
   of aangehaald worden waarvan de spreker, schrijver verkeerdelijk veronderstelt dat
   ze al bestaan of verwezenlijkt zijn.

Omvolking is natuurlijk een complottheorie, die dus naar het land der fabelen verwezen moet worden. Maar nog los van of ikzelf: omvolking een complottheorie vind- of goed- of fout vind. Een onweerlegbaar feit is, dat zeker al de laatste 5 decennia steeds meer mensen met migratie achtergrond in Europa- en ook hier komen en zijn. Ze leven hier, nemen steeds meer posities in en vestigen zich hier voorgoed.
En helemaal prima, wat mij betreft. Daar niet van. Maar dan lijkt het althans voor mijzelf wel moeilijker om vol te houden dat op z'n minst beeldvorming, niet... in de hand gewerkt wordt, dat er van zoiets als: omvolking sprake zou kunnen zijn.

Dus of die Belgische politicus (Waarbij je dan wel naar de lading bij hem moet kijken en zijn standaardvisies op... ? En meer ook...), dan feitelijk wel zo ongelijk had...
Feitelijk- en puur technisch bezien, roept de houding van NPO, t.a.v. van dan onder meer het ook in de ON studio, die Belgische politus aan het woord laten, dan vragen op.
Het is voor de NPO eerder óngewenst, dat iemand in de ON studio, dat te berde brengt.
Maar of dat dan verboden moet worden ???

Op 15 september, 2022 belichtte Ongehoord Nieuws ook een onwelgevallige waarheid. Dat daarbij het: “N”- woord enkele malen gebruikt werd, is af te keuren.  Dáár kan ik gelijk helder en duidelijk in zijn. Punt.
Maar in hoeverre werden er ten aanzien van het item... op zich, leugens opgediend ?

*  En achter de schermen (Maar dat leest de zich willen verdiepende lezer en lezeres
    later pas- en op andere kanalen en via andere bronnen), achter de schermen viel
    men in feite meer... over het behandelde item..., dan over het: “N”- woord.
    Het: “N”- woord was een makkelijk, en welkom aan te grijpen handvat. Niks meer.

Ook over Corona en Vaccinaties, zou Ongehoord Nieuws onjuiste informatie verstrekt hebben. Op zich kan dat. Er was veel om te doen- het manifesteerde zich zo breed- en was- en werd ook in het nieuws, zowel op papier, internet en radio en tv zoveel besproken, met daarbij vervelende maatregelen ook, dat er inderdaad fouten gemaakt zullen zijn qua berichtgeving en meer.  Gewoon: foute info (En dat gebeurde dan dus ook door: ON).

Aan de andere kant: nu achteraf bezien, lijkt het steeds meer duidelijk te worden dat de 5 a 6 vaccinaties bij elkaar in de periode 2020 - 2022, niet the power hadden van bijvoorbeeld de inentingen van vroeger, toen de meeste van ons als kind ingeënt werden tegen ziekten etc. En waar maar één inenting voor nodig was. En voor wie het wil weten, is overal, alleen al op internet te vinden dat de farmaceutische industrie er financieel ook niet minder van geworden is. Ook al is ook dát (Buiten dus: ON), voor alles en iedereen, een taboe om te benoemen...

En dan ook nog: er werd subsidie verstrekt voor onderzoeken naar onverklaarbare sterfge-vallen... (Ook in de Volkskrant: 25-04-2023, bldz: 5 “Oversterfte blijft mysterie. Zesduizend doden, niet te verklaren door Corona en Griep”).
Sterfgevallen, vanaf het moment dat er gevaccineerd werd. Typisch dat alle onderzoeken subsidie kregen. Maar niet... dat onderzoek, dat een verband wilde onderzoeken tussen sterfgevallen en vaccinaties.
Het roept de vraag op van: waarom nu juist dát onderzoek niet...

En dat dan Zorgminister Kuipers, vaccinatiedata achter betaalmuur plaatst- en Omtzigt zelfs bot vangt bij onderzoek naar relatie tussen vaccinatie en oversterfte- en meer... Etc. Etc. ...
Ook dat allemaal, voedt de twijfels.
ON kaart dát aan. Maar dat schijnt eigenlijk dus niet te mogen...

