Onder: "Complotmarmot", worden zaken neergezet, die je, je wenkbrauwen kunnen laten fronsen.  Maar toch is het, althans: mijn inziens, goed om er kennis van te nemen.Elektrische Voertuigen vs controle.

E.V.'s zijn, in tegenstelling tot de tot nu toe ons bekende auto's op: Benzine, Gas- of: Diesel, veel meer in staat om spionagemachines te zijn.  Ze kunnen een onvoorstelbare hoeveelheid aan gegevens over u verzamelen, waar o.a. overheden & cö dan toegang toe hebben.

Ingeschat wordt dat elektrische auto's enorm veel data genereren.

Om te zien hoe overheden elektrische voertuigen kunnen integreren in een groter hightech controlenetwerk, is niet veel verbeeldingskracht nodig. Het potentieel voor bemoeizuchtige personen (of erger nog) om een ​​dergelijk systeem te misbruiken, kan niet uitgesloten worden.

Om maar eens een voorbeeld te noemen:
Het laatste wat een regering wil, dat is een incident zoals gebeurde met de Canadese vrachtwagenchauffeurs die vanafL 27 januari, 2022 (M.I. geheel: terécht !), in opstand kwamen tégen: vaccinatiemandaten.

Als de voertuigen van de Canadese vrachtwagenchauffeurs elektrische voertuigen waren geweest, had de regering het verzet veel gemakkelijker kunnen breken.

Als je je meer verdiept in ook nieuws wat buiten het ons door de mainstreammedia altijd zo hapklaar (Dus: gemakkelijk !), gepresenteerd wordt, dan ontstaat er op z'n werkelijk wel allerminst beeldvorming, dat er wereldwijd mensen in leidinggevende posities zijn, die graag zien dat de doorsneeburger niet een echt daadwerkelijke bewegingsvrijheid heeft- of toegang heeft tot onafhankelijke machtsbronnen.
En vooral het begrip: Vrijheid, is voor hen een onverteerbaar punt en woord. Zeker als dat van toepassing moet zijn op het plebs. Het gewone volk. De doorsneeburger.

Inmiddels is al tijdenlang duidelijk, een feit zelfs, dat men alles van je wil weten. Ook de beeldvorming op zich alleen al, wordt per dag krachtiger. Een beeldvorming die aangeeft dat mensen afhankelijk moeten zijn- en te controleren.  Precies zoals bijvoorbeeld boeren met hun vee doen.  Er kan met soortgelijke gedachten, visies & cö over u en mij gedacht worden. 
En ook dat kan een "goede ?", reden zijn waarom benzinevoertuigen moeten verdwijnen en waarom ze ons in elektrische auto’s proberen te drijven.

Verder kunnen we (Maar daar kijken we graag van weg. Want ánders: minder luxe !!!), kunnen we stellen dat elektrische auto’s niet groen zijn, niet kunnen concurreren met benzineauto’s zonder enorme overheidssteun, en waarschijnlijk een cruciaal onderdeel vormen van het opkomende hightech controlenetwerk.

Als er geen overheidssteun "voor: elektrische  ?", auto's was- en ze op eigen kracht op de vrije markt moesten concurreren met de Benzine, Gas- of: Dieselauto's. Was het al over en sluiten geweest voor de elektrische auto. Maar er spelen dus belangen op de achtergrond, en daarom zal men dát niet laten gebeuren. Sterker nog: E.V. zullen alleen nog maar harder gepushed worden.

Daarbij kan het helaas heel erg voorstelbaar zijn dat elektrische auto's ook nog iets anders kunnen vertegenwoordigen:
Samen met 15-minutensteden, koolstofkredieten, CBDC’s, digitale ID’s, het uitfaseren van koolwaterstoffen en vlees, vaccinpaspoorten, een ESG-sociaal kredietsysteem en de oorlog tegen boeren, zijn elektrische voertuigen waarschijnlijk een integraal onderdeel van de Grote Reset – de dystopische toekomst die de mondiale elite voor de mensheid voor ogen heeft.

In werkelijkheid is de zogenaamde Grote Reset een hightech vorm van feodalisme. Maar helaas zit de 'moderne' mens inmiddels zo in elkaar, dat hij/zij 100% zwicht voor gemak-zucht en: luxe.  En daarom weigert de massa ook te kijken naar andere kanten van de medaille. Want anders: minder gemak en minder luxe. En zeg nu zelf: dát nooit !

Ook daarom nog steeds geen- of op z'n minst te weinig aandacht voor onder andere the kids in de Cobaltmijnen, die letterlijk hun daardoor uitgebuitte en nog jonge leven geven, zodat wij hier "heerlijk" kunnen kronkelen in luxe en welvaart.
Nee, de doorsneeburger, die gelooft maar gemakkelijk en graag in ook hierin, het verhaal van de planeet redden en dat ze handelen voor een groter goed.

* Noot:
   Een bijdrage van: De Complotmarmot.
   Of het voor de volle 100%... onder het begrip: complottheorie valt... ?
   Dát laat ik aan u.
   Misschien een idee, om er een: 'factcheck', op los te laten... ?