Bovenstaande is maar een kleine en onvolledige greep uit wat issues.
Issues waarvan: Ongehoord Nieuws ons de andere kant van de medaille wilden en willen laten zien. Of ze dat goed deden- en doen ? Tsja. Daar kun je dus vraagtekens bijzetten. Maar dan moet je ook kijken naar de rest. En of die hetzelf altijd dan wel zo goed deden- en doen ?

En já zeker. Er zijn mijn inziens grenzen, van wat een omroep mag doen. Overschrijden ze die grenzen ? Dan moet het inderdaad: over en sluiten zijn.
Maar voor zover ikzelf het allemaal dus meegekregen heb, komt Ongehoord Nieuws (Behoudens misschien... dan die ene uitzending van 15 september, 2022), niet eens in de buurt... van grenzen, die overschreden worden.

*  Nee. Laat Ongehoord Nieuws... gewoon doorgaan. Misschien een in deze discussie niet
    relevant detail. Maar toch: de tijd die zij ter beschikking hebben, dat staat ook nog eens
    in geen enkele verhouding met de tijd die de rest krijgt om hun info op ons los te laten.

Als Ongehoord Nieuws niet meer mag uitzenden, dan zijn we wat althans mijn visie betreft, misschien wel terug in de verstikkende jaren dertig van de twintigste eeuw.
Moeten we dát willen ?

Omroep ON kreeg dus nu een derde boete opgelegd. En de: NPO blijft persisteren in, dat volgens hen: Ongehoord Nieuws, ondanks ook hun ledenaantal (Op moment van schrijven, meer dan: 65.000), van het scherm moet- en uit het bestel. Daar heeft de NPO op aange-drongen bij de desbetreffende minister.

Voor ON zelf, is het te hopen dat die minister... haar democratische verstand gebruikt...

Zomaar eens een greep uit vragen die er bij te stellen zijn:

- Wie worden na: ON nog meer aangepakt ? Onwelgevallige Websites ? Bepaalde politieke
  partijen ? Waar gaat het stoppen ?

- Het kritisch belichten van de andere zijde, tegen de mainstream in, maakt ON dat eigenlijk
  niet onmisbaar voor de publieke omroep waar toch een diversiteitsgeluid te horen moet
  zijn, toch ?

- Is het geen aanval op de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid als de NPO oppositie-
  geluiden, 'die er toe doen', wil verbieden ?

- Als je werkelijk een ander, ongehoord geluid laat horen, en daarmee mijn inziens, juist
  voldoet aan pluriformiteit... Waarom moet je dan aangepakt worden ?

- In een democratie hoort toch een vrije, onafhankelijke pers te zijn ?

- De aandacht wordt nu op een bepaalde manier op: ON gelegd door de NPO- en bepaalde
  politici. Maar ontstaat daardoor niet een tegendeel van wat men bereiken wil ? Een zoge-
  heten: 'Streisandeffect' ?
  Dat is een verschijnsel dat pogingen van een persoon of instantie om informatie te
  verbergen of te verwijderen, juist de aandacht daarop vestigen zal.

- Waarom zou ON, nu een eigen (Internet)- kanaal moeten beginnen ? Het gaat er toch juist
  om..., om door iedereen makkelijk... bekeken te kunnen worden. En dat dus ook: door
  mensen, die minder met internet & cö hebben, toch ?

- Aanslag op: Charley Hebdo (7 januari, 2015), vergeten. Toen werd er direct daarna enorm
  veel propaganda gemaakt voor het vrije woord. Was dat voor de buhne ? Was dat fake ?

- Omroep Ongehoord Nederland zou stelselmatig complottheorieën en misinformatie
  verspreiden- en zich niet houden aan de journalistieke code. Maar krijgen we wel de juiste
  info van de rest, over bijvoorbeeld de 'Oekraine'- oorlog ? En spelen door: Ongehoord
  Nieuws, voor het voetlicht gebrachte zaken, die gewoon slecht uit zullen pakken voor
  burgers dan soms helemaal niet, of gaan die niet spelen ? Zoals bijvoorbeeld:
* Huis straks in box 3 ?
* Insekten eten straks ? (Grootste insektenfabriek staat inmiddels al in: Bergen op Zoom).
* De 15 minuten stad ?
* Het Europees ID... CBDC's
Etc. ... Etc. ...
Of wordt het als niet wenselijk geacht, de burgerij daarover te informeren ?
En dát... roept dan weer de vraag op van: waarom niet ?

- Is ON aanpakken, geen aanval op diversiteit v/h bestel- en democratie ?

- Past het ook in een trend van boeken censureren en aanpassen ?

- Moet je in een Democratie wel altijd met één mond spreken ?

- Hoor- wederhoor: waarom weigert Links altijd uitnodigingen van ON ?

- Hebben we straks alleen nog maar: regerings partijdige omroepen ?

- Kun je de democratie redden, door haar (Min of meer)- af te schaffen ?

Verder:

Men zou kunnen denken
dat de andere Nederlandse omroepen, in tegenstelling tot ON, wél verslaggeving van de hoogste kwaliteit leveren. Programma’s waarin een zorgvuldige afweging van feiten plaatsvindt, en deskundige gasten in gezelschap van integere presentatoren op het scherpst van de snede met elkaar debatteren.


Maar dat is mijn inziens, niet
de alledaagse werkelijkheid in Nederland. Ook hier lijkt beeldvorming stand te houden, die indrukken geeft dat doorgaans aan de talkshowtafels gekeuveld wordt door gasten die te vaak, lijken te zijn uitgezocht op hun populariteit... in plaats van op hun diepgang.

Sterker: er lijkt een fobie voor diepgang te zijn. Want dan kom je meestal tot conclusies, die men vaak als: 'onwenselijk', ziet. Op z'n minst lijkt de beeldvorming zo, dat de belangrijkste maatstaf waaraan gasten in de reguliere talkshows gemeten worden is, dat hun mening binnen de toegestane bandbreedte van het dominante narratief blijft.
Of dit wel echt zo is ? Tegenover mijn visie hierop, staan legio andere.
Maar mijn inziens, bestaat op z'n minst die beeldvorming.

De eisen die aan Ongehoord Nederland gesteld worden, lijken minder te gelden voor de andere omroepen. Wie beweert dat ON uniek is, in het overtreden van regels, negeert de fouten die andere omroepen ook maken. En vaak gaat het daarbij dan ook verder dan relatief kleine overtredingen als eenzijdige infor-matie. Of niet doorvragen, wanneer een gast iets zegt wat niet klopt.

Wie beweert dat ON de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschrijdt, mag zich afvragen of hij voor andere omroepen dezelfde normen aanlegt. Een mening waar je het niet mee eens bent, zelfs een mening waar je je door gekwetst voelt, hoeft nog niet verboden te worden. De grens voor de vrijheid van meningsuiting ligt bij het punt waar uitspraken anderen werkelijk schade doen. Die grens, te bepalen door de rechter, die ligt bij dreiging met geweld of bij echte smaad en laster.

Het is opmerkelijk hoe weinig besef er ook in de top van onze samenleving blijkt te zijn van wat de grondslagen van onze democratie zijn. De vrijheid om meningen te verkondigen waar anderen het niet mee eens zijn, is misschien wel: het belangrijkste grondrecht... dat we hebben. En de vrijheid om die meningen ook binnen de NPO te verkondigen, na ook keurig volgens de regels voldoende leden te hebben geworven, dat hoort daarbij.

In feite draait dit alles om tolerantie. En tolerantie is niet: die afwijkende meningen toestaan, waar jij geen moeite mee hebt, maar juist die meningen toestaan waar jij wél... moeite mee hebt.

Afsluiter:

Als staatssecretaris Gunay Uslu (Media) besluit de vergunning van omroep Ongehoord Nederland in te trekken, dan staat nog lang niet vast dat die maatregel standhoudt bij de rechter. Dat zeggen juristen tegen RTL Nieuws. "Ongehoord Nederland is absoluut niet bij voorbaat kansloos."

Mocht de staatssecretaris besluiten de vergunning in te trekken, dan verdwijnt Ongehoord Nederland van tv. Als het zover komt, zal: O.N. dat besluit tot de hoogste instanties aanvechten, schreef voorzitter Arnold Karskens van de omroep in een persbericht.

Het ligt trouwens sowieso gevoelig als de politiek zich met de inhoud van programma's op de publieke omroep bemoeit. Dat raakt aan de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

En dan weer de beeldvorming. Hoe terecht- of ónterecht de verbanning van: Ongehoord Nieuws ook is: “Tegenspraak wordt niet geduld, bij de NPO. V
olg netjes het narratief van de overheid & cö, anders krijg je problemen”.
Dát is op z'n minst de beeldvorming, die in de hand gewerkt wordt.
Of dát dan ook in het echt werkelijk zo is ? Dat is moeilijk te zeggen.
Maar die beeldvorming wordt wél in de hand gewerkt.(4)

Als zij die ons regeren, door stemgedrag van de kiezers, uit ongeveer hetzelfde kaliber mensen zal blijven bestaan ? Dan kun je vanaf 2026 geen normale CV-Ketel meer krijgen, en moet je 'verplicht', aan de (Veel elektriciteit kostende, en veel problemen oproepende...), Warmtepomp.

De grote vraag voor mij is dan ook: laten de kiezers het ook zover komen ?
Als het kabinet niet eerder valt (En dat verwacht ikzelf niet), dan zijn de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen in 2025.
Nog juist op tijd om een kentering in alles aan te brengen- of om er zorg voor te dragen dat we doorgaan op het nu inmiddels bekende pad.

Mijn advies aan de kiezers: Kijk terug, voel- en ervaar, analyseer, denk na (Welke toekomst wil je, voor jezelf- maar misschien vooral voor je kinderen), en maak uiterlijk in 2025, dan de juiste keuze.

* Trouwens: het vanaf 2026 verplicht hebben van een warmtepomp, geldt alleen voor de
   situatie, als je je CV-Ketel moet vervangen.  Koop je bijvoorbeeld eind 2025 nog een
   nieuwe CV-Ketel, wat dan nog gewoon kan (Ook met het huidige regeringsbeleid !), dan
   kun je, uitgaande van een levensduur van zo een 15 jaar, nog tot zeker 2040 door met
   een op gas gestookte CV-Ketel.

(5)

Volkskrant d.d. dinsdag 2 mei, 2023, bldz: 9:
“Gedachtenlezen in de hersenscanner ? Het kan..., laat nieuw onderzoek zien”.
Een computer die op basis van hersenactiviteit gedachten kan lezen: het klinkt futuristisch, maar het komt steeds dichterbij. Nuttig voor mensen die hun spraakvermogen hebben verloren, maar er bestaan ook zorgen over mentale privacy.

Maar maken we ons beter geen illusies.  Over die: 'mentale privacy', daar zal men gewoon
over heen walsen. Want als straks de techniek echt zover is ? Dan gáát men gewoon uw gedachten lezen. Of u dat nu prettig vindt- of niet.
Maar of dát... een stukje vooruitgang is, zoals we het als zijnde: 'vrij' mens, zouden moeten willen ? Ikzelf dacht het eigenlijk van absoluut- en totaal, niet !(6)

Richard de Mos vrijgesproken na ± 3,5 jaar.
Laten we er eens van uitgaan dat dat een goede zaak is, omdat het O.M. klaarblijkelijk toch te weinig in handen had...
Maar in dat geval blijft het wél zo dat voor de Mos, n.a.w. het: 'momentum', over en sluiten is. Het leed is geschiedt. Hij was wethouder, locoburgemeester en zou misschien ook nog burgemeester hebben kunnen worden. En hij zou in het bestuur van de stad komen.

Het roept, ook omdat het gerenommeerde O.M. tóch... veel te weinig in handen bleek te hebben (Ze gaan n.a.w. daarom ook niet in hoger beroep !), en dat het ook een politiek karakter had- en heeft allemaal ? Ook daarom roept het vele vragen op. Zoals bijvoorbeeld:
“Waarom laat het O.M. beeldvorming ontstaan, dat zij een verlengstuk van de zittende politiek is, die figuren zoals de Mos, ondanks kiezersmandaat, niet graag in belangrijke posities ziet zitten..., waardoor dán echt werkelijk, maar dan ook echt álles de kast uitgetrokken wordt, tot en met het O.M. aan toe, om zoiets te verhinderen” ???

Meer dan jammer alleen, dat het ook zulke vragen oproept.
(7)

Verzekering stekkerauto fors duurder dan benzineauto.
Telegraaf: Maandag 1 mei, 2023.

Amsterdam - De verzekering van een elektrische auto is gemiddeld bijna 16% duurder dan een verzekering voor een benzineauto met een vergelijkbare waarde, zo blijkt uit onderzoek.

De elektrische variant van een auto bleek ongeveer €150 euro per jaar duurder om te verzekeren dan de benzine variant,

Er worden allerlei oorzaken voor aangevoerd. bijvoorbeeld, dat reparatiekosten veel hoger zijn, doordat er bij reparaties van elektrische auto’s technische en specialistische vaardigheden nodig zijn die niet elke reparateur bezit. En dan de vervangingskosten van de accu (Voornamelijk door de accu's, zijn elektrische auto's duurder). Vervangingskosten accu, dat kan al snel ergens op zo'n: € 5.000 liggen- of nog hoger. Ook het gewicht, wat veel meer is dan bij benzine en dieselauto's speelt mee. Etc. Etc. ...

Los van alles. Maar als we over moeten op elektrische auto's, sluiten we dan bepaalde lagen van de bevolking niet uit, qua vervoer ? Want die mensen kunnen o.a. via verkoopsites nu vaak nog een autootje onder de: € 1.000 kopen. Dát is straks voorbij. En het subsidieëren van tweedehands elektrische auto's zal voor die categorie ook veel te weinig zoden aan de dijk zetten.
Kortom: bij verplicht elektrisch rijden, zijn hele volksstammen gewoon de dupe.
Punt.

Uit de serie: "Complot-Marmot" (Zónder: factchecks... Dusssss... ?)Er gaat in onze wereld een slogan rond, betreffende het: W.E.F. En die zou luiden: You'll own nothing and be happy”. Een door de Deense politica: Ida Auken gelanceerde phrase in 2016, t.a.v. het: World Economic Forum (WEF).

Nu kun je denken van: “Leuk gevonden. Maar het zal wel... In de praktijk van ons leven weinig meer dan een complottheorie, en absurd, megalomaan complotdenken”.

En het zou ook mooi zijn, als het dat was- en daarbij bleef.
Maar is het wel zo'n holle phrase ???
Ik zie zelf ook hierin, bijvoorbeeld: agenda 2030 voorbijkomen. En daarin ligt onder meer ook onteigeningspolitiek in ten grondslag.

- Onteigeningspolitiek wordt inmiddels al ingezet tegen boeren.
- De auto's van ons worden in no time onbetaalbaar gemaakt.
- Eigen huis, dat werd tijdenlang gestimuleerd. Maar komt nu in box: 3.

Al bij al, lijkt het er sterk op, zeker als je de ontwikkelingen probeert te blijven volgen, dat: voor de Europese burgers..., ingezet wordt op het einde van het hebben van bezit. En de koopkracht wordt ook minder.
En als we even hier in Nederland blijven: de Hollanders lijken helemaal kaalgeplukt te gaan worden, ook- en mede om absurde globalistische projecten te kunnen financieren (Al zal 'men', dat in alle toonaarden ontkennen).

Aan de hoeveelheden aan belastinggelden die binnenstromen, kán het niet liggen. Die stromen zijn enorm. Maar men verspiolt het te vaak aan en in de uitgavenkant.

Maar ja (Zucht...). De Nederlanders klagen er wel steeds meer- en meer over. Maar weigeren wél, om het op te lossen. Bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen: door anders (Beter) te gaan stemmen. Want bij besteding van ons belastinggeld door andere politici, zouden we, in plaats van nu te zuchten onder alle financiële lasten, bij wijze van spreke dan- en even zwart wit gezegd: “kunnen zwemmen in het geld”.
Maar ja. Komt ie weer. En afgezaagd. Maar toch niet minder waar: de massa heeft alleen nog maar oog voor the phone, waarop ie tot ongekende proporties en niveau aangestuurd wordt- en door wordt geleefd.
Maar men weigert halsstarrig om dat te zien. Men raakt zelfs in paniek als je ze daarmee confronteert. En men wordt er grammieterig van.
“Kan toch inmiddels niet anders meer, joh”, wordt je dan nijdig en opgefokt, doordat je ze erop wilt wijzen, toegebeten.

En dan denk ik ook zoiets van laat maar zitten. Verloren generatie. Niks meer aan te doen. Alleen wel heel erg jammer dat die massa dan een minderheid meetrekt het ravijn in, die het wel ziet- en het wél anders wil.

Nee: “
You'll own nothing and be happy”. Ook deze soep zal wel niet zo heet gegeten worden als ie wordt opgediend. Akkoord. Geloof ik wel.
Maar opgediend (Voor de gewone EU-Burgers), dat wordt ie zeker.
En of je alleen al... dáár dan wel blij van gaat worden ???
Ikzelf heb daar meer dan twijfels alleen over